Byla e2FB-283-946/2018

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Ingai Čurlauskaitei, dalyvaujant bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ atstovei Andželai Marčiukonei, nedalyvaujant bankrutuojantiems I. I. ir A. I., suinteresuotiems asmenims antstoliui Mariui Lekečinskui, antstoliui Regimantui Budreikai, antstolei Audronei Adomaitienei, antstolei Sonatai Vaicekauskienei, antstolei Jurgitai Žilinskaitei, antstolei Raimondai Pauzienei, Bigbank AS filialo, uždarosios akcinės bendrovės „Luminor Bank“, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“, uždarosios akcinės bendrovės IPF Digital Lietuva, uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“, uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, uždarosios akcinės bendrovės „Minibank“, uždarosios akcinės bendrovės „Mokilizingas“, uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“, SIA „B2Kapital“ atstovams, V. P., E. J., H. I., E. S. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančių I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi I. I. ir A. I. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Lexuna“. Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. I. ir A. I. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. liepos 27 d., 2018 m. rugpjūčio 9 d., spalio 29 d. ir 2018 m. gruodžio 11 d. nutartimis patikslintas. 2018 m. rugsėjo 12 d. teisėjo rezoliucija atnaujintas terminas pateikti teismui bankrutuojančių I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo planą.

52018 m. gruodžio 17 d. teisme gautas bankrutuojančių I. I. ir A. I. patikslintas mokumo atkūrimo planas bei bankroto administratorės prašymas patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų I. I. ir A. I. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą. Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Lexuna“ prašyme nurodė, kad bankroto administratorė 2018 m. lapkričio 5 d. pateikė prašymą Kauno apylinkės teismui dėl bankrutuojančių fizinių asmenų I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo. 2018 m. lapkričio 20 d. bankroto administratorė Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų prijungimo prie bankroto bylos, kuriuose nurodyta, jog su prašomu patvirtinti planu supažindinti ne visi kreditoriai, todėl siekiant ištaisyti rašymo apsirikimo klaidą bankroto administratorė 2018 m. lapkričio 20 d. išsiuntė teismo patvirtintiems kreditoriams pranešimus dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, įtraukdamas visus darbotvarkės klausimus. 2018 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimas paskelbtas įvykusiu. Šiame kreditorių susirinkime balsavo du kreditoriai: akcinė bendrovė „Luminor Bank“ ir SIA „B2Kapital“ (kreditorius pateikė pastabas bei pasiūlymus). Kreditorės V. P. atstovas nurodė, jog kreditorė dėl balsavimo susilaiko. Mokumo atkūrimo planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimams ir yra visos sudedamos mokumo atkūrimo plano dalys, todėl jis gali būti patvirtintas.

6Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ atstovė Andžela Marčiukonė teismo posėdžio metu paaiškino, jog bankrutuojanti I. I. dės visas įmanomas pastangas gauti papildomų lėšų didinant darbo krūvį, papildomai dirbant vasaros periodu, nekeičiant darbo specifikos, atsižvelgiant į bankrutuojančio asmens amžių bei įsidarbinimo galimybes. A. I. dėl sveikatos būklės bei amžiaus yra sunku gauti darbą, tačiau jis dės visas įmanomas pastangas susirasti bet kokį apmokamą darbą. Taip pat paaiškino, kad bankroto administratorė laikosi pozicijos, kad esant prastai A. I. sveikatos būklei ir gaunant senatvės pensiją, jam darbą susirasti ne visuomet įmanoma, juolab, jei yra nutrūkę darbo santykiai. Tačiau bankrutuojantys I. I. ir A. I. kas pusmetį privalės bankroto administratorei pateikti įrodymus kokias pastangas dėjo mokumui atkurti ir tuomet bus galima spręsti, ar asmenų pastangos padidinti pajamas buvo pakankamos. Mokumo atkūrimo plane nurodytos būtiniesiems poreikiams, o būtent komunaliniams patarnavimams, skiriamos lėšos nurodytos ne žiemos laikotarpiui, o išvedus visų metų vidurkį. Parengtas mokumo atkūrimo planas yra įgyvendinamas, todėl prašė jį patvirtinti.

7Bankrutuojantys I. I. ir A. I. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

8Suinteresuoti asmenys antstolis Marius Lekečinskas, antstolis Regimantas Budreika, antstolė Audronė Adomaitienė, antstolė Sonata Vaicekauskienė, antstolė Jurgita Žilinskaitė, antstolė Raimonda Pauzienė, V. P., E. J., H. I., E. S. P. ir suinteresuotų asmenų Bigbank AS filialo, uždarosios akcinės bendrovės „Luminor Bank“, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“, uždarosios akcinės bendrovės IPF Digital Lietuva, uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“, uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, uždarosios akcinės bendrovės „Minibank“, uždarosios akcinės bendrovės „Mokilizingas“, uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“, SIA „B2Kapital“ atstovai teismo posėdyje nedalyvavo Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

9Bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

10Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 2 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 8 straipsnio 5 dalis). Fizinio asmens mokumo atkūrimo planą tvirtina tik teismas (FABĮ 8 straipsnis).

11Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta FABĮ 18 straipsnio 3 dalyje. Kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 ir 29 straipsniai).

12FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama grupėse. Vieną grupę sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai. Sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

13Dar 2018 m. lapkričio 6 d. teismui buvo pateiktas parengtas bankrutuojančių I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo planas, kuris buvo svarstytas kreditorių susirinkime. Tačiau, paaiškėjus, kad apie 2018 m. lapkričio 5 d. vykusį kreditorių susirinkimą dėl bankrutuojančių I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tinkamai nebuvo informuoti visi kreditoriai, 2018 m. gruodžio 11 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, kuris paskelbtas įvykusiu. Dalyvavusi įkaitą turinčiųjų ir hipotekos kredito grupėje kreditorė akcinė bendrovė „Luminor Bank“, kurios finansinių reikalavimų suma 79634,41 Eur, kas sudaro 69,17 proc. visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir 100 proc. teismo patvirtintų hipotekos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, pritarė pateiktam patikslintam mokumo atkūrimo planui. Kreditorių susirinkime taip pat dalyvavęs įkaito neturinčių kreditorių grupėje kreditorius SIA „B2Kapital“, kurio finansinių reikalavimų suma 4292,29 Eur, kas sudaro 3,73 proc. visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir 12,10 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos šioje grupėje, pateiktam mokumo atkūrimo planui nepritarė, pateikė pastabas dėl mokumo atkūrimo plano. Pareiškėjų pagrindinė kreditorė įkaito neturinčių kreditorių grupėje V. P., kurios finansinis reikalavimas 21896,21 Eur, kreditorių susirinkime nedalyvavo, neišreiškė nei pritarimo, nei nepritarimo pateiktam mokumo atkūrimo planui, pranešime nurodė, kad dėl balansavimo susilaiko (nebalsuoja). Nesant šios kreditorės pozicijos nesusidaro įkaito neturinčių kreditorių grupėje kreditorių kvorumas ir negali būti priimtas sprendimas dėl pareiškėjų mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, todėl laikytina, kad kreditoriai nepatvirtino mokumo atkūrimo plano. Esant tokioms aplinkybėms, bankroto administratorė pateikė teismui patvirtinti bankrutuojančių I. I. ir A. I. patikslintą mokumo atkūrimo planą.

14FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai plano turiniui. Plane turi būti nurodoma įvairi informacija, kuri iš esmės nurodo, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūrų metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančio asmens asmeniniams poreikiams ir jo išlaikomiems asmenims skiriamos lėšos ir pan. Numatomos priemonės turi būti realios, galinčios padėti pasiekti didesnį kreditorių reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinančios asmens, kuriam keliama bankroto byla, galimybę patenkinti minimalius būtinus poreikius.

15Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bendros pajamas sudaro 709,62 Eur kas mėnesį. Bankrutuojantiems asmenims nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio vertė 130659,00 Eur. Turtas hipoteka įkeistas kreditorei akcinei bendrovei „Luminor Bank“. Jokių kitų lėšų ar turto (taip pat įkeisto), į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, bankrutuojantys asmenys neturi. Bankrutuojantys asmenys turi akcijų, t. y. I. I. ir A. I. priklauso 100 proc. paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės ( - ) akcijų, tačiau bendrovė jokios veiklos nevykdo. Šiuo metu gaunamos pajamos yra per mažos patenkinti tiek būtinuosius asmenų poreikius, tiek pilna apimtimi – kreditorių finansinius reikalavimus. Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančių asmenų I. I. ir A. I. kreditoriniai reikalavimai, kurie bendroje sumoje sudaro 115120,92 Eur. I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo plane numatyta būtinųjų poreikių suma – 530,00 Eur. Kreditorių reikalavimų tenkinimui numatyta skirti 109,07 Eur sumą kiekvieną mėnesį. Išlaidos reikalingos bankroto procedūroms atlikti yra 70,55 Eur per mėnesį, kurias apmoka bankrutuojantys asmenys. Mokumo atkūrimo planas įgyvendinamas per 3 metus.

16Kreditorės SIA „B2Kapital“ atstovė uždaroji akcinė bendrovė „Skolų valdymo centras“, siūlydama nepritarti patikslintam mokumo atkūrimo planui, pateikė pastabas dėl plano, kur nurodė, kad I. I. dirba ( - ) ir jos bazinė alga siekia 540,00 Eur atskaičius mokesčius, taip pat ji gauna senatvės pensiją. Kreditorės nuomone, bankrutuojantis fizinis asmuo turėtų susirasti papildomą darbą ne tik sezono metu, arba susirasti labiau jos darbo stažą ir patirtį atitinkantį darbą su didesniu atlyginimu. A. I. šiuo metu niekur nedirba ir gauna senatvės pensiją. Nors bankrutuojantis fizinis asmuo yra garbaus amžiaus bei silpnos sveikatos, tačiau jis galėtų susirasti darbą, kuris atneštų papildomų pajamų, jis yra didelę darbo patirtį farmacijos srityje turintis specialistas, tad jam susirasti darbą tikrai neturėtų būti sunku. Bankrutuojantys fiziniai asmenys nurodo, kad būsto komunaliniais mokesčiams per mėnesį jiems reikia 150,00 Eur, tačiau kreditorei kyla apgrįstų abejonių, kad vasarą, kai nereikia šildyti būsto, komunaliniams mokesčiams taip pat reikia tokios didelės sumos, ne šildymo sezonu būsto komunaliniams mokesčiais turėtų būti skiriama gerokai mažesnė suma.

17Pagal FABĮ įstatymo 1 straipsnį, fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

18Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Galimybė teismui patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritarė dėl pirmiau nurodytų priežasčių, nustatyta siekiant apriboti galimai nesąžiningų kreditorių galimybes nepagrįstai trukdyti ar visiškai nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

19Pažymėtina, kad kreditorių nepritarimas mokumo atkūrimo planui nėra pakankamas pagrindas teismui atsisakyti šį planą tvirtinti. Pagal FABĮ nuostatas galutinio sprendimo teisė dėl pateikto plano patvirtinimo/nepatvirtinimo tenka fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris šį klausimą turi išspręsti atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis). Spręsdamas dėl plano patvirtinimo, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar kreditorių nurodyti plano trūkumai yra esminiai, dėl kurių negali būti pasiekti bankroto procedūros tikslai, t. y. neužtikrinama teisinga skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra, ar nurodyti trūkumai tėra formalūs ir gali būti pašalinami planą tikslinant, taip pat įvertinti, ar plane numatytos priemonės, kurioms nepritarė kreditoriai, iš tiesų neatitinka skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta galimybė teismui nutraukti fizinio asmens bankroto bylą mokumo atkūrimo plano nepatvirtinimo atveju turėtų būti realizuojama tik tuomet, kai pateiktas tvirtinti planas turi esminių trūkumų, nesuderinamų su fizinio asmens bankroto procedūrų tikslais, ir dėl šios priežasties bankroto procedūros nebegali būti tęsiamos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1664-823/2014).

20Į bylą pateikta bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ‚Lexuna“ vadovo bankroto administratoriaus Nerijaus Strikulio išvada dėl bankrutuojančių I. I. ir A. I. mokumo atkūrimo plano. Išvadoje nurodyta, kad bankrutuojančių I. I. ir A. I. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nepažeidžia bankrutuojančių asmenų ir kreditorių interesų. Nenustatyta, kad bankrutuojantys asmenys būtų sudarę kreditoriaus teises pažeidžiančius sandorius ar tapo nemokūs dėl žalingų įpročių. Nėra duomenų, kad pareiškėjai būtų pateikę tikrovės neatitinkančią informaciją apie turimą turtą, gaunamas pajamas, įsipareigojimu bei nemokumo priežastis.

21Įvertinęs bankrutuojančių asmenų kreditorės SIA „B2Kapital“ nepritarimo mokumo atkūrimo planui priežastis, teismas sprendžia, kad jos, nors ir susijusios su planui keliamais reikalavimais, nustatytais FABĮ 7 straipsnyje, tačiau nelaikytinos pagrįstomis bei svariomis, sudarančiomis pagrindą netvirtinti pateikto patikslinto mokumo atkūrimo plano ir juo labiau konstatuoti, kad bankroto procedūros nebegali būti tęsiamos. Iš kreditorės nepritarimo argumentų matyti, kad kreditorė iš esmės nesutiko su patikslintu mokumo atkūrimo planu dėl to, kad bankrutuojanti I. I. turėtų susirasti geriau apmokamą darbą, o bankrutuojantis A. I. – pradėti dirbti ir gauti papildomų pajamų.

22Pažymėtina, jog FABĮ nenustatyta, kokius veiksmus turi atlikti fizinis asmuo, siekdamas pagerinti finansinę būklę. Asmens gebėjimas realizuoti save darbo rinkoje siejamas su daugeliu aspektų – t. y. priklauso tiek nuo išorinių veiksnių – profesijos paklausa, rinkos pokyčiai ir kt., tiek nuo asmeninių savybių – išsilavinimo, gebėjimų, papildomų įgūdžių, amžiaus, sveikatos būklės ir kt.

23Bylos duomenys patvirtina, kad I. I. šiuo metu dirba, A. I. dėl sveikatos būklės, kuri pagal byloje esančius duomenis yra pakankamai komplikuota, nedirba, gauna išankstinę pensiją, gerai apmokamo darbo susirasti negali. Priešingai nei teigia kreditorė, bankrutuojančių asmenų amžius (61 m. ir 63 m.) bei A. I. sveikatos būklė, šiuo metu yra tam tikra kliūtis susirandant gerai apmokamą darbą. Be to, teismo nuomone, priešingai nei teigia kreditorė, I. I. darbo pakeitimas nebūtinai garantuotų bankrutuojančiam asmeniui pajamų padidėjimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai dėjo maksimalias pastangas padidinti savo gaunamas pajamas, bandė atkurti verslą, kuriuo vertėsi ne vienerius metus, o bankroto proceso metu ir toliau sieks maksimaliomis pastangomis atkurti savo mokumą. Pažymėtina, kad fizinio asmens įsidarbinimas ir pajamų didėjimas bankroto proceso metu yra pageidautinas faktas, tačiau pripažintina, kad šios aplinkybės yra nepriklausančios nuo fizinio asmens valios. Be to, byloje nėra ir jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių sąmoningą bankrutuojančių asmenų elgesį nukreiptą į mažesnių, nei įmanoma pagal esamą situaciją, pajamų gavimą bei vengimą atsiskaityti su kreditoriais. Teismas sprendžia, jog vien kreditorės abstraktūs samprotavimai, kad I. I. galėtų susirasti geriau apmokamą darbą, pakeičiant jo pobūdį, o A. I., būdamas garbaus amžiaus ir silpnos sveikatos, pradėti dirbti, neleidžia spręsti, kad bankrutuojantys asmenys nesiekia atkurti mokumo.

24Pažymėtina, kad kreditorės abejonė, kad bankrutuojantiems asmenims būsto komunaliniams mokesčiams per mėnesį yra reikalinga 150,00 Eur suma, kadangi ne šildymo sezono metu mokesčiams turėtų būti skiriama gerokai mažesnė suma, yra nepagrįsta ir nemotyvuota. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, jog būsto išlaikymo išlaidos yra kintančios priklausomai nuo sezoniškumo bei šeimos poreikių, mokumo atkūrimo plane nustatyti, kokią tiksliai išlaidų sumą bankrutuojantys asmenys patirs kiekvieną konkretų mėnesį, yra objektyviai neįmanoma ir netikslinga, todėl mokumo atkūrimo plane pagrįstai numatyta vidutinė metinė patiriamų išlaidų, susijusių su gyvenamosios vietos išlaikymu, suma, kurios dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Ši patikslintame mokumo atkūrimo plane nurodyta išlaidų suma negali būti pripažintina neadekvačia, lemiančia paties plano ydingumą.

25Teismui nenustačius, kad patvirtinus fizinių asmenų patikslintą mokumo atkūrimo planą būtų pažeistos kreditorių teisės ir teisėti interesai, teismas laiko, kad interesų balansas tarp nemokių fizinių asmenų I. I. ir A. I. bei jų kreditorių teisių ir teisėtų interesų yra pasiektas, o kreditorės SIA „B2Kapital“ atstovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ nurodytos pastabos dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo laikytinos nesudarančiomis pagrindo netvirtinti plano. Iš bankrutuojančių I. I. ir A. I. patikslinto mokumo atkūrimo plano matyti, kad FABĮ 7 straipsnyje nurodyti reikalavimai plane yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti pagal esamą realią padėtį. Mokumo atkūrimo plane nurodyta kiekvieną mėnesį būtiniems pareiškėjų poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, išlaidų bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimo už bankroto administravimo teikiamas paslaugas tvarka ir dydis atitinka protingumo kriterijus ir yra pagrįstos, todėl įstatymo reikalavimai yra nepažeisti. Atsižvelgiant į I. I. ir A. I. skolos kreditoriams dydį ir plane numatytą 36 mėnesių (3 metų) plano įgyvendinimo terminą, bankrutuojančių asmenų gaunamas pajamas, bankroto administravimo išlaidas, teismas sprendžia, kad pateiktame mokumo atkūrimo plane numatytas 36 mėnesių (3 metų) terminas fizinio asmens mokumui atkurti yra pakankamas, parengtas mokumo atkūrimo planas atitinka tiek pareiškėjų, tiek ir kreditorių teisėtus interesus.

26Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti mokumo atkūrimo planą, bus užtikrinta teisinga skolininkų ir jų kreditorių interesų pusiausvyra bei pasiektas pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Nurodytos išvados, taip pat FABĮ 7 straipsnyje nustatytas teisinis reglamentavimas leidžia spręsti, jog teismui tvirtinti pateiktas mokumo atkūrimo plano projektas turinio prasme pripažintinas atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, sukuriančiu esamą faktinę padėtį atitinkantį balansą tarp pareiškėjų ir jų kreditorių interesų. Įvertinus nurodytas faktines aplinkybes ir bankroto administratorės išvadą dėl I. I. ir A. I. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokių fizinių asmenų bei jų kreditorių teises ir teisėtus interesus, yra pagrindas pateiktą I. I. ir A. I. kreditorių reikalavimo tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis, 25 straipsnio 11 dalis).

27Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog FABĮ suteikia kreditoriams teisę kontroliuoti plano įgyvendinimo procesą ir nustačius, jog plane numatytos priemonės neįgyvendinamos, inicijuoti bankroto bylos nutraukimą (FABĮ 8 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 2 dalis). Įstatymas taip pat numato mokumo atkūrimo plano keitimo procesą (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis). Taigi, kreditoriai disponuoja pakankamomis priemonėmis kontroliuoti plano įgyvendinimo procesą.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsniu, 8 straipsnio 3, 5 ir 8 dalimis, teismas

Nutarė

29Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ vadovo bankroto administratoriaus Nerijaus Strikulio prašymą patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų I. I. ir A. I. patikslintą mokumo atkūrimo planą tenkinti.

30Patvirtinti bankrutuojančių I. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - ) patikslintą mokumo atkūrimo planą.

31Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

32Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Arūnas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi I. I. ir A. I.... 5. 2018 m. gruodžio 17 d. teisme gautas bankrutuojančių I. I. ir A. I.... 6. Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bankroto administratorės uždarosios akcinės... 7. Bankrutuojantys I. I. ir A. I. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 8. Suinteresuoti asmenys antstolis Marius Lekečinskas, antstolis Regimantas... 9. Bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.... 10. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl... 11. Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens... 12. FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkime dėl... 13. Dar 2018 m. lapkričio 6 d. teismui buvo pateiktas parengtas bankrutuojančių... 14. FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai plano turiniui. Plane turi būti... 15. Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bendros pajamas sudaro 709,62 Eur kas... 16. Kreditorės SIA „B2Kapital“ atstovė uždaroji akcinė bendrovė „Skolų... 17. Pagal FABĮ įstatymo 1 straipsnį, fizinio asmens bankroto institutu siekiama... 18. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam... 19. Pažymėtina, kad kreditorių nepritarimas mokumo atkūrimo planui nėra... 20. Į bylą pateikta bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės... 21. Įvertinęs bankrutuojančių asmenų kreditorės SIA „B2Kapital“... 22. Pažymėtina, jog FABĮ nenustatyta, kokius veiksmus turi atlikti fizinis... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad I. I. šiuo metu dirba, A. I. dėl sveikatos... 24. Pažymėtina, kad kreditorės abejonė, kad bankrutuojantiems asmenims būsto... 25. Teismui nenustačius, kad patvirtinus fizinių asmenų patikslintą mokumo... 26. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus... 27. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog FABĮ suteikia kreditoriams... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1... 29. Bankrutuojančių I. I. ir A. I. bankroto administratorės uždarosios akcinės... 30. Patvirtinti bankrutuojančių I. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - )... 31. Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.... 32. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...