Byla 2-30-160/2014
Dėl vekselių pripažinimo apmokėtais, skolos bei palūkanų priteisimo (tretieji asmenys – antstolė B. P., O. T., notarės D. L.-B. ir D. M.)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. P., atsakovo atstovui adv. L. L., trečiajam asmeniui O. T., trečiojo asmens atstovui adv. I. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „BTSK“ ieškinį atsakovui Švedijos Karalystės įmonei Scania Credit AB dėl vekselių pripažinimo apmokėtais, skolos bei palūkanų priteisimo (tretieji asmenys – antstolė B. P., O. T., notarės D. L.-B. ir D. M.).

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Bankrutavusi UAB ,,BTSK“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo administravimas“, prašo: pripažinti apmokėtais visus vekselius, išrašytus pagal 2004-11-29 finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 ir visus jos priedus bei pakeitimus; priteisti iš Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB 87356,62 Lt skolą, 266,61 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; išduoti Europos vykdomąjį raštą. Paaiškino, kad 2010-11-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „BTSK“ buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimas“. Įmonių bankroto įstatyme yra įtvirtinta, kad viso bylos, kurias administratorius iškelia skolininkams, yra nagrinėjamos bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Ši nuostata suderinta su Tarybos Reglamento Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“ ir ja reikia vadovautis pripažįstant, kad ši byla yra teisminga Vilniaus apygardos teismui. UAB ,,BTSK“ su atsakovu 2003-04-16 pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01369, 2004-01-21 pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01513, pagal kurias buvo išrašomos sąskaitos bei atliekami mokėjimai. 2004-11-26 šalys pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas pirkti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 3 automobilius Scania R420 LB6x2HNA ir 3 priekabas Wielton PC16SB su kėbulais ZS24S. 2004-11-26 sudaryta sutartis Nr. 12-01640 trijų automobilių (85000 EUR/vnt.) ir trijų priekabų (278000 EUR/vnt.) pirkimui, viso sandorio vertė 338400 EUR. Šalys susitarė, kad sutarties įvykdymo užtikrinimui ieškovas išduos neprotestuotinus vekselius atsakovo naudai. Ieškovui įvykdžius sutarties įsipareigojimus, atsakovas privalėjo grąžinti vekselius ieškovui (finansinio lizingo sutarties 2 p.). Ieškovas sumokėjo visą sutartimi sulygtą sumą ir kitas sumas (netesybas, mokesčius, palūkanas) už lizinguojamą turtą (iš viso 368551,61 Lt), todėl jam transporto priemonės buvo perduotos, tačiau vekseliai nebuvo grąžinti. Atsakovas piktnaudžiaudamas savo teisėmis ginčo vekseliams 2008-01-15 (notarinio registro Nr. 3-638, 3-639, 3-643, 3-641) ir 2008-04-22 (notarinio registro Nr. 2-4770) gavo vykdomuosius įrašus 136173,18 Lt sumai ir pateikė juos vykdyti. Antstolė vykdydama vykdomuosius įrašus, nepagrįstai išieškojo iš ieškovo iš viso 87356,62 Lt (t. III, b. l.13-17).

4Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė. Papildomai paaiškino, kad prieš atliekant mokėjimus pagal visas tris sutartis atsakovas išrašydavo sąskaitą, kurioje nurodydavo mokėtinas sumas ir pagal kokias sutartis reikalaujama sumokėti įmokas. Ieškovui sumokėjus įmokas pagal sutartį Nr. 12-01640, atskiru susitarimu transporto priemonės buvo perduotos ieškovo nuosavybėn ir tuo pripažinta, kad sutarties Nr. 12-01640 įsipareigojimus ieškovas įvykdė. Todėl pagal tos pačios sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui išrašytus vekselius, negalėjo būti atliekamas išieškojimas kitų sutarčių skoloms padengti. Švedijos Karalystės teisė šiuo atveju negali būti taikoma, nes sutartimi vekseliai galėjo būti panaudoti tik kaip konkrečios sutarties įvykdymo garantas, tačiau ne dėl visų ieškovo skolų išieškojimo. Teismo paskirta buhalterinė ekspertizė su paskesniais dokumentų patikslinimais, taip pat patvirtino, kad sąskaitos pagal sutartį Nr. 12-01640 buvo apmokėtos. Atsakovo finansinis reikalavimas bankroto byloje buvo patvirtintas ne administratoriaus, o teismo iniciatyva, kadangi teismas gavo dokumentus iš antstolio, kad išieškojimas pagal vykdomuosius įrašus nėra baigtas, todėl skolą teismas patvirtino kaip kreditorinį reikalavimą. Pats atsakovas kreditorinio reikalavimo per teismo nustatytą terminą administratoriui nepareiškė, todėl administratorius neturėjo galimybės tokio reikalavimo ir ginčyti. Išnagrinėjus šią bylą, administratorius kreipsis, kad finansinis reikalavimas pagal vekselius būtų panaikintas.

5Švedijos Karalystės įmonė Scania Credit AB atsiliepimu prašo bylą nutraukti ar palikti ieškinį nenagrinėtu, o nesant tam pagrindų – ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Paaiškino, kad tarp šalių kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas Švedijos Karalystėje pagal šios šalies teisę. Ieškovas atsakovo naudai išrašė penkis paprastuosius vekselius bendrai 131655,26 Lt sumai, už kuriuos laidavo tuometinis ieškovo direktorius O. T. Suėjus vekselių apmokėjimo terminams, atsakovas ieškovui ir laiduotojui siuntė kvietimus apmokėti vekselius, bet vekseliai nebuvo apmokėti. Todėl 2008-01-15 – 2008-04-22 buvo išduoti penki notariniai vykdomieji raštai (notarinio registro Nr. 3-638, 3-639, 3-643, 3-641, 2-4770) 136173,18 Lt sumai. Iš viso antstolė išieškojo 67474,72 Lt skolos. Ieškovo skola pagal vekselius 2011-04-14 patvirtinta Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB ,,BTSK“ bankroto byloje kaip kreditorinis reikalavimas, todėl ieškovas neturi teisės ginčyti reikalavimo pagrįstumo. Ieškovo išduotų vekselių suma (39470 EUR) yra ženkliai mažesnė nei 2004-11-29 finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640 vertė (369821 EUR). Ieškovas nepateikė skolos apmokėjimą pagrindžiančių įrodymų, kadangi pagal sutartį mokėjimas laikomas atliktu, kai yra įskaitomas į atsakovo banko sąskaitą, o ne pagal perdavimo-priėmimo aktus. Ieškovo mokėjimo pavedimų, kurių mokėjimo paskirtyse buvo nurodyti atsiskaitymai pagal lizingo sutartį, sumos nesutapo su ginčo vekselių sumomis. Ieškovas yra skolingas pagal finansinės nuomos sutartis Nr. 12-01513 ir Nr. 12-01369, todėl ieškovo siekis nustatyti tariamą atsiskaitymą pagal 2004-11-29 sutartį nėra teisiškai reikšmingas. Ieškovas nepagrįstai reikalauja 266,61 Lt palūkanų, kadangi atsakovas niekada nebuvo skolingas ieškovui pagal finansinio lizingo sutartis. Jeigu ieškovas ginčija vekselių pagrįstumą bei teisėtumą, turėtų būti taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.66 str. 3 d.). Tuo atveju, jei ieškovo reikalavimas priteisti 87356,62 Lt skolą būtų vertintas kaip reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pradinis atsakovas turėtų būti pakeistas į tinkamą atsakovą (notarus ar antstolį). Šiuo atveju taip pat turėtų būti taikytas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.126 str. 2 d.). Europos vykdomasis raštas negali būti išduotas, kadangi toks raštas išduodamas tik teismo sprendimams, susitarimams ir autentiškiems dokumentams dėl neginčytinų reikalavimų (t. I, b. l. 45-49, t. III, b. l. 53-62).

6Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad byla pagal sutarties sąlygas yra teisminga Švedijos arbitražui ir turi būti nagrinėjama pagal Švedijos prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles. Aplinkybė, kad ieškovas siekia ginčą išspręsti pagal susitarimą Nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo sutartyje nustatytą teismingumą, nekeičia esmės, nes šia sutartimi nebuvo keičiama lizingo sutartis. Pagal 2000-05-29 Tarybos reglamentą Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų bei pagal 2000-12-22 Tarybos reglamentą Nr. 44/2001 byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Galiojančios Įmonių bankroto įstatymo nuostatos taip pat rodo, kad byla šiuo metu yra teisminga arbitražo teismui. Finansinio lizingo sutartimi šalys taip pat susitarė, kad ginčui spręsti turi būti taikomi Švedijos Karalystės įstatymai. Pagal Švedijos Karalystės Prekybos kodeksą ir teismų praktiką paskirstyti skolininko sumokėtas įmokas yra kreditoriaus teisė. Taikant šią teisę ieškovo ieškinys visiškai nepagrįstas, nes ieškovas liko skolingas atsakovui, o pagal kurią sutartį įskaityti sumokėtas įmokas pasirinko atsakovas. Atsakovo kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas 68698,46 Lt sumai ir šiai sumai ieškovas liko skolingas bankroto bylos iškėlimo dienai pagal vykdomuosius įrašus, tačiau tai nereiškia, kad ieškovo skola atsakovui nebuvo didesnė. Atsakovas kreditorinio reikalavimo nereiškė, nes turi tokią teisę, o į kreditorinių reikalavimų sąrašą teismas atsakovą įtraukė pagal antstolių pateiktus dokumentus. Ekspertizės išvada dėl atsiskaitymo su ieškovu neturi būti laikoma tinkamu įrodymu, kadangi ekspertė keitė nuomonę, neturėjo pakankamai duomenų išvadoms daryti, rėmėsi nepatikima sąskaita-faktūra Nr. 489735, kuri nėra išversta į lietuvių kalbą bei tyrimui nebuvo pateikti apyvartos žiniaraščiai, nepagrįstai rėmėsi tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu, negalėjo atsakyti į atsakovo atstovo užduotus klausimus. Vekseliai nėra nuginčyti ir galiojantys, ieškovas nepateikė įrodymų, kad juos apmokėjo.

7Trečiasis asmuo antstolė B. P. prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad išieškojimo veiksmus atliko teisėtai ir pagrįstai. Ginčijamų vekselių pagrindu vykdė vykdomuosius įrašus: 2008-01-15 Nr. 3-638, 3-639, 3-643, 3-641 ir 2008-04-22 Nr. 2-4770 dėl bendros 136173,18 Lt skolos. Iš viso atsakovo naudai ši ieškovo buvo išieškota 67474,72 Lt. Vykdymo išlaidų suma už visą išieškojimo laikotarpį sudaro 10552,85 Lt, todėl ieškinio suma galėtų būti ne didesnė nei 78027,57 Lt (t. III, b. l. 50-51).

8Tretieji asmenys notarės D. L.-B. ir D. M. atsiliepimu paaiškino, kad neturi jokio teisinio ryšio su ginčo šalimis (t. III, b. l. 44-49).

9Trečiasis asmuo O. T. atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad sutinka su patikslintame ieškinyje ieškovo išdėstytais argumentais (t. III, b. l. 52).

10Bylos nagrinėjimo metu O. T. ir jo atstovas papildomai paaiškino, kad byla yra teisminga Vilniaus apygardos teismui. Finansinio lizingo sutartis Nr. 12-01640 dėl trijų automobilių važiuoklių ir priekabų su kėbulais įsigijimo pasibaigė pilnai ją apmokėjus ir lizinguotas transporto priemones perdavus UAB „BTSK“ nuosavybėn. Todėl ginčo dėl sutarties vykdymo nėra, yra ginčas dėl apmokėtų vekselių grąžinimo. Finansinio lizingo sutartimi buvo susitarta, kad po kiekvieno mokėjimo bus grąžinti vekseliai, kurie ir užtikrino kiekvieną mokėjimą pagal grafiką. Ši finansinio lizingo sutartis buvo užbaigta, pagal abipusį sutarimą, vykdyti greičiau, paskutinį mokėjimą 455893,90 Lt sumokėjo „SEB lizingas“ ir autotransporto priemones Scania Credit AB perdavė UAB „BTSK“ nuosavybėn. Išsamus mokėjimų judėjimas yra pateiktas atsiskaitymų judėjimo ataskaitoje. Todėl vekseliai turėjo būti grąžinti. Tačiau atsakovas vekselių negražino, nors ieškovas ne kartą kreipėsi juos grąžinti, o panaudojo vekselius kitų skolų išieškojimui. Tokio susitarimo, kad vekseliai bus naudojami kitoms, nei konkrečios sutarties skoloms išieškoti, tarp šalių sudaryta nebuvo. Scania Credit AB pati atskiru raštu patvirtino, kad vekseliai po įmokų sumokėjimo bus grąžinti, todėl pateikdama vekselius notarui laužė savo pasirašytus susitarimus. Atlikta ekspertizė taip pat patvirtina, kad įmokos pagal pateiktas Scania Credit AB sąskaitas-faktūras buvo sumokėtos. Atsakovo teiginys, kad ekspertė naudojosi dokumentais, neišverstais į lietuvių kalbą, nepagrįstas, kadangi visi dokumentai yra ant analogiškų blankų, kurių vertimai teismui pateikti.

11Faktiniai bylos duomenys

122003-04-16 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr. 12-01369 dėl 2 vienetų naujų „Scania“ automobilių ir 2 vienetų tentais dengtų puspriekabių pirkimo finansavimo. Specialiose sutarties sąlygose (15 sk. 3 p.) šalys susitarė, kad dėl visų mokėjimų pardavėjas išrašo įsakomuosius vekselius ir jie apmokami eurais Stokholme (Švedija) Scania Credit AB naudai. Vekselius akceptuoja pirkėjas ir pateikia pardavėjui prieš užsakant prekes iš gamintojo. Garantiją dėl visiško apmokėjimo turi duoti O. T. ir UAB „Transversija“ (t. I, b. l. 192-205).

132004-02-05 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr. 12-01513 dėl 2 vienetų naujų „Scania“ automobilių ir 2 vienetų „Krone“ priekabų pirkimo finansavimo. Specialiose sutarties sąlygose (15 sk. 3 p.) šalys susitarė, kad garantiją dėl visiško apmokėjimo turi duoti O. T. ir UAB „Transversija“ (t. II, b. l. 2-15).

