Byla e2-9851-1004/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 131,51 Eur negrąžinto kredito, 19,39 Eur nesumokėtų palūkanų, 88,80 Eur delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2016-09-28 įteikiant kartu gyvenančiam asmeniui), tačiau jis per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-06-13 ieškovas ir atsakovas nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 173,77 Eur (600,00 Lt) dydžio kreditą 150 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei sumokėti 106,03 procentų metines sutartines palūkanas, kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 195,03 procento. Atsakovas įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį tinkamai nevykdė, todėl atsakovo įsiskolinimas sudaro 239,70 Eur, iš kurių 131,51 Eur negrąžinto kredito, 19,39 Eur sutartinės palūkanos ir 88,80 Eur delspinigiai.

6Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 131,51 Eur negrąžinto kredito, 19,39 Eur nesumokėtų sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2012-08-13 iki 2012-11-10.

7Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 1177 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais. Todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 13,58 Eur, paskaičiuojant už 180 dienų, ir tai teismo vertinimu, yra adekvatu padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini iki 13,58 Eur delspinigiai. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

8CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis šiomis normomis, ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas, priteisiant ieškovui iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos 164,48 Eur, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-09-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau pinigine išraiška nedidele dalimi sumažinus delspinigių dydį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str., 93 str. 2 d.).

10Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos mažesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

11Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 – 287 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) 131,51 Eur (vieno šimto trisdešimt vieno euro, 51 cento) negrąžintą kreditą, 19,39 Eur (devyniolikos eurų, 39 centų) nesumokėtas palūkanas, 13,58 Eur (trylikos eurų, 58 centų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą 164,48 Eur sumą, skaičiuojant nuo 2016-09-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Nordecum“, į. k. ( - ).

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai