Byla 2-853-124/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė sekretoriaujant Renatai Kovierei dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas atstovei advokatei K. Balevičienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ”Hemiris ir Ko”, D. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

3Ieškovas akcinė bendrovė DnB NORD bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų UAB“Hemiris ir Ko“ bei D. B. “ priteisti solidariai 230 095,21 EUR( 794 472,74 Lt.) negrąžinto kredito sumos, 5 716,03 EUR (19 736,31 Lt.) pradelstų mokėti palūkanų, 283 EUR (977,14 Lt.) delspinigių , 6 proc. metines palūkanas nuo 236 094,24 EUR(nuo 815 186,19 Lt) nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas-12 152 Lt žyminio mokesčio ir 4840 lt. atstovavimo išlaidų.Teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad atsakovui UAB“Hemiris ir Ko“ pagal tris kreditavimo sutartis buvo suteiktas kreditas –pagal 2004-06-18 d. kreditavimo sutartį Nr. 2218 suteikė kreditą 28 000 EUR , 2004-07 28 d. sutartį Nr. 2434 262 000 EUR kreditą, pagal 2005-10-29d. sutartį Nr. 3877-766 766,40 EUR. Kreditavimo sutarties sąlygos buvo keičiamos. Skolininkas UAB ,,Hemiris ir Ko“ sutartyse nustatytu terminu negrąžino bankui paskolos, nesumokėjo palūkanų, todėl 2009-12-31 d. ieškovas nutraukė kreditavimo sutartis. Įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis įvykdymo užtikrinimui bankas sudarė su atsakove D. B. 2005-10-29 laidavimo sutartį Nr.1656, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-06-18 d. kreditavimo sutartį Nr. 2218 ,2005-10-29- laidavimo sutartį 1655, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2005-10-29 d. kreditavimo sutartį Nr.3877,2006-06-08 d.laidavimo sutartį Nr.1742, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-07-028 d. kreditavimo sutartį Nr. 2434. Laidavimo sutartimis laiduotoja D. B. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jei skolininkas UAB ,,Hemiris ir Ko“ neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo prievoles bankui. Vadovaujantis laidavimo sutartimis ir CK 6.81 str. 1 d., laiduotojų atsakomybė už UAB ,Hemiris ir Ko“ prievolių įvykdymą bankui yra solidarioji.Nurodo, kad laiduotojas atsako už pagrindinės ir šalutinių prievolių neįvykdymą.Atstovė nesutiko su atsakovo atsiliepimu, nes sutartys yra neįvykdytos, atsakovai jos dydžio neginčija, krizės padarinius patyrė ir ieškovas. Atsakovas net nebandė susitikti su ieškovu, sudaryti taikos sutarties.Paaiškino, jog palūkanas bankas skaičiavo ne iki visiško prievolės įvykdymo, o iki ieškinio pateikimo dienos.Taip pat nesutinka, kad turėtų būti neskaičiuojami delspinigiai, nes ieškovas juos skaičiavo tik nuo nesumokėtų palūkanų, o ne nuo negrąžintos paskolos dalies. Toks delspinigių dydis nėra laikomas dideliu, ką pripažįsta ir teisminė praktika, nes tokį dydį šalys apsprendė sutartimi.

4Atsakovai įį teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti, jiems nedalyvaujant. Su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (1 t.,b.l.99-102 ).Nurodo, kad atsakovas nevengė grąžinti paskolos, bet nesugebėjo laiku ir tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl pasaulį apėmusios ekonominės krizės, kurią laiko nenugalima jėga. Atsakovas grąžino beveik pusę viso paimto kredito-610 010,42 Lt.Priteisus skolą, tai privestų įmonę prie bankroto, mano, kad gali šalys susitarti taikiai.

5Atsakovas atsiliepime nurodo, kad nėra pateiktas tikslus palūkanų paskaičiavimas, o nutraukus sutartį remiantis CK 6.221 str. sutarties nutraukimas atleidžia prievolės šalis nuo sutarties vykdymo, todėl palūkanos neturėtų būti skaičiuojamos nuo 2009 12 31 d.Kadangi ieškovas nepagrindė ir neįrodė pradelstų palūkanų , šis reikalavimas turi būti atmestas. Taip pat ieškovas nepagrindė ir delspinigių reikalavimo, nepateikė jų paskaičiavimo. Be to šie delspinigiai yra per nelyg dideli. Remiantis LAT suformuota praktika, jie turėtų būti ne didesni negu 0,02 procento nuo pradelstos mokėti sumos.Prašo leisti ginčą išspręsti taikiai.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės buvo sudarytos trys kreditavimo sutartys, t.y. buvo suteiktas kreditas –pagal 2004-06-18 d. kreditavimo sutartį Nr. 2218 28 000 EUR ,2004-07 28 d. Nr. 2434 262 000 EUR kreditas,pagal 2005-10-29 sutartį Nr. 3877-766 766,40 EUR.

8Tarp ieškovo AB DnB NORD bankas ir atsakovės D. B. įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis įvykdymo užtikrinimui buvo sudarytos laidavimo sutartys, t.y. 2005-10-29 laidavimo sutartis Nr,1656, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-06-18 d. kreditavimo sutartį Nr. 2218 su visais vėlesniais jos pakeitimais (1 t.58-60);2005-10-29- laidavimo sutartis 1655, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2005-10-29 d. kreditavimo sutartį Nr.3877 (1t.b.l61-63);.2006-06-08 d.laidavimo sutartį Nr.1742, laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-07-28 d. kreditavimo sutartį Nr.2434 . Šiomis sutartimis laiduotoja įsipareigojo atsakyti AB DnB NORD bankui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas UAB ,,Hemiris ir Ko“ pagal anksčiau nurodytas kredito sutartis su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, numatant, kad skolininko ir laiduotojų atsakomybė yra solidarioji.

9Šie bylos duomenys įrodo, kad tarp ieškovo AB DnB NORD bankas ir atsakovo UAB ,,Hemiris ir Ko kreditavimo sutartčių pagrindu atsirado sutartiniai teisiniai santykiai, kredito gavėjas UAB , ,,Hemiris ir Ko“ įgijo prievolę grąžinti gautą kreditą kredito davėjui AB DnB NORD bankas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str.). LR CK 6.200 sr., 6.870 str., 6.873 str. normos nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu, šiuo atveju pagal nurodytas kredito sutartis, bei kitas materialinės teisės normas, pagal kurias paskolos gavėjas turi grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo, ir procentus už naudojimąsi paskolos suma.Šis reikalavimas pagrįstas sutartimis, paskaičiavimais pagal ieškovo pateiktą pažymą (1 t. b.l. 51-57 ). Atsakovui nevykdant kreditavimo sutartyse numatytų įsipareigojimų ir ieškovui 2009 -12-31 d. nutraukus šias sutartis , ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo priteisti 230 0925,21 EUR( 794472,74 Lt.) negrąžinto kredito sumos bei sutartų palūkanų 5716,03(19736,31 Lt.), delspinigių 283 EUR. Atmestinas atsakovo argumentas, dėl krizės pripažinimo nenugalima jėga. Skolininkai savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia laikinais finansiniais sunkumais, kuriuos prilygina nenugalimai jėgai. Sutarties šalies reikiamų finansinių išteklių neturėjimas ir negalėjimas dėl to atsiskaityti laiku su kreditoriumi, teismo nuomone, vadovaujantis CK 6.212 str. 1 d., negali būti prilygintas nenugalimai jėgai ir neatleidžia skolininkų nuo pareigos tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Nutraukus kreditavimo sutartį visi prievolių įvykdymo terminai yra suėję. Kadangi atsakovai nevykdė kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, teismo nuomone, po kreditavimo sutarties nutraukimo kreditorius įgijo reikalavimo teisę į visą prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, dėl ko įstatymų nustatyta tvarka pirmiausia pagrįstai kreipėsi .Nors atsakovas nurodo, kad jis įvykdė dalį prievolės, tačiau pagal sutartis prisiimti įsipareigojimai turi būti įvykdyti laiku ir tinkamai.Ieškovas įvykdytą prievolės dalį užskaitė ir nereikalauja jos pakartotinai priteisti.Atsakovas jos dydžio ir neginčijo.

10Teismas atmeta atsakovų argumentus dėl palūkanų neįrodytinumo, pagrindo išieškoti nebuvimo . Palūkanų paskaičiavimas yra pateiktas su ieškiniu, jis pateiktas ir atsakovams (1 t. b.l.52-57). Atsakovų argumentai nepagrįsti, vertintini, kaip siekimas išvengti jų mokėjimo. Palūkanų mokėjimas buvo numatytas visose kredito sutartyse . Jų dydis nurodytas paskaičiavimuose ir sudaro pagal sutartį Nr.2218 specialioji dalis 5 p.,bendroji dalis 13-2,45 procentų, pagal sutartį Nr. 2434 bendroji dalis 5, specialioji dalis 15 p . -2,75 proc., pagal sutarties Nr.3877- bendrosios dalies 5p., specialioji dalis 15 p.-2,75 proc.metmetinių palūkanų.Šios palūkanos pagal sutarčių 13-14 punktus skaičiuojamos iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo dienos ,todėl ieškovas turėjo pagrindą skaičiuoti jas ir jos buvo skaičiuojamos tik iki ieškinio padavimo teismui dienos. Ieškovas neprašo jų priteisti iki visiško kredito grąžinimo.

11Nepagrįstas laikytinas ir atsakovo motyvas dėl delspinigių mažinimo. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Delspinigiai numatyti sutartimi, šalys yra laisvos susitarti dėl kitokių delspinigių dydžio, nei numatyta įstatyme. Kitokio delspinigių dydžio nustatymas būtų sutartinių nuostatų keitimas. Kreditavimo sutartimis bendrosios dalies p.33 sutartis Nr.2218, atitinkamai kitose sutartyse 34 p. šalys sutarė dėl 0,05 procentų netesybų už laiku nesumokėtas palūkanas už kiekvieną praleistą dieną.Atsakovas nurodo, kad šio dydžio delspinigiai yra pernelyg dideli ir kad pagal LAT praktiką įprastas delspinigių dydis yra 0,025 procentų nuo pradelstos sumokėti sumos.Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka. Šalys, būdamos patyrusiais verslininkais, sudarydamos ne vieną kreditavimo sutartį, aiškiai susitarė, dėl 0,05 procentų delspinigių. Sutarčių teisėje galioja pacta sunt servanda (pasirašytas sutartis reikia vykdyti) principas. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) formuoja teismų praktiką, jog tik 0,02 %% dydžio delspinigiai laikytini protingais. Nei vienoje LAT nutartyje 0,02 %% dydžio delspinigiai nepripažinti kaip neginčijami ir taikytini visais atvejais, net ir tuomet, kai šalys laisva valia susitarė dėl kitokio dydžio delspinigių. LAT nutarčių delspinigių dydžio klausimu – 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje Nr.3K-3-503/2007 – LAT konstatavo, jog ta aplinkybė, kad eilėje nutarčių priteistinos netesybos buvo sumažintos iki 0,02 %% dydžio nereiškia, jog yra suformuota Lietuvos teismų praktika, kad mažinant „aiškiai per dideles“ netesybas yra priteisiamos 0,02 %% dydžio netesybos. Sutartinės netesybos yra skirtos nuostoliams dengti, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą ir jis turi pakeisti netesybų dydį tais atvejais, kai nuostolių dydį reikia mažinti. Pagal CK 6.73 str. 2 d., kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 str. 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du : 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės. Netesybų mažinimas iš esmės yra sutarties keitimas. Vienas iš įstatymo įtvirtintų sutarties keitimo atvejų, kuris taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir per teismą nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą yra CK 6.228 straipsnis. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę. Normoje nurodoma, kad teismas gali remtis tuo, kad sudarant sutartį venai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Nagrinėjamoje byloje tokio perdėto kurios nors šalies pranašumo nėra nustatyta. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartyje Nr.3K-7-304/2007 pasisakoma, kad formuojama praktika dėl konkrečių netesybų dydžių kiekvienu atveju ir atsižvelgiama į tokius kriterijus, kaip šalių sutartinių santykių pobūdis, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines ar alternatyvias netesybas, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės, kreditoriaus patirtų nuostolių dydis ir kt. LAT konstatavo, jog kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir praktikos negalima laikyti suformuota, kad nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, t.y. dėl to, jog netesybos atsirado iš sutartinių santykių, šalys yra privatūs verslo subjektai ,šalys, būdamos patyrusiais verslininkais , žinodamos įstatymų, susijusių su kreditavimu reikalavimus,galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas , prievolės vertė yra didelė ,prievolė laiku atsiskaityti buvo pažeista dėl paties atsakovo kaltės, atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, 0,05 %% dydžio netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius nuostolius, kurie vis didėja dėl infliacijos,teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo mažinti šalių susitartas 0,05 %% dydžio netesybas, todėl jas priteisia pilnai.Be to atsižvelgtina, kad delspinigiai paskaičiuoti tik nuo palūkanų, sutarties redakcija palanki atsakovui, jų dydis nėra didelis.Taip pat to atsakovas ir neįrodinėjo, kad jie būtų pernelyg dideli atsakovų atžvilgiu.

13LR CK 6.81 str. reglamentuoja , kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai.Atsakovui neįvykdžius kredito davėjui tinkamai kreditavimo sutarčių, pagal laidavimo sutartis atsiranda solidarioji prievolė laiduotojai . Laiduotoja D. B. kreditoriui AB DnB NORD bankas privalo atsakyti už prievolės neįvykdymą kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis (LR CK 6.81 str.).Laidavimo sutartimis laiduotoja įsipareigojo atsakyti kreditoriui už laiduotą asmenį UAB“Hemiris ir Ko“, jei šis neįvykdys visos ar dalies prievolės (CK 6.76 str. 1 d.), todėl jai atsirado atsakomybė pagal laidavimo sutartis, kurios sudarytos rašytine forma.Laiduotojas atsako ta pačia apimtimi, kaip ir pagrindinis skolininkas –už palūkanų, netesybų sumokėjimą, jei ko kito nenumato sutartis ( CK 6.81 str.2 d.).Kadangi pagal laidavimo sutartis ( 1.1, 2.1.1 punktai), 1t.b.l.61-66) laiduotoja įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi, kaip ir pagrindinis skolininkas iki visiško skolininko prievolių įvykdymo, todėl iš jos solidariai priteistina negrąžinta skolos dalis bei palūkanos ir delspinigiai.

14Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutartimi nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37, 6.210 str.). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš skolininko priteisiamos palūkanos, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą, kilo iš kredito sutartise, ar laidavimo kaip šalutinės prievolės, Šios procesinės palūkanos priteistinos iš abiejų atsakovų ,nes laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, kadangi procesinių palūkanų mokėjimas kaip civilinė atsakomybė kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį.

15Nors atsakovas atsiliepime pasisakė dėl galimumo atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą, tačiau tokio reikalavimo nesuformulavo. Atsakovai nepateikė teismui įrodymų apie savo finansinę būklę, būtinumą taikyti atidėjimą ar išdėstymą. Atsakovai turi tokią galimybę sprendimo vykdymo metu, suformulavus ir pateikus atitinkamą prašymą bei pateikus įrodymus.Be to atsižvelgtina, kad atsakovai nebuvo aktyvūs teismo procese..

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės tenkintinis visiškai, todėl ieškovui iš atsakovų priteistinos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais– 12 152 Lt žyminis mokestis (1 t.,b.l76) ir 4 840,00 Lt išlaidos(4 t., b.l.3) advokato pagalbai apmokėti, kurios atitinka Rekomendacijose dėl advokato darbo apmokėjimo civilinėse bylose dydžius (LR CPK 93 str. 1 d.,98 str). Priteisiant šias išlaidas atsižvelgtina, kad buvo paruošti keli procesiniai dokumentai, atstovė dalyvavo ne viename teismo posėdyje, tame tarpe ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių, paruošė ir teikė didelės apimties įrodymus, advokatės darbo vieta yra kitame mieste, be to atsižvelgtina į didelę ieškinio sumą.Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 42,75

17Lt, šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovų – iš kiekvieno atsakovo priteistina po 21,37 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 d., 1 t.,b.l.81).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris ir Ko“ įmonės kodas 153089876 ir D. B. (a. k. ( - ) ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas įmonės kodas 112029270) 230 095, 21 EUR ( 794 472,74 Lt.) negrąžinto kredito sumos, 5 716,03 EUR (19 736,31 Lt.) pradelstų mokėti palūkanų, 283 EUR (977,14 Lt.) delspinigių , 6 proc. metines palūkanas nuo 236 094,24 EUR (nuo 815 186,19 Lt) nuo ieškinio padavimo dienos nuo 2010 balandžio 16 d.iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos .

21Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris ir Ko“ ir D. B. ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas lygiomis dalimis 16 992 Lt.bylinėjimosi išlaidas , t.y. po 8496 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt šešis litus ) iš kiekvieno atsakovo.

22Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris ir Ko“ ir D. B. valstybei po 21,37 Lt.(dvidešimt vieną litą 37 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėję bylą,... 3. Ieškovas akcinė bendrovė DnB NORD bankas ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Atsakovai įį teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti, jiems... 5. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad nėra pateiktas tikslus palūkanų... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovo akcinės... 8. Tarp ieškovo AB DnB NORD bankas ir atsakovės D. B.... 9. Šie bylos duomenys įrodo, kad tarp ieškovo AB DnB NORD bankas ir atsakovo... 10. Teismas atmeta atsakovų argumentus dėl palūkanų neįrodytinumo, pagrindo... 11. Nepagrįstas laikytinas ir atsakovo motyvas dėl delspinigių mažinimo.... 12. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, t.y. dėl to, jog netesybos atsirado iš... 13. LR CK 6.81 str. reglamentuoja , kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir... 14. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutartimi nustatyto dydžio... 15. Nors atsakovas atsiliepime pasisakė dėl galimumo atidėti ar išdėstyti... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės tenkintinis... 17. Lt, šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovų – iš kiekvieno... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris... 21. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris ir Ko“ ir... 22. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Hemiris ir Ko“ ir... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam per...