142004-12-03 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr. 12-01640 dėl 3 vienetų naujų „Scania“ važiuoklių ir 3 vienetų „Wielton“ priekabų + kėbulo ant „Scania“ važiuoklės pirkimo finansavimo. Sutarties 2 sk. 7 p. šalys susitarė, kad siekiant apdrausti šią sutartį, mokėjimai turi būti padengti mokėjimo vekseliais, po vieną vekselį kiekvienam mokėjimui. Vekseliai išrašomi paties lizingo gavėjo lizingo davėjo naudai su vieno iš UAB „BTSK“ savininkų O. T. asmeniniu laidavimu. Kiekvieno vekselio apmokėjimo data yra tokia pati, kaip ir lizingo mokėjimo data, sutinkamai su mokėjimų grafiku, pateiktu 2-jame priede prie šios finansinio lizingo sutarties. Vekseliai bus išrašomi su sąlyga „neprotestuotini vekseliai“. Vekseliai yra pridedami prie šios sutarties. Sutarties 2 sk. 8 p. šalys susitarė, kad tik po to, kai yra pilnai apmokėtas vekselis arba sumokėtas visas atitinkamas lizingo mokėjimas, lizingo gavėjui paliekama teisė reikalauti grąžinti atitinkamą vekselį. Sutarties 2 sk. 9 p. šalys susitarė, kad jei lizingo gavėjas nesugebės laiku atlikti lizingo mokėjimo, tuomet lizingo davėjas pradės vekselių vykdymą. Sutarties 2 sk. 10 p. šalys susitarė, kad pagal šią finansinio lizingo sutartį gautus mokėjimus lizingo davėjas gali panaudoti kaip kompensaciją už remontą ar bet kokius kitus kaštus, susijusius su prekėmis pagal šią finansinio lizingo sutartį. Sutarties 5 sk. (a) punktu šalys susitarė, kad pardavėjui priklauso nuosavybės teisė, kol yra gaunamas pilnas apmokėjimas. Sutarties 14 sk. 1 p. šalys susitarė, kad šiai finansinio lizingo sutarčiai taikomi ir jos nagrinėjimas vykdomas remiantis Švedijos įstatymais. Visi ginčai, kilę dėl finansinio lizingo sutarties, turi būti sprendžiami Stokholme, Švedijoje arbitraže pagal Švedijos prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles. Visos arbitražo procedūros vykdomos anglų kalba. 14 sk. 2 p. šalys susitarė, kad nepaisant pirmojo šio skyriaus punkto, ginčo, susijusio su mokėtinų sumų neapmokėjimu (dėl bet kokios priežasties), atveju lizingo davėjas turi teisę dėl to kreiptis į bet kokį kompetentingą teismą (t. II, b. l. 16-25).

152004-12-03 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo sutartį, kurioje nurodoma, kad šalys sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 dėl 3 vienetų Scania važiuoklių bei 3 vienetų priekabų su kėbulais įsigijimo. Šia sutartimi sutarta, kad transporto priemonės iki skolininkas (ieškovas) sumokės visas lizingo įmokas, bus kreditoriaus (atsakovo) nuosavybė, kuria naudosis ieškovas. 8-ju šios sutarties straipsniu šalys susitarė, jog skolininkas pareiškia, kad šia sutartimi jis nesumažina savo įsipareigojimų ir kreditoriaus teisių pagal finansinio lizingo sutartį. 10 straipsniu šalys sutarė, kad kilus ginčams dėl šios sutarties ar susijusiems su ja, šalys sutaria kreiptis į Vilniaus kompetentingą teismą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, atsižvelgiant į numatytas tarptautinės privatinės teisės normų išimtis (t. III, b. l. 67).

162005-03-17 ir 2005-04-04 priėmimo-perdavimo aktai tvirtina, kad Scania Credit AB perdavė UAB „BTSK“ autotransporto priemones pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640: Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005118890 variklio Nr. 6247211, priekabą Wielton PC16SB važiuoklės Nr. SUDPC4SBA53006911 ir kėbulą ZS24S ant Scania važiuoklės; Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005116662, variklio Nr. 6245204; Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005117905, variklio Nr. 6245204, priekabą Wielton PC16SB važiuoklės Nr. SUDPC4SBA51006678 ir kėbulą ZS24S ant Scania važiuoklės; priekabą Wielton PC16SB važiuoklės Nr. SUDPC4SBA51006397 ir kėbulą ZS24S ant Scania važiuoklės (t. I, b. l. 127-128).

172005-06-07 Scania Credit AB raštas tvirtina, kad pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 gauti paprastieji vekseliai bus grąžinti po jų apmokėjimo (t. I, b. l. 184).

18Trečiojo asmens O. T. į bylą pateiktų vekselių kopijos tvirtina, kad ir pagal kitas tarp šalių sudarytas finansinio lizingo sutartis, mokėjimai atsakovui buvo užtikrinami vekseliais, kurie sumokėjus įmokas buvo grąžinami vekselio davėjui (t. II, b. l. 196-220).

192006-01-31 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB pasirašė priedą prie Finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640, pasirašytos 2004-11-26, kuriuo nepadengtą skolą pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 perskaičiavo išdėstant jos mokėjimą nuo 2006-01-31 iki 2009-05-31. Visas kitas sąlygas, numatytas sutartyje Nr. 12-01640 paliko nepakitusias. Bendras skolos dydis 2006-01-31 dienai sudarė 259284 Lt (t. I, b. l. 123-124).

202006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad pagal šį vekselį iki 2007-03-31 vekselio davėjas UAB „BTSK“ vekselio gavėjui Scania Credit AB į nurodytą banko sąskaitą Stokholme arba Lietuvoje sumoka 7751 EUR sumą. Mokėjimo vieta – Vilnius. Vekselio laiduotojas – O. T. (t. I, b. l. 20). Vilniaus m. 2-jo notarų biuro notarė D. M. pagal šį vekselį 7602 EUR skolos ir 169,95 EUR palūkanų (viso 26971,19 Lt) išieškojimui solidariai iš UAB „BTSK“ ir laiduotojo O. T. 2008-01-15 išdavė vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 19).

212006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad pagal šį vekselį iki 2007-08-31 vekselio davėjas UAB „BTSK“ vekselio gavėjui Scania Credit AB į nurodytą banko sąskaitą Stokholme arba Lietuvoje sumoka 7572 EUR sumą. Mokėjimo vieta – Vilnius. Vekselio laiduotojas – O. T. (t. I, b. l. 18). Vilniaus m. 2-jo notarų biuro notarė D. M. pagal šį vekselį 7572 EUR skolos ir 31,94 EUR palūkanų (viso 26735,16 Lt) išieškojimui solidariai iš UAB „BTSK“ ir laiduotojo O. T. 2008-01-15 išdavė vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 17).

222006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad pagal šį vekselį iki 2007-09-30 vekselio davėjas UAB „BTSK“ vekselio gavėjui Scania Credit AB į nurodytą banko sąskaitą Stokholme arba Lietuvoje sumoka 7572 EUR sumą. Mokėjimo vieta – Vilnius. Vekselio laiduotojas – O. T. (t. I, b. l. 16). Vilniaus m. 2-jo notarų biuro notarė D. M. pagal šį vekselį 7751 EUR skolai ir 368,23 EUR palūkanoms (viso 28176,27 Lt) 2008-01-15 išdavė vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 15).

232006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad pagal šį vekselį iki 2008-03-31 vekselio davėjas UAB „BTSK“ vekselio gavėjui Scania Credit AB į nurodytą banko sąskaitą Stokholme arba Lietuvoje sumoka 7424 EUR sumą. Mokėjimo vieta – Vilnius. Vekselio laiduotojas – O. T. (t. I, b. l. 21). Vilniaus m. 2-jo notarų biuro notarė D. L. pagal šį vekselį 7424 EUR skolos ir 25,63 EUR palūkanų (viso 25865,69 Lt) išieškojimui solidariai iš UAB „BTSK“ ir laiduotojo O. T. 2008-01-15 išdavė vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 22).

242006-02-09 Scania Credit AB ir UAB „BTSK“ pasirašė priedą prie Finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640, kuriuo susitarė dėl nepadengtos skolos dalies perskaičiavimo bei patvirtino, kad UAB „BTSK“ negražintų mokėjimų dalis 2006-01-31 sudarė 259284 EUR, mokėjimų pabaiga 2009-05-31. Visas kitas sąlygas, numatytas sutartyje Nr. 12-01640 paliko nepakeistas, išskyrus mokėjimo perskaičiavimą (t. I, b. l. 123-124).

25Atsiskaitymų judėjimo ataskaita, vedama UAB „BTSK“ tvirtina, kad paskutinis mokėjimas pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 atliktas 2007-06-05 (t. II, b. l. 42-43).

262007-06-15 Scania Credit AB išrašė sąskaitą pagal sutartį 12-01640-01 apmokėjimui 132036 EUR sumai už dvi važiuokles ir 2 priekabas „Wielton“ (t. I, b. l. 126), UAB „SEB lizingas“ šią sumą apmokėjo (t. I, b. l. 125).

272006-09-25 Turto perdavimo-priėmimo nuosavybės aktas (priedas prie sutarties Nr. 12-01640) tvirtina, kad Scania Credit AB ir UAB „BTSK“ sudarė turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą, pagal kurį Scania Credit AB perdavė nuosavybėn UAB „BTSK“ autotransporto priemones pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640: Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005117905, Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005118890, priekabą Wielton PC16SB ir kėbulą ZS24S ant Scania važiuoklės, važiuoklės Nr. SUDPC4SBA51006397 ir važiuoklės Nr. SUDPC4SBA51006311 (t. III, b. l. 83-84).

282007-07-02 Turto perdavimo-priėmimo nuosavybės aktas (priedas prie sutarties Nr. 12-01640) tvirtina, kad Scania Credit AB ir UAB „BTSK“ sudarė turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą, pagal kurį Scania Credit AB perdavė nuosavybėn UAB „BTSK“ autotransporto priemones pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640: Scania R 420 LB6x2HNA, važiuoklės Nr. XLER6X20005116662, priekabą Wielton PC16SB ir kėbulą ZS24S ant Scania važiuoklės, važiuoklės Nr. SUDPC4SBA51006678 (t. III, b. l. 85-86).

29Kvietimas apmokėti vekselį tvirtina, kad 2007-05-23 Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB atstovė prašė apmokėti 7751 EUR vekselį, kurio mokėjimo terminas suėjo 2007-03-31 iki 2007-05-28 (t. I, b. l. 53-55), jo neapmokėjus 2007-05-29 išsiuntė pranešimą laiduotojui, kad skolai išieškoti bus kreiptasi į notarų biurą gauti vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 56), pranešimai išsiųsti paštu (t. I, b. l. 57-60). Kvietimas apmokėti vekselį tvirtina, kad 2008-01-02 Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB atstovė prašė apmokėti 7572 EUR vekselį, kurio mokėjimo terminas suėjo 2007-09-30 iki 2008-01-07 (t. I, b. l. 61-65), jo neapmokėjus 2008-01-08 išsiuntė pranešimą laiduotojui, kad skolai išieškoti bus kreiptasi į notarų biurą gauti vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 66). Kvietimas apmokėti vekselį tvirtina, kad 2008-01-02 Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB atstovė prašė apmokėti 7602 EUR vekselį, kurio mokėjimo terminas suėjo 2007-08-31 iki 2008-01-07 (t. I, b. l. 71-75), jo neapmokėjus 2008-01-08 išsiuntė pranešimą laiduotojui, kad skolai išieškoti bus kreiptasi į notarų biurą gauti vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 76), pranešimai išsiųsti paštu (t. I, b. l. 67-70). Kvietimas apmokėti vekselį tvirtina, kad 2008-01-02 Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB atstovė prašė apmokėti 7424 EUR vekselį, kurio mokėjimo terminas suėjo 2008-03-31 iki 2008-01-07 (t. I, b. l. 77-78, 81-82), jo neapmokėjus 2008-01-08 išsiuntė pranešimą laiduotojui, kad skolai išieškoti bus kreiptasi į notarų biurą gauti vykdomąjį įrašą (t. I, b. l. 83), pranešimai išsiųsti paštu (t. I, b. l. 84-87).

30Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija tvirtina, kad Scania Credit AB Lietuvos filialas juridinių asmenų registre registruota nuo 2007-04-12 adresu Lentvario g. 14B, Vilniuje, dokumentai registracijai pateikti 2006-05-04 (t. II, b. l. 221-223). 2007-05-29 Scania Credit AB raštas tvirtina, kad Scania Credit AB filialo buveinės adresas buvo Kirtimų g. Vilniuje, Lietuvos Respublikoje (t. II, b. l. 29-30).

312008-03-19 antstolės B. P. patvarkymas Nr. 5431 „Dėl skolininko reikalavimo grąžinti vekselius“ tvirtina, kad 2008-02-06 UAB „BTSK“ direktorius O. T. kreipėsi į antstolę, pateikė eilę dokumentų ir reikalavo grąžinti vekselius kaip apmokėtus. Padariusi išvadą, kad pateikti dokumentai nepatvirtina, kad skola pagal vekselius apmokėta, antstolė nutarė tęsti išieškojimą (t. I, b. l. 108-109).

32Susirašinėjimas dėl vekselių grąžinimo tvirtina, kad 2008 m. kovo - 2008m. gegužės mėnesiais ieškovas reikalavo grąžinti vekselius, laikydamas juos apmokėtais.

332009-04-17 UAB „BTSK“ akcininkas O. T. pateikė Scania Credit AB Lietuvos filialui reikalavimą grąžinti vekselius pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640. Rašte nurodė, kad finansinio lizingo sutartis įvykdyta ir pilnai apmokėta, lizinguotas turtas pagal šią sutartį yra aktais perduotas UAB „BTSK“ nuosavybėn, o vekseliai nepagrįstai naudojami kitam mokėjimo grafikui, kuriam vekseliai nebuvo pasirašyti (t. III, b. l. 70-71).

34Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartimi UAB „BTSK“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimas“ (t. I, b. l. 7-9).

35Antstolės B. P. 2010-12-14 patvarkymas dėl vykdomojo dokumento persiuntimo ir vykdomosios bylos užbaigimo tvirtina, kad vykdant vykdomąsias bylas pagal Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notarės D. M. 2008-01-15 išduotus vykdomuosius įrašus Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB naudai iš skolininko UAB „BTSK“ buvo išieškota 67474,72 Lt (t. I, b. l. 23-24). 2012-03-22 antstolės raštas tvirtina, kad neišieškotos pagal vykdomuosius įrašus skolos dydis yra 68698,46 Lt, pagal bendrą skolos sumą 136173,18 Lt vykdymo išlaidoms atlyginti dėl Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB naudai išieškomų sumų sudarė 10552,85 Lt (t. II, b. l. 34-35).

362011-04-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, remiantis teismui antstolės perduotais vykdomaisiais įrašais, bankrutuojančios UAB „BTSK“ kreditorinių reikalavimų sąraše patvirtintas Švedijos Karalystės įmonės Scania Credit AB finansinis trečios eilės reikalavimas 68698,46 Lt sumai (t. I, b. l. 88-90).

372012-10-12 BUAB „BTSK“ administratoriaus paskaičiavimas pagal sutartį Nr. 12-01513 tvirtina, kad BUAB „BTSK“ pagal šią sutartį skola Scania Credit AB yra 31785,00 EUR (t. IV, b. l. 101-102).

382013-11-04 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte buvo padaryta išvada, kad pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 ir priedus prie jos pagal pateiktus apmokėjimo dokumentus UAB „BTSK“ liko skolinga 18784,61 EUR (t. V, b. l. 114123). O. T., jo atstovui bei BUAB „BTSK“ administratoriui pateikus prašymus ištaisyti ekspertizės akte nurodytas klaidas dėl skaičiavimo apsirikimų (t. V, b. l. 152-153, 170-174, 176-183), ekspertizės aktas buvo patikslintas, nurodant, kad ištaisius aritmetinius, rašymo apsirikimų netikslumus bei įvertinus akte neįvertintus apskaitos dokumentus, laikytina, kad sąskaitos pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 buvo pilnai apmokėtos (t. V, b. l. 186-187).

39Dėl bylos teismingumo ir taikytinos teisės

40Ieškinys šioje byloje yra pareikštas dėl pripažinimo, kad vekseliai buvo apmokėti ir išieškotų sumų grąžinimo ieškovui. Taigi ginčas remiamas tuo argumentu, kad finansinio lizingo sutartis buvo įvykdyta, o atsakovas, negrąžindamas vekselių ieškovui kaip apmokėtų bei nukreipdamas juos vykdyti, pasielgė neteisėtai. Tuomet svarstytina, kas lemia bylos teismingumą: susitarimas finansinio lizingo sutartimi, aplinkybė, kad ieškovui iškelta bankroto byla, ar aplinkybė, kad ginčas keliamas dėl pripažinimo vekselius apmokėtais.

41Atsakovo atstovas laiko, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, be to, nagrinėjant ginčą, turi būti taikomi Švedijos Karalystės įstatymai, nes taip šalys susitarė sudarydamos finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640. Iš tiesų, finansinio lizingo sutarties 14 skyriaus 1 punktu šalys susitarė, kad šiai finansinio lizingo sutarčiai taikomi ir jos nagrinėjimas vykdomas remiantis Švedijos įstatymais. Visi ginčai, kilę dėl finansinio lizingo sutarties, turi būti sprendžiami Stokholme, Švedijoje arbitraže pagal Švedijos prekybos rūmų Arbitražo instituto taisykles. Šiuo susitarimu šalys susitarė ir dėl išimties: nepaisant 14 skyriaus punkto, ginčo, susijusio su mokėtinų sumų neapmokėjimu (dėl bet kokios priežasties) atveju, lizingo davėjas turi teisę dėl to kreiptis į bet kokį kompetetingą teismą (t. II, b. l. 23). Taigi susitarimas dėl arbitražo ir Švedijos teisės taikymo turi išimtį – tais atvejais, kai lizingo gavėjas nesumoka mokėtinų sumų, lizingo davėjas turi teisę kreiptis į teismą. Sutartimi dėl priešingos pusės – lizingo gavėjo keliamų ginčų dėl apmokėjimo (ar apmokėtų sumų įskaitymo), galimybė kreiptis į teismą išskirtinai nesutarta. Sutartimi buvo sutarta dėl konkrečių autotransporto priemonių finansinio lizingavimo, taip pat sutarta, kad įmokos pagal šią sutartį gali būti naudojamos tik dėl lizinguotų konkrečių transporto priemonių išlaidų įskaitymo. Finansinio lizingo sutarties 2 skyriaus 7 punktu šalys susitarė, kad siekiant apdrausti šią sutartį, mokėjimai turi būti padengti mokėjimo vekseliais, po vieną vekselį kiekvienam mokėjimui. Vekseliai išrašomi paties lizingo gavėjo lizingo davėjo naudai su vieno iš UAB „BTSK“ savininkų O. T. asmeniniu laidavimu. Kiekvieno vekselio apmokėjimo data yra tokia pati, kaip ir lizingo mokėjimo data, sutinkamai su mokėjimų grafiku, pateiktu 2-jame priede prie šios finansinio lizingo sutarties. Vekseliai išrašomi su sąlyga „neprotestuotini vekseliai“. Vekseliai yra pridedami prie šios sutarties. Finansinio lizingo 2 skyriaus 8 punktu sutarta, kad tik po to, kai yra pilnai apmokėtas vekselis arba sumokėtas visas atitinkamas lizingo mokėjimas, lizingo gavėjui paliekama teisė reikalauti grąžinti atitinkamą vekselį. Sutarties 2 sk. 9 p. šalys susitarė, kad jei lizingo gavėjas nesugebės laiku atlikti lizingo mokėjimo, tuomet lizingo davėjas pradės vekselių vykdymą. Šia finansinio lizingo sutartimi laiduotojo teisės dėl ginčo nagrinėjimo vekselių apmokėjimo klausimu nėra aptartos. Finansinio lizingo sutartimi nustatyta, kad šios sutarties terminas yra 4 metai.

42Tą pačią dieną šalys pasirašė sutartį dėl nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo. Šios sutarties 10 straipsniu šalys sutarė, kad kilus ginčams dėl šios sutarties ar susijusiems su ja, šalys sutaria kreiptis į Vilniaus kompetentingą teismą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, atsižvelgiant į numatytas tarptautinės privatinės teisės normų išimtis (t. III, b. l. 67). Šios sutarties 4 straipsnio nuostatos leidžia daryti išvadą, jog kad finansinio lizingo sutartis galioja iki transporto priemonių užregistravimo skolininko vardu, t. y. UAB „BTSK“ vardu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo veikla buvo vykdoma Lietuvos Respublikoje, o nuo 2007-04-12 jos veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje yra oficialiai registruota, toks susitarimas dėl Vilniaus kompetentingo teismo, visiškai atitinka Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 2 str. 1 d. nuostatas.

43Pagal kurią sutartį nustatomas teismingumas šioje situacijoje, priklauso nuo to, ar įvykdyta finansinio lizingo sutartis. Turto perdavimo-priėmimo aktai tvirtina, kad pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 finansinio lizingo būdu įsigytos transporto priemonės UAB „BTSK“ buvo perduotos 2006-02-09 ir 2007-06-15 turto perdavimo-priėmimo aktais. Nors Finansinio lizingo sutartimi nustatyta, kad sutarties galiojimo terminas yra 4 metai, tačiau mokėjimų išdėstymo grafikas rodo, kad sutarties galiojimo terminas buvo apibrėžtas įmokų mokėjimo grafiku bei nuosavybės teisės į transporto priemones perdavimu lizingo gavėjui, nes toks perdavimas pagal finansinio lizingo sutartį galėjo būti atliktas tik lizingo davėjui gavus pilną apmokėjimą. Tačiau jei ir nebūtų gautas pilnas apmokėjimas, perdavus transporto priemones UAB „BTSK“ nuosavybėn, ginčai dėl netinkamo ieškovo ar atsakovo prievolių įvykdymo jau yra susiję su nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo sutartimi, todėl nagrinėtini pagal šioje sutartyje sutartą teismingumą.

44Atsakovas pagrįstai nurodo, kad šios bylos tarptautinio teismingumo nelemia situacija, kad ieškovui yra iškelta bankroto byla. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad pradėjus išieškojimą pagal vekselius ieškovas ar laiduotojas pagal vekselius neturėjo galimybės ginčyti atsakovo veiksmus iki bankroto bylos iškėlimo. Taip pat nepateikta įrodymų, kad būtent šis išieškojimas pagal vekselius privedė UAB „BTSK“ prie bankroto ar esminiai pažeidė kitų kreditorių teises. Ieškinys nėra pareikštas instituto „actio Pauliana“ pagrindu. Todėl sutinkama su atsakovo paaiškinimu, kad šioje byloje tarptautinio teismingumo taisyklės pagal 2000-05-29 Tarybos Reglamento Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų nelemia, kad byla būtų teisminga teismui, kuris nagrinėja bankroto bylą.

45Tačiau ieškinys yra pareikštas kitu pagrindu, nei kad šalys yra susitarę dėl bylų teismingumo pagal finansinio lizingo ir nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo sutartis. Ieškovas prašo pripažinti vekselius apmokėtais ir grąžinti. Nors reikalavimas yra susijęs su finansinio lizingo bei nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo užtikrinimo sutartimis, tačiau sprendžiant ginčą dėl vekselių, kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, turi būti taikomos Konvencijos nuostatos dėl įstatymų kolizijų naudojant įsakomuosius ir paprastuosius vekselius sprendimo. Švedijos Karalystė yra 1930-03-07 Ženevos Konvencijos narė. Todėl kilus ginčui dėl vekselių, privaloma laikytis ne tik ginčo šalių tarpusavio susitarimų dėl bylų teismingumo, tačiau ir spręsti, ar toks susitarimas buvo galimas pagal galiojančias teisės normas. Pagal šios konvencijos 4 str. 1 d. įsakomojo vekselio akceptavimo ir paprastojo vekselio davėjo įsipareigojimų teisnius padarinius nustato šių dokumentų apmokėjimo vietos įstatymai. Konvencija neišskiria įstatymų dėl bylų teismingumo ar dėl ginčo iš esmės taikymo, todėl ginčuose dėl vekselių kitoks susitarimas, nei nurodytas Konvencijoje, nėra galimas. Visuose vekseliuose, kuriuos ieškovas reikalauja pripažinti apmokėtais ir grąžinti, mokėjimo vieta nurodoma Vilnius, Lietuva (t. I, b. l. 16, 18, 20, 21). Vilniuje veikia Scania Credit AB filialas, todėl ginčas teismingas Lietuvos Respublikos teismams ir vekselio davėjo įsipareigojimų teisiniai padariniai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

46Dėl vekselių apmokėjimo ir išieškotų sumų grąžinimo

47Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d. vekselis yra vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą (šio įstatymo 2 str. 4 d.). Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselio turėtojo pakvituotas vekselis (šio įstatymo 41 str. 1 d.).

48Finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640 2 skyriaus 7 d. tvirtina, kad siekiant apdrausti sutartį, sudarytą tarp lizingo davėjo (atsakovo) ir lizingo gavėjo (ieškovo) mokėjimus buvo sutarta padengti mokėjimo vekseliais, po vieną vekselį kiekvienam mokėjimui. Vekseliai išrašomi paties lizingo gavėjo lizingo davėjo naudai su vienu iš UAB „BTSK“ savininkų O. T. asmeniniu laidavimu. Kiekvieno vekselio apmokėjimo data yra tokia pati, kaip ir lizingo mokėjimo data, sutinkamai su mokėjimo grafiku, pateiktu 2-jame priede prie šios finansinio lizingo sutarties. Vekseliai bus išrašomi su sąlyga „neprotestuotini vekseliai“. Vekseliai yra pridedami prie šios sutarties (t. II, b. l. 17-18).

49Į bylą pateikti mokėjimo grafikai rodo, kad mokėjimo grafikai buvo keičiami, taip pat keičiamos mokėtinos sumos (t. IV, b. l. 17,18, t. I, b. l. 123-124), pagal kurį mokėjimų grafiką buvo išrašyti vekseliai pagal byloje pateiktus įrodymus nėra galimybės nustatyti. Tačiau visuose pateiktuose paprastuosiuose vekseliuose nurodoma, kad jie išrašyti Scania Credit AB naudai pagal sutartį Nr. 12-01640 2004-11-26. Finansinio lizingo sutarties trečioji pastraipa nuo dokumento pabaigos tvirtina, kad jei kuri nors specialioji sąlyga nebus įvykdyta iki 2004-12-31, ši finansinio lizingo sutartis automatiškai netenka galios be jokių tolesnių lizingo davėjo įsipareigojimų (t. II, b. l. 24). Tai tvirtina, kad siekiant gauti transporto priemones, kurios lizingo davėjui buvo perduotos tik 2005-03-17 ir 2005-04-04 priėmimo-perdavimo aktais (t. I, b. l. 127-128), lizingo davėjas pagal sutartį privalėjo išrašyti vekselius, kurie faktiškai buvo skirti būsimų mokėjimų užtikrinimui. Todėl sprendžiant, ar vekseliai buvo apmokėti iki reikalavimo pateikimo juos apmokėti, turi būti atsižvelgta, ar lizingo gavėjas apmokėjo už perimtas nuosavybės transporto priemones pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640.

50Atsiskaitymų pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 ataskaita, vesta UAB „BTSK“ tvirtina, kad paskutinis mokėjimas pagal šią sutartį atliktas 2007-06-05 (t. II, b. l. 42-43). 2007-06-15 Scania Credit AB pagal šią finansinio lizingo sutartį sąskaitą išrašė 132036 EUR sumai (t. III, b. l. 126) ir tai rodo, kad atsiskaitymas pagal šią sutartį vyko ne pagal grafiką, o kaip trečiasis asmuo paaiškino, šalys buvo savo veiksmais susitarę dėl ankstesnio transporto priemonių išpirkimo - atsakovas išrašydavo sąskaitas apmokėjimui, ieškovas jas apmokėdavo. 2006-09-25 bei 2007-07-02 turto perdavimo-priėmimo aktai, kuriais nuosavybė į transporto priemones buvo perduota ieškovui tvirtina, kad finansinio lizingo sutarties sąlygos buvo įvykdytos ir turtas perduotas ieškovo nuosavybėn. Tai yra pakankamas įrodymas, kad pagal šią finansinio lizingo sutartį visi mokėjimai buvo atlikti. Todėl laikytina, kad šiai konkrečiai sutarčiai įvykdyti išrašyti vekseliai buvo apmokėti. Kad sąskaitos pagal finansinio lizingo sutartį buvo apmokėtos tvirtina ir 2013-11-04 Lietuvos teismo ekspertizės centro aktas, kurį patikslinus pagal ieškovo ir trečiojo asmens pateiktas pastabas matyti, kad UAB „BTSK“ pagal kitas sutartis liko skolinga Scania Credit AB 18784,61 EUR. Atsakovo atstovo paaiškinimas, kad ekspertizės išvada negali būti laikoma įrodymu, nes ekspertė vertino dokumentus, kurie surašyti anglų kalba, nėra pagrįstas. Visi pateikti dokumentai yra surašyti į standartinius blankus, kurių vertimas į bylą yra pateiktas (t. II, b. l. 38-41). Todėl specialistui vertinti pateiktus dokumentus kliūčių dėl kalbos nebuvo. Galutinės ekspertizės išvados tik patvirtina tą situaciją dėl galutinio atsiskaitymo pagal sutartį, kurią patvirtino pats atsakovas perduodamas nuosavybėn ieškovui autotransporto priemones.

51Atsakovo atstovas paaiškino, kad priimant atsiskaitymus, atsakovas turėjo teisę vadovautis Švedijos Karalystės teise ir atsiskaitymus priimti ne pagal konkrečią nurodytą sutartį, bet turėjo teisę įskaityti pagal kitą galiojančią sutartį, pagal kurią ieškovas buvo skolingas. Todėl tokiu būdu atlikus įskaitymus, ieškovas liko skolingas pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 ir vekselius turėjo teisę panaudoti siekiant išsiieškoti likusią skolą. Tačiau finansinio lizingo Nr. 12-01640 sutartimi šalys susitarė, kad mokėjimai pagal šią sutartį gali būti panaudoti tik kaip kompensacija už remontą ar bet kokius kitus kaštus, susijusius su prekėmis pagal šią finansinio lizingo sutartį (t. II, b. l. 18). Vekseliai išrašyti buvo taip pat tik kaip šios sutarties mokėjimų apdraudimas (t. II, b. l. 17). Todėl atsakovo argumentai, kad vekseliai galėjo būti panaudoti skolos išieškojimui, kurios ieškovas buvo nesumokėjęs pagal kitas finansinio lizingo sutartis, nepagrįsti.

52Be to, į bylą atsakovo atstovas pateikė išrašą iš Švedijos Karalystės norminio pobūdžio aktų bei teismo praktikos. Pagal pateiktus išrašus Švedijos Karalystės teisėje laikoma, kad skolininkas, turintis keletą skolų vienam skolintojui, turi teisę nukreipti mokėjimą pasirinktai skolai, kurią jau leidžiama grąžinti, dengti nors grąžinimo terminas dar nėra suėjęs. Pagal pateiktą teismų išaiškinimą, skolos mokėtojas neturi teisės iš anksto sumokėti skolos, jei nesuėjo jos mokėjimo terminas. Tačiau ir šioje praktikoje įvardijama galimybė šalims susitarti kitaip. Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, ieškovas mokėjimus vykdė pagal atsakovo pateiktas sąskaitas apmokėjimui ir tai rodo, kad sąskaitas apmokėjimui pagal sutartį Nr. 12-01640 atsakovas teikė nelaukiant sutarto grafiko pabaigos. Tai tvirtina, kad finansinio lizingo sutartis anksčiau nei nustatyta grafiku buvo apmokėta šalims susitarus.

53Remiantis šiomis išvadomis yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad vekseliai buvo apmokėti, ieškovas pagrįstai nuo pat finansinio lizingo sutarties įvykdymo siekė juos susigrąžinti ir pagal šiuos vekselius skolos išieškojimas nebuvo galimas. Neteisėto išieškojimo veiksmais pagal vykdomuosius įrašus viso (su antstolio atlyginimu) iš ieškovo buvo išieškota 78027,75 Lt (t. II, b. l. 34-35). Kitos ieškovo nurodytos sumos antstolio buvo perduotos ne atsakovui, o kitiems išieškotojams (t. III, b. l. 35), todėl dalis ieškinyje ieškovo nurodomos sumos buvo išieškota ne dėl atsakovo veiksmų.

54Ieškovas prašo priteisti neteisėtai išieškotą sumą iš atsakovo. Atsakovo atstovas paaiškino, kad būtent vekseliuose nurodytą sumą ieškovas atsakovui pagal visas sutartis buvo skolingas, todėl išieškojimas dengė ieškovo skolą atsakovui. Dėl likusios 68698,46 Lt skolos atsakovas yra įtrauktas į BUAB „BTSK“ kreditorių sąrašą vykdomųjų įrašų pagrindu. Nutartis įsiteisėjusi, dėl šių vykdomųjų įrašų pagrįstumo jau pasisakyta įsiteisėjusia teismo nutartimi, kurios bankroto administratorius neginčijo, todėl finansinės atsakomybės tarp šalių klausimai jau yra išspręsti. Bankroto administratorius paaiškino, kad atsakovas dėl įtraukimo į kreditorinių reikalavimų sąrašą bankroto administratoriui prašymo neteikė, teismas atsakovą į kreditorinių reikalavimų sąrašą įtraukė gavęs nebaigtus įvykdyti vykdomuosius įrašus. Todėl baigus nagrinėti šį ginčą, administratorius turės pagrindą kreiptis dėl teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas Scania Credit AB finansinis reikalavimas panaikinimo ir klausimo išsprendimo iš naujo.

55Kadangi tvirtinant finansinius reikalavimus 2011-04-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2646-450/2011, nebuvo nagrinėjamas ginčas dėl pripažinimo vekselius apmokėtais, tvirtinant reikalavimą nedalyvavo nei ieškovas, nei atsakovas bei trečiasis asmuo, negalima teigti, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas buvo išspręstas dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, bylos nagrinėjime dalyvaujant toms pačioms šalims. Atsakovas paaiškino, kad skolos dydis, atlikus išieškojimą pagal vekselius, liko 68698,46 Lt. Tačiau vekseliai išrašyti finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640 įvykdymo užtikrinimui ir jau apmokėti. Todėl kitoms skoloms padengti jie negalėjo būti naudojami. Pagal kitas finansinio lizingo sutartis, lizingo davėjas (atsakovas), iškilus ginčui dėl mokėtinų sumų nesumokėjimo (dėl bet kokios priežasties) turi teisę kreiptis į bet kokį kompetentingą teismą (t. I, b. l. 202). Antstolės 2009-11-03 patvarkymas paskirstyti išieškotas lėšas tvirtina, kad išieškojimas iš ieškovo atsakovo naudai buvo vykdomas ir pagal teismo išduotus įsakymus. Taigi šia susitarimo nuostata atsakovas taip pat pasinaudojo, bet įrodymų, kokia iš tiesų nesumokėtų įmokų dalis iki bankroto bylos iškėlimo UAB „BTSK“ buvo pagal kitas sutartis, dėl kurių priteisimo galėjo kelti bylą kompetentingame teisme, ar pateikti vekselius apmokėjimui, išrašytus kitų sutarčių įvykdymo užtikrinimui (t. I, b. l. 200), nepateikė. Todėl nenustačius aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog išieškota pagal vekselius suma galėjo būti išieškota kitu pagrindu, ar kad būtent tokią sumą ieškovas buvo skolingas atsakovui, neteisėtai išieškota suma priteisiama iš atsakovo ieškovo naudai, viso 78027,75 Lt.

56Pagal CK 6.256 str. 2 d. asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovas netinkamai įvykdė susitarimą grąžinti ieškovui apmokėtus vekselius ir šių vekselių pagalba iš ieškovo nepagrįstai buvo išieškojus atsakovo naudai perduota 67474,72 Lt (t. I, b. l. 12). Ieškovas dėl šio nepagrįsto išieškojimo prašo priteisti 6 proc. dydžio nuostolių atlyginimą, kurio dydį įvardija 266,61 Lt palūkanomis už naudojimąsi nepagrįstai gautomis lėšomis. Antstolės pateikta informacija (t. I, b. l. 12) tvirtina, kad išieškotos sumos atsakovui buvo paskirstytos 2009-11-03, ieškinys teismui pateiktas 2011-07-13, todėl prašomas priteisti palūkanų dydis už šį laikotarpį nesiekia įstatymu leistino dydžio ir prašomos priteisti palūkanos priteistinos.

57Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi šalys yra verslininkai, palūkanų dydis pagal įstatymą 6 procentai (CK 6.210 str. 2 d.). Tokio dydžio palūkanos iš atsakovo priteisiamos nuo ieškinio teisme priėmimo dienos.

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

59Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

60Ieškovas prašė iš atsakovo viso priteisti 87623,23 Lt, ieškinys tenkintas viso 78027,75 Lt sumai, t. y. 89 proc. Ieškovas, kaip bankrutavusi bendrovė, yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau turėjo bylinėjimosi išlaidų: 1865,55 Lt už dokumentų vertimo į lietuvių kalbą paslaugas (t. I, b. l. 34-36), už advokato pagalbą – viso 2750 Lt (t. I, b. l. 112-113, t. II, b. l. 189-192), ekspertizės apmokėjimo išlaidų - 3978,27 Lt (t. V, b. l. 110-111, 125). Išlaidos advokato pagalbai neviršija 2004-04-02 teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytų dydžių, todėl priimtinos. Taigi viso ieškovas turėjo 8593,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurių 89 proc. turi atlyginti atsakovas, viso 7648,50 Lt.

61Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Todėl iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 2341 Lt žyminio mokesčio.

62Su procesinių dokumentų įteikimu viso išlaidų susidarė 89,79 Lt. Atitinkami 78 Lt atsakovas turi atlyginti procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (CPK 92 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

63Atsakovas viso turėjo 16364,13 Lt advokato pagalbai (t. I, b. l. 184-187, t. V, b. l. 145-151). Atlygintina suma skaičiuojama pagal 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), nustačiusias maksimalias atlygintinas sumas. Už atsiliepimo surašymą 2012 metais maksimalus atlyginimas gali būti priteistas 2400 Lt, viso atsakovas rašė tris atsiliepimus į ieškovo ieškinį ir patikslintus ieškinius (t. I, b. l. 45-49, 170-176, t. III, b. l. 53-62), taigi maksimali atlygintina suma yra 7200 Lt (Rekomendacijų 8.2 p.). Už nuomonės dėl ekspertizės skyrimo pateikimą 2012 m. gruodžio mėn. maksimali atlygintina suma yra 102 Lt (Rekomendacijų 8.16 p.). Už dalyvavimą teismo posėdžiuose 2012 metais 2 val. 35 min (t. I, b. l. 156-158, t. II, b. l. 26-28, 224-227) - 310 Lt, už dalyvavimą teismo posėdžiuose 2012 m. po rugpjūčio 1 d. 3 val. 5 min. (t. III, b. l. 95-99, 117-120, t. V, b. l. 73-74) – 393,13 Lt, už dalyvavimą teismo posėdžiuose 2013-2014 metais 4 val. 50 min. (t. V, b. l. 156-154, 191-207, 238) – 725 Lt. Viso, jei ieškinys būtų atmestas, advokato pagalbai atlyginti suma būtų 8730,13 Lt. Kadangi ieškinys yra atmestas 11 proc. išraiška, atsakovui iš ieškovo priteistina 960 Lt advokato pagalbai atlyginti.

64Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą sumokėjo 2000 Lt (t. V, b. l. 143-144, 189, 237). Kadangi trečiasis asmuo palaikė ieškinį, ieškinį tenkinus 89 proc., jo išlaidos advokato pagalbai atlyginti priteisiamos iš atsakovo sudaro 1780 Lt. Trečiasis asmuo advokato pagalba naudojosi surašant atsiliepimą bei advokatui dalyvaujant teismo posėdžiuose, ši suma neviršija Rekomendacijose nurodytosios, todėl priteisiama.

65Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

66Ieškinį patenkinti iš dalies.

67Pripažinti paprastuosius vekselius, išduotus pagal UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640, kuriais vekselio davėjas UAB „BTSK“ (įmonės kodas 126016799) įsipareigojo besąlygiškai apmokėti Švedijos Karalystėje registruotai įmonei Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) vekseliuose nurodytas sumas, apmokėtais.

68Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) (Lietuvos filialo j. a. k. 300669617) BUAB „BTSK“ (j. a. k. 126016799) naudai 78027,75 Lt (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius dvidešimt septynis Lt 75 ct) nepagrįstai išieškotos skolos ir 266,61 Lt (du šimtus šešiasdešimt šešis Lt 61 ct) palūkanų, viso 78294,36 Lt ir 6 procentų metines palūkanas nuo visos priteistos sumos skaičiuojant nuo ieškinio teisme priėmimo dienos (2011-07-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

69Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) (Lietuvos filialo j. a. k. 300669617) BUAB „BTSK“ (j. a. k. 126016799) naudai 7648,50 Lt (septynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) (Lietuvos filialo j. a. k. 300669617) Lietuvos Respublikos Valstybės naudai 2341 Lt (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną Lt) žyminio mokesčio ir 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis Lt) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

71Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) (Lietuvos filialo j. a. k. 300669617) 1780 Lt (tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt Lt) O. T. (a. k. ( - ) naudai advokato pagalbai atlyginti.

72Priteisti iš BUAB „BTSK“ (j. a. k. 126016799) Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB (įmonės kodas 556062-7373) (Lietuvos filialo j. a. k. 300669617) naudai 960 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt Lt) advokato pagalbai atlyginti.

73Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai... 2. Išnagrinėjusi bylą,... 3. Bankrutavusi UAB ,,BTSK“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 4. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė. Papildomai... 5. Švedijos Karalystės įmonė Scania Credit AB atsiliepimu prašo bylą... 6. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai... 7. Trečiasis asmuo antstolė B. P. prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad... 8. Tretieji asmenys notarės D. L.-B. ir D. M. atsiliepimu paaiškino, kad neturi... 9. Trečiasis asmuo O. T. atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad... 10. Bylos nagrinėjimo metu O. T. ir jo atstovas papildomai paaiškino, kad byla... 11. Faktiniai bylos duomenys... 12. 2003-04-16 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr.... 13. 2004-02-05 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr.... 14. 2004-12-03 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė finansavimo sutartį Nr.... 15. 2004-12-03 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB sudarė nuosavybės pripažinimo... 16. 2005-03-17 ir 2005-04-04 priėmimo-perdavimo aktai tvirtina, kad Scania Credit... 17. 2005-06-07 Scania Credit AB raštas tvirtina, kad pagal finansinio lizingo... 18. Trečiojo asmens O. T. į bylą pateiktų vekselių kopijos tvirtina, kad ir... 19. 2006-01-31 UAB „BTSK“ ir Scania Credit AB pasirašė priedą prie... 20. 2006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad... 21. 2006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad... 22. 2006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad... 23. 2006-01-31 išduotas paprastasis vekselis pagal sutartį 12-01640 tvirtina, kad... 24. 2006-02-09 Scania Credit AB ir UAB „BTSK“ pasirašė priedą prie... 25. Atsiskaitymų judėjimo ataskaita, vedama UAB „BTSK“ tvirtina, kad... 26. 2007-06-15 Scania Credit AB išrašė sąskaitą pagal sutartį 12-01640-01... 27. 2006-09-25 Turto perdavimo-priėmimo nuosavybės aktas (priedas prie sutarties... 28. 2007-07-02 Turto perdavimo-priėmimo nuosavybės aktas (priedas prie sutarties... 29. Kvietimas apmokėti vekselį tvirtina, kad 2007-05-23 Švedijos Karalystės... 30. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su... 31. 2008-03-19 antstolės B. P. patvarkymas Nr. 5431 „Dėl skolininko reikalavimo... 32. Susirašinėjimas dėl vekselių grąžinimo tvirtina, kad 2008 m. kovo -... 33. 2009-04-17 UAB „BTSK“ akcininkas O. T. pateikė Scania Credit AB Lietuvos... 34. Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartimi UAB „BTSK“ iškelta bankroto... 35. Antstolės B. P. 2010-12-14 patvarkymas dėl vykdomojo dokumento persiuntimo ir... 36. 2011-04-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, remiantis teismui antstolės... 37. 2012-10-12 BUAB „BTSK“ administratoriaus paskaičiavimas pagal sutartį Nr.... 38. 2013-11-04 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte buvo padaryta... 39. Dėl bylos teismingumo ir taikytinos teisės... 40. Ieškinys šioje byloje yra pareikštas dėl pripažinimo, kad vekseliai buvo... 41. Atsakovo atstovas laiko, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos... 42. Tą pačią dieną šalys pasirašė sutartį dėl nuosavybės pripažinimo ir... 43. Pagal kurią sutartį nustatomas teismingumas šioje situacijoje, priklauso nuo... 44. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad šios bylos tarptautinio teismingumo nelemia... 45. Tačiau ieškinys yra pareikštas kitu pagrindu, nei kad šalys yra susitarę... 46. Dėl vekselių apmokėjimo ir išieškotų sumų grąžinimo... 47. Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2... 48. Finansinio lizingo sutarties Nr. 12-01640 2 skyriaus 7 d. tvirtina, kad... 49. Į bylą pateikti mokėjimo grafikai rodo, kad mokėjimo grafikai buvo... 50. Atsiskaitymų pagal finansinio lizingo sutartį Nr. 12-01640 ataskaita, vesta... 51. Atsakovo atstovas paaiškino, kad priimant atsiskaitymus, atsakovas turėjo... 52. Be to, į bylą atsakovo atstovas pateikė išrašą iš Švedijos Karalystės... 53. Remiantis šiomis išvadomis yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad... 54. Ieškovas prašo priteisti neteisėtai išieškotą sumą iš atsakovo.... 55. Kadangi tvirtinant finansinius reikalavimus 2011-04-14 Vilniaus apygardos... 56. Pagal CK 6.256 str. 2 d. asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 57. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 60. Ieškovas prašė iš atsakovo viso priteisti 87623,23 Lt, ieškinys tenkintas... 61. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 62. Su procesinių dokumentų įteikimu viso išlaidų susidarė 89,79 Lt.... 63. Atsakovas viso turėjo 16364,13 Lt advokato pagalbai (t. I, b. l. 184-187, t.... 64. Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą sumokėjo 2000... 65. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 66. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 67. Pripažinti paprastuosius vekselius, išduotus pagal UAB „BTSK“ ir Scania... 68. Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB... 69. Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB... 70. Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB... 71. Priteisti iš Švedijos Karalystėje registruotos įmonės Scania Credit AB... 72. Priteisti iš BUAB „BTSK“ (j. a. k. 126016799) Švedijos Karalystėje... 73. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...