Byla 2-1398-241/2018
Dėl suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „RIVELA“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RIVELA“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „UBC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3484-619/2018 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvi statyba“ skundą dėl suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „RIVELA“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja UAB „Progresyvi statyba“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BUAB „RIVELA“ 2018 m. kovo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą. Nurodė, kad susirinkimo metu nuspręsta UAB „Rivela“ bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, nepaisant to, kad įmonės atžvilgiu teisme yra iškelta civilinė byla, kurioje pareikštas turtinis reikalavimas.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino – pripažino neteisėtu UAB „RIVELA“ 2018 m. kovo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ir nutraukė ne teismo tvarka pradėtą UAB „RIVELA“ bankroto procesą.

123.

13Teismas nurodė, kad 2018 m. kovo 2 d. įvyko UAB „RIVELA“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimtas nutarimas įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, bankroto administratore paskirti UAB „UBC“, veikiančią per įgaliotą asmenį A. G.

144.

15Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad UAB „Toksina“ pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš UAB „RIVELA“ 4 125,94 Eur skolą, 40,00 Eur mokėjimo palūkanas ir 8 procentų dydžio procesines palūkanas. Vilniaus miesto apylinkės teismas nurodyto pareiškimo pagrindu 2018 m. kovo 1 d. išdavė teismo įsakymą.

165.

17Teismas sprendė, kad esant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aiškiam imperatyvui, kreditorių susirinkimo nutarimas iškelti įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka tuo metu, kai buvo priimtas teismo įsakymas dėl skolos priteisimo, negali būti laikomas priimtu teisėtai, nes teisme įmonei buvo pareikšti turtiniai reikalavimai, t. y. egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos sąlygos.

186.

19Teismas darė išvadą, kad yra pagrindas atnaujinti pareiškėjos praleistą senaties terminą skundui pateikti, kadangi byla yra susijusi su viešuoju interesu, o terminas praleistas nežymiai.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Atskirajame skunde bankroto administratorė UAB „UBC“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

247.1.

25Dieną prieš kreditorių susirinkimą, t. y. 2018 m. kovo 2 d. buvo patikrinta viešai prieinama informacija LITEKO sistemoje, tačiau jokių iškeltų bylų ar pritaikytų galiojančių areštų UAB „RIVELA“ nebuvo. Taigi apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m kovo 1 d. įsakymą apeliantė niekaip negalėjo žinoti, kadangi pagal galiojančias teisės normas pranešimas apie teismo įsakymą skolininkui siunčiamas tik po jo priėmimo.

267.2.

27Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio mėn. 9 d. nutartimi panaikino 2018 m. kovo 1 d. priimtą teismo įsakymą. Teismas nutartyje nurodė, kad kreditorės UAB „Toksina“ reikalavimas turi būti reiškiamas pagal ĮBĮ. Minėtos nutarties pagrindu BUAB „RIVELA“ bankroto administratorė 2018 m. birželio 12 d. kreditorių susirinkimo metu patvirtino kreditorės UAB „Toksina“ finansinį reikalavimą.

287.3.

29Svarbu tai, kad ne kreditorė UAB „Toksina“, pagal kurios pareiškimą buvo priimtas teismo įsakymas, kreipėsi su skundu dėl 2018 m. kovo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, bet kita kreditorė – UAB „Progresyvi statyba“, su kuria dar iki bankroto bylos iškėlimo buvo susiklosčiusi konfliktinė situacija.

307.4.

31Nagrinėjamu atveju yra gautas kreditorių sutikimas vykdyti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka – tam pritarė 83,45 procentai visų kreditorių. Be to, bankroto procesas yra gerokai pažengęs, atlikta daug privalomų veiksmų, t. y. patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, patikrinti sandoriai sudaryti per paskutinius 36 mėnesius, patvirtinta administratorės veiklos ataskaita, įmonė pripažinta bankrutavusia, kt.

327.5.

33Bankroto procedūros ne teismo tvarka nutraukimas turės neigiamų pasekmių tiek įmonės kreditoriams, tiek darbuotojams, kurių atžvilgiu laukiamas garantinio fondo lėšų išmokėjimas, o visas bankroto administratorės atliktas darbas taps niekiniu.

348.

35Pareiškėja UAB „Progresyvi statyba“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad atskirojo skundo motyvai yra deklaratyvūs, neatitinkantys bylos faktinių aplinkybių.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

399.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

41Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

4210.

43ĮBĮ nustatyta galimybė nemokios įmonės bankroto procedūras vykdyti ir užbaigti ne teismo tvarka – bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu laikantis šio įstatymo reikalavimų tenkinti kreditorių reikalavimus, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (ĮBĮ 12, 13 straipsniai).

4411.

45Bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdomos vadovaujantis ĮBĮ normomis. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Pagrindinis kriterijus, kuris skiria teismo tvarka vykdomą bankrotą nuo ne teismo tvarka vykdomo bankroto, yra tai, kad ne teismo tvarka vykdomo bankroto atveju bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016).

4612.

47ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurioms esant negalimas bankroto procesas ne teismo tvarka, būtent: jeigu teismuose yra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės yra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nesant šių sąlygų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, turi teisę tokį procesą inicijuoti (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis).

4813.

49Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad 2018 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas UAB „Toksina“ pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškimą tenkino ir 2018 m. kovo 1 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš UAB „RIVELA“ 4 125,94 Eur skolą, 40,00 Eur mokėjimo palūkanas ir 8 procentų dydžio procesines palūkanas (civilinės bylos Nr. L2-11855-608/2018). 2018 m. kovo 5 d. teismo įsakymas kartu su pranešimu buvo išsiųstas skolininkės UAB „RIVELA“ buveinės adresu, tačiau 2018 m. kovo 16 d. dokumentai grįžo neįteikti. Vilniaus miesto apylinkės teismas pagal Juridinių asmenų registro 2018 m. kovo 20 d. išrašą nustatė, kad UAB „RIVELA“ atžvilgiu yra įregistruotas bankrutuojančios įmonės teisinis statusas. Teismas 2018 m. balandžio mėn. 9 d. nutartimi panaikino 2018 m. kovo 1 d. teismo įsakymą ir nurodė, kad kreditorės reikalavimas turi būti reiškiamas pagal ĮBĮ ir nagrinėjamas bankroto procese ne teismo tvarka.

5014.

51Nustatyta, kad 2018 m. kovo 2 d. įvyko UAB „RIVELA“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimtas skundžiamas nutarimas įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

5215.

53Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta kada prasideda bankroto ne teismo tvarka procesas ir kurioje stadijoje turėtų būti vertinama, ar įmonei nėra iškelta bylų ir ar nėra pradėta išieškojimų pagal vykdomuosius dokumentus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatyme nustatytas teisines pasekmes sukelia būtent kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti įmonei bankroto bylą priėmimas. Dėl to ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas turi būti vertinamas kreditorių susirinkimo metu priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).

5416.

55Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tuo metu kai UAB „RIVELA“ 2018 m. kovo 2 d. kreditorių susirinkimas sprendė klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ne teismo tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teisme UAB „RIVELA“ atžvilgiu jau buvo pradėta civilinė byla dėl skolos išieškojimo, t. y. 2018 m. kovo 1 d. kreditorei UAB „Toksina“ buvo išduotas teismo įsakymas.

5617.

57Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „RIVELA“ buvo iškelta civilinė byla, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „RIVELA“ bankrotas ne teismo tvarka pradėtas pažeidžiant imperatyviąsias ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl yra neteisėtas ir nutrauktinas. Pažymėtina, kad teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Taigi nustačius imperatyvių ĮBĮ nuostatų pažeidimą, atskirojo skundo argumentai dėl kreditorių daugumos pritarimo skundžiamam nutarimui ar dėl bankroto administratorės jau atliktų veiksmų neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam klausimui.

5818.

59Aplinkybė, kad šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. įsakymas yra panaikintas įsiteisėjusia teismo nutartimi taip pat neleidžia teigti, kad yra pagrindas tęsti UAB „RIVELA“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo įsakymas buvo panaikintas ne kreditorei atsisakius ar skolininkei patenkinus pareikštą reikalavimą, o teismui nustačius, kad skolininkei UAB „RIVELA“ yra pradėta bankroto procedūra, kuri, kaip pagrįstai konstatuota skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, yra neteisėta.

60Dėl bylos procesinės baigties

6119.

62Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

63Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja UAB „Progresyvi statyba“ kreipėsi į teismą, prašydama... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjos... 12. 3.... 13. Teismas nurodė, kad 2018 m. kovo 2 d. įvyko UAB „RIVELA“ kreditorių... 14. 4.... 15. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė,... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad esant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 18. 6.... 19. Teismas darė išvadą, kad yra pagrindas atnaujinti pareiškėjos praleistą... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde bankroto administratorė UAB „UBC“ prašo panaikinti... 24. 7.1.... 25. Dieną prieš kreditorių susirinkimą, t. y. 2018 m. kovo 2 d. buvo patikrinta... 26. 7.2.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio mėn. 9 d. nutartimi... 28. 7.3.... 29. Svarbu tai, kad ne kreditorė UAB „Toksina“, pagal kurios pareiškimą buvo... 30. 7.4.... 31. Nagrinėjamu atveju yra gautas kreditorių sutikimas vykdyti įmonei bankroto... 32. 7.5.... 33. Bankroto procedūros ne teismo tvarka nutraukimas turės neigiamų pasekmių... 34. 8.... 35. Pareiškėja UAB „Progresyvi statyba“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 9.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 42. 10.... 43. ĮBĮ nustatyta galimybė nemokios įmonės bankroto procedūras vykdyti ir... 44. 11.... 45. Bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdomos vadovaujantis ĮBĮ normomis.... 46. 12.... 47. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurioms esant negalimas... 48. 13.... 49. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio... 50. 14.... 51. Nustatyta, kad 2018 m. kovo 2 d. įvyko UAB „RIVELA“ kreditorių... 52. 15.... 53. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta... 54. 16.... 55. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tuo metu kai UAB „RIVELA“ 2018... 56. 17.... 57. Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „RIVELA“ buvo iškelta... 58. 18.... 59. Aplinkybė, kad šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d.... 60. Dėl bylos procesinės baigties... 61. 19.... 62. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 63. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 64. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....