Byla 2S-1374-390/2012
Dėl lėšų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroconstruction group“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7621-713/2012 pagal ieškovo (kreditoriaus) A. B. netiesioginį ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroconstruction group“ dėl lėšų priteisimo,

2Teismas,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas (kreditorius) A. B. kreipėsi į teismą netiesioginiu ieškiniu dėl 44010,54 Lt priteisimo iš atsakovės UAB „Euroconstruction group“ L. B.. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 44040,54 Lt sumai atsakovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis. Uždrausti atsakovei vykdyti atsiskaitymus grynaisiais pinigais. Nurodė, kad atsakovė yra glaudžiai susijusi su L. B., todėl gali imtis priemonių iššvaistyti savo turtą, perduoti lėšas, išvengiant išieškojimo iš skolininkės turto ir taip padarant žalą skolininkės kreditoriams. Skola yra didelė, tai padidina atsakovės nemokumo riziką, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi prašymą tenkino. Areštavo atsakovei UAB „Euroconstruction group“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, uždraudžiant atsakovei jais disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos), tačiau paliekant teisę juos valdyti ir naudotis jais; nesant nekilnojamųjų daiktų ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jais disponuoti, tačiau leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su L. B., mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Uždraudė atsakovei vykdyti atsiskaitymus grynaisiais pinigais. Uždraudė disponuoti areštuotu turtu ir grynaisiais pinigais iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma didelė, atsakovės veiksmai, nepervedant piniginių lėšų L. B., o išmokant grynuosius pinigus kitiems asmenims, rodo atsakovės piktavališką elgesį, todėl laikė, jog atsakovė gali imtis visų įmanomų priemonių paslėpti savo turtą, jį perleisti tretiesiems asmenims ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

8Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Euroconstruction group“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-05 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti kreditoriaus prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

9Priimant nutartį nebuvo įvykdytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo įvertinimo, o pati nutartis priimta atsiribojant nuo šios įstatyminės pareigos vykdymo.

10Ieškinyje nurodomą L. B. reikalavimo teisę į atsakovę ieškovas grindžia Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10159-584/2011, tačiau sprendimu visiškai nebuvo patvirtinta L. B. 44 010,54 Lt reikalavimo teisė į atsakovę. Priešingai, pagal sprendimą atsakovę yra L. B. kreditorė, o atsakovės kreditorė yra Kauno miesto savivaldybė. Taigi, L. B. net neturi reikalavimo teisės į atsakovę, kurią ieškovas galėtų įgyvendinti netiesioginio ieškinio pagrindu. Taikant laikinąsias apsaugos priemones tokia esminė aplinkybė turėjo būti įvertinta.

11Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės pažeidžia atsakovės teises ir teisėtus interesus, nes neatlikus ieškinio tikėtino pagrįstumo patikrinimo yra nepagrįstai ir neteisėtai suvaržomos galimybės vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, kadangi ne tik areštuojamas turtas, bet ir uždraudžiama atlikti bet kokius mokėjimus grynaisiais pinigais. Ieškovas tokiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia atsakovės galimybių tinkamai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą sutrikdymo, dėl to, tokios pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo, ekonomiškumo ir interesų pusiausvyros principus.

12Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas (kreditorius) A. B. prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus:

13Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu atsakovė buvo įpareigota L. B. priklausančias sumas (44 010,054 Lt) grąžinti Kauno miesto savivaldybei, tačiau 2012-02-02 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-380-601/2012 konstatavo, kad atsakovė L. B. priklausančių sumų Kauno miesto savivaldybei nėra grąžinusi. Taigi, atsakovė šiuo metu disponuoja pinigų suma, kuri priklauso skolininkei L. B.. Vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais, L. B. (jos kreditoriai) turi teisę reikalauti, kad L. B. priklausančios pinigų sumos iš atsakovės būtų pervedamos L. B. (jos kreditoriams) tiesiogiai, o ne pinigines lėšas grąžinant Kauno miesto savivaldybei ir vėliau vėl siunčiant L. B. ar jos kreditoriams. Aplinkybė, kad teismas nurodė restituciją taikyti pinigines lėšas L. B. grąžinat per Kauno miesto savivaldybę yra objektyvi kliūtis užkertanti kelią bet kokiam tiesioginiam abipusių reikalavimų įskaitymui tarp atsakovės ir skolininkės. Dėl to, aplinkybė, kad L. B. yra skolinga atsakovei, yra visiškai nesvarbi šios bylos nagrinėjimui ir nepaneigia skolininkės teisių į atsakovės disponuojamas pinigų sumas.

14Atsiskaitymus grynaisiais pinigais atsakovei buvo būtina uždrausti, siekiant užtikrinti, kad atsakovė neperleistų ir neiššvaistytų savo turto, kadangi byloje pateikti atsakovės finansinės apskaitos dokumentai įrodo, kad atsakovė nuolat vykdė įvairius išmokėjimus skolininkei ir su ja susijusiems asmenims grynaisiais pinigais, šie pinigai nebuvo nukreipiami skolininkės kreditorių įsipareigojimams vykdyti. Pažymi, kad atsakovei nėra ribojami atsiskaitymai per banką, atsiskaitant lėšomis viršijančiomis areštuoto turto sumą. Taigi, atsakovės ūkinė-komercinė veikla nėra stabdoma ar apsunkinama labiau negu būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui teisėtumo ir pagrįstumo.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą teismo sprendimo įvykdymą.

19Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tokia išvada gali būti padaryta ne tik preliminariai nustačius ieškinio pagrįstumo perspektyvą pagal išdėstytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, bet ir nutarus, jog procesas pradėtas akivaizdžiai neteisėtai ar atsakovu patrauktas asmuo, kuris remiantis materialiosios teisės normomis, negali būti atsakingas pagal jam pareikštus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai apribojimai taikomi asmens, kurio atžvilgiu nebus galima vykdyti išieškojimo, turtui. Tai neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties, nepagrįstai apribotų šio asmens subjektines teises. Esant tokiai procesinei situacijai, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra taikoma. Tai reiškia, kad tokiu atveju ieškinio didelės sumos kriterijus teisiškai nereikšmingas, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia netiesioginį ieškinį ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Euroconstruction group“ 44 010,54 Lt. Nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu skolininkė L. B. perleido 44 010,54 Lt reikalavimo teisę atsakovei UAB „Euroconstruction group“, sprendimu buvo pripažinta negaliojančia ir pritaikyta restitucija. Iki šiol UAB „Euroconstruction group“ negrąžino skolininkei L. B. 44 010,54 Lt. vadovaujantis CK 6.66, 6.146 straipsniais atsakovė privalo grąžinti L. B. priklausančius 44 010,54 Lt. Lėšos privalo būti pervestos į išieškojimą vykdančios antstolės sąskaitą ir paskirstytos skolininkės L. B. kreditoriams. Taigi, ieškovas savo reikalavimą iš esmės grindžia Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10159-584/2011.

21Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10159-584/2011buvo:

22Pripažinta negaliojančia 2011 m. kovo 30 d. reikalavimo perleidimo sutartis, sudaryta tarp atsakovų L. B., V. B. ir UAB „Euroconstruction group“.

23UAB „Euroconstruction group“ įpareigota grąžinti Kauno miesto savivaldybei 44.010,54 Lt.

24L. B. įpareigota grąžinti UAB „Euroconstruction group“ 60.000 Lt.

25UAB „Euroconstruction group“ įpareigota grąžinti L. B., V. B. reikalavimo teises į Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. daline nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-34/2011 priteistas sumas – 44.010,54 Lt iš Kauno miesto savivaldybės ir 44.010,54 Lt iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kaip Kauno apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjos, viso 88.021,08 Lt.

26Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-380-601/2012 Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimas paliktas nepakeistas.

27Vadovaujantis CK 6.68 straipsnio 1 dalimi kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (netiesioginis ieškinys). Pagal šią įstatymo normą, skirtingai nuo teisės pareikšti ieškinį tiesiogiai skolininkui, netiesioginiu ieškiniu kreditoriui suteikiama teisė pareikšti ieškinį asmeniui, su kuriuo jo nesieja kreditoriniai santykiai, t. y. skolininko skolininkui. Pareikšti netiesioginį ieškinį skolininko vardu galima tik tada, kai yra įstatyme nustatytos sąlygos. Pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį netiesioginį ieškinį galima pareikšti tuo atveju, jeigu kreditoriaus reikalavimas skolininkui yra neabejotinas ir vykdytinas. Tai reiškia, kad kreditoriaus reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas tokio netiesioginio ieškinio pareiškimo metu. Šis reikalavimas turi būti vykdytinas, t. y. kitas asmuo turi pareigą įvykdyti prievolę kreditoriaus skolininkui. Kita sąlyga yra ta, kad skolininkas turi teisę pareikšti ieškinį kitam asmeniui, t. y. savo skolininkui, tačiau jo nereiškia arba atsisako įgyvendinti savo teises. Toks skolininko neveikimas turi pažeisti kreditoriaus teises. Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negali būti pareikštas.

28Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia ieškovas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu nebuvo patvirtinta L. B. (ieškovo skolininkės) reikalavimo teisė dėl 44 010,54 Lt sumos į atsakovę UAB „Euroconstruction group“. Pripažinus negaliojančia 2011 m. kovo 30 d. reikalavimo perleidimo sutartį, L. B. turi 44 010,54 Lt dydžio reikalavimo teisę į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir 44 010,54 Lt dydžio reikalavimo teisę į Kauno miesto savivaldybę pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-25 dalinę nutartį civ. byloje Nr. 2A-34/2011. Kauno miesto savivaldybė turi 44 010,54 Lt dydžio reikalavimo teisę į UAB „Euroconstruction group“, o UAB „Euroconstruction group“ turi 60 000 Lt dydžio reikalavimo teisę į L. B.. Taigi, nėra vienos iš būtinos sąlygų netiesioginiam ieškiniui pareikšti – ieškovo A. B. skolininkė L. B. neturi reikalavimo teisės į UAB „Euroconstruction group“. Kadangi pati skolininkė neturi reikalavimo teisės – tokios teisės negali įgyvendinti ir skolininkės kreditorius reikšdamas netiesioginį ieškinį. Taigi, preliminarus vertinimas neleidžia daryti pagrįstos prielaidos, jog pareikštas reikalavimas šio atsakovo atžvilgiu gali būti patenkintas. Todėl ir laikinosios apsaugos priemonės pagal pareikštus reikalavimus UAB „Euroconstruction group“ atžvilgiu negali būti taikomos.

29Esant tokioms aplinkybėms, netiesioginį ieškinį pareiškusio A. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje dėl lėšų priteisimo iš UAB „Euroconstruction group“ pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti kaip nepagrįstą.

30Kadangi pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo pateiktų duomenų, neatsižvelgė į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto areštas neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

31CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatytas 100 Lt žyminis mokestis, mokėtinas už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė, pateikdama atskirąjį skundą, nebuvo sumokėjusi žyminio mokesčio, todėl iš atsakovės valstybei priteistina 100 Lt žyminio mokesčio.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

33Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balanžio 5 d. nutartį, kuria ieškovo A. B. reikalavimo įvykdymo užtikrinimui 44 010,54 Lt sumai areštuota atsakovei UAB „Euroconstruction group“ nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai, uždraudžiant atsakovei jais disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos), tačiau paliekant teisę juos valdyti ir naudotis jais; nesant nekilnojamųjų daiktų ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuota kilnojamieji daiktai, piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jais disponuoti, tačiau leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su L. B., mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, uždrausta atsakovei vykdyti atsiskaitymus grynaisiais pinigais. uždrausta disponuoti areštuotu turtu ir grynaisiais pinigais iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo A. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

34Iš atsakovės UAB „Euroconstruction group“ (į.k. 301530780) priteisti 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Teismas,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas (kreditorius) A. B. kreipėsi į teismą netiesioginiu ieškiniu dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 8. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Euroconstruction group“ prašo Kauno... 9. Priimant nutartį nebuvo įvykdytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 10. Ieškinyje nurodomą L. B. reikalavimo teisę į atsakovę ieškovas grindžia... 11. Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės pažeidžia... 12. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas (kreditorius) A. B.... 13. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-30 sprendimu atsakovė buvo įpareigota... 14. Atsiskaitymus grynaisiais pinigais atsakovei buvo būtina uždrausti, siekiant... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria taikytos... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas dalyvaujančių... 19. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas,... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia netiesioginį ieškinį ir prašo... 21. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo... 22. Pripažinta negaliojančia 2011 m. kovo 30 d. reikalavimo perleidimo sutartis,... 23. UAB „Euroconstruction group“ įpareigota grąžinti Kauno miesto... 24. L. B. įpareigota grąžinti UAB „Euroconstruction group“ 60.000 Lt.... 25. UAB „Euroconstruction group“ įpareigota grąžinti L. B., V. B.... 26. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 27. Vadovaujantis CK 6.68 straipsnio 1 dalimi kreditorius, turintis neabejotiną ir... 28. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia ieškovas, Kauno miesto apylinkės... 29. Esant tokioms aplinkybėms, netiesioginį ieškinį pareiškusio A. B.... 30. Kadangi pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo pateiktų... 31. CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatytas 100 Lt žyminis mokestis, mokėtinas už... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 33. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balanžio 5 d. nutartį, kuria ieškovo... 34. Iš atsakovės UAB „Euroconstruction group“ (į.k. 301530780) priteisti 100...