Byla e2YT-32143-728/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės įmonė „Regitra“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,

2sekretoriaujant Renatai Polikevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai S. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės įmonė „Regitra“.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėja S. P. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji ( - ) priėmė V. S. palikimą – automobilį Audi 80, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis Nr.( - ), pradėjusi jį faktiškai valdyti. Nurodė, kad jos tėvas V. S., gyvenęs ( - ), nuosavybės teise turėjo automobilį Audi 80, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis Nr.( - ). ( - ) V. S. mirė. Dėl turto paveldėjimo į notaro kontorą pareiškėja nesikreipė, nes iš karto po tėvo mirties perėmė jo turėtą automobilį pradėjusi jį faktiškai valdyti, juo naudojasi iki šiol, tačiau automobilis tebėra registruotas tėvo V. S. vardu. Faktą, kad automobilį pradėjo valdyti po tėvo mirties, patvirtina dokumentai, įrodantys, kad buvo atliekama automobilio techninė apžiūra, jis draudžiamas civilinės atsakomybės draudimu. Pareiškėjai kreipusis į Valstybės įmonę „Regitra“ dėl minėto automobilio teisinės registracijos, pareiškėjai buvo išaiškinta, kad reikalingas teismo sprendimas, patvirtinantis nuosavybės valdymo faktą, kad pareiškėja priėmė tėvo palikimą. Kita tvarka tokių faktų nustatyti nėra galimybės.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad nustačius, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai laikytini svarbiomis palikimo priėmimo faktui nustatyti priežastimis, neprieštaraus pareiškėjos prašymui. Taip pat nurodė, kad nėra priėmusi V. S. palikimo.

8Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Regitra“ atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

9Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja palaikė prašymą, patvirtino išdėstytas faktines aplinkybes. Suinteresuotų asmenų atstovai į posėdį neatvyko, suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė „Regitra“ prašė nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Sutinkamai su Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 str. 1 d., 2 d. 9 p. teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismas nustato ir kitokius juridinę reikšmę turinčius faktus, jeigu įstatymai nenumato jiems kitokios tvarkos.

12Palikėjui mirus įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatyme nurodytu būdu ir per įstatymo nustatytą terminą. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalį palikimas gali būti priimtas faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti arba padavus pareiškimą apie palikimo priėmimą notarui. Šie veiksmai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis). Tuo atveju, jei įpėdinis nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo, bet faktiškai savo veiksmais priėmė palikimą, kurį, be kita ko, sudaro nekilnojamieji ir (ar) registruotini kilnojamieji daiktai, palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Priimdamas palikimą šiuo būdu, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008). Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu palikimo priėmimą, suprantami įpėdinio veiksmai prižiūrint, valdant palikimo dalyku esantį turtą, naudojantis juo, mokant už jį mokesčius ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009; kt.). Sprendžiant, ar įpėdinis priėmė palikimą, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį – jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas ar kaip asmuo, neturintis teisių į palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. S. mirė ( - ) Pareiškėja yra jo dukra. Duomenų apie kitus įpėdinius byloje nepatiekta. V. S. vardu tebėra registruota transporto priemonė Audi 80, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis Nr.( - ). Teismui pateikti įrodymai, kad po V. S. mirties pareiškėja draudė transporto priemonę civilinės atsakomybės draudimu, atliko jos techninę priežiūrą. Liudytojas A. P., pareiškėjos sutuoktinis, patvirtino, kad V. S. kito turto nepaliko, po jo mirties automobiliu naudojasi pareiškėja.

14Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, konstatuoja, kad po V. S. mirties ( - ) jo dukra pareiškėja S. P. priėmė V. S. palikimą – transporto priemonę Audi 80, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis Nr.( - ), pradėjusi faktiškai jį valdyti (CK 5.51 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas tenkina pareiškėjos pareiškimą ir nustato juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė V. S. palikimą – transporto priemonę Audi 80, valstybinis numeris ( - )

15Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 445, 448 straipsniais,

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po V. S. (a. k. ( - ) ( - ) mirties, V. S. palikimą - transporto priemonę Audi 80, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis Nr.( - ), priėmė pareiškėja S. P. (a. k. ( - ) pradėjusi šį turtą faktiškai valdyti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas siekiant įgyvendinti pareiškėjos S. P. paveldėjimo teisę.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai