Byla e2-6928-1084/2019
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance ieškinį atsakovui K. K. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo K. K. 72,41 Eur negrąžintą vartojimo kredito dalį, 10,57 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, 23,52 Eur kompensacines palūkanas, 7,47 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį.

5Atsakovui K. K. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. kovo 1 d. per atsakovo darbovietę. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012 m. gegužės 29 d. UAB „icredit.lt“ ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „icredit.lt“ suteikė atsakovui 72,41 Eur (250,00 Lt) dydžio kreditą 12 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 52,01 Eur (179,60 Lt) bendrą vartojimo kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (e. b. l. 14–15, 17–25, 29, 38–39, 46). Kreditas turėjo būti grąžintas iki 2013 m. gegužės 30 d., tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė, suteikto kredito negrąžino, bendros vartojimo kredito kainos nesumokėjo. Pradinė kreditorė UAB „icredit.lt“ ir AB „Debt Capital Management“ 2017 m. gruodžio 5 d. sudarė gautinų sumų pirkimo sutartį, pagal kurią reikalavimo teisė į atsakovą perėjo AB „Debt Capital Management“ (e. b. l. 7–13, 33). 2018 m. rugpjūčio 23 d. AB „Debt Capital Management“ su ieškove sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią reikalavimo teisė į atsakovą K. K. perėjo ieškovei (e. b. l. 36, 41–45). Apie reikalavimo teisių perleidimą atsakovui pranešta pranešimu, išsiųstu elektroniniu paštu (e. b. l. 47).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

11Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės kreditorės ir atsakovo susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytais terminais, tačiau jis savo įsipareigojimų neįvykdė, nustatytu laiku kredito negrąžino. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs vartojimo kreditą ar su juo susijusias sumas, todėl iš atsakovo ieškovei, perėmusiai iš pradinės kreditorės reikalavimo teisę į atsakovą, priteistinas 72,41 Eur negrąžintas vartojimo kreditas ir 10,57 Eur bendra vartojimo kredito kaina (paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktas).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 23,52 Eur kompensacines palūkanas ir 7,47 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateiktomis paskaičiavimo lentelėmis (e. b. l. 32, 35), nustatyta, kad kompensacinės palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Ieškovė, remdamasi CK 6.210 straipsniu, nustatančiu kompensuojamųjų palūkanų dydžius ir CK 6.261 straipsniu, įtvirtinančiu minimalius kreditoriaus nuostolius, patiriamus dėl negalėjimo naudotis pinigais, pareiškė reikalavimą dėl 23,52 Eur palūkanų sumos, paskaičiuotos nuo negrąžintos skolos sumos už laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino dienos, iki ieškovės kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. sausio 28 d.). Taip pat, remiantis šalių sudarytos sutarties 7.2 punktu, kuris numato, kad klientui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, klientas įsipareigoja mokėti 0,05 procento dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, pareiškė reikalavimą ir dėl 7,47 Eur delspinigių priteisimo.

13Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaičiuojami į priskaičiuotas palūkanas, kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 23,52 Eur dydžio kompensacinės palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 7,47 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškinį tenkinus iš dalies (93,45 procento), iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 14,02 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

16Teismas šioje byloje turėjo 3,80 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, 3,55 Eur šių išlaidų valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai, (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“). Kadangi likusi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma neviršija teisės aktuose nustatyto minimalaus valstybei priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio, likusi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 0,25 Eur valstybei iš ieškovės nepriteistina.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) 72,41 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų 41 ct) negrąžintą vartojimo kredito dalį, 10,57 Eur (dešimt eurų 57 ct) bendrą vartojimo kredito kainą, 23,52 Eur (dvidešimt trijų eurų 52 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. vasario 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,02 Eur (keturiolikos eurų 02 ct) žyminį mokestį.

20Priteisti valstybei iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) 3,55 Eur (trijų eurų 55 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į gavėjo sąskaitą bet kuriame mokėtojo pasirinktame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovas K. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali apskųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 5. Atsakovui K. K. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 9. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012 m. gegužės 29 d.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės kreditorės ir... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 23,52 Eur kompensacines... 13. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies (93,45 procento), iš atsakovo ieškovei... 16. Teismas šioje byloje turėjo 3,80 Eur išlaidas, susijusias su procesinių... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Legal Balance, juridinio... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) 3,55 Eur (trijų... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovas K. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...