Byla 2A-45-264/2015
Dėl įrašo gimimo liudijime pakeitimo, institucija teikianti išvadą byloje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, pranešėjos Aušros Baubienės, teisėjo Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo P. D. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1091-955/2014 pagal ieškovo J. D. įstatyminių atstovų P. R. R. ir V. S. R. ieškinį atsakovams P. D., Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui dėl įrašo gimimo liudijime pakeitimo, institucija teikianti išvadą byloje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5ieškovo J. D. įstatyminiai atstovai P. R. R. ir Vida S. R. prašė pripažinti teisę ieškovui J. D., a. k. ( - ) be tėvo P. D. sutikimo pakeisti vardą iš ( - ) į ( - ) gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475; panaikinti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. spalio 1 d. Išvadą Nr. 05-26-173/2013 „Dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo“ ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti ieškovo J. D., a. k. ( - ) gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475 vardą iš ( - ) į ( - ); priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo motina D. D. nuo pat sūnaus gimimo sūnų vadino ( - ), buvo išreiškusi valią tokiu vardu registruoti sūnų, tačiau atsakovas, nepasitaręs su D. D., 2000 m. balandžio 11 d. įregistravo sūnų Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje ( - ) vardu. Nepaisant to, nuo pat gimimo vaikas yra vadinamas ( - ), motina, augindama sūnų, taip pat jį vadino ( - ). Šiuo metu berniukas yra paauglys, save vadina ir visų aplinkinių reikalauja vadinti ( - ). Vaiko tėvai kartu pragyveno tik pusę metų. Mirus vaiko mamai, vaikas tėvą pamatė tik laidotuvėse. Atsakovo atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas terminuotai apriboti jo tėvų valdžią iki 2017 m. sausio 27 d. ir vaiko globėjais paskirti ieškovai, kurie kreipėsi į Kauno miesto Civilinės metrikacijos skyrių dėl vaiko vardo pakeitimo, tačiau ši institucija tai padaryti atsisakė, vadovaujantis Taisyklių 151 punktu.

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius atsiliepime į ieškinį prašė civilinę bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jam įteiktas tinkamai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino ieškovui J. D. teisę be tėvo P. D. sutikimo pakeisti vardą iš ( - ) į ( - ) gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475. Įpareigojo Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti ieškovo J. D. gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475 vardą iš ( - ) į ( - ). Likusią ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo P. D. ieškovo įstatyminiam atstovui P. R. R. 191,81 Lt žyminį mokestį. Taip pat priteisė iš atsakovo P. D. valstybei 37,08 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas nurodė, kad atsakovo P. D. tėvo teisės į J. D. yra apribotos laikinai, t.y. iki 2017 m. sausio 27 d., todėl padarė išvadą, jog esant nepakeistoms ir galiojančioms Taisyklių 151 punkto nuostatoms, Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius neturėjo teisinių pagrindų tenkinti pareiškėjų prašymo dėl nepilnamečio J. D. vardo keitimo, kas reiškia, jog šios institucijos 2013 m. spalio 1 d. išvada „Dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo“ negali būti laikytina nepagrįsta ir neteisėta. Atsižvelgiant į tai, teismas ieškovo atstovų ieškinio dalį dėl reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. spalio 1 d. išvadą Nr. 05-26-173/2013 „Dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo“ atmetė. Teismas pažymėjo, kad nors minėta išvada yra priimta teisėtai, tačiau tarp suinteresuotų asmenų kilus ginčui, įrašų papildymo, ištaisymo ir pakeitimo klausimais bei vaiko tėvui atsisakius duoti sutikimą dėl sūnaus vardo pakeitimo, ieškovas ir jo įstatyminiai atstovai turėjo teisę kreiptis į teismą ir ginčą išspręsti teismine tvarka

11Teismo vertinimu, tai, kad ( - ) vardas vaikui iš prigimties yra įprastas, būtent su šiuo vardu vaikas save tapatina, yra svarbi sąlyga, nes būtent savęs identifikavimo bei individualizavimo pagrindas nulemia teismo pareigą šiuo atveju apginti vaiko privatų gyvenimą, kuris teismo nuomone, šiuo atveju yra pažeidžiamas. Teismas neturėjo pagrindo abejoti ieškovo atstovės advokatės išsakytais argumentais, jog vaikui ( - ) vardas buvo suteiktas tėvo iniciatyva tuo metu, kai vaikas buvo visiškai priklausomas nuo tėvo. Teismas pažymėjo, jog tėvai laikytini lygiais įgyvendinant vaiko teisę į vardą. Nei vienas iš tėvų negali būti diskriminuojamas parenkant vaikui vardą, taip įgyvendinant ir sutuoktinių lygiateisiškumo principą. Įvertinus byloje nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju šis principas buvo pažeistas.

12Atsižvelgdamas į CK 3.180 straipsnio 3 dalies nustatytą reglamentavimą, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju, neatsižvelgiant į tai, kad atsakovui P. D. teisė į J. D. yra apribota laikinai, laikytina, jog atsakovui P. D. yra laikinai apribotos asmeninės teisės – drausti sūnui J. D. įgyvendinti teisę apsispręsti bei pasikeisti savo vardą be tėvo sutikimo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principu teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje visas nustatytas aplinkybes, yra teisinis pagrindas tenkinti ieškovo įstatyminių atstovų ieškinį toje dalyje, kurioje jie prašo pripažinti teisę ieškovui J. D. be tėvo P. D. sutikimo pakeisti vardą iš ( - ) į ( - )gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475, bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti ieškovo J. D. gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475 vardą iš ( - ) į ( - ). Priešinga išvada, teismo nuomone, neužtikrintų nepilnamečio vaiko teisės siekti jog būtų atkurtas jo pažeistas identitetas, bet to priešingu veiksmu būtų paneigtas valstybės įpareigojimas gerbti vaiko teisę į vardą.

13III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Atsakovas apeliaciniame skunde ( II tomas b. l. 3 – 7) prašo tenkinti apeliacinį skundą, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimą ir perduoti civilinę bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas klaidingai nustatė, kad teismo šaukimas atsakovui P. D. įteiktas tinkamai. Šį klaidingą pirmosios instancijos teismo nustatymą paneigia faktas, kad ant šaukimo siuntimo dokumentų į 2014 m. kovo 26 d. parengiamąjį teismo posėdį nėra atsakovo P. D. parašo, o 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi teismas visai nešaukė atsakovo P. D. į 2014 m. gegužės 13 d. teismo posėdį.

162. Dalis civilinės bylos laikotarpyje nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2014 m. birželio 4 d. buvo išsiųsta į Kauno apygardos teismą su atsakovo P. D. atskiruoju skundu dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo P. D. patikslintą priešieškinį. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjo tik dalį bylos ir priėmė sprendimą tik bylos dalyje, susijusioje su ieškiniu, palikdamas nevertintą priešieškininį, ir, tokiu būdu, išreiškė akivaizdų šališkumą byloje.

173. 2014 m. sausio 6 d. nutartimi patikslinti priešieškinį įpareigojo teisėja A. P., o 2014 m. sausio 20 d. nutartimi patikslintą priešieškinį atsisakė priimti teisėja Kristina Imbrasienė, taigi teisminiame procese sprendimą dėl priešieškinio priėmimo sprendė du skirtingi teisėjai, o tai, vadovaujantis LR CPK 329str. 2d. 3p., yra absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Dėl šio grubaus procesinės teisės normų pažeidimo teismas priėmė klaidingą sprendimą priešieškinio priėmimo klausimu. Priešieškininiu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą arba patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir, juos kartu nagrinėjant, bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus.

184. vadovaujantis LR CPK 137str. 2d. 7p., teismas privalėjo peržiūrėti ieškinio priėmimo teisėtumą ir pagrįstumą ir atsisakyti priimti ieškinį civilinėje byloje Nr.2-1091-955/2014 (Nr.2- 1091-887/2014, Nr.2-23962-887/2013) teisminiame procese Nr.2-69-3-19735-2013-1, kadangi ieškovai P. R. R., a/k ( - ) ir V. S. R., a/k ( - ) dėl 65 metų amžiaus apribojimo viršijimo pagal jų pasuose įrašytą asmens kode gimimo datą iš principo negali būti nepilnamečių vaikų, vyresnių kaip 10 metų amžiaus, globėjais (rūpintojais) LR CK 3.269str. 7p. ir LR CK 3.242str. 3d. pagrindu.

195. Apeliantas nurodo, kad ieškinys surašytas jam nežinomo asmens M. D. vardu, ieškinio prieduose pridedami rašytiniai įrodymai apie jam nežinomą asmenį M. D.. Nurodo, kad M. D. bandoma sutapatinti su apelianto nepilnamečiu sūnumi J. D. su tikslu M. D. teismo sprendimu priteisti apelianto sūnaus J. D. tapatybę, nežinomam asmeniui M. D. priskirti apelianto sūnaus asmens kodą. Tam, kad nustatyti, ar M. D. ir J. D. yra du skirtingi asmenys, ar tai vienas asmuo, būtina atlikti DNR ekspertizę tėvystei nustatyti tarp tėvo P. D. ir asmens, kurio asmens kodas yra ( - ) Pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, kad asmens, kurio asmens kodas yra ( - ) tapatybė ir tėvystė nustatyta advokatės teismo posėdyje išsakytais argumentais, paremtais vidiniu įsitikinimu. Apelianto vertinimu pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti LR CPK 327str. 2d. nustatyta tvarka.

206. Teismas sprendime nustatė, kad taisyklių 151 punktas prieštarauja LR CK 3.180str., tačiau dėl šio teisės akto prieštaravimo įstatymo normai į LR Konstitucinį teismą nesikreipė. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismo sprendimas, prieštaraujantis taisyklių 151 punktui be LR Konstitucinio teismo išaiškinimo, yra niekinis, nes priimtas ne savo kompetencijos ribose.

217. Apelianto sūnaus motina D. D. kartu su apeliantu išrinko sūnui ( - ) vardą, pagal nustatytą valstybėje tvarką vaikui išrinktas vardas buvo įregistruotas Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Pasirinktas vaiko vardas atitiko jo lytį, neprieštaravo viešajai tvarkai, vaiko interesams ir gerai moralei. Iki mirties motina nėra pareiškusi jokių prieštaravimų dėl sūnaus Jono vardo.

228. Kauno apylinkės teismas sprendimu iš dviejų ieškininių reikalavimų tenkino tik vieną, tačiau ieškovo naudai priteisė 66,6% bylinėjimosi išlaidų, nors privalėjo priteisti tik 50%. Akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, neproporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai priteisdamas išlaidas šalims.

239. Apeliantas nurodo, kad teismo posėdis civilinėje byloje pravestas 2014 m. gegužės 13 d., o 2014 m. birželio 2 d. sprendimą teismas priėmė tik po 19 parų, taigi Kauno apylinkės teismas grubiai pažeidė procesinės teisės normas, nustatytas LR CPK 285str., kurio 6 dalyje nustatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas, o 7 dalyje nustatyta, kad sprendimo už akių patvirtinta kopija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jos priėmimo dienos išsiunčiama neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai. Apeliaciniame skunde apeliantas prašo: 1. Kreiptis į LR Konstitucinį teismą išaiškinimo, ar Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų LR teisingumo ministro 2001-06-20 įsakymu Nr. l 11 151 punktas neprieštarauja LR CK 3.180 straipsnio nuostatoms; 2. Nepilnamečiui ieškovui ir atsakovui P. D., teismo nutartimi skirti ekspertizę (DNR tyrimą) tėvystei nustatyti Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute (Didlaukio g. 86E, Vilnius LT-08303) LR CPK 3.151 str. pagrindu; 3. Nustatyti, kad, vadovaujantis LR CPK 182 str. 2 punktu, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims, šiuo atveju, civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2013 ieškovų P. R. R. ir V. S. R. veiksnumo pagal amžių būti nepilnamečio J. D., vyresnio nei 10 metų amžiaus, vertinimas Kauno m. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui yra prejudicinis faktas.

24Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius atsiliepime į apeliacinį skundą ( II tomas b. l. 27) ginčą siūlo spręsti teismo nuožiūra.

25J. D. įstatyminiai atstovai P. R. R. ir V. S. R. atsiliepime į apeliacinį skundą ( II tomas b. l. 29 – 36) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apelianto ieškovo atstovų turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

261. 2014 m. balandžio 15 d. teismo nutartis, kurios 3 punkte nurodyta, kad teismo posėdis atidedamas 2014 m. gegužės 13 d. 10. 30 val. , išsiųsta apeliantui 2014 m. balandžio 17 d. (1 t. b. l. 123). Minėtą teismo nutartį 2014 m. balandžio 23 d. gavo apelianto sutuoktinė G. D. ir tai patvirtino savo parašu pranešime (1 t. b. l. 130). Tai patvirtina, kad apeliantui apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, vadovaujantis LR CPK 123 str. 3 dalimi.

272. Atmestini apelianto teiginiai, kad priešieškinio priėmimo klausimą nagrinėjo dvi skirtingos teisėjos vienoje civilinėse byloje, todėl dėl šio grubaus procesinės teisės normų pažeidimo teismas priėmė klaidingą sprendimą priešieškinio priėmimo klausimu. Apeliantas CPK 42 straipsnio 1 dalyje numatyta teise akivaizdžiai nesinaudojo. Apelianto teiginiai dėl jo priešieškinio nepagrįsto nepriėmimo vadovaujantis LR CPK 18 str. atmestini.

283. Atmestini apelianto argumentai, kad teismas privalėjo peržiūrėti ieškinio priėmimo teisėtumą ir pagrįstumą ir atsisakyti priimti ieškinį, kadangi ieškovai P. R. R. ir V. S. R. dėl 65 metų amžiaus apribojimo viršijimo pagal jų pasuose įrašytą asmens kode gimimo datą iš principo negali būti nepilnamečių vaikų, vyresnių kaip 10 metų amžiaus, globėjais. Klausimas dėl nepilnamečio J. D. nuolatinės globos skyrimo bei P.R. R. ir V.S. R. paskyrimo pastoviais globėjais jau išspręstas įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2012-05-02 sprendimu bei 2013 m. spalio 22 d. nutartimi.

294. Apelianto teiginiai, kad ieškinys surašytas jam nežinomo asmens M. D. vardu ir, kad ieškinio prieduose pridedami rašytiniai įrodymai yra apie jam nežinomą asmenį M. D. atmestini.

305. Nepilnametis J. D., kuriam jau 14 metų, turi savo globėjus - P.R. R. ir V.S. R., kurie paskirti nuolatiniais savo anūko globėjais. Kadangi nėra nuginčyta tėvystė, o apeliantas nepateikė sutikimo vardo pakeitimui, todėl vadovaujantis asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą reglamentuojančių taisyklių, patvirtintų LR Teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111, 151 punktu, pagrįstai buvo kreiptasi į teismą. Dar 2012 metais apeliantui buvo siūloma nuvykti į Serologijos bei DNR laboratoriją prie Teisingumo ministerijos ir atlikti DNR tyrimus, nes šioje laboratorijoje 2012 metais buvo atlikti tyrimai ir pateikta išvada, kad J. D. nėra savo senelio P. R. R. sūnus, kaip iki tol teigė apeliantas. Taigi apeliantui dar 2012 metais buvo sudarytos visos sąlygos atlikti DNR tyrimus tėvystei nuginčyti net nesikreipiant į teismą, tačiau apeliantas šia teise nesinaudoja.

316. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad be kreipimosi į LR Konstitucinį teismą dėl prieštaravimų išaiškinimo teismas negalėjo spręsti bylos ir teismo priimtas sprendimas yra niekinis, nes priimtas ne savo kompetencijos ribose. Šioje byloje pirmos instancijos teismui nebuvo pagrindo kreiptis į Konstitucinį teismą. Teismas, priimdamas sprendimą taikė tiek tarptautinės teisės normas, tiek vadovavosi nacionaline teise.

327. Ieškovų iš 3-jų reikalavimų yra patenkinti ne vienas, kaip nurodo apeliantas, bet du reikalavimai, t.y. pripažinta ieškovui teisė be tėvo sutikimo pasikeisti vardą savo gimimo liudijime bei įpareigota atitinkama institucija išduoti pakeistą gimimo liudijimą, t.y. patenkinus 66,6 proc. ieškinio, teismas pagrįstai priteisė sprendime nurodytas bylinėjimosi išlaidas iš apelianto.

338. Ginčijamas teismo sprendimas nėra sprendimas už akių (CPK 285 str.) ir jo paskelbimas atidėtas, vadovaujantis CPK 269 straipsnio 1 dalimi.

34IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis).

36Nagrinėjamoje byloje ieškinyje pareikšti 2 savarankiški reikalavimai. Pirmasis reikalavimas - pripažinti teisę ieškovui nepilnamečiui J. D. be tėvo P. D. sutikimo pakeisti vardą iš ( - ) į ( - ) gimimo liudijime. Antruoju ieškinio reikalavimu ieškovas prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. spalio 1 d. Išvadą Nr. 05-26-173/2013 „Dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo“ ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti ieškovo J. D., gimimo liudijime, išduotame 2010 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašas Nr. 1475 vardą iš ( - ) į ( - ). Šia išvada buvo nuspręsta netenkinti pareiškėjo P. R. R. prašymo, kadangi vaiko tėvas P. D. dėl vaiko vardo pakeitimo Civilinės metrikacijos skyriui nėra pateikęs rašytinio sutikimo ir šioje išvadoje nurodyta, kad ji yra skundžiama. Ieškovai ir pateikė ieškinį, siekdami ją nuginčyti.

37Pagal CK 3.281 straipsnį civilinės būklės aktai registruojami, atkūriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras.

38Vadovaujantis Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 24, 25 punktais, surinkusi reikiamą informaciją, civilinės metrikacijos įstaiga surašo išvadą, siūlydama pakeisti vardą, pavardę, tautybę ar nekeisti jų. Ši išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.307, 3.308 straipsniais, vardo pakeitimas registruojamas pareiškėjo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje Teisingumo ministerijos leidimu. Civilinės metrikacijos įstaiga padaro atitinkamus pakeitimus pareiškėjo gimimo įrašuose ir išduoda vardo pakeitimo liudijimą, jeigu Teisingumo ministerija leido pakeisti vardą. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovo ginčijama Kauno miesto savivaldybės Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. spalio 1 d. išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo Nr. 05-26-173/2013 yra patvirtinta Teisingumo ministerijos (1 t. b. l. 12).

39Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis).Vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IĮ ,,Du broliai“ v. UAB ,,Baltic Express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. L. v. E. L. , bylos Nr. 3K-3-391/2009; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. UAB ,,Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. V. v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. ir kt. v. daugiabučių namų savininkų „Lino“ poilsio bendrija, bylos Nr. 3K-3-113/2013; 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014).

40Pirmos instancijos teismas išnagrinėjo ginčą dėl 2013 m. spalio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus išvados Nr.05-26-173/2013, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Šia išvada buvo nuspręsta netenkinti prašymo dėl nepilnamečio vaiko J. D. vardo pakeitimo. Pirmos instancijos teismas atmesdamas ieškinio reikalavimą dėl išvados panaikinimo, įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti civilinės būklės akto įrašą, t.y. įpareigojo atlikti veiksmus esant nepanaikintai išvadai, kuri buvo šalių ginčo dalyku, o pagal CK 3. 307 straipsnį vardo, pavardės, tautybės pakeitimas registruojamas pareiškėjo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje Teisingumo ministerijos leidimu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pagal CK 3.180 str. 3 d. tiek apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, todėl abiem atvejais iš to kyla tos pačios pasekmės. Tokią poziciją išdėstė ir pirmosios instancijos teismas savo sprendime, tačiau išvadą Nr.05-26-173/2013 laikė teisinga.

41Esant tokioms aplinkybėms buvo sprendžiama dėl į bylą neįtrauktos dalyvauti išvadą priėmusios institucijos teisių ir pareigų, todėl kolegija sprendžia, kad į bylą suinteresuotu asmeniu turėjo būti įtraukta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kurios tiesioginis suinteresuotumas bylos baigtimi yra akivaizdus. Paminėtas procesinis pažeidimas apeliacinės instancijos teismo pripažįstamas pažeidimu, kurio negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, sudarančiu pagrindą panaikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Pagal formuojamą teisminę praktiką šis klausimas išspręstas analogiškai kitose bylose (pvz.; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-43-823/2014 m.).

42Teisėjų kolegija laiko iš dalies pagrįstais apeliacinio skundo argumentus ir dėl atsakovo P. D. netinkamo informavimo apie 2014 m. gegužės 13 d. teismo posėdį. Nors apeliantui buvo išsiųsta 2014 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria nuspręsta atnaujinti bylos nagrinėjimą ir teismo posėdį atidėti 2014 m. gegužės 13 dienai, kopija, tačiau tokia informacija neatitinka CPK 134 straipsnyje nurodytam teismo šaukimo ir pranešimo turiniui, nutarties rezoliucinėje dalyje 2 punktu nutarta šaukti į teismo posėdį nepilnametį J. D. ir kitus asmenis.

43Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodytų argumentų, kadangi šie argumentai turės būti analizuojami pirmosios instancijos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės. Apeliacinės instancijos teisme nepriėmus sprendimo dėl šalių ginčo esmės, taip pat nepaskirstomos šalių bylinėjimosi išlaidos. Šis klausimas turės būti išspręstas pirmosios instancijos teismo sprendimu.

44Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

45Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. ieškovo J. D. įstatyminiai atstovai P. R. R. ir Vida S. R. prašė... 6. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Teismas nurodė, kad atsakovo P. D. tėvo teisės į J. D. yra apribotos... 11. Teismo vertinimu, tai, kad ( - ) vardas vaikui iš prigimties yra įprastas,... 12. Atsižvelgdamas į CK 3.180 straipsnio 3 dalies nustatytą reglamentavimą,... 13. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Atsakovas apeliaciniame skunde ( II tomas b. l. 3 – 7) prašo tenkinti... 15. 1. Teismas klaidingai nustatė, kad teismo šaukimas atsakovui P. D. įteiktas... 16. 2. Dalis civilinės bylos laikotarpyje nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2014 m.... 17. 3. 2014 m. sausio 6 d. nutartimi patikslinti priešieškinį įpareigojo... 18. 4. vadovaujantis LR CPK 137str. 2d. 7p., teismas privalėjo peržiūrėti... 19. 5. Apeliantas nurodo, kad ieškinys surašytas jam nežinomo asmens M. D.... 20. 6. Teismas sprendime nustatė, kad taisyklių 151 punktas prieštarauja LR CK... 21. 7. Apelianto sūnaus motina D. D. kartu su apeliantu išrinko sūnui ( - )... 22. 8. Kauno apylinkės teismas sprendimu iš dviejų ieškininių reikalavimų... 23. 9. Apeliantas nurodo, kad teismo posėdis civilinėje byloje pravestas 2014 m.... 24. Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius... 25. J. D. įstatyminiai atstovai P. R. R. ir V. S. R. atsiliepime į apeliacinį... 26. 1. 2014 m. balandžio 15 d. teismo nutartis, kurios 3 punkte nurodyta, kad... 27. 2. Atmestini apelianto teiginiai, kad priešieškinio priėmimo klausimą... 28. 3. Atmestini apelianto argumentai, kad teismas privalėjo peržiūrėti... 29. 4. Apelianto teiginiai, kad ieškinys surašytas jam nežinomo asmens M. D.... 30. 5. Nepilnametis J. D., kuriam jau 14 metų, turi savo globėjus - P.R. R. ir... 31. 6. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad be kreipimosi į LR Konstitucinį... 32. 7. Ieškovų iš 3-jų reikalavimų yra patenkinti ne vienas, kaip nurodo... 33. 8. Ginčijamas teismo sprendimas nėra sprendimas už akių (CPK 285 str.) ir... 34. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 36. Nagrinėjamoje byloje ieškinyje pareikšti 2 savarankiški reikalavimai.... 37. Pagal CK 3.281 straipsnį civilinės būklės aktai registruojami, atkūriami,... 38. Vadovaujantis Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių,... 39. Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti... 40. Pirmos instancijos teismas išnagrinėjo ginčą dėl 2013 m. spalio 1 d. Kauno... 41. Esant tokioms aplinkybėms buvo sprendžiama dėl į bylą neįtrauktos... 42. Teisėjų kolegija laiko iš dalies pagrįstais apeliacinio skundo argumentus... 43. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliaciniame skunde ir atsiliepime į... 44. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą...