Byla 2S-599-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (skolininko) BUAB „Kamintras“ atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 870V/2009 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB banko pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Kamintras“ (slolininkui) ir UAB „Amicus Hotel“ (įkeisto turto savininkui) dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5

6kreditorius AB SEB bankas prašė pradėti priverstinį išieškojimą iš AB SEB banko skolininko BUAB „Kamintras“ ir įkeisto turto savininko UAB „Amicus hotel“, išieškojimą nukreipiant į įkeistą nekilnojamąjį turtą; areštuoti hipotekos lakštu 01/1/2005/0026449 įkeistą turtą: pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); raštu įspėti skolininką UAB „Amicus Hotel“, kad negrąžinus AB SEB bankui 742 288,34 EUR skolos per vieną mėnesį nuo teismo nutarties įteikimo dienos, įkeistas nekilnojamasis turtas bus parduodamas iš varžytynių. Nurodė, kad AB SEB bankas pagal 2005-12-09 kreditavimo sutartį Nr. 1450506013148-08 bei vėlesnius jos pakeitimus UAB „Kamintras“ suteikė 926 784,00 EUR paskolą iki 2010-12-09. Prievolių įvykdymo užtikrinimui UAB „Amicus hotel“ įkeitė jam nuosavybės teise priklausantį aukščiau nurodytą turtą. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi BUAB „Kamintras“ iškėlė bankroto bylą. UAB „Kamintras“ skola AB SEB bankui šios nutarties įsiteisėjimo dieną buvo 742 288,34 EUR, iš jų: 739 134,00 EUR paskolos likutis, 2 785,61 EUR palūkanos, 368, 73 EUR delspinigiai.

7Hipotekos skyrius prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), viešbutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), priklausančius UAB „Amicus Hotel“, uždraudžiant įkeistų daiktų savininkui jais disponuoti; išaiškino įkeisto daikto savininkui, kad areštavus įkeistus daiktus, jis netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę; įspėjo skolininką BUAB „Kamintras“, administruojamą bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, ir įkeistų daiktų savininką UAB „Amicus hotel“, kad negrąžinus skolos, t.y. 739 134,00 EUR negrąžinto kredito, 2 785,61 EUR palūkanų ir 368,73 EUR delspinigių bei 132,00 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį paliko nepakeistą.

9Pakartotiniu prašymu kreditorius AB SEB bankas prašė parduoti iš varžytynių hipotekos lakštu Nr. 01/1/2005/0026449 įkeistą turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), viešbutį, unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, kad BUAB „Kamintras“ ir UAB „Amicus Hotel“ skolos AB SEB bankui negrąžino ir pagal kreditavimo sutartį Nr. 1450506013148-08 yra skolingas 2 562 973,18 Lt.

10Hipotekos skyrius prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi Nutarė išieškoti skolą - 739 134,00 EUR negrąžinto kredito, 2 785,61 EUR palūkanų ir 368,73 EUR delspinigių, iš viso 742 288,34 EUR bei 132,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus; priverstinai parduoti iš varžytynių UAB „Amicus hotel“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), viešbutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ūkinius pastatus, unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančius( - ); apie įvykdymą nedelsiant pranešti hipotekos skyriui; išsiųsti šios nutarties nuorašus visoms suinteresuotoms šalims: AB SEB bankui, BUAB „Kamintras“, administruojamai bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, UAB „Amicus Hotel“. Nurodė, kad neįvykdžius hipoteka užtikrintos prievolės, kreditoriaus reikalavimai tenkinami, įkeistus daiktus priverstinai parduodant iš varžytynių, apie tai pranešant visiems suinteresuotiems asmenims.

