Byla 2-1841/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalies, susijusios su bankroto administratoriaus skyrimu, ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties, kuria prašymas paliktas nenagrinėtas, priimtų civilinėje byloje Nr. B2-4935-661/2010 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Industek“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinė statyba“ direktoriaus D. K. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inžinerinė statyba“, tretieji asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Tonas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Ryšių statyba“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Industek“ 2010 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto lyderiai“ (t. 1, b. l. 1-4).

4Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 22 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu pareiškimu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti A. Č. (t. 1, b. l. 48-51).

5Pareiškėjas UAB „Inžinerinė statyba“ direktorius D. K. 2010 m. balandžio 30 d. taip pat pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, administratoriumi siūlė skirti UAB „Insolvita“ (t. 1, b. l. 83-86).

6Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. ir 2010 m. gegužės 10 d. nutartimis (t. 1, b. l. 75, 143) pareiškimai sujungti į vieną bylą (CPK 136 str. 4 d.).

7UAB „Tonas“ 2010 m. gegužės 27 d. padavė Vilniaus apygardos teismui pareiškimą, prašydamas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimas“ (t. 1, b. l. 171-172).

8UAB „Ryšių statyba“ 2010 m. gegužės 28 d. kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (t. 1, b. l. 198-199).

9Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartimis UAB „Tonas“ ir UAB „Ryšių statyba“ įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų (t. 1, b. l. 197, 258).

10Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. pranešimu dalyvaujantys byloje asmenys informuoti, kad 2010 m. liepos 22 d. 1500 val. numatytas teismo posėdis rašytinio proceso tvarka, kuriame bus sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimas (t. 2, b. l. 6).

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi (t. 2, b. l. 7-9) iškėlė atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“ bankroto bylą; atsižvelgdamas į administratoriaus nešališkumą, buvimo vietą bankrutuojančios įmonės administratoriumi skyrė A. Č. .

12Trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ 2010 m. liepos 22 d. pateikė teismui prašymą skirti atsakovo administratoriumi UAB „Draugo petys“ (t. 2, b. l. 20-21).

13Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi (t. 2, b. l. 23) trečiojo asmens UAB „Ryšių statyba“ prašymą paliko nenagrinėtą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad UAB „Ryšių statyba“ 2010 m. liepos 22 d. prašymas bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui perduotas 2010 m. liepos 23 d., t. y. po to, kai atsakovui jau buvo iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirtas kitas asmuo. Teismas pripažino, kad trečiasis asmuo pažeidė proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), nes jis įtrauktas į bylą dalyvauti trečiojo asmens teisėmis 2010 m. birželio 14 d., todėl turėjo daugiau kaip mėnesį laiko siūlyti savo administratoriaus kandidatūrą.

14Trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 33-37) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį ir priimti jo 2010 m. liepos 22 d. prašymą; taip pat panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalį, susijusią su UAB „Inžinerinė statyba“ administratoriaus skyrimu, ir šį klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Draugo petys“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad jis tinkamai įgyvendino teisę teikti administratoriaus kandidatūrą, nes prašymą teismui pateikė 2010 m. liepos 22 d. ryte, perspėjo raštinės darbuotojus, jog skubiai perduotų prašymą teisėjui. Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą apeliantas sužinojo tik 2010 m. liepos 13 d., todėl turėjo labai mažai laiko surasti, jo nuomone, tinkamą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliantas neigia pažeidęs koncentruotumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.). ĮBĮ suteikia teismui teisę skirti (pasirinkti iš kelių) bankroto administratorių, tačiau nesuteikia teisės ignoruoti pasiūlymų dėl pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų.

15Apeliantas kritikuoja pirmosios instancijos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną šiam klausimui svarbią aplinkybę. Pripažindamas A. Č. tinkamiausiu kandidatu administruoti įmonę, pirmosios instancijos teismas nevertino jo patirties, kvalifikacijos, užimtumo. Nurodo UAB „Draugo petys“ privalumus, kurie, pasak apelianto, leidžia teigti, kad jo pasiūlytas bankroto administratorius yra pranašesnis už paskirtąjį.

16Pareiškėjas UAB „Industek“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu sutinka iš dalies ir prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo, o atsakovo UAB „Inžinerinė statyba“ administratoriumi skirti jo pasiūlytą administratorių UAB „Bankroto lyderiai“ (t. 2, b. l. 61-63). Pareiškėjo teigimu, objektyviai neįmanoma, kad teismo raštinei iš ryto pateiktas prašymas dar prieš pietus būtų perduotas bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui, todėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta. UAB „Industek“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl administratoriaus skyrimo, formaliais pagrindais atmetė kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras. Tikina, kad administratorius UAB „Bankroto lyderiai“ yra pats tinkamiausias iš visų.

17Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 65-67) skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistas.

18Atsakovo UAB „Inžinerinės statybos“ advokatė 2010 m. gruodžio 8 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kol paaiškės Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4932-661/2010 baigtis (t. 2, b. l. 73-74). Prašymą grindžia tuo, kad trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis ir byla UAB „Ryšių statyba“ v. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl skolos priteisimo (bylos Nr. 2-4932-661/2010) nutraukta. Mano, kad Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4932-661/2010 baigtis turės didelės įtakos bankrutuojančios UAB „Inžinerinė statyba“ ir jos kreditorių interesams. Atsakovas taip pat prašo bankroto administratoriumi paskirti jo administracijos vadovo pasiūlytą UAB „Insolvita“.

19Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalies, susijusios su bankroto administratoriaus skyrimu, atmestinas.

20Prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo atmestinas.

21Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas apelianto prašymą dėl siūlomo administratoriaus skyrimo paliko nenagrinėtą.

22Atkreiptinas dėmesys, kad prašymo dėl bankroto administratoriaus nagrinėjimo specifika yra tiesiogiai susijusi su prašymo objektu (administratoriumi) ir su jo vaidmeniu bankroto procese. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Tai paaiškinama tuo, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka turėtų įgaliojimų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p.), o bankrutuojančios įmonės vardu pradeda veikti bankroto administratorius. Be atstovavimo funkcijos, kita itin svarbi administratorius funkcija susijusi su bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų, kurie dažnai susikerta ir prieštarauja vieni kitiems, gynimu. Dėl išskirtinės administratoriaus reikšmės teikiant administravimo paslaugas administratoriaus kandidatūra turi būti parenkama kaip įmanoma kruopščiau, atidžiau, objektyviau, atsakingiau.

23ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (mutatis mutandis – tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų), pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Vadinasi, teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ galėjo įgyvendinti jau nuo 2010 m. gegužės 28 d., kai kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti jį į bylą trečiojo asmens teisėmis, o ne tada, kai teismas šį prašymą patenkino (2010 m. birželio 14 d.) ir juo labiau ne nuo tada, kai apeliantas gavo pranešimą apie posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimas, datą, laiką ir vietą (2010 m. liepos 13 d.).

24Anot apelianto, prašymą dėl administratoriaus kandidatūros jis pateikė pirmosios instancijos teismui 2010 m. liepos 22 d. ryte, t. y. tą dieną, kurią paskirtas posėdis dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo; įspėjo raštinės darbuotojus, kad prašymą skubiai perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui. Šie veiksmai rodo apelianto pastangas, kad bylą nagrinėjantis teisėjas paskutiniu momentu gautų jo prašymą dėl administratoriaus skyrimo.

25Tačiau byloje nėra įrodymų, kad iki paskirto posėdžio pradžios (1500 val.) bankroto bylą nagrinėjantis teismas būtų gavęs apelianto prašymą. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas dėjo per mažai pastangų, kad klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui svarstymas 2010 m. liepos 22 d. nebūtų užvilkintas. Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas nustatyta tvarka turi suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 str. 2 d.), o padaryti tai per vos kelias minutes, net ir nepavėluotai gavus dalyvaujančio byloje asmens prašymą, neatidėjus bylos nagrinėjimo objektyviai neįmanoma.

26Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, 2010 m. liepos 23 d. gavęs apelianto prašymą dėl siūlomo skirti administratoriaus kandidatūros, pagrįstai ir teisėtai prašymą paliko nenagrinėtą, nes 2010 m. liepos 23 d. bankroto administratoriaus skyrimo klausimas jau buvo išspręstas ir nebeaktualus. Tokiu atveju panaikinti ar pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

27Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartis dėl apelianto prašymo skirti administratoriumi UAB „Draugo petys“ palikimo nenagrinėtu paliekama nepakeista, teisėjų kolegija plačiau nepasisako, ar trečiojo asmens siūloma administratoriaus UAB „Draugo petys“ kandidatūra yra pranašesnė už paskirtą bankroto administratorių A. Č. .

28Teisėjų kolegija taip pat nevertina, ar pareiškėjų UAB „Industek“ ir UAB „Inžinerinės statybos“ vadovo siūlytos administratoriaus kandidatūros yra pranašesnės už teismo paskirtą A. Č. , nes šie bylos dalyviai neteikė atskirųjų skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties atitinkamos jos dalies.

29Atsakovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netenkintinas. Bylos nagrinėjimas negali būti atidėtas iš anksto neapibrėžtam laikui - šis požymis būdingas bylos nagrinėjimo sustabdymo institutui. Stabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka (CPK 163 str. 3 p.), teisėjų kolegija nemato pagrindo. Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4932-661/2010 baigtis gali turėti įtakos atsakovo ir jo kreditorių interesams, bet byloje sprendžiamas ne bankrutuojančios įmonės ir (arba) jos kreditorių gynimo, o trečiojo asmens prašymo dėl bankroto administratoriaus kandidatūros palikimo nenagrinėtu klausimas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties dalį, susijusią su uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinė statyba“ bankroto administratoriaus skyrimu, palikti nepakeistas.

32Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinė statyba“ prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Industek“ 2010 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus... 4. Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 22 d. Vilniaus... 5. Pareiškėjas UAB „Inžinerinė statyba“ direktorius D. K. 2010 m.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. ir 2010 m. gegužės 10 d.... 7. UAