Byla 2-22394-871/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Vaitiekėnaitė,

2sekretoriaujant Liucijai Vidžiūnienei,

3dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei A.D.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovui 727-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovas 2014-04-30 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo 727-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 18 411,48 Lt skolą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šis ieškinys teisme priimtas 2014-05-05. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2002-12-17 ieškovas su atsakovu sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją namui, esančiam Pretorijaus g. 7, Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo kiekvieną mėnesį paslaugos tiekėjui pateikti elektros skaitiklio rodmenis ir iki kito mėnesio visiškai atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją. Ieškovas savo prievoles vykdė tinkamai. laikotarpiu nuo 2013 m. birželio iki 2013 m. lapkričio atsakovui buvo patiekta elektros energija ir iš išrašytos sąskaitos 18 468,73 Lt sumai. Atsakovė pagal sąskaitas-faktūras atsiskaitė iš dalies, sumokėjo 57,25 Lt ir liko skolinga 18411,48 Lt skolos. Ieškovas taip pat pažymi, kad sutartis sudaryta su atsakovu, atsiskaitoma pagal vieno skaitiklio rodmenis, o ieškovo su atskirų butų savininkais nesieja sutartiniai santykiai.

6Atsakovas 2014-06-02 teismui pateiktu atsiliepimu su ieškiniu sutiko pilnai, nurodė, kad ieškinio neginčija, prašo teismo ieškinį tenkinti, o bylinėjimosi išlaidų nepriteisti iš atsakovo. Nurodė, kad iš ieškinio matyti, kad atsakovas įsiskolinimą iš dalies sumokėjo, kas įrodo, jog su ieškiniu sutinka, o be to, sutartis yra aiški, ieškovo išrašytas sąskaitas-faktūras atsakovas priėmė ir jų neginčijo.

7Teismui 2014-06-18 nutartimi paskyrus teismo posėdį byloje žodinio proceso tvarka, 2014-07-15 gautas ieškovo paaiškinimas, kad bendrija nesutinka su skola, nes tai namo gyventojų skola. 1997 m. elektra daugiabučiam namui, esančiam Pretorijaus g. 7, Vilniuje, buvo paduodama vienu kabeliu. Sutartis sudaryta su Lesto 2012-12-17. Kabelis, kuris buvo naudojamas statybos reikmėms, tapo vieninteliu elektros energijos tiekimo šaliniu. Kabelis, kuris būtų naudojamas namo laiptinių, šilumos punkto apšvietimui, pravestas nebuvo. Name yra 20 butų ir kiekvienas butas turi kontrolinį elektros skaitiklį, pagal kurį atsiskaito bendrijai už suvartotą energiją. Bendrijos sąskaita areštuota, bendrija negali vykdyti mokėjimų už elektrą, sumokėti už elektrą gali skolininkai tiesiogiai AB „Lesto“. Bendrija neatsako už gyventojų finansinius įsipareigojimus.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus, iš esmės jį pagrįsdama ieškinyje nurodytais argumentais.

9Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 2014-08-01 teisme gautas atsakovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą arba nagrinėti atsakovui nedalyvaujant, nes išvyksta į reabilitacijos ligoninę. Pažymėtina, kad neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nėra pripažįstama svarbia priežastimi, dėl kurios galima atidėti teismo posėdį (CPK 1622 str.). Kadangi atsakovas išreiškė alternatyvų prašymą, ieškovas prašė nagrinėti bylą iš esmės, todėl byla išnagrinėta neatvykus atsakovui (CPK 246 str.). Teismas nepripažino atsakovo neatvykimo dėl ligos svarbia priežastimi atidėti teismo posėdį.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Byloje nustatyta, kad šalys 2002-12-17 sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo (pirkimo-pardavimo) sutartį Nr. 20840-662/2/0191, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui elektros energiją gyvenamajam namui Pretorijaus g. 7, Vilniuje (sutarties 2.1 p.), o atsakovas įsipareigojo iki kito mėnesio 30 d. visiškai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją (sutarties 3.2 p.). 2002-12-17 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi šalys sulygo, kad atsakovui neapmokėjus ieškovo jam pateiktos sąskaitos iki sutartyje nustatyto termino, atsakovas už kiekvieną dieną privalo sumokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

12Už laikotarpiu nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. tiektą elektros energiją ieškovas apmokėjimui atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2013-06-27 serija PEJ Nr. 359388 – 2920,95 Lt sumai, 2013-07-22 serija REJ Nr. 302324 – 2918,52 Lt sumai, 2013-08-22 serija REJ Nr. 361210 – 1557,71 Lt sumai (1,17 Lt delspinigių), 2013-09-23 serija REJ Nr. 421505– 1642,58 Lt sumai (37,39 Lt delspinigių), 2013-10-24 serija PEJ Nr. 593924 – 1964,37 Lt sumai (18,69 Lt delspinigių), 2013-11-21 serija REJ Nr. 545731 – 7464,60 Lt sumai (19,94 Lt delspinigių). Atsakovas pagal minėtas sąskaitas-faktūras atsiskaitė tik iš dalies - sumokėjo 57,25 Lt, todėl liko skolingas ieškovui 18411,48 Lt. Šią aplinkybę atsakovas pripažino savo atsiliepime. Byloje nėra duomenų, kad šios sąskaitos atsakovo būtų pilnai apmokėtos (CPK 178 str., 185 str.).

13CK 6.38 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.). CK 6.256 str. 2 d. numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nors 2014-07-15 rašytiniu paaiškinimu atsakovas ėmė neigti jo pareigą mokėti už suvartotą elektros energiją gyvenamajame name Pretorijaus g. 7, Vilniuje, atsakovas 2002-12-17 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, iš kurios ieškovas kildina reiškiamą reikalavimą atsakovui, neginčijo. Kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.), o minėtos sutarties pagrindu būtent atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti už patiektą elektros energiją gyvenamajam namui Pretorijaus g. 7, Vilniuje, pareiga tinkamai atsiskaityti su ieškovu tenka būtent atsakovui. Įvertinus tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 18 411,48 Lt skolos pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas remiantis (CK 6.383, 6.388 str., 6.213 str. 1 d., 6.256 str., 6.258 str.). Atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad aplinkybė, jog pareiga mokėti mokesčius už teikiamą elektros energiją gyvenamajam namui Pretorijaus g. 7, Vilniuje, tenka atsakovui, o ne butų jame gyventojams, buvo konstatuota įsiteisėjusiu Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-10-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6624-592/2012, 2013 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3181-819/2013 (CPK 179 str. 3 d.). Pagal CPK 279 str. 4 d. sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius.

14Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad vėlavimą mokėti prašomą priteisti sumą už elektros energiją lėmė trečiųjų asmenų veiksmai – nurodomų butų gyventojų neatsiskaitymas su atsakovu įstatyme ar sutartyje nustatyta tvarka (CPK 178 str. CK 6.253 str. 1, 4 d.). Be to, atsakovo 2014-07-15 paaiškinime nurodoma aplinkybė, kad nuo 2014 m. sausio mėn. AB Lesto už skolas nutraukė sutartį su bendrija, bendrijos gyventojai prieštaravo dėl nutraukimo, neturi ryšio su nagrinėjamos bylos dalyku – ieškovo reikalavimu dėl skolos už laikotarpį nuo 2013 m. birželio iki 2013 m. lapkričio mėn.

15Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. Bumblienė ir kt. v. DNSB ,,Medvėgalis“, UAB ,,Telšių šilumos tinklai“, bylos Nr. 3K-7-345/2007). Tai nekomercinis, specialaus teisnumo juridinis asmuo, per kurį butų savininkai įgyvendina savo daiktines ir prievolines teises. Taigi nagrinėjamu atveju bendrijos narius teisiniuose santykiuose su ieškovu atstovauja 727-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, dėl to pagal teismų praktiką (pavyzdžiui, 2012 m. balandžio 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-146/2012 ir kt.) bendrijos nariai nebuvo traukiami į bylą trečiaisiais asmenimis.

16CK 6.210 str. 1 d., 2 d. numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 % dydžio metines palūkanas. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Šio juridinio asmens teisinė forma, kurią nustato Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas) yra bendrija. Tai, kad privačios nuosavybės teisės savininkai sudaro bendriją, šis juridinis asmuo vertintinas kaip privatus juridinis asmuo, todėl jo atžvilgiu taikytinos CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 18411,48 Lt sumą nuo 2014-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Kadangi ieškinys patenkintas pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 414 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Nors atsakovas atsiliepime nurodė, kad ieškovas nepilnai sumokėjo žyminį mokestį, tačiau ieškovui išaiškintina, kad už procesinius dokumentus teikiamus elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, todėl nagrinėjamu atveju ieškovas teisingai apskaičiavo ir sumokėjo žyminį mokestį už ieškinį teiktą elektroninių ryšių priemonėmis.

182014-05-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytosios laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo turto 18411,48 Lt sumai areštas, galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 str. teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo 727-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 125335655, ieškovui AB LESTO, juridinio asmens kodas 302577612, 18411,48 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 18411,48 Lt sumą nuo 2014-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 414 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Teismo sprendimui įsiteisėjus, 2014-05-05 teismo nutartimi pritaikytosios laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo. Pagal CPK 150 str. 3 d. antstolis, įvykdęs teismo sprendimą, praneša atitinkamo viešo registro tvarkytojui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje pabaigą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Vaitiekėnaitė,... 2. sekretoriaujant Liucijai Vidžiūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei A.D.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas 2014-04-30 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti... 6. Atsakovas 2014-06-02 teismui pateiktu atsiliepimu su ieškiniu sutiko pilnai,... 7. Teismui 2014-06-18 nutartimi paskyrus teismo posėdį byloje žodinio proceso... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus, iš esmės... 9. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Byloje nustatyta, kad šalys 2002-12-17 sudarė elektros energijos... 12. Už laikotarpiu nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn.... 13. CK 6.38 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad prievolės turi... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė atsiliepime... 15. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 16. CK 6.210 str. 1 d., 2 d. numato, kad terminą įvykdyti... 17. Kadangi ieškinys patenkintas pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 18. 2014-05-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytosios... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo 727-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos,... 22. Teismo sprendimui įsiteisėjus, 2014-05-05 teismo nutartimi pritaikytosios... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...