11Atskiruoju skundu skolininkas BUAB „Kamintras“ prašė Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme priimtas BUAB „Kamintras“ ieškinys AB SEB bankui dėl 2005-12-09 kreditavimo sutarties, iš kurios kyla kreditoriaus reikalavimas nagrinėjamu atveju, dalies pripažinimo negaliojančia. Ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia minėtos sutarties sąlygą, pagal kurią sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimui AB SEB bankui įkeičiamas UAB „Dors Hotel“ (šiuo metu UAB „Amicus Hotel“) nekilnojamasis turtas. Tenkinus ieškinį ir pripažinus, jog kreditavimo sutarties dalis dėl UAB „Dors Hotel“ nekilnojamojo turto įkeitimo yra negaliojanti, pats įkeitimas taip pat taptų negaliojantis, skundžiama nutartis negalėtų būti vykdoma, nes jos vykdymui neliktų teisinio pagrindo. Jei neišnagrinėjus minėto ieškinio skundžiama nutartis bus perduota antstoliams, iš varžytynių gali būti nepagrįstai parduotas UAB „Amicus Hotel“ nekilnojamasis turtas ir dėl to pažeistos UAB „Amicus Hotel“ nuosavybės teisės.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašė Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad: 1) apeliantas BUAB „Kamintras“ nenurodė jokių pagrįstų faktinių ar teisinių aplinkybių, galinčių sąlygoti skundžiamos nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą, nepaneigė fakto, kad yra skolingas kreditoriui AB SEB bankui ir skolos negrąžino per skundžiama nutartimi nustatytą terminą; 2) skolininko BUAB „Kamintras“ atskirajame skunde nurodoma Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla negali būti laikoma turinčia įtakos išieškojimui iš įkeisto UAB „Amicus Hotel“ turto, nes šioje byloje nėra ginčijama UAB „Amicus Hotel“ nekilnojamojo turto hipoteka ar jos registracija. Bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių ginčai, susiję su pagrindine prievole, nėra nagrinėjami, išieškojimas iš įkeisto ar hipoteka apsunkinto turto vyksta ne ginčo tvarka. Nagrinėjamu atveju išieškojimas vykdomas ne iš skolininko BUAB „Kamintras“, o iš trečiojo asmens UAB „Amicus Hotel“ turto, todėl BUAB „Kamintras“ ieškinio nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme negali būti laikomas pagrindu išieškojimui stabdyti, juo labiau pagrindu naikinti skundžiamą nutartį. Skolininkas BUAB „Kamintras“ Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-7215-101/2009 taip pat nėra pareiškęs jokių prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. apribojimų, susijusių su išieškojimu iš UAB „Amicus Hotel“ turto.

13Skolininko UAB „Kamintras“ atskirasis skundas netenkintinas.

15LR CPK 558 str. reglamentuoja pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarką, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles. Pagal šią tvarką, hipotekos teisėjas, gavęs pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytinių arba perduotas administruoti kreditoriui. Jei skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti ir praneša apie tai raštu hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis daiktas, įkeisto daikto savininkui ir skolininkui, taip pat įkeistą daiktą įregistravusiam turto registrui.

16Skolininkas BUAB „Kamintras“ atskirajame skunde teigė, kad Vilniaus apygardos teisme priimtas BUAB „Kamintras“ ieškinys AB SEB bankui dėl 2005-12-09 kreditavimo sutarties, iš kurios kyla kreditoriaus reikalavimas nagrinėjamu atveju, dalies pripažinimo negaliojančia. Tenkinus ieškinį ir pripažinus, jog kreditavimo sutarties dalis dėl UAB „Dors Hotel“ nekilnojamojo turto įkeitimo yra negaliojanti, pats įkeitimas taip pat taptų negaliojantis, skundžiama nutartis negalėtų būti vykdoma, nes jos vykdymui neliktų teisinio pagrindo. Šie duomenys rodo, kad tarp šalių nėra sutarimo dėl 2005-12-09 kreditavimo sutarties Nr. 1450506013148-08 7.1. punkte numatyto UAB „Dors Hotel“ (šiuo metu UAB „Amicus Hotel“) nekilnojamojo turto įkeitimo, tačiau CPK XXXVI skyriuje nustatytas bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo teisinis reguliavimas yra skirtas sudaryti sąlygas materialiosioms teisėms, kylančioms iš hipotekos teisinių santykių supaprastinta tvarka, tinkamai įgyvendinti, tačiau nėra skirtas ir pritaikytas ginčams dėl teisės nagrinėti. Hipotekos tikslas yra apsaugoti skolinio įsipareigojimo įvykdymą, o jos esmė – turto įkeitimas bei hipotekinių procedūrų atlikimas. CPK 544 straipsnyje nustatyta, kad nurodytame skyriuje bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka ir sprendžiamos hipotekos teisėjo nutartimis, jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia kilusių tarp hipotekos šalių ginčų. Teisėjas reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB bankas „Snoras“ prašymą dėl įkeisto turto areštavimo ir priverstinio skolos išieškojimo, bylos Nr. 3K-3-536/2009). Taigi įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti kilusių įkeitimo sutarties šalių ginčų, o tokių ginčų buvimo faktas pats savaime nėra pagrindas atsisakyti tenkinti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo priverstinio vykdymo nagrinėjimo. Teisėjų kolegija remiasi byloje esančiais duomenimis apie skolą kreditoriui: kreditoriaus pareiškimu, jo pateiktu skolos paskaičiavimu (b.l. 44), 2005-12-09 kreditavimo sutartimi Nr. 1450506013148-08 (b.l. 47-57), hipotekos lakštu Nr. 01/1/2005/0026449 (b.l. 1-3, 112-113) ir preziumuoja, kad šie duomenys teisingi. Byloje nėra duomenų, kad apelianto įsipareigojimas AB SEB bankui būtų įvykdytas. Įstatymo reikalavimai dėl įspėjimo įteikimo skolininkui ir įkeistų daiktų savininkui įvykdyti. Skundžiama nutartis vertintina kaip teisėta ir pagrįsta. Nesutikdamas su UAB „Dors Hotel“ (šiuo metu UAB „Amicus Hotel“) nekilnojamojo turto įkeitimu AB SEB bankui, skolininkas galėjo jį ginčyti CK išvardintais pagrindais pagal ieškinio teisenos taisykles ir šia teise pasinaudojo, tačiau bylos dėl minėtos sandorio dalies pripažinimo negaliojančia nagrinėjimas neužkerta kelio šios bylos, t.y. dėl priverstinio skolos išieškojimo, nagrinėjimui. Bylą dėl sandorio dalies, t.y. UAB „Dors Hotel“ (šiuo metu UAB „Amicus Hotel“) nekilnojamojo turto įkeitimo AB SEB bankui siekiant užtikrinti skolininko BUAB „Kamintras“ prievolių šiam bankui įvykdymą, nagrinėjančio teismo skolininkas gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti priverstinį vykdymą ne ginčo tvarka. Prie atskirojo skundo pateikta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra susijusi su nagrinėjamu klausimu dėl priverstinio vykdymo sustabdymo, nes ja buvo atsisakyta areštuoti AB SEB bankui priklausančias pinigines lėšas, tačiau nebuvo prašoma sustabdyti priverstinį vykdymą iš UAB „Amicus Hotel“ nekilnojamojo turto.

17Kolegija, atsižvelgdama į tai, jog hipotekos kreditorius turi teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto, jeigu per įkeitimo sutartyje nustatytą terminą skolininkas nevykdo prievolės grąžinti skolą arba nepilnai tokią prievolę įvykdo (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str.), sprendžia, kad hipotekos teisėja neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti tenkinti pareikšto prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto.

18Kolegija daro išvadą, jog hipotekos skyriaus teisėja, priimdama nutartį pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto CPK 558 str. 2 dalies reikalavimų nepažeidė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. spalio 28 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti nutartį atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

20Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai