Byla 2A-1088/2014
Dėl nuostolių, padarytų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gileon“, atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Railana“, A. N. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gileon“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Railana“, A. N. dėl nuostolių, padarytų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 493 165,38 Lt nuostolių, padarytų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimą. Nurodė, kad atsakovas A. N. nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. ėjo ankstesniojo ieškovo direktoriaus pareigas, iš kurių išėjo savo noru 2007 m. rugpjūčio 31 d. Dirbdamas atsakovas disponavo ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija. 2008 m. gegužės 26 d. buvo įsteigta UAB „Railana“, kuri tiesiogiai konkuruoja su ieškovu, nes vykdo iš esmės tapačią (krovinių pervežimų organizavimo) komercinę veiklą. UAB „Railana“ steigimo sutartį pasirašė V. N. (atsakovo A. N. tėvas), V. S. ir T. G.. Steigimo sutartimi A. N. pavesta tvarkyti visus steigimo klausimus, vėliau jis paskirtas bendrovės direktoriumi. Steigiant UAB „Railana“ ieškovo įmonę paliko du darbuotojai, kurie įsidarbino UAB „Railana“ – A. G., dirbęs ieškovo įmonėje nuo 2007 m. sausio 2 d. iki 2008 m. gegužės 20 d. tarptautinės veiklos koordinatoriumi, vėliau – plėtros skyriaus vadovu, bei N. S., dirbusi ieškovo įmonėje nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. kovo 26 d. vadybininke, vėliau – ekspedijavimo geležinkeliais skyriaus vadove, marketingo ir pardavimų direktore, bendrovės direktoriaus pavaduotoja, direktore. Ieškovas teigė, kad atsakovas A. N., pagal savo einamas pareigas disponavęs ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija, ja pasinaudojo pradėjęs dirbti UAB „Railana“ ir neteisėtai bei nesąžiningai perviliojo du stambius ieškovo klientus – UAB „SCT Lubricants“ ir Balticum Logistics LLP. Be to, atsakovas UAB „Railana“ nesąžiningai perviliojo ieškovo darbuotojus. Tokiais atsakovų veiksmais ieškovui buvo padaryta žala, kuri skaičiuojama kaip ieškovo negautų pajamų pagal sutartis su bendrovėmis UAB „SCT Lubricants“ ir Balticum Logistics LLP (195 802 Lt) bei atsakovo UAB „Railana“ gautos naudos dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų (297 363,38 Lt) suma.

6Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pats darbuotojų įsidarbinimo kitoje įmonėje faktas nereiškia nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Buvę UAB „Logipolijos transportas“ darbuotojai A. G. ir N. S. darbo santykius su ieškovu nutraukė be atitinkamo atsakovų įsikišimo, savo noru, UAB „Railana“ abu įsidarbino per darbo biržą, po tam tikro laikotarpio nuo išėjimo iš ieškovo įmonės. Darbo santykius su ieškovu šie darbuotojai nutraukė dar iki UAB „Railana“ įsteigimo. Atsakovų teigimu, ieškovas nenurodo, kokia konkrečiai ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija pasinaudojo atsakovai A. N. ir UAB „Railana“ neva atlikdami nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Ieškovo įmonėje nebuvo priimtas joks sprendimas dėl konkrečių komercinių paslapčių sąrašo ir jų apsaugos. Be to, UAB „Railana“ buvo įsteigta praėjus devyniems mėnesiams nuo to laiko, kai A. N. pasitraukė iš ieškovo direktoriaus pareigų, taigi, bet kokia informacija, susijusi su ieškovo įmonės veikla, tuo metu jau nebegalėjo būti komerciškai vertinga, kadangi transporto paslaugų sektorius yra ypač dinamiškas, šios srities rinka nuolat kinta. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas prarado dalį savo klientų, neįrodo atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmų. UAB „Railana“ klientų paiešką vykdė naudodama sąžiningas ir teisėtas konkurencines priemones. Dirbdamas pas ieškovą atsakovas A. N. nesudarė su juo nekonkuravimo susitarimo. Taigi, jo galimybės pereiti dirbti į kitą bendrovę negalėjo būti ribojamos. Atsakovai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, nors ieškovas nurodo, kad vienas iš neva nuviliotų jų klientų yra bendrovė Balticum Logistics LLP, tačiau iš paties ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad sutartiniai santykiai ieškovą siejo su kita bendrove – Balticum LLC. Atsakovai taip pat mano, kad ieškovų nurodytas žalos dydis neatitinka realumo kriterijaus ir yra neįrodytas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Railana“ ir A. N. ieškovui UAB „Gileon“ 30 000 Lt nuostolių, 6 proc. palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-07-20 iki teismo sprendimo įvykdymo. Priteisė iš atsakovų UAB „Railana“ ir A. N. po 25 Lt iš kiekvieno pašto išlaidu valstybės naudai. Teismas nurodė, kad byla nagrinėjama pirmosios instancijos teisme iš naujo, po to, kai apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys buvo atmestas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi, konstatavo, jog ieškinys atmestas nepagrįstai, kad atsakovų veiksmai sudarant sutartį su UAB „STC Lubricants“ buvo nesąžiningi ir bylą šioje dalyje gražino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme, nesant galimybių pagal surinktus įrodymus nustatyti atlygintinos žalos (nuostolių) dydį. Kadangi įsiteisėjusia apeliacinio teismo nutartimi konstatuotos faktinės aplinkybės, kad atsakovai pasirašydami sutartį su klientu Balticum Logistic LLP neatliko nesąžiningos konkurencijos veiksmų, todėl nagrinėjant bylą iš naujo jau nustatytos aplinkybės nebenustatinėjamos.

9Pirmosios instancijos teismas nustatinėdamas priteistinų nuostolių dydį, pažymėjo, kad ieškovas, vykdydamas teismo įpareigojimą į bylą yra pateikęs rašytinius paaiškinimus, iš kurių turinio matyti, kad jis priteistiną žalą skaičiuoja pagal abu įstatyme numatytus kriterijus atsakovo neteisėtais veiksmais gautą naudą sudėdamas su dėl šių neteisėtų veiksmų ieškovo patirtais nuostoliais santykiuose su abiem klientais UAB SCT Lubricants ir Balticum Logistics LLP. Su tokiu skaičiavimu teismas nesutiko, todėl kad pagal įstatymo nuostatas, teismo vertinimu, turėtų būti pasirenkamas vienas iš kriterijų arba ieškovo patirti nuostoliai (negautos pajamos) arba ieškovo neteisėtais veiksmais gauta nauda, kuri taip pat atspindi ieškovo negautas pajamas. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismo nuomone, ieškovo patirtą žalą tiksliausiai atspindi atsakovo nesąžiningos konkurencijos veiksmais gauta nauda. Tokia išvada darytina remiantis byloje nustatytomis toliau įvardijamomis aplinkybėmis. Ieškovas savo negautas pajamas skaičiuoja 2008 metų pajamas iš kliento „SCT Lubricants“ lygindamas su 2007 metų pajamomis, bei skaičiuodamas, kad 2009 metais iš kliento SCT Lubricants pajamų negavo iš viso. Tačiau toks skaičiavimas, teismo vertinimu, negali atspindėti tikrųjų dėl būtent atsakovų kaltės ieškovo patirtų nuostolių, nes tokį ieškovo gaunamų iš kliento pajamų kritimą galėjo įtakoti ir kiti veiksniai, tokie kaip 2008 /2009 metų ekonominė krizė, paties atsakovo finansinė padėtis (2010 07 12 ieškovui iškelta bankroto byla). Galėjo turėti įtakos ir ieškovo veiksmai dalį veiklos, kartu su darbuotojais perkeliant į UAB „Vagolita“ (buvęs pavadinimas UAB „LRE2“), nes į šį, per akcininkus su ieškovu susijusį juridinį asmenį, kaip matyti iš VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktų duomenų, 2008, 2009 metais perėjo 5 ieškovo darbuotojai. Be to, byloje yra pateikti duomenys, kurių ieškovas neginčijo, jog sutartis su klientu SCT Lubricants buvo nutraukta nuo 2009 metu II pusmečio paties ieškovo iniciatyva. Teismas, vadovaudamasis CK 6.249 straipsnio nuostatomis ieškovo nuostolių, patirtų dėl atsakovų neteisėtų veiksmų dydį nustatinėjo remdamasis ieškovo pateiktais skaičiavimais, iš kurių matyti, kad atsakovo iš neteisėtų veiksmų sudarant sutartį su UAB Lubricants gautą naudą 2008 metais sudarė 97 199,64 Lt, 2009 metais sudarė 176,317,92 Lt, tačiau pažymėjo, kad pagrįstais ieškovo nuostoliais (negautomis pajamomis) negali būti pripažintos visos šios ieškovo paskaičiuotos sumos. Pirma, ieškovo ir atsakovo su klientu UAB SCT Lubricants sudarytos sutartys nors yra beveik identiškos, tačiau skiriasi numatomų teikti paslaugų apimtimi. Teismo nuomone, būtina atsižvelgti ir tą aplinkybę, kad šiuo atveju šalys nebuvo pasirašę nekonkuravimo susitarimo, o atsakovas A. N. nebuvo pasirašęs ir įsipareigojimo neatskleisti komercinės gamybinės paslapties, savo reikalavimus ieškovas kildina iš įstatymo KĮ 16 straipsnio 4 dalies nuostatos, kuri nustato, kad asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip. A. N. darbo santykius su ieškovu nutraukė 2007 m. rugpjūčio 31 d., atsakovo UAB Railana vadovu tapo 2008 m. gegužės 26 d., ginčo sutartį su klientu sudarė 2008 m. birželio 16 d., likus dviem su puse mėnesio iki vienerių metų termino numatyto įstatyme pasibaigimo. N. S. į darbą UAB Railana priimta 2008 m. rugpjūčio 12 d., A. G. 2008 m. rugsėjo 8 d., taigi jie įtakoti sutarties su STC Lubricants pasirašymą neturėjo galimybės, nes tuo metu pas atsakovą dar nedirbo. Todėl nustatydamas priteistinos žalos dydį pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į suminėtas aplinkybes, į tai, kad atsakovo neteisėtai gautų pajamų tiksliai apskaičiuoti negalima, nes nėra aišku, kurios pajamos buvo gautos veikiant ieškovo su klientu sudarytos sutarties ribose, į tai, kad darbuotojų A. G. ir N. S. perviliojimas tiesioginės įtakos sutarties sudarymui negalėjo turėti, kad A. N., pasibaigus vienerių metų terminui sudarydamas sutartį būtų veikęs teisėtai. Taigi teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių dydį, bei CK 1.5 straipsnyje suformuluotus teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principus padarė išvadą, kad šioje konkrečioje situacijoje teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus atitinkantį žalos (nuostolių) atlyginimą sudaro 30 000 Lt.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliantai UAB „Railana“ ir A. N. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmesti. Bylą prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, jog atsakovai tariamai pasinaudojo UAB „LLG transportas“ komercinę paslaptį sudarančia informacija ir perviliojo pagrindinį šios bendrovės klientą, nekonkretizavo informacijos perdavimo momento, tokio veiksmo pasireiškimo būdo tikslu nustatyti nesąžiningų konkurencijos veiksmų egzistavimą, be to neatsižvelgė į kitas priežastis, dėl kurių UAB „LLG transportas“ negavo pajamų.

132. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovai perviliojo klientą UAB „SCT Lubricants“, nes šios įmonės vadybininkas teisme patvirtino, kad jis pats buvo atsakingas už geležinkelių vežėjų paiešką ir kreipėsi į UAB „Railana“, todėl pagrindo spręsti, jog atsakovas perviliojo klientą UAB „LLG transportas“, nėra.

143. Pirmosios instancijos teismas sprendime nenurodė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio, jog atsakovas UAB „Railana“ pasinaudojo kokia nors konfidencialia informacija, gauta A. N. einant direktoriaus pareigas UAB „LLG Transportas“. Be to, A. N. nėra pasirašęs jokių sutarčių, kurios jam draustų užsiimti konkuruojančia veikla. Jis po konfidencialios informacijos sąrašu pasirašinėjo kaip darbdavio atstovas, tačiau nėra pasirašęs kaip samdomas darbuotojas. Kadangi atsakovas A. N. nėra įsipareigojęs nekonkuruoti, galėjo laisvai rinktis darbą.

154. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.116 straipsnio normą, reglamentuojančią informacijos pripažinimo komercine paslaptimi, turinčią tikrą ar potencialią komercinę vertę, esmę bei pareigą atlyginti padarytus nuostolius. Sprendžiant dėl komercinę paslaptį sudarančios informacijos panaudojimo kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmo ir atitinkamu veiksmu padarytos žalos atlyginimo būtina nustatyti, kad: atsakovui buvo žinoma konkretaus turinio konkuruojančio subjekto komercinę paslaptį sudaranti informacija; ši informacija pagal savo turinį buvo vertinga siekiant neteisėtai įgyti komercinį pranašumą konkuruojančio subjekto atžvilgiu; būtent šia informacija buvo pasinaudota siekiant įgyti komercinį pranašumą; neigiamas pasekmes konkuruojančio subjekto veiklai sąlygojo būtent šios informacijos panaudojimas. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenustatė šių sąlygų viseto, yra pagrindas naikinti priimtą sprendimą ir ieškinį atmesti.

16Ieškovas UAB „Gileon“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog nei konkurencijos įstatyme, nei teismų praktikoje nekeliami papildomi reikalavimai ieškovui įrodyti tokias aplinkybes, kurias nurodyti reikalauja atsakovai, t.y. konkretizuoti informacijos, sudarančios komercinę paslaptį perdavimo momentą, konstatuoti tokio veiksmo pasireiškimo būdą konkrečiu atveju, taip pat nustatyti, kad UAB „SCT Lubricants“ buvo pagrindinis UAB „LLG transportas“ klientas. Šie reikalavimai, ieškovo nuomone, yra pertekliniai ir neturi reikšmės žalai nustatyti. Tokios kategorijos bylose paprastai nebus tiesioginių įrodymų, tiesioginiu priežastiniu ryšiu siejančių veiksmus, atsakovo bendrovės UAB „Railana“ veiklą bei dėl tos veiklos gautą naudą, konstatuojant nesąžiningos konkurencijos veiksmus, reikia vertinti byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą. Būtina atsižvelgti į tai, kad UAB „Railana“ įsteigė atsakovo A. N. tėvas ir du kiti su buvusiais ieškovo darbuotojais artimi ir neginčijamai susiję asmenys. A. N. nepraėjus metams nuo darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, neginčijamai susipažinęs su ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija, ėjo konkuruojančio ūkio subjekto vadovo pareigas. Stambus ieškovo klientas UAB „SCT Lubricants“ nepraėjus nė mėnesiui po UAB „Railana“ įsteigimo, tapo visiškai naujo ūkio subjekto klientu, t.y. akivaizdžiai sąmoningai buvo perviliotas, pasiūlius jam palankesnes sąlygas, būtent dėl atsakovo žinomų komercinių paslapčių. Ieškovo bendrovės apyvarta krito praradus stambų klientą, o iš viso dėl pervilioto kliento atsakovas negavo 4,3 mln., kurie būtų tekę ieškovui. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad atsakovas neteisėtai pasinaudojo ieškovo komercine paslaptimi ir taip nesąžiningai konkuravo.

17Apeliantas UAB „Gileon“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir priteisti iš atsakovų solidariai 262 442,34 Lt nuostolių bei 6 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistos žalos dydžiu. Teismui konstatavus neteisėtus nesąžiningos konkurencijos veiksmus bei pasirinkus tik vieną iš žalos įvertinimo kriterijų, numatytą CK 6.249 straipsnio 2 dalyje, iš atsakovų privalėjo būti priteista vadovaujantis byloje esančiais įrodymais paskaičiuota 262 442,34 Lt nuostolių suma.

192. Aplinkybė, jog atsakovas A. N. nebuvo sudaręs nekonkuravimo sutarties nesudaro pagrindo mažinti priteistinos žalos dydį, nes reikalavimas kildinamas iš Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalies pažeidimo, t.y. atsakovas panaudojo komercinę paslaptį sudarančia informacija nepraėjus vieneriems metams nuo darbo santykių pasibaigimo sudarydamas sutartį su UAB „SCT Lubricants“.

203. Mažindamas priteistinos žalos dydį, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog darbuotojų A. G. ir N. S. perviliojimas į UAB „Railana“ negalėjo turėti įtakos sutarties su UAB „SCT Lubricants“ pasirašymui. Ši aplinkybė, apelianto nuomone, neturi reikšmės, kadangi ieškovas neprašo priteisti jokių kompensacijų, susijusių su A. N. perviliojimu iš pradinio ieškovo į UAB „Railana“.

214. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pradinio ieškovo ir atsakovo UAB „Railana“ teiktos paslaugos UAB „SCT Lubricants“ iš dalies skyrėsi. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas organizavo krovinių pervežimą tais maršrutais, kuriems krovinių organizavimo paslaugų neteikė pradinis ieškovas.

225. Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis CK 6.251 straipsnio 2 dalimi mažindamas priteistiną nuostolių sumą teismas privalėjo nustatyti ir pagrįsti kokių nepriimtinų ir sunkių pasekmių atsirastų, jei teismas priteistų visą prašomą nuostolių sumą. Apelianto nuomone, priteisus tik nuostolius pagal CK 6.249 straipsnio 2 dalį (262 442,34 Lt), bet nepriteisus CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatytų nuostolių (dėl kurių apeliacinis skundas nėra teikiamas), jokių nepriimtinų ir sunkių pasekmių, apelianto nuomone, neatsiranda.

23Atsakovai UAB „Railana“ ir A. N. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Palaikė savo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad ne dėl kokių nors neteisėtų, nesąžiningų atsakovų veiksmų, bet praėjus protingai pakankamam laiko tarpui pasikeisti ne tik pervežimo įkainiams, bet ir pelno maržų formavimą įtakojantiems lemiamiems veiksniams – tokiems kaip įdirbis krovinių pervežimo versle, turimos sąnaudos, įsipareigojimų tinkamas vykdymas tarp bendradarbiaujančių subjektų, šių subjektų kiekis rinkoje ir pan., tai yra dėl objektyvių šio verslo srities ypatumų pasikeitimo UAB „LLG transportas“ patyrė nuostolius ar net bankrutavo. Bylą prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka, motyvuodamas tuo, jog tokiu būdu galima išsamiau išsiaiškinti aplinkybes apie tai, ar atsakovas A. N. iš viso siūlė buvusiems ieškovo darbuotojams pereiti į UAB „Railana“, šių darbuotojų darbo paieškas per darbo biržą ir kitas bylai svarbias aplinkybes.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

26CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškę atsakovai, todėl prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkinamas.

27Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi, konstatavo, jog buvo neteisėtai pasinaudota ieškovo komercine paslaptimi ir taip nesąžiningai konkuruota, kad A. N., žinodamas ieškovo ir jo kliento UAB „SCT Lubricants“ Krovinių ekspedijavimo sutarties sąlygas, pasinaudojo dėl darbo ieškovo įmonės direktoriaus pareigose sužinota slapta informacija apie klientą UAB „SCT Lubricants“, jo poreikius, interesus ir tai sudarė sąlygas atsakovui pradėti dalyvauti teikiamų paslaugų rinkoje ieškovo sąskaita, pateikti žymiai naudingesnį nei ieškovo komercinį pasiūlymą. Pirmosios instancijos teismui byla buvo grąžinta nustatyti priteistinos žalos dydį. Pirmosios instancijos teismas žalos dydį nustatinėjo atsižvelgdamas į atsakovo gautą naudą iš kliento UAB „Lubricants“.

28Atsakovai, skųsdami pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja, jog žala nebuvo padaryta. Teisėjų, kolegija pažymi, kad žalos padarymo faktas nesąžiningos konkurencijos veiksmais yra nustatytas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartimi, todėl atsakovų argumentai, kuriais ginčijamas pats žalos padarymo faktas atmestini, kaip nepagrįsti.

29Ieškovas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja, tuo, jog teismas nepagrįstai sumažino paskaičiuotą nuostolių sumą vadovaudamasis aplinkybėmis, jog atsakovas A. N. nebuvo sudaręs nekonkuravimo sutarties, jog darbuotojų perviliojimas neturėjo įtakos sutarties su UAB „SCT Lubricants“ pasirašymui, o sutartis buvo pasirašyta likus dviem su puse mėnesio iki įstatyme numatyto termino pabaigos. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą sumažinti priteistinos žalos dydį. Nekonkuravimo susitarimo nebuvimas su A. N. neturi reikšmės, kadangi jis eidamas direktoriaus pareigas, žinojo, kokia informacija įmonėje laikoma konfidencialia, su kitais darbuotojais pasirašinėjo nekonkuravimo sutartis, todėl vadovaudamas KĮ 16 straipsnio 4 dalies nuostatomis negalėjo šios informacijos naudoti praėjus mažiau nei vieneriems metams nuo darbo santykių pasibaigimo. Kitų darbuotojų perviliojimas, ieškovui nereikalaujant atskirai priteisti nuostolių būtent dėl šių veiksmų, taip pat nesudaro pagrindo mažinti paskaičiuotą nuostolių sumą.

30Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų matyti, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo patirtą žalą nustatinėjo vadovaudamasis UAB „Railana“ gautomis pajamomis iš pervilioto kliento. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo pirmosios instancijos teismo pasirinktu žalos nustatymo kriterijumi ir pažymi, jog pagal teismų praktiką nurodytas kriterijus – atsakovo pajamos, gautos už tą laikotarpį, per kurį jis atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus yra bene svarbiausias kriterijus, kuris naudojamas apskaičiuojant nesąžininga konkurencija padarytą žalą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Transekspedicija“ v. UAB „Lastra“ ir kt., bylos Nr. 2A-117/2014). Byloje esant duomenims apie atsakovo gautas pajamas iš pervilioto kliento UAB „SCT Lubricants“, teisėjų kolegija sprendžia, kad ir nagrinėjamu atveju ieškovui padarytą žalą geriausiai atspindi atsakovo UAB „Railana“ pelno dydis ekspedijuojant UAB „SCT Lubricants“ krovinius.

31Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, jog pirmosios instancijos teismas nuostolių, patirtų dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, dydį nustatinėjo remdamasis ieškovo pateiktais paskaičiavimais (t. 8, b.l. 84). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apskaičiuodamas savo nuostolius nustatė atsakovo pelno maržą per 2008 ir 2009 metus ir laikė, kad toks procentas yra atsakovo gauta nauda iš pervilioto kliento. Tačiau pažymėtina, jog pelno maržą ieškovas skaičiavo atsižvelgdamas į UAB „Railana“ bendrojo pelno santykį su pardavimo pajamomis atitinkamais metais. Teisėjų kolegija nurodo, jog toks paskaičiavimo būdas neatspindi tikrosios atsakovo gautos naudos, kadangi siekiant paskaičiuoti atsakovų gautą naudą būtina nustatyti grynojo pelno santykį su padavimo pajamomis. Taigi už 2008 metus UAB „Railana“ grynasis pelnas lyginant su pardavimo pajamomis sudarė 1,82 proc., atsakovo iš UAB „SCT Lubricants“ gautos padavimo pajamos sudarė 1 384 610,30 Lt, todėl darytina išvada, kad atsakovų neteisėtai gauta nauda sudaro 25 199,91 Lt (1 384 610,30 Lt x 1,82 proc.). Už 2009 metus UAB „Railana“ grynasis pelnas sudarė 2,43 proc., atsakovo iš UAB „SCT Lubricants“ gautos padavimo pajamos sudarė 2 909 202,60 Lt, todėl laikytina, jog atsakovų už nurodytus metus neteisėtai gauta nauda siekia 70 693,62 Lt (2 909 202,60 Lt x 2,43 proc.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų dėl neteisėtų veiksmų gauta nauda už 2008-2009 metus sudaro 95 893,53 Lt (t.2, b.l. 184-185; t.1, b.l.150-156).

32Pagal CK 6.279 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovų A. N. ir UAB „Railana“ veiksmų civilinės atsakomybės taikymo požiūriu negalima atriboti, konkrečiai įvardijant iš kiekvieno jų priteistinos žalos dydžio sumą, todėl nurodyta 95 893,53 Lt nuostolių suma iš atsakovų priteistina solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kiti v. DBSB „Medvėgalis ir kiti, bylos Nr. 3K-7-345/2007).

33Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas atsakovų apeliacinį skundą atmesti, o ieškovo tenkinti iš dalies ir pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria priteista 30 000 Lt nuostolių, ir solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteisti 95 893,53 Lt nuostolių.

34Apeliacinės instancijos teismui tenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš dalies (28 proc.), yra pagrindas iš atsakovų ieškovo naudai priteisti 28 procentus, t.y. 1579,20 Lt, ieškovo sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 93 str. 2, 3 d.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

37Ieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas 301733720, buveinė Olimpiečių g.1-14, Vilniuje) ir A. N. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Gileon“ (juridinio asmens kodas 302476264, buveinė Barčialaukyje, Vilniaus rajone) 95 893,53 Lt ( devyniasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt tris Lt 53 ct) nuostolių, 6 proc. palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

39Priteisti iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas 301733720, buveinė Olimpiečių g.1-14, Vilniuje) ir A. N. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) po 25 Lt (dvidešimt penkis litus) iš kiekvieno pašto išlaidų valstybės naudai.

40Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas 301733720, buveinė Olimpiečių g.1-14, Vilniuje) ir A. N. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Gileon“ (juridinio asmens kodas 302476264, buveinė Barčialaukyje, Vilniaus rajone) 1579,20 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt devynis Lt 20 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 493 165,38 Lt nuostolių,... 6. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pats darbuotojų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatinėdamas priteistinų nuostolių dydį,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliantai UAB „Railana“ ir A. N. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, jog atsakovai tariamai... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovai... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas sprendime nenurodė nei vieno įrodymo,... 15. 4. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.116 straipsnio normą,... 16. Ieškovas UAB „Gileon“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą.... 17. Apeliantas UAB „Gileon“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 18. 1. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistos žalos... 19. 2. Aplinkybė, jog atsakovas A. N. nebuvo sudaręs nekonkuravimo sutarties... 20. 3. Mažindamas priteistinos žalos dydį, pirmosios instancijos teismas... 21. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pradinio ieškovo ir... 22. 5. Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis CK 6.251 straipsnio 2 dalimi... 23. Atsakovai UAB „Railana“ ir A. N. pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 26. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 27. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl... 28. Atsakovai, skųsdami pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja, jog... 29. Ieškovas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir... 30. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų matyti, jog pirmosios... 31. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, jog pirmosios instancijos... 32. Pagal CK 6.279 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, bendrai padarę žalos... 33. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija... 34. Apeliacinės instancijos teismui tenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą pakeisti ir... 37. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas 301733720,... 39. Priteisti iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas 301733720, buveinė... 40. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Railana“ (įmonės kodas...