Byla 2-16525-191/2014
Dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei S. B. dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

Nustatė

2Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės S. B. 4974,82 Lt skolos pagal 2004-08-06 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850418050750-3, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 112,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 4-5).

3Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovei tinkamai CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Laikytina, kad atsakovė ieškinį pripažįsta.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2004-08-06 vartojimo kredito sutartis Nr. 1850418050750-3, įspėjimas, pažyma dėl skolos, mokėjimo nurodymas - patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

82004-08-06 tarp S. B. ir AB SEB banko (ankstesnis pavadinimas AB Vilniaus bankas) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850418050750-3, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 20000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2009-08-05 (b.l. 11-14). Atsakovė prievolių ieškovui nevykdė, todėl ieškovas 2014-02-27 jai siuntė įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 6). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, viso paimto kredito iki nustatyto termino negrąžino ir nesumokėjo visų priklausančių mokėti palūkanų. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovės skola bankui pagal 2004-08-06 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850418050750-3 – 950,20 Lt nesugrąžinto kredito, 611,98 Lt priskaičiuotų palūkanų bei 3412,64 Lt priskaičiuotų delspinigių, iš viso 4974,82 Lt (b.l. 10) (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200, 6.205 str., 6.873 str., 6.881 str., 6.886 str., 6.889 str.).

9Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 str., 6.873 str., 6.886 str.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovei vartojimo kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindama viso gauto kredito ir nemokėdama palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Kadangi sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad atsakovė tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 950,20 Lt negrąžintą kreditą ir 611,98 Lt palūkanas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (CK 6.6. str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3412,64 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

11Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

12Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovė turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių duomenų matyti, kad kredito grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei penkerius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2014-02-27 ieškovo įspėjimas atsakovei. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t.y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks ieškovo, kaip verslininko, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovės priteistina 1706,32 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.261 str. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3268,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės S. B. ieškovui AB SEB bankui priteistina 74,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 15) (CPK 93 str.).

15Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 258 str., 307 str., teismas,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui AB SEB bankui, į.k. 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, b.k. 70440, iš atsakovės S. B., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), 3268,50 Lt (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 50 ct) skolos, susidariusios dėl 2004-08-06 vartojimo kredito sutarties Nr. 1850418050750-3 pažeidimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 3268,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 74,00 Lt (septyniasdešimt keturis litus) sumokėto žyminio mokesčio.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti... 3. Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2004-08-06 vartojimo kredito... 8. 2004-08-06 tarp S. B. ir AB SEB banko (ankstesnis pavadinimas AB Vilniaus... 9. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3412,64 Lt delspinigių už... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų,... 12. Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta pagal... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.261 str. yra numatyta... 14. Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės S. B. ieškovui AB SEB bankui... 15. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 258 str., 307 str.,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui AB SEB bankui, į.k. 112021238, buveinės adresas Gedimino... 19. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...