Byla 2-205-267/2013
Dėl 2618948,48 Lt skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovams A. G., advokatei Vilmai Narinkevičienei, atsakovui V. L., jo atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“, V. L., J. L., trečiajam asmeniui BUAB „Pakmeda“ dėl 2618948,48 Lt skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovas 2011-05-04 ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“, V. L. ir J. L. solidariai AB SEB bankas naudai 2443067,33 Lt kreditoriaus BUAB „Pakmeda“ negrąžintus kreditus, 118245,38 Lt nesumokėtas palūkanas, 40415,03 Lt delspinigius, 10468,90 Lt nesumokėtos baudos, 2400,00 Lt nesumokėto sutarties pakeitimo mokesčio, 4351,84 Lt nesumokėto administravimo mokesčio, iš viso 2618948,48 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo sumokėtą žyminį mokestį (1 t., 5–7 b. l.).

5Bylos nagrinėjimo procese ieškovas mažino ieškinio reikalavimus, įvertindamas gautas lėšas iš įkeisto turto realizavimo ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išmokėtas garantines išmokas. 2012-09-04 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų J. L. ir V. L. solidariai 2062923,42 Lt skolą ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas, o 2013-01-20 patikslintu ieškiniu reikalavimą solidariems atsakovams V. L. ir J. L. sumažino iki 1641741,17 Lt, likusios byloje pareikštų reikalavimų dalies ieškovas atsisakė (3 t., 70–77 b. l., 4 t., 6–13 b. l.). Nurodė, kad skolininkė BUAB „Pakmeda“, kurios veikla 2012-10-23 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-152-267/2012 pripažinta pasibaigusia, nesumokėjo AB SEB bankas pagal penkias Kreditavimo sutartis 2648083,22 Lt:

  1. Pagal 2007-06-13 Kreditavimo sutartį Nr. 0650704110108-44 įsiskolinimas sudaro 157688,81 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni litai 81 centas).
  2. Pagal 2006-08-08 Kreditavimo sutartį Nr. 0650604110401-09 įsiskolinimas AB SEB bankas lygus 539950,69 Lt (penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt litų 69 centai).
  3. Pagal 2006-08-08 Kreditavimo sutartį Nr. 0650604110400-09 įsiskolinimas AB SEB bankas lygus 584709,04 Lt (penki šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyni litai 4 centai).
  4. Pagal 2005-09-12 Kreditavimo sutartį Nr. 0650504110835-2005-09 įsiskolinimas AB SEB bankas 71968,16 EUR (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 16 centų) ir 1807,20 Lt ( vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyni litai 20 centų ) litų.
  5. Pagal 2005-09-12 Kreditavimo sutartį Nr. 0650504110834-09 įsiskolinimas AB SEB bankas lygus 31165,09 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt penki Eurai 09 centai) ir 600 Lt (šeši šimtai litų).

6Dalį skolos padengė 480010,06 Lt lėšos, gautos varžytinėse pardavus bankui įkeistą bankrutavusios UAB „Pakmeda“ ir V. L. turtą (atitinkamai 480010,00 Lt ir 76015,00 Lt) bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantinės išmokos (389352,84 Lt ir 9195,52 EUR), todėl ieškinio reikalavimus ieškovas sumažino iki 1641741,17 Lt.

7Tinkamam kreditų gavėjo UAB „Pakmeda“ įsipareigojimų pagal minėtas Kreditavimo sutartis įvykdymui užtikrinti AB SEB bankas pasirašė laidavimo sutartis su trimis laiduotojais: su UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ (2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110084, 2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110083, 2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 3640904110080-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110082-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110081-15), su V. L. (2009-05-18 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110039-15, 2009-05-20 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110041-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110078-15, 2009-05-18 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110037-15, ir su J. L. (2009-05-18 pasirašė Laidavimo sutartį Nr. 0640904110040-15, 2009-05-20 pasirašė Laidavimo sutartį Nr. 0640904110042-15, 2009-08-27 pasirašė Laidavimo sutartį Nr. 0640904110076-15, 2009-05-18 pasirašė Laidavimo sutartį Nr. 0640904110038-15, 2009-08-27 pasirašė Laidavimo sutartį Nr. 0640904110077-15).

8Pagal minėtas laidavimo sutartis, kurių visų tekstai vienodi, laiduotojai UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“, V. L. ir J. L. laidavo už kredito gavėją UAB „Pakmeda“ ir įsipareigojo solidariai visu savo turtu atsakyti AB SEB bankas ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas UAB „Pakmeda“, jeigu kredito gavėjas UAB „Pakmeda“ neįvykdys Bankui visų savo prievolių ar jų dalies pagal Kreditavimo sutartis.

9Vienam iš laiduotojų – UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ iškėlus bankroto bylą, Bankas nagrinėjamoje byloje atsisakė jam pareikštų reikalavimų, nes kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ bankroto byloje. Tikslindamas ieškinio reikalavimus ieškovas prašė pašalinti šį atsakovą iš proceso, nurodydamas, kad teismo sprendimu UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ veikla yra pasibaigusi.

10Ieškinį atsakovams V. L. ir J. L. AB SEB bankas grindžia LR Civilinio kodekso 6.6, 6.14, 6.37, 6.38, 6.63, 6.6, 6.14, 6.81, 6.210 straipsnių nuostatomis ir Laidavimo sutartimis. Nurodo, kad kredito gavėja BUAB „Pakmeda“ ir atsakovai L. (skolininkai) yra laikomi pažeidusiais prievolę AB SEB bankas, nes praleido prievolės įvykdymo terminą, taip pat neįvykdė prievolės per protingą ieškovo nustatytą terminą. Pagal CK 6.81 str., kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojai atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laiduotojai atsako tiek pat kaip ir skolininkas – už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą už netesybų sumokėjimą. Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai. Nors pagrindinio skolininko, BUAB „Pakmeda“, bankroto procedūros pabaigtos ir bendrovė likviduota, tai neturi įtakos laiduotojų, kaip solidarių bendraskolių, įsipareigojimų vykdymui, kadangi ieškinys laiduotojams buvo pareikštas dar iki pagrindinio skolininko išregistravimo dienos. Ieškovas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad laiduotojai V. L. ir buvusi jo sutuoktinė J. L. buvo vieninteliai UAB „Pakmeda“ akcininkai, V. L. – BUAB „Pakmeda“ ir BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ direktorius, o BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ vienintelė akcininkė buvo V. L. dukra – M. L. (3 t., 70–77 b. l., 4 t., 6–13 b. l.).

112011-05-27 teisme gautas atsakovės UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo prašoma ieškinį atmesti. Atsikirtimus atsakovė grindė CK 6.76, 6.78, 6.86, 6.87 straipsnių ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatomis. Nurodė, kad ieškovas nerealizavo savo, kaip kreditoriaus, pirmumo teisės patenkinti reikalavimus iš hipoteka ir įkeitimu apsunkinto turto, todėl laiduotojai yra atleidžiami nuo laidavimo sandorio pagrindu prisiimtų skolinių įsipareigojimų (2 t., 53–55 b. l.).

12Atsakovė J. L. 2011-06-02 teismui pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimus grindė CK 6.88, 6.76, 6.81 straipsnių nuostatomis reglamentuojančiomis terminuoto laidavimo pabaigą, nurodė, kad trijų mėnesių ieškinio senaties terminas suėjo 2010-03-28, o ieškinys parengtas 2011-04-26. Kreditoriaus neveikimas tris mėnesius rodo nebesant jį suinteresuotą, kad prievolė būtų įvykdyta. Atsakovė nurodė, kad AB SEB bankas, būdamas hipotekos kreditoriumi, turi teisę reikalauti išieškoti skolą iš skolininko neįkeisto turto tik tada, kai baigiamas išieškojimas iš įkeisto turto, t. y. iš įkeisto BUAB „Pakmeda“ ir V. L. turto. Atsakovė savo atsikirtimus grindė ir aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarčių pakeitimais bei CK 6.87 straipsnio 4 dalyje reglamentuotu laidavimo pasibaigimu, jei iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė, taip pat nurodė, kad jai buvo padarytas spaudimas pasirašyti laidavimo sutartis pagal banko pateiktas sąlygas. Nurodė, kad laidavimo sutartis ir ypač sąlygos, prieštaraujančios imperatyvioms įstatymo nuostatoms (Sutarties 1.4., 2.1.3. ir kt.) turi būti aiškinamos ir taikomos sutartį pasirašiusios silpnesniosios šalies, J. L., naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Atsakovė teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų dėl banko reikalavimo masto/skolos dydžio BUAB „Pakmeda“, o tai reiškia, kad byloje nepateikta įrodymų, kad bankas turi neabejotiną reikalavimo teisę laiduotojams ir kad reikalavimo mastas pilnai atitinka ieškinio sumą (2 t., 57–59 b. l.).

13Atsakovas V. L. atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė bylą jo atžvilgiu nutraukti, ieškinį atmesti. Nurodė, kad BUAB „Pakmeda“ prievolių AB SEB bankas įvykdymas yra užtikrintas įkeistu turtu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad skolininko teisė į reikalavimo patenkinimą bendra tvarka iš kito, t. y. neįkeisto turto, atsiranda tik tada, kai realizavus įkeistą turtą jo nepakanka reikalavimui patenkinti. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad išieškojimas iš įkeisto turto yra pasibaigęs. Be to, išieškojimo procedūros iš hipoteka apsunkinto laiduotojui V. L. prilausančio turto yra pradėtos, tai reiškia, kad Hipotekos teisėjo nutartys galės būti vykdomos tiek vykdant išieškojimą iš hipotekos sutartimi įkeisto turto, tiek, šio nepakakus atsiskaityti, iš kito V. L. turto, todėl bylos dalis dėl ieškovo reikalavimo atsakovui V. L. dėl tos pačios skolos priteisimo nutrauktina (CPK 293 str. 3 p.). Savo atsikirtimus į pareikštą ieškinį atsakovas V. L. grindžia ir CK 6.87 straipsnio nuostatomis, nurodo nesant byloje objektyvių įrodymų, pagrindžiančių skolos ir palūkanų dydį (2 t., 61–63 b. l.).

14Trečiojo asmens BUAB „Pakmeda“ administratorius BUAB „Bankroto departamentas LT“ informavo teismą, kad teisinio intereso šioje byloje neturi ir prašė bylą nagrinėti bendrovės atstovui nedalyvaujant (3 t., 112 b. l.).

15Teismo posėdyje ieškovo atstovai A. G. ir advokatė Vilma Narinkevičienė palaikė sutikslintus ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovų V. L. ir J. L. solidariai 1641741,17 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, likusioje dalyje bylą prašė nutraukti (4 t., 75–78 b. l.).

16Atsakovas V. L. ir jo atstovė advokatė Aušra Veselovaitė prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Atsakovas aiškino teisme, kad dalį rizikos dėl patirtų nuostolių turi prisiimti ir bankas, nes sudarant sutartis kreditoriui buvo žinoma, kad laiduotojas visą savo turtą buvo įkeitęs bankui (4 t., 75–78 b. l.).

17Advokatė Aušra Veselovaitė nurodė, kad ieškovas neįrodė faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą. Be to, laidavimo sutartys yra pasibaigusios (CK 6.87 str.). Advokatė akcentavo aplinkybes, susijusias su Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo nutarčių dėl skolų išieškojimo iš hipoteka apsunkinto laiduotojui V. L. priklausančio turto vykdymu ir prašė civilinę bylą jos atstovaujamo atsakovo atžvilgiu nutraukti pagal CPK 293 straipsnio 3 punkto nuostatas (4 t., 59–65, 75–78 b. l.).

18II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

19Patikslintas ieškinys grindžiamas penkiomis ieškovo AB SEB bankas ir bankrutavusios UAB „Pakmeda“ sudarytomis Kreditavimo sutartimis su vėlesniais pakeitimais (2005-09-12 Kreditavimo sutartimi Nr. 0650504110834-09, 2005-09-12 Kreditavimo sutartimi Nr. 0650504110835-2005-09, 2006-08-08 Kreditavimo sutartimi Nr. 0650604110400-09, 2006-08-08 Kreditavimo sutartimi Nr. 0650604110401-09, 2007-06-13 Kreditavimo sutartimi Nr. 0650704110108-44) ir su atsakovais V. L., J. L. tinkamam kreditų gavėjo UAB „Pakmeda“ įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartis įvykdymui užtikrinti pasirašytomis neterminuotomis laidavimo sutartimis, t. y. su atsakovu V. L. pasirašytomis 2009-05-18 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110039-15, 2009-05-20 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110041-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110078-15, 2009-05-18 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110037-15, ir su J. L. pasirašytomis 2009-05-18 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110040-15, 2009-05-20 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110042-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110076-15, 2009-05-18 Laidavimo sutartį Nr. 0640904110038-15, 2009-08-27 Laidavimo sutartimi Nr. 0640904110077-15 (1 t., 10–272 b. l.).

202010-03-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi skolininkei UAB „Pakmeda“ iškelta bankroto byla, o 2012-01-30 nutartimi bankroto byloje Nr. B2-152-267/2012 patvirtintas AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas – 2648083,22 Lt (1 t., 273, 274 b. l., 3 t., 86 – 89 b. l.).

21Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2012-09-28 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-152-267/2012 patvirtintas patikslintas BUAB „Pakmeda“ kreditoriaus AB SEB bankas 2062923,42 Lt kreditorinis reikalavimas, o 2012-10-23 sprendimu bankrutavusios UAB „Pakmeda“ veikla pripažinta pasibaigusia (4 t., 66, 67 b. l.).

22Dalį skolos padengė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išmokėtos garantinės išmokos (389352,84 Lt ir 9195,52 EUR) bei 480010,06 Lt lėšos, gautos varžytinėse pardavus bankui įkeistą bankrutavusios UAB „Pakmeda“ ir V. L. turtą, atitinkamai 480010 Lt ir 76015,00 Lt, todėl ieškinio reikalavimus laiduotojams V. L. ir J. L. ieškovas sumažino iki 1641741,17 Lt. (3 t., 62–69 b. l., 4 t., 14–21 b. l., 23–24 b. l.)

23Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad 2012-01-23 Šiaulių apygardos teismo nutartimi atsakovei (laiduotojai) UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ iškelta bankroto byla Nr. B2-533-357/2012, o 2012-05-08 nutartimi šioje bankroto byloje patvirtintas AB SEB bankas 2542933,48 Lt kreditorinis reikalavimas, o 2012-12-17 Šiaulių apygardos teismo sprendimu bankrutavusios UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ veikla pripažinta pasibaigusia, ieškovo kreditorinis reikalavimas liko nepatenkintas (1 t., 276 b. l., 3 t., 90, 91 b. l., 4 t., 22, 68 b. l.).

24Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė ir tai, kad prieš pat bankroto bylos iškėlimą UAB „Pakmeda“, Pakruojo rajono apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-194-284/2010 buvo nutraukta bendrovės akcininkų, atsakovų V. L. ir J. L. santuoka, patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kuria buvę sutuoktiniai pasidalino turtą, akcijas, prisiėmė sutartinius įsipareigojimus pagal kiekvieno jų sudarytas laidavimo sutartis. Bylai reikšmingą aplinkybę, kad atsakovai pripažino jiems tenkančias prievoles AB SEB bankas pagal kiekvieno jų pasirašytas laidavimo sutartis patvirtino ir ieškovo atstovės teismui pateikti dokumentai, susiję su santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimu, t. y. pranešimas kreditoriui, prašymas nutraukti santuoką bendru sutikimu, Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir 2013-02-11 V. L. pasiūlymas SEB bankas sudaryti taikos sutartį, kuriame atsakovas nurodo, kad pripažįsta AB SEB bankas ieškinį dėl 1641741,17 Lt skolos priteisimo visa apimtimi (4 t. b. l. 40–47, 56, 57, 69–73).

25III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

26Ieškinys tenkinamas iš dalies.

27Dėl atsakovei BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ pareikštų reikalavimų

282012-12-17 sprendimu Šiaulių apygardos teismas pripažino bankrutavusios UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ veiklą pasibaigusia. CK 2.95 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pabaiga siejama su jo išregistravimu iš juridinių asmenų registro.

29Remiantis CK 6.128 straipsnio 2 dalimi, kai juridinis asmuo (kreditorius arba skolininkas) likviduojamas, prievolė baigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys. Nei CK normos, nei įstatymai, reglamentuojantys atskirų privačių juridinių asmenų veiklos ypatumus, nei Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenumato, kad priverstine (bankroto proceso) tvarka likvidavus privatų juridinį asmenį, jo prievolės pereitų kitiems asmenims, nepaisant to, ar tokia įmonė yra ribotos, ar neribotos civilinės atsakomybės. Todėl tuomet, kai teismas nusprendžia likviduoti bankrutavusią įmonę, teismo sprendimas įsiteisėja ir bankroto administratorius išregistruoja įmonę iš viešo registro, laikoma, kad įmonė pasibaigė ir jos materialiųjų, taigi, ir procesinių teisių perėmimas negalimas kitose civilinėse bylose. Esant tokiai situacijai, kai neliko subjekto, kuriam pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai, teismas turi nutraukti civilinę bylą (CPK 293 str. 8 p.).

30Įvertinęs, kad atsakovė BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ likviduota, o ieškovas, tikslindamas ieškinio reikalavimus, šiai bendrovei reikalavimų nereiškia, teismas bylos dalį dėl BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ pareikštų turtinių reikalavimų nutraukia, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 8 punktu.

31Dėl atsakovams V. L. ir J. L. pareikštų reikalavimų

32Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovų V. L. ir J. L. solidarios prievolės atsakyti bankrutavusios ir išregistruotos iš juridinių asmenų registro skolininkės BUAB „Pakmeda“ kreditoriui AB SEB bankas pagal laidavimo sutartis už skolininko negrąžintą skolą ir netesybas. Ieškovas AB SEB bankas įrodinėja, kad prievolę sumokėti įmonės skolą atsakovai prisiėmė pasirašydami laidavimo sutartis, tokiu būdu užtikrindami nuosavybės teise jiems priklausančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakmeda“ prievolių įvykdymą (CK 6.76 ir 6.81 straipsniai).

33Aukščiau šiame sprendime nurodytais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais kitose civilinėse bylose nustatytos šiai bylai reikšmingos faktinės aplinkybės leidžia teismui konstatuoti, kad iki bankroto bylos iškėlimo ieškovą AB SEB bankas, UAB „Pakmeda“ ir šios įmonės savininką ir vadovą V. L. siejo sutartiniai kreditavimo, laidavimo ir įkeitimo teisiniai santykiai, o tarp Banko ir atsakovės J. L. susiklostė laidavimo teisiniai santykiai.

34Civilinio kodekso 6.881 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sudarytas tarp šalių penkias kredito sutartis įvykdė tinkamai (nenustatyta aplinkybių, jog ieškovas būtų pažeidęs sutartis), o kredito gavėja UAB ,,Pakmeda“ prievolės tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal sutarčių sąlygas neįvykdė. Bankrutavusi UAB „Pakmeda“, kuriai iki bankroto bylos iškėlimo vadovavo V. L., pagal 5 kredito sutartis liko skolinga ieškovui AB SEB bankas 2062923,42 Lt. Įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu kitoje civilinėje byloje konstatuotas pagrindinio skolininko UAB „Pakmeda“ negrąžintos skolos dydis – 2062923,42 Lt.

35Esant laidavimui, yra pagrindinė prievolė, siejanti skolininką ir kreditorių, bei šios pagrindinės prievolės papildoma (šalutinė) prievolė, siejanti laiduotoją ir kreditorių (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos pagrindinės prievolės, ir tai yra laidavimo, kaip akcesorinės prievolės, pagrindinis požymis, todėl laiduotojo prievolės dydis negali viršyti skolininko, už kurį laiduota, prievolės dydžio. CK 6.78 straipsnyje nustatyta, kad negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas skolingas kreditoriui. Paskolos gavėjai UAB ,,Pakmeda“ neįvykdžius tinkamai prievolės pagal Kredito sutartis, laiduotojai V. L. ir J. L. kreditoriui AB SEB bankas privalo atsakyti už prievolės neįvykdymą kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str.). Nors CK 6.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laiduotojas ir pagrindinis skolininkas atsako solidariai, tačiau laiduotojo solidarioji pareiga, minėta, atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis, Laidavimo sutarčių 1.2. punktas).

36Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas atmeta atsakovo V. L. atstovės argumentus, susijusius su 2011-05-04 ieškinyje nurodyta nepagrįsta 2618948,48 Lt ieškinio suma, nes ieškovas sutikslino ieškinio reikalavimus, sumažindamas prašomą priteisti sumą iki 2062923,42 Lt, o vėliau ir iki 1641741,17 Lt. Negalima sutikti ir su atsakovo atstovės teiginiais dėl pažeistos CK 6.54, 6.55 straipsniuose reglamentuotos įmokų paskirstymo tvarkos, pardavus bankui įkeistą UAB „Pakmeda“ ir V. L. turtą, nes atsakovo atstovė neįvertino, kad iškėlus bankroto bylą UAB „Pakmeda“, bendrovei pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas nutrauktas kredito sutartyje nustatytų netesybų ir palūkanų skaičiavimas, o CPK 746 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai skolininkui pradėta bankroto procedūra, įkeistas turtas parduodamas ir hipotekos ar įkeitimo kreditorių reikalavimai tenkinami atitinkamai Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

37Jau minėta, kad UAB „Pakmeda“ bankroto byloje patvirtintas ieškovo 2062923,42 Lt reikalavimas, užtikrintas atsakovų laidavimais ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija. Gavęs garanto UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išmoką (389352,84 Lt ir 9195,52 EUR) ieškovas ieškinio reikalavimus solidariems atsakovams – laiduotojams V. L. ir J. L. sumažino iki 1641741,17 Lt.

38Teismas nustatęs, kad ieškovui negrąžinta skola, įvertinus garantines išmokas, yra beveik 100 Lt didesnė, lyginant su pareikšto ieškinio suma (2062923,42 – 389352,84 Lt – 9195,52 EUR (31748,50 Lt) = 1641822,08 Lt), atmeta atsakovų atsikirtimus, susijusius su skolos dydžio paskaičiavimu ir įrodymų dėl reikalavimo mąsto pakankamumu kaip nepagrįstus.

39Laiduotojai visose laidavimo sutartyse, kurių tekstai yra vienodi, įsipareigojo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Banko rašytinio pranešimo (reikalavimo) gavimo dienos įvykdyti visas kredito gavėjo UAB „Pakmeda“ prievoles pagal Kreditavimo sutartį (Laidavimo sutarčių 3.1. punktas). Kredito gavėjo UAB „Pakmeda“ nemokumo atveju Laiduotojai sutiko tenkinti Banko reikalavimus pirmumo tvarka (Laidavimo sutarčių 4.4. punktas).

40Kaip matyti iš laidavimo sutarčių 5.3 punktų, kur nurodyta, kad Sutartys įsigalioja jų pasirašymo dieną ir galioja iki Kredito gavėjo ir Laiduotojo tinkamo prievolių pagal Kreditavimo sutartį ir Laidavimo sutartį įvykdymo, šalys susitarė dėl neterminuoto laidavimo, dėl ko ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti įsiskolinimą iš laiduotojų. Tai, kad laidavimo sutartys iš kurių kildinamas reikalavimas šioje byloje yra neterminuotos, patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kur nurodoma, kad „teismui nustačius, jog šalių laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo, CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas nėra taikomas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012).

41Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams 2011-05-04, o bankrutavusios UAB „Pakmeda“ veikla teismo sprendimu pripažinta pasibaigusia 2012-10-23. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškinio pareiškimo laiduotojams – atsakovams V. L. ir J. L. metu pagrindinio skolininko veikla nebuvo pasibaigusi ir jis nebuvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, t. y. jo prievolė ieškovui nebuvo pasibaigusi. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tokiu atveju, kai, bankrutuojant skolininkui, reikalavimas laiduotojui pareiškiamas iki pagrindinio skolininko likvidavimo, nors tokios bylos nagrinėjimo metu vėliau skolininkas ir likviduojamas, laidavimas nepasibaigia, nes kreditorius kreipėsi į teismą, siekdamas savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, kai pagrindinio skolininko prievolė dar nebuvo pasibaigusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012).

42Minėta, kad skolininko ir laiduotojo prievolė kreditoriui yra solidarioji, todėl ieškovas, esant UAB „Pakmeda“ iškeltai bankroto bylai, turi teisę reikalauti, kad prievolę grąžinti skolą įvykdytų kiti solidarūs skolininkai pagal šalutinę prievolę, kylančią iš laidavimo sutarčių (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis), todėl atsakovo V. L. argumentai, susiję su jam iškeltos bylos nutraukimu pagal CPK 293 straipsnio 3 punktą, atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

43Taigi ieškovas, pareikšdamas ieškinį atsakovams – laiduotojams, pagrįstai pareikalavo, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko – UAB „Pakmeda“ prievolę įvykdytų solidarieji skolininkai – laiduotojai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis).

44Apibendrindamas teismas atmeta atsakovų atsikirtimus, susijusius su laidavimo sutarčių pabaiga, bylos nutraukimu ir konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad šios bylos nagrinėjimo metu ieškovas prarado teisę CK 6.6 straipsnio 4 dalies, 6.81 straipsnio 1 dalies pagrindu gauti prievolės įvykdymą iš atsakovų kaip solidarių skolininkų.

45Atsakovės J. L. atsikirtimai, susiję su jai padarytu spaudimu pasirašant laidavimo sutartis jai nenaudingomis sąlygomis, nepagrįsti jokiais teisiniais argumentais, kurie bent kiek būtų susiję su sutartis sudariusios laiduotojos valios trūkumu. Be to, teismas šiame sprendime jau pasisakė, kad atsakovai pripažino jiems tenkančias prievoles AB SEB bankas pagal kiekvieno jų pasirašytas laidavimo sutartis Pakruojo rajono apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-194-184/2010 dėl santuokos nutraukimo. Šios bylos kontekste, teismo vertinimu, svarbi aplinkybė, kad atsakovas V. L. 2013-02-11 pasiūlyme SEB bankas sudaryti taikos sutartį, pripažįsta AB SEB bankas ieškinį dėl 1641741,17 Lt skolos priteisimo visa apimtimi. Patvirtinusi sandorį šalis netenka teisės jį ginčyti (CK 1.79 str.), o CK 6.12 straipsnyje numatyta, jeigu skolą pripažįsta vienas iš bendraskolių, toks pripažinimas taikomas ir kitiems bendraskoliams. Tokie nenuoseklūs atsakovų atsikirtimai, leidžia teismui spręsti, kad nagrinėjamu atveju su byloje pareikštu ieškiniu atsakovai nesutinka tik siekdami jiems naudingo rezultato – išvengti piniginių prievolių vykdymo. Tokia atsakovų pozicija prieštarauja įstatymui, numatančiam, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.).

46Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatuoja, kad ieškovo AB SEB bankas ieškinys dėl pagrindinio skolininko UAB „Pakmeda“ negrąžintos 1641741,17 Lt skolos ir penkių procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo solidariai iš laiduotojų V. L. ir J. L. yra pagrįstas, įrodytas ir turi būti tenkinamas (CK 6.38 str., 6.76 str., 6.77 str., 6.81 str. 1, 2 d., 6. 37 str., 6. 200 str. 1 d., 6. 210 str., 6. 872 str., 6. 6. 874str.).

47Dėl kitos atsakovams pareikštos reikalavimų dalies bylą nutrauktina ieškovui patikslintu ieškiniu atsisakius dalies pradiniu ieškiniu pareikštų reikalavimų ir teismui šį atsisakymą priėmus (CPK 293 str. 4 p.).

48Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

49Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 177,74 Lt (2 t., 7 b. l.) valstybei ir 20417,40 Lt žyminis mokestis ieškovui AB SEB bankas (CPK 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

50Vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 293 straipsnio 4, 8 punktais, teismas

Nutarė

51Ieškinį tenkinti iš dalies.

52Priteisti solidariai iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ir J. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ieškovo AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, buveinė – Gedimino per. 12, LT-01103 Vilnius, a. s. LT74 7044 0630 0000 0022) naudai 1641741,17 Lt (vieną milijoną šešis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt vieną litą 15 ct) ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1641741,17 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

53Likusią bylos dalį nutraukti.

54Priteisti iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ir J. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ieškovo AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, buveinė – Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, a. s. LT74 7044 0630 0000 0022) naudai po 10209 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus devynis litus) žyminio mokesčio.

55Priteisti iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ir J. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) po 89 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

562013-01-23 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – V. L. ir J. L. turto areštą palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
4. Ieškovas 2011-05-04 ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų BUAB „Pakmedos... 5. Bylos nagrinėjimo procese ieškovas mažino ieškinio reikalavimus,... 6. Dalį skolos padengė 480010,06 Lt lėšos, gautos varžytinėse pardavus... 7. Tinkamam kreditų gavėjo UAB „Pakmeda“ įsipareigojimų pagal minėtas... 8. Pagal minėtas laidavimo sutartis, kurių visų tekstai vienodi, laiduotojai... 9. Vienam iš laiduotojų – UAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“... 10. Ieškinį atsakovams V. L. ir J. L. AB SEB bankas grindžia LR Civilinio... 11. 2011-05-27 teisme gautas atsakovės UAB „Pakmedos importo-eksporto... 12. Atsakovė J. L. 2011-06-02 teismui pateikė atsiliepimą į pareikštą... 13. Atsakovas V. L. atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė bylą jo... 14. Trečiojo asmens BUAB „Pakmeda“ administratorius BUAB „Bankroto... 15. Teismo posėdyje ieškovo atstovai A. G. ir advokatė Vilma Narinkevičienė... 16. Atsakovas V. L. ir jo atstovė advokatė Aušra Veselovaitė prašė ieškinį... 17. Advokatė Aušra Veselovaitė nurodė, kad ieškovas neįrodė faktų, kuriais... 18. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 19. Patikslintas ieškinys grindžiamas penkiomis ieškovo AB SEB bankas ir... 20. 2010-03-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi skolininkei UAB „Pakmeda“... 21. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2012-09-28... 22. Dalį skolos padengė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išmokėtos... 23. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta,... 24. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė ir tai, kad... 25. III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 26. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 27. Dėl atsakovei BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“ pareikštų... 28. 2012-12-17 sprendimu Šiaulių apygardos teismas pripažino bankrutavusios UAB... 29. Remiantis CK 6.128 straipsnio 2 dalimi, kai juridinis asmuo (kreditorius arba... 30. Įvertinęs, kad atsakovė BUAB „Pakmedos importo-eksporto kompanija“... 31. Dėl atsakovams V. L. ir J. L. pareikštų reikalavimų... 32. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovų... 33. Aukščiau šiame sprendime nurodytais įsiteisėjusiais teismų procesiniais... 34. Civilinio kodekso 6.881 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditavimo sutartimi... 35. Esant laidavimui, yra pagrindinė prievolė, siejanti skolininką ir... 36. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas atmeta atsakovo V. L. atstovės... 37. Jau minėta, kad UAB „Pakmeda“ bankroto byloje patvirtintas ieškovo... 38. Teismas nustatęs, kad ieškovui negrąžinta skola, įvertinus garantines... 39. Laiduotojai visose laidavimo sutartyse, kurių tekstai yra vienodi,... 40. Kaip matyti iš laidavimo sutarčių 5.3 punktų, kur nurodyta, kad Sutartys... 41. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams... 42. Minėta, kad skolininko ir laiduotojo prievolė kreditoriui yra solidarioji,... 43. Taigi ieškovas, pareikšdamas ieškinį atsakovams – laiduotojams,... 44. Apibendrindamas teismas atmeta atsakovų atsikirtimus, susijusius su laidavimo... 45. Atsakovės J. L. atsikirtimai, susiję su jai padarytu spaudimu pasirašant... 46. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatuoja, kad ieškovo AB SEB bankas... 47. Dėl kitos atsakovams pareikštos reikalavimų dalies bylą nutrauktina... 48. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki... 49. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 50. Vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 293 straipsnio 4, 8 punktais,... 51. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Priteisti solidariai iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta:... 53. Likusią bylos dalį nutraukti.... 54. Priteisti iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ir... 55. Priteisti iš atsakovų V. L. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta: ( - )) ir... 56. 2013-01-23 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – V. L.... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...