Byla 2A-394-262/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo sodininkų bendrijos „Šviesa“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Šviesa“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Elektrėnų savivaldybės administracijai, M. P., E. P., A. R. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas SB „Šviesa“ prašo valstybinės žemės įsigijimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad SB „Šviesa“ teisėtai naudojasi (valdo) 42,52 ha ploto žemės teritoriją, esančią Elektrėnų mieste ir nurodyta Elektrėnų miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-30 įsakyme Nr. 03V-305 bei prie jo pridėtame specialiame ribų plane. Nurodė, kad pareiškėjas realiai valdo tokio dydžio teritoriją, tačiau neturi tai patvirtinančių dokumentų, todėl yra būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

5Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu pareiškimas buvo patenkintas visiškai, t.y. nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad SB „Šviesa“ teisėtai naudojasi (valdo) 42,52 ha ploto žemės sklypą, esantį Elektrėnų mieste ir nurodytą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-30 įsakyme Nr. 03V-305 bei prie jo pridėtame specialiajame ribų plane (t. 1, b.l. 166-168).

6Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 9 d. nutartimi buvo nutarta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal SB „Šviesa“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (t. 2, b.l. 137-139).

7Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi buvo nutarta panaikinti 2008 m. gruodžio 1d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą ir bylą nutraukti (t. 3, b.l. 73-74).

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi buvo nutarta panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (t. 3, b.l. 136-139).

9Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija SB „Šviesa“ pareiškimą palaikė.

10Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl pareiškimo prašė spręsti teismo nuožiūra.

11Suinteresuotas asmuo M. P. prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas 42,52 ha ploto žemės sklypą valdo neteisėtai, jam teisėtai galėjo būti tik 9,4 ha žemės sklypas, likusiai žemės sklypo daliai jokie leidimai išduoti nebuvo.

12Suinteresuoti asmenys E. P. ir A. R. prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, jog sodininkų bendrija teisėtai nesinaudojo tuo žemės sklypu iki 1989 m vasario 15 d. akto priėmimo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu buvo priimtas naujas sprendimas- SB „Šviesa“ pareiškimas atmestas; iš pareiškėjo M. P. priteista 10 530 Lt, E. P. 4782 Lt, valstybei 62,06 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad šiuo atveju trūksta ne tik dokumento patvirtinančio, jog SB „Šviesa“ teisėtai valdo 42,52 ha ploto žemės sklypą, tačiau byloje esantys kiti rašytiniai įrodymai iš viso paneigia teisėtą naudojimąsi, t.y. iš jų matyti, kad SB „Šviesa“ plėtojosi savavališkai, savavališkai buvo statomi sodininkų namukai, kreipiamasi dėl žemės suteikimo buvo po to, kai buvo konstatuojami pažeidimai, planai buvo rengiami jau po teritorijos užėmimo neesant jokio teisinio pagrindo arba atsižvelgiant į faktiškai naudojamo žemės sklypo plotą ir po to priimami atitinkami teisės aktai, žemės sklypai SB „Šviesa“ nariams buvo skiriami ilgą laiką net nesant generalinio plano, neparengus kiekvienam sodininkui skirto žemės sklypo plano. Taigi, SB „Šviesa“ žemė buvo skiriama ir skirstoma jos nariams nesilaikant teisės aktų reikalavimų, todėl nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad SB „Šviesa“ teisėtai valdo 42,52 ha ploto žemės sklypą nėra jokio pagrindo.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Pareiškėjas SB „Šviesa“ apeliaciniu skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą (nutartį)- suinteresuotų asmenų M. P. ir J. P. (procesinių teisių perėmėjų E. P. ir A. R.) prašymus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-01 sprendimo panaikinimo atmesti; priteisti iš suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinį skundą iš esmės grindžia tokiais argumentais: teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai vertino byloje pateiktus įrodymus (vieniems iš jų be pagrindo suteikdamas didesnę galią, o kitų galią be pagrindo sumenkindamas ar iš viso ignoruodamas, įskaitant oficialius rašytinius įrodymus, turinčius didesnę įrodomąją galią) (CPK 185 str., 197 str. 2 d.); vertindamas įrodymų pakankamumą teismas nesivadovavo tikimybių pusiausvyros principu ir neatsižvelgė į tokio tipo bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo taikomo įrodinėjimo specifiką, kai kurių pareiškėjo reikalavimui pagrįsti pateiktų įrodymų teismas iš viso nevertino ir dėl jų atmetimo sprendime motyvuotai net nepasisakė (CPK 176 str., 185 str., 270 str. 4 d. 2 p., 3 p.); teismas netinkamai taikė LR sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d.; teismas nepagrįstai priteisė suinteresuotiems asmenims išlaidų advokato padėjėjo, nedalyvavusio byloje, pagalbai apmokėti atlyginimą; taip pat priteisė jiems išlaidas advokato paslaugoms, nesusijusioms su šia byla (CPK 98 str.).

18Suinteresuotas asmuo M. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra kokio pagrindo. Byloje nėra jokio įrodymų, kad SB „Šviesa“ teisėtai valdo 42,52 ha žemės sklypą. Priešingai- byloje esantys dokumentai geriausiu atveju patvirtina, kad pareiškėjas teisėtai naudoja tik 24,6 ha žemės sklypą.

19Suinteresuoti asmenys E. P. ir A. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas skundžiamą sprendimą priėmė ištyrus visas bylos aplinkybes, pasisakius dėl visų pareiškėjo pateiktų įrodymų, todėl sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jį naikinti nėra jokio pagrindo.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies

22Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

23Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

24Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

25Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo CPK 445 str. nurodyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

26Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad SB „Šviesa“ teisėtai naudojasi 42,52 ha ploto žemės teritorija, esančia Elektrėnų mieste. Taigi, šioje byloje pagrindinis tikslas buvo nustatyti ginčo žemės sklypo valdymo teisėtumą ir tai turėjo įrodyti, pats pareiškėjas (CPK 178 str.

27Byloje nustatyta, kad sodininkų bendrija „Šviesa“ (ankstesnis pavadinimas kolektyvinis sodas Nr. 2) buvo įkurtas 1966 m. Iš pareiškimo ir pridedamų dokumentų matyti, jog pareiškėjas siekia įrodyti, kad jo 42,52 ha ploto žemės sklypą jis pradėjo valdyti iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo- 1990 m. kovo 11 d. Dėl šios priežasties žemės sklypo valdymo teisėtumą nustatinėjantys teismai vadovaujasi tuo metu galiojusiais Lietuvos TSR teisės aktais. Įvairius klausimus, susijusius su žeme ginčo laikotarpiu reglamentavo Lietuvos TSR Žemės kodeksas. Šio kodekso preambulėje bei 4 str. buvo nurodyta, kad žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė.

28Žemės kodekso 13 str. nustatyta valstybei priklausančios žemės skyrimo tvarka, t.y. kad žemės sklypai skiriami, remiantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu arba rajono, miesto, gyvenvietės, apylinkės Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu, TSR Sąjungos įstatymų, šio kodekso ir kitų Lietuvos TSR įstatymų nustatoma tvarka.

29Žemės kodekso 73 str. nustatyta, kad kolektyvinei sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms iš valstybinio rezervo ir valstybinio miškų fondo žemės, taip pat iš miestų ir miesto tipo gyvenviečių laisvos žemės. Jeigu šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos žemės nėra, kolektyviniams sodams gali būti suteikiami įmonių, organizacijų bei įstaigų pagalbinių ūkių, taip pat tarybinių ūkių, kolūkių ir kitų žemės ūkio įmonių, organizacijų bei įstaigų visuomeniniam ūkiui nenaudojami žemės sklypai.

30Šio kodekso 75 str., nurodyta kad kolektyvinei sodininkystei žemės sklypai suteikiami įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms neterminuotai naudotis šio kodekso 13–17 ir 19–21 straipsniuose nustatyta tvarka.

31Šio kodekso 19 str. nurodyta, kad pradėti naudotis suteiktu žemės sklypu, kol žemėtvarkos organai nenustatė šio sklypo ribų natūroje (vietovėje) ir kol neišduotas dokumentas, patvirtinantis teisę naudotis žeme, draudžiama.

32Taigi, pagal tuo metu galiojusią tvarką, tam kad būtų paskirtas tam tikras žemės sklypas ir kad būtų galima pradėti juo naudotis, reikėjo atitinkamo Respublikos arba vietos valdžios institucijų sprendimo. T.y. šiuo atveju įmonei, kurios darbuotojams skiriamas sklypas kolektyvinei sodininkystei- tuometinei Lietuvos Lenino valstybinei rajoninei elektrinei, atitinkamos institucijos aktu turėjo būti skirtas žemės sklypas kolektyviniams sodams, žemėtvarkos institucijos turėjo nustatyti šio sklypo ribas, turėjo būti išduotas dokumentas patvirtinantis teisę naudotis žeme, ir tik tuomet ši įmonė galėjo pradėti naudotis suteiktu žemės sklypu. Tačiau iš bylos medžiagos negalima padaryti išvados, kad visi minėti veiksmai buvo atlikti ir kad valstybės ir vietos valdžios institucijos Lietuvos Lenino valstybinei rajoninei elektrinei skyrė ir leido naudotis tam tikro dydžio žemės sklypu kolektyvinei sodininkystei. T.y. byloje nėra įrodymų, kad koks nors žemės sklypas 1966 m. butų skirtas kolektyviniam sodui Nr. 2, nėra duomenų, kad buvo nustatytos kokio nors šiam kolektyviniam sodui skirto žemės sklypo ribos tam tikroje vietovėje, kad buvo išduotas dokumentas patvirtinantis teisę naudotis žeme. Nepaisant to, Elektrėnų kolektyviniai sodai buvo įkurti (t. 2, b.l. 18). Žemės sklypas kolektyviniams sodams Lietuvos Lenino valstybinei rajoninei elektrinei buvo skirtas gerokai vėliau- Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1979-04-26 potvarkiu Nr. 291p. Šiuo potvarkiu Lietuvos Lenino valstybinei rajoninei elektrinei buvo skirtas Elektrėnų miesto tipo gyvenvietės 9,4 ha ploto sklypas kolektyviniams sklypams, kuris buvo jai perduotas (t. 2, b.l. 22-24, 26-31, 33), buvo patvirtinti kolektyvinio sodo įstatai. Taigi, kaip matyti iš šių įrodymų, pareiškėjui 1979 m. balandžio 26 d. buvo suteiktas 9,4 ha žemės sklypas. Iš byloje esančio 1989 m. vasario 15 d. Valstybinės žemės naudojimo teisės akto matyti, kad pareiškėjui buvo paskirtas 24,6 ha žemės plotas (t. 1, b.l. 47-48). Byloje nėra jokių kitų valstybės institucijų priimtų sprendimų ar įrodymų, kad po šios datos pareiškėjui būtų paskirtas papildomas plotas.

33Nors pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis teisėtai valdo ir naudojasi 42,52 ha ploto žemės sklypu, iš byloje esančių įrodymų tokios išvados padaryti negalima. Kaip minėta, tokio ploto žemės sklypas turėjo būti pareiškėjui suteiktas tam tikru valstybės ar vietos valdžios institucijų aktu, atitinkamai įformintas, atmatuotas vietovėje ir sudarytas sodininkų bendrijos planas. Tokie veiksmai atlikti nebuvo. Tai, kad pareiškėjas naudojasi tam tikro dydžio žemės sklypu (nors tam leidimas nėra duotas) nesudaro pagrindo, konstatuoti, kad jis tą žemės sklypą valdo teisėtai. T.y. teisės aktų nustatyta tvarka (galiojusių tiek iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, tiek po jos atkūrimo) pareiškėjas SB „Šviesa“ nėra gavęs leidimų naudotis bei valdyti didesnį nei 24,6 ha dydžio žemės plotą.

34Taigi šiuo atveju teismas laiko, kad nėra CPK 445 str. numatytų sąlygų nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą- šiuo atveju pareiškėjas neturi ir negali turėti jokių dokumentų, jog jis teisėtai valdo 42,52 ha dydžio žemės sklypą, nes tokie dokumentai niekada nebuvo išduoti.

35Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo SB „Šviesa“ prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

37Pareiškėjas apeliaciniu skundu taip ginčija jam priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą, ypač M. P.. Teismas iš dalies su šiais pareiškėjo argumentais sutinka. T.y. teismas sutinka, kad M. P. priteista 10 530 Lt bylinėjimosi išlaidų suma neatitinka protingumo principo, be to teismas nepagrįstai vienam suinteresuotam asmeniui priteisė daugiau nei dvigubai didesnę bylinėjimosi išlaidų sumą nei kitam suinteresuotam asmeniui- M. P. 10 530 Lt, E. P. 4782 Lt. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į apelianto argumentus, bylos aplinkybes, bylos sudėtingumą, sprendžia, kad nebuvo jokio pagrindo M. P. priteisti tokio dydžio bylinėjimosi išlaidų. Todėl, teismas vadovaudamasis protingumo kriterijais (CPK 3 str. 1 d.) M. P. priteistiną bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų sumą sumažina iki 4800 Lt.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

39Didesnė dalis apeliacinio skundo (pagrindinis reikalavimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo) buvo atmesta. Atsižvelgus į tai, suinteresuotiems asmenims priteistinos visos jų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos- M. P. 1000 Lt (t. 5, b.l. 71), E. P.- 2450 Lt (t. 5 b.l. 89-91) (CPK 93, 98 str.).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo sodininkų bendrijos „Šviesa“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

42Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo dalį dėl 10 530 Lt bylinėjimosi išlaidų M. P. priteisimo, sumažinant šią sumą iki 4800 Lt.

43Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

44Priteisti iš sodininkų bendrijos „Šviesa“ (į.k. 19320839) M. P. (a.k. ( - ) 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

45Priteisti iš sodininkų bendrijos „Šviesa“ (į.k. 19320839) E. P. (a.k. ( - ) 2450 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas SB „Šviesa“ prašo valstybinės žemės įsigijimo tikslu... 5. Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu pareiškimas... 6. Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 9 d. nutartimi buvo nutarta... 7. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi buvo nutarta... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi buvo nutarta... 9. Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija SB „Šviesa“... 10. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 11. Suinteresuotas asmuo M. P. prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad... 12. Suinteresuoti asmenys E. P. ir A. R. prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu buvo priimtas... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Pareiškėjas SB „Šviesa“ apeliaciniu skundu prašo Trakų rajono... 17. Apeliacinį skundą iš esmės grindžia tokiais argumentais: teismas... 18. Suinteresuotas asmuo M. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 19. Suinteresuoti asmenys E. P. ir A. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies... 22. Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 23. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 24. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 25. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo CPK 445 str. nurodyta, kad... 26. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad SB... 27. Byloje nustatyta, kad sodininkų bendrija „Šviesa“ (ankstesnis pavadinimas... 28. Žemės kodekso 13 str. nustatyta valstybei priklausančios žemės skyrimo... 29. Žemės kodekso 73 str. nustatyta, kad kolektyvinei sodininkystei žemės... 30. Šio kodekso 75 str., nurodyta kad kolektyvinei sodininkystei žemės sklypai... 31. Šio kodekso 19 str. nurodyta, kad pradėti naudotis suteiktu žemės sklypu,... 32. Taigi, pagal tuo metu galiojusią tvarką, tam kad būtų paskirtas tam tikras... 33. Nors pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 34. Taigi šiuo atveju teismas laiko, kad nėra CPK 445 str. numatytų sąlygų... 35. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 37. Pareiškėjas apeliaciniu skundu taip ginčija jam priteistų bylinėjimosi... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 39. Didesnė dalis apeliacinio skundo (pagrindinis reikalavimas dėl juridinę... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 41. Pareiškėjo sodininkų bendrijos „Šviesa“ apeliacinį skundą tenkinti... 42. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo... 43. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 44. Priteisti iš sodininkų bendrijos „Šviesa“ (į.k. 19320839) M. P. (a.k. (... 45. Priteisti iš sodininkų bendrijos „Šviesa“ (į.k. 19320839) E. P. (a.k. (...