Byla 2-942-979/2015
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir netesybų mažinimo, bendraieškis BUAB „Verivitas“

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei I. A., atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Fabrikantai“ atstovei advokato padėjėjai Kristinai Sūnaitienei,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. V. netiesioginį ieškinį atsakovei L. J., tretiesiems asmenims BUAB „Gavirema“, UAB „Fabrikantai“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir netesybų mažinimo, bendraieškis BUAB „Verivitas“,

Nustatė

3Ieškovas V. V., atstovaujamas įgalioto asmens A. S., kaip BUAB „Verivitas“ kreditorius, kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.68 straipsnio pagrindu prašydamas pripažinti negaliojančiu UAB „Verivitas“ ir L. J. 2011 m. spalio 10 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (toliau – Sutartis) 4.1 punktą, numatantį pareigą mokėti nuomą ir kitus mokesčius iki 2016 m. spalio 16 d. nuo sutarties sudarymo momento ir sumažinti Sutarties 5.2 punkte numatytus delspinigius iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodė, kad minėtos Sutarties nuostatos yra nesąžiningos. Ieškovas nėra Sutarties šalis, todėl neturi įgaliojimų ginčyti Sutarties nuostatų. Pažymėjo, kad yra visos netiesioginiam ieškiniui reikšti būtinos sąlygos – jis yra BUAB „Verivitas“ kreditorius (finansinio reikalavimo suma 40 962,37 Eur (141 434,86 Lt); BUAB „Verivitas“ prievolė mokėti nuomos ir kitus mokesčius yra vykdytina ir galiojanti (iki 2016 m. liepos 16 d.); užginčijus Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų nuostatas, išnyktų nepagrįsto reikalavimo pagrindas ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos BUAB „Verivitas“ kreditorių reikalavimams patenkinti; BUAB „Verivitas“ neįgyvendinama teisė nėra asmeninė.

4Ieškovas pažymėjo, kad nors atsakovė Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų pagrindu buvo pareiškusi ieškinį teisme dėl 35 843,78 Lt skolos priteisimo iš UAB „Verivitas“, kurį atsiėmė (civ. byla Nr. 2-860-835/2014), tačiau Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Verivitas“ bankroto byloje patvirtino 10 381,08 Eur (35 843,78 Lt) dydžio atsakovės L. J. kreditorinį reikalavimą, vėliau 2015 m. kovo 30 d. nutartimi priėmė L. J. atsisakymą nuo 10 381,08 Eur finansinio reikalavimo UAB „Verivitas“ ir bylą šioje dalyje nutraukė (civ. byla Nr. B2-906-254/2015, buvęs Nr. B2-1988-254/2014). Negyvenamąsias patalpas atsakovė perleido tretiesiems asmenis UAB „Gavirema“ ir UAB „Fabrikantai“, todėl aplinkybė, kad atsakovė UAB „Verivitas“ bankroto byloje atsisakė reikšti finansinį reikalavimą Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų pagrindu, nepanaikina BUAB „Verivitas“ prievolės pagal ginčijamas Sutarties nuostatas mokėti nuomos ir kitus mokesčius iki 2016 m. liepos 16 d., taip pat delspinigius. Ieškovas, užtikrindamas UAB „Verivitas“ prievolių įvykdymą pagal Sutartį, yra išrašęs vekselį 7 654,97 Eur (20 000 Lt) sumai, todėl yra UAB „Verivitas“ prievolių pagal Sutartį laiduotojas .

5Ieškovo nuomone, Sutarties 4.1 punkto nuostatos mokėti nuomos ir kitus mokesčius iki 2016 m. liepos 16 d. neatitinka nuomos sutarties esmės, yra nelogiškos, pažeidžia sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus, sąžiningo verslo praktikos reikalavimus, sukuria esminę sutarties šalių nelygybę, juolab, sudaro atsakovei galimybę praturtėti BAUB „Verivitas“ sąskaita. Sutartis nutraukta ir BUAB „Verivitas“ nesinaudoja patalpomis nuo 2013 m. liepos 1 d., kai nebegalėjo patekti į patalpas dėl pakeistų durų spynų, todėl ginčijamos Sutarties sąlygos dėl mokesčių mokėjimo negali likti galioti. BUAB „Verivitas“ nuomojamose patalpose buvo nurodęs savo buveinę ir sandėliavo turtą, neketino nutraukti Sutarties anksčiau nustatyto termino. Tuo tarpu, Sutarties 5.2 punkte numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai yra neprotingi ir aiškiai per dideli, neatitinka formuojamos aukštesnių teismų praktikos. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei siekiant nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, laiko, kad delspinigiai turi būti mažintini iki 0,02 proc. dydžio, kadangi būtent toks delspinigių dydis reikštų protingas netesybas, kurios yra pagrįstos, logiškos bei atitinkančios sąžiningą verslo praktiką, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

6Bendraieškis BUAB „Verivitas“ prašė tenkinti netiesioginį ieškinį ir pripažinti Sutarties 4.1 punktą negaliojančiu nuo sutarties sudarymo momento, o Sutarties 5.2. punkte numatytus delspinigius sumažinti iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodė, kad atsakovės L. J. kreditorinio reikalavimo atsisakymas BUAB „Verivitas“ bankroto byloje su šios bylos nagrinėjimo dalyku nėra tiesiogiai susijęs. Reikalavimas kildinamas iš neteisėtų ir nesąžiningų Sutarties punktų. Atsakovės reikalavimo atsisakymas bankroto byloje nereiškia, kad negalės ateityje kreiptis su tokiu pat reikalavimu ar kitomis įstatymų leidžiamomis priemonėmis siekti patenkinti savo finansinį reikalavimą. Ieškinio reikalavimas kildinamas iš nesąžiningų ir neteisėtų sutarties sąlygų, nagrinėjamas šių sąlygų teisėtumas ir pagrįstumas, o ne atsakovės teisė tapti BUAB „Verivitas“ kreditore bankroto byloje.

7Atsakovė L. J. prašė netiesioginį ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 30 d. nutartimi BUAB „Verivitas“ bankroto byloje buvo priimtas kreditorės L. J. atsisakymas nuo 10 381,08 Eur finansinio reikalavimo (civ. byla Nr. B2-906-254/2015), todėl netiesioginio ieškinio reikalavimų tenkinimas nesukels jokių materialinių pasekmių, kadangi išnyko aplinkybės, kuriomis ieškovas grindė ieškinį, gindamas BUAB „Verivitas“ interesus bankroto byloje. Pažymėjo, kad UAB „Verivitas“ bankroto byloje nereiškė finansinio reikalavimo. Apie tai, kad 2015 m. kovo 6 d. nutartimi buvo patvirtintas jos kreditorinis reikalavimas, sužinojo 2015 m. kovo 6 d. prieš teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-586-849/2015. Kreditorinį reikalavimą tvirtinti buvo pateikęs BUAB „Verivitas“ bankroto administratorius. Atkreipė dėmesį, kad ieškinį, kuriuo buvo prašoma priteisti pagal Sutartį nuomos ir kitus mokesčius bei delspinigius, atsiėmė, sužinojusi apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Verivitas“ (civ. byla Nr. 2-860-835/2014). Atsisakiusi bet kokių finansinių reikalavimų UAB „Verivitas“ bankroto byloje, nėra kreditorė ir nedalyvauja bankroto procese, neturi materialinių ir procesinių teisinių prielaidų reikalauti vykdyti Sutarties finansines sąlygas.

8Atsakovės nuomone, ieškovas be pagrindo teigia, kad ieškinio reikalavimai dėl Sutarties sąlygų susiję su laidavimu išrašant vekselį BUAB „Verivitas“ prievolėms užtikrinti, t. y. byloje nustatytos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę kitai civilinei bylai Nr. 2-586-849/2015, kurioje ginčijamas ieškovo išrašytas paprastasis vekselis G. J., o būtent, išnagrinėjus nagrinėjamą ginčą dėl Sutarties sąlygų, galimai bus nustatyta BUAB „Verivitas“ įsipareigojimų apimtis, atitinkamai ieškovo, kaip laiduotojo, įsipareigojimų apimtis. Faktas, kad ieškovas, išrašydamas ginčijamus vekselius, laidavo BUAB „Verivitas“ prievolių vykdymą pagal Sutartį, turi būti įrodytas. Minėto vekselio išrašymas neturi ryšio su netiesioginio ieškinio reikalavimais ir byloje nagrinėtinomis aplinkybėmis, t. y. nuomos mokesčio mokėjimo termino pratęsimas iki 2016 m. spalio 16 d., kaip sankcija pagal Sutarties 4.1 punktą ir 5.2 punkte nustatytas netesybų dydis, nėra susiję su ieškovo išrašytu vekseliu. Juolab, nagrinėjamoje byloje G. J. nėra dalyvaujantis asmuo, o BUAB „Verivitas“ – kitos civilinės bylos dalyvis.

9Atsakovė pažymėjo, kad Sutarties projektas prieš pasirašant buvo pateiktas UAB „Verivitas“, todėl bendrovė bei jos tuometinis vadovas V. V. (byloje ieškovas) galėjo ir turėjo galimybes reikšti pastabas. Sutartis buvo vykdoma, BUAB „Verivitas“ patalpomis naudojosi nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2013 m. liepos 1 d. BUAB „Verivitas“ pažeidė Sutarties nuostatas – nesumokėjo nuomos ir kitų mokesčių. Atsakovei buvo aiškinama, kad įmonė išgyvena krizę, keitėsi verslo aplinka, žadėjo atsiskaityti. BUAB „Verivitas“ elgesys, reiškiant nepagrįstus reikalavimus dėl tariamo teisių pažeidimo ir Sutarties nuostatų ginčijimo, yra piktnaudžiavimas teise. Atsakovė nesilaikė privalomos ikiteisminės sutarties keitimo procedūros, t. y. ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos, todėl ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas arba jeigu negalima pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, byla turi būti nutraukta. Atkreipė dėmesį, kad Sutarties 4.1 punkto pripažinimas negaliojančiu ir 5.2 punkte numatytų netesybų mažinimas nesukels jokių materialinių pasekmių, kadangi bankroto byloje nėra pareikšto kreditorinio reikalavimo šių Sutarties nuostatų pagrindu. Sutarties 4.1 punkto nuostata dėl nuomos ir kitų mokesčių yra teisinga ir sąžininga, nuomos sutarties galiojimo terminu nuomininkas pretenzijų dėl jos vykdymo, panaikinimo ar pakeitimo nereiškė. Nors Sutarties galiojimo laikotarpiu nė karto nereikalavo mokėti Sutarties 5.2 punkte nustatytų netesybų, atsisakė finansinių pretenzijų į kreditorinį reikalavimą UAB „Verivitas“ bankroto byloje, laiko, kad netesybos nėra per didelės ar ne protingos.

10Trečiasis asmuo UAB „Fabrikantai“ atsiliepime nurodė, kad netiesioginis ieškinys yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad Sutartis buvo sudaryta tarp atsakovės ir bendraieškio, atstovaujamo ieškovo, kuris tuo metu buvo administracijos vadovas ir akcininkas. Duomenų, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu buvo kreiptasi į atsakovę su siūlymu keisti sąlygas, kurios galimai pažeidžia sutarties šalių lygybės principą bei iš esmės yra neteisingos nuomininko atžvilgiu, nėra. Sutarties sąlygos pradėtos ginčyti, kai prasidėjo bendraieškio bankroto procedūros. Ginčo tarp šalių dėl Sutarties pabaigos nėra. Šalys pripažįsta, kad sutartis faktiškai pasibaigė 2013 m. liepos 1 d., įrodinėjami tik skirtingi Sutarties pasibaigimo pagrindai. Patalpas, dėl kurių nuomos sutarties sąlygų tarp šalių kilo ginčas, įgytos 2013 m. rugpjūčio 1 d., pirkimo pardavimo sutarties pagrindu, nuomininko patalpose nebuvo. Bendraieškio UAB „Verivitas“ bankroto byloje atsakovės reikalavimai ginčo Sutarties sąlygų pagrindu nėra pareikšti. Nurodė, kad įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, nėra galimi bet kokie skolų išieškojimai ar netesybų mokėjimai. Ieškovo pareikšti reikalavimai dėl Sutarties sąlygų neturės jokios teisinės reikšmės bendraieškio bankroto procedūrai, kreditorių sąrašui, kreditorinių reikalavimų dydžiui ir tenkinimo tvarkai.

11Trečiasis asmuo BUAB „Gavirema“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareikštą netiesioginį ieškinį nepateikė.

12Ieškovo atstovė advokatė I. A. posėdyje netiesioginį ieškinį palaikė ir prašė tenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Papildomai paaiškino, kad Sutarties 4.1 ir 5.2 punktai ieškovui kelia grėsmę, kadangi po faktinio Sutarties nutraukimo UAB „Verivitas“ išdavė atsakovei vekselį 5 792,40 Eur sumai būsimų pagal Sutartį įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui, vekselis akceptuotas, todėl bet kada gali būti pateiktas vykdymui. Be to, ieškovas 2012 m. sausio 20 d. pasirašė vekselį 7 645,97 Eur sumai užtikrindamas UAB „Verivitas“ prievolių vykdymą pagal Sutartį. Minėtas vekselis yra pateiktas vykdymui ir ginčijamas kitoje byloje. Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų pagrįstumo klausimas turės tiesioginės reikšmės išrašytų vekselių pagrįstumui.

13Bendraieškio BUAB „Verivitas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

14Atsakovės L. J. ir trečiojo asmens UAB „Fabrikantai“ atstovė advokato padėjėja Kristina Sūnaitienė teismo posėdyje netiesioginį ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytus nesutikimo su ieškiniu motyvus ir argumentus. Papildomai paaiškino, kad L. J. perleidus negyvenamąsias patalpas tretiesiems asmenis, ji negali atsakyti pagal ieškinio reikalavimus, t. y. netinkama atsakovė. Be to, bankroto byloje patvirtinto kreditorinio reikalavimo buvo atsisakyta. Sutartis registruota viešame registre, tačiau yra nutrūkusi 2013 m. liepos 1 d. Naujieji patalpų savininkai iki šiol reikalavimų bankroto byloje nereiškė. BUAB „Verivitas“ bankroto administratoriui aplinkybė apie Sutarties šalių – nuomotojo pasikeitimą žinoma. Bankroto administratorius turi būti aktyvus bankroto procese ir gali kreiptis į trečiuosius asmenis, siekdamas nutraukti Sutartį ir užklausti dėl galimų reikalavimų pagal Sutartį. Duomenų byloje apie tokius administratoriaus veiksmus nėra. Pažymėjo, kad ginčijamos Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų nuostatos negali įtakoti UAB „Verivitas“ bankroto byloje kreditorių reikalavimų sąrašo.

15Trečiasis asmuo BUAB „Gavirema“ bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, klausimą dėl reikalavimų pripažinti Sutarties sąlygą negaliojančią ir mažinti netesybas spręsti teismo nuožiūra vadovaujantis teisės normomis bei į bylą pateiktais įrodymais.

16Ieškinys atmestinas.

17Bylos duomenimis, ieškovo atstovės, atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Fabrikantai“ atstovės paaiškinimais nustatyta, kad 2013 m. liepos 1 d. nutraukta UAB „Verivitas“ ir atsakovės 2011 m. spalio 11 d. sudaryta Sutartis, kuria iki 2016 m. spalio 16 d. išnuomotos negyvenamosios patalpos, įsipareigojant mokėti nuomą ir kitus mokesčius (Sutarties 4.1 p.) ir 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 5.2 p.). Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi iškelta UAB „Verivitas“ bankroto byla, Ieškovas, kaip BUAB „Verivitas“ kreditorius, siekdamas nuginčyti Sutarties 4.1 punktą ir sumažinti Sutarties 5.2 p. numatytus delspinigius, CK 6.68 straipsnio pagrindu pareiškė netiesioginį ieškinį.

18CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Taigi, vertinant ieškovo pareikštų reikalavimų atsakovei pagrįstumą, pirmiausia būtina nustatyti netiesioginio ieškinio pagal CK 6.68 straipsnio nuostatas pareiškimui būtinas sąlygas: pirma, ieškinį pareikšti gali tik kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui; antra, skolininkas turi turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti; trečia, skolininko turtinė teisė, kurios neįgyvendina, turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina; ketvirta, skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014). Netiesioginis ieškinys galimas tik esant visoms būtinoms taikymo sąlygoms. Asmuo, reiškiantis netiesioginį ieškinį, turi įrodyti visas šio ieškinio pareiškimui būtinas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012).

19Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi patvirtintas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ pateiktas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe trečios eilės kreditoriaus V. V. 40 962,37 Eur (14 434,86 Lt) finansinis reikalavimas (t. 1 b. l. 14-15), bankroto proceso metu patikslinta finansinio reikalavimo suma – 34 392,38 Eur (t. 2 b. l. 38). Ieškovas yra BUAB „Verivitas“, kurio vardu reiškia netiesioginį ieškinį, kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę. Ginčo dėl to tarp šalių nėra, taigi egzistuoja pirmoji būtinųjų netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygų.

20Sprendžiant antrosios sąlygos dėl skolininko tam tikros turtinės teisės, kurios neįgyvendina ar atsisako įgyvendinti, svarbu tinkamai kvalifikuoti tarp šalių susiklosčiusius santykius. Ieškovas, kaip BUAB „Verivitas“ kreditorius, siekia nuginčyti Sutarties 4.1 punktą ir sumažinti Sutarties 5.2 p. numatytus delspinigius. Pagal ginčijamą Sutartį, BUAB „Verivitas“ įsipareigojo mokėti kiekvieną mėnesį nuomos, komunalinius ir kitus mokesčius iki sutarties galiojimo momento, t. y. iki 2016 m. spalio 16 d. (Sutarties 1.4., 2.1., 4.1. p.), 0,2 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 5.2 p.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad BUAB „Verivitas“ įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamai nevykdė, dėl ko atsakovei, kaip patalpų savininkei, už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2013 m. liepos 1 d. buvo pareikšti ieškiniai dėl skolos priteisimo (civ. byla Nr. 2-1118-292/2013, 2-3933-470/2013, 2-1411-470/2013 t. 1. b. l. 23-24, 25-26, 55-57), o atsakovė kreipėsi į teismą dėl skolos už nuomą, šilumos energiją ir kitas paslaugas priteisimo iš BUAB „Verivitas“ (civ. bylos Nr. 2-860-835/2014, 2-3048-470/2013 t. 1 b. l. 34-37, 38-39, 50-51, 58), juolab, bankroto byloje pagal bankroto administratoriaus prašymą buvo patvirtintas atsakovės L. J. 10 381,08 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas (Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byla Nr. B2-1988-254/2014, dabar Nr. B2-906-254/2015). Taigi, ginčijamų Sutarties sąlygų pagrindu susiklostė teisiniai santykiai, kuriuose BUAB „Verivitas“ laikytinas skolininku, turėjusiu pareigą mokėti nuomos ir kitus mokesčius bei delspinigius, o atsakovė – kreditoriumi, turėjusiu reikalavimo teisę skolininko, t. y. BUAB „Verivitas“, atžvilgiu. Akivaizdu, kad BUAB „Verivitas“ neturi jokios turtinės teisės į atsakovę L. J., nėra jos kreditorius, o atsakovė neturi jokių pareigų BUAB „Verivitas“ atžvilgiu, nėra skolininkė. Priešingai, atsakovė L. J. iki 2015 m. kovo 30 d., kai buvo priimtas atsisakymas nuo kreditorinio reikalavimo ir šioje dalyje bankroto byla nutraukta, nors civilinėje byloje Nr. 2-860-835/2014 buvo atsiėmusi ieškinį pagal CPK 139 straipsnį, turėjo neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę BUAB „Verivitas“ atžvilgiu, buvo jo kreditorė (civ. byla Nr. B2-906-254/2015). Kitų duomenų ir įrodymų, kad atsakovė L. J. turėtų neįvykdytą turtinę prievolę BUAB „Verivitas“, nėra. Duomenų, kad BUAB „Verivitas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ vengia pareikšti tiesioginį ieškinį atsakovei, siekdamas galimai išvengti prievolės įvykdymo ieškovui, nepateikta. Pažymėtina, kad BUAB „Verivitas“ procesiniuose dokumentuose pritarė netiesioginiame ieškinyje išdėstytai pozicijai, tačiau nenurodė priežasčių, trukdančių pačiam pareikšti tiesioginį ieškinį atsakovei. Kadangi BUAB „Verivitas“ neturi galiojančios vykdytinos reikalavimo teisės atsakovės L. J. atžvilgiu, konstatuotina, kad nėra antrosios ir trečiosios būtinosios netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygos.

21Nustatyta, kad ieškovas, veikdamas BUAB „Verivitas“ interesais, siekia nuginčyti Sutarties 4.1 punkto sąlygas dėl nuomos ir kitų mokesčių mokėjimo ir sumažinti 5.2 punkte nustatytus delspinigius. Pažymėtina, kad tokios teisės įgyvendinimas neturės jokios reikšmės BUAB „Verivitas“ mokumui ar turto padidėjimui, t. y. BUAB „Verivitas“ neįgis jokio turto ar turtinės teisės, kas sudarytų prielaidas bankroto procese proporcingai tenkinti kreditorių, tame tarpe ieškovo, finansinius reikalavimus. Taigi, šiuo aspektu nėra prielaidų ieškovo, kaip BUAB „Verivitas“ kreditoriaus, teisių ir teisėtų interesų pažeidimui.

22Nagrinėjamu atveju, nesant visų būtinų sąlygų siekiant pareikšti netiesioginį ieškinį, t. y. ieškovas negali reikšti atsakovei reikalavimų pagal CK 6.68 straipsnio nuostatas, todėl teismas neturi pagrindo spręsti ieškovo ginčijamų Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų pagrįstumą.

23Įvertinus aplinkybę, kad ieškovas BUAB „Verivitas“ prievolių vykdymą pagal Sutartį galimai yra užtikrinęs vekseliu, pripažintina, kad pareikštu netiesioginiu ieškiniu dėl BUAB „Verivitas“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 4.1. ir 5.2 punktų, iš esmės buvo siekiama įgyvendinti savo, kaip BUAB „Verivitas“ kreditoriaus, teises laidavimo apimtyje, tačiau toks netiesioginio ieškinio instituto taikymas prieštarauja jo esmei ir paskirčiai.

24Įvertinus bylos duomenimis nustatytas aplinkybes, kad nėra būtinų sąlygų ieškovui, kaip BUAB „Verivitas“ kreditoriui, reikšti atsakovei netiesioginį ieškinį pagal CK 6.68 straipsnio nuostatas, pripažintina, kad ieškovo pareikšti reikalavimai dėl Sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir netesybų mažinimo yra nepagrįsti, todėl atmestini.

25Atmetus ieškovo reikalavimus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė, tretieji asmenys prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nereiškė ir duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė.

26Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 24,58 Eur, todėl atmetus ieškinį, valstybės naudai priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo V. V., a. k. ( - ) 24,58 Eur (dvidešimt keturis eurus 58 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą patiekti teismo Civilinių bylų raštinei, kab. Nr. 206.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė,... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas V. V., atstovaujamas įgalioto asmens A. S., kaip BUAB... 4. Ieškovas pažymėjo, kad nors atsakovė Sutarties 4.1 ir 5.2 punktų pagrindu... 5. Ieškovo nuomone, Sutarties 4.1 punkto nuostatos mokėti nuomos ir kitus... 6. Bendraieškis BUAB „Verivitas“ prašė tenkinti netiesioginį ieškinį ir... 7. Atsakovė L. J. prašė netiesioginį ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 8. Atsakovės nuomone, ieškovas be pagrindo teigia, kad ieškinio reikalavimai... 9. Atsakovė pažymėjo, kad Sutarties projektas prieš pasirašant buvo pateiktas... 10. Trečiasis asmuo UAB „Fabrikantai“ atsiliepime nurodė, kad netiesioginis... 11. Trečiasis asmuo BUAB „Gavirema“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 12. Ieškovo atstovė advokatė I. A. posėdyje netiesioginį ieškinį palaikė ir... 13. Bendraieškio BUAB „Verivitas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 14. Atsakovės L. J. ir trečiojo asmens UAB „Fabrikantai“ atstovė advokato... 15. Trečiasis asmuo BUAB „Gavirema“ bankroto administratoriaus UAB „Ius... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Bylos duomenimis, ieškovo atstovės, atsakovės ir trečiojo asmens UAB... 18. CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir... 19. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2014 m.... 20. Sprendžiant antrosios sąlygos dėl skolininko tam tikros turtinės teisės,... 21. Nustatyta, kad ieškovas, veikdamas BUAB „Verivitas“ interesais, siekia... 22. Nagrinėjamu atveju, nesant visų būtinų sąlygų siekiant pareikšti... 23. Įvertinus aplinkybę, kad ieškovas BUAB „Verivitas“ prievolių vykdymą... 24. Įvertinus bylos duomenimis nustatytas aplinkybes, kad nėra būtinų sąlygų... 25. Atmetus ieškovo reikalavimus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 26. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 24,58 Eur,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo V. V., a. k. ( - ) 24,58 Eur (dvidešimt keturis eurus... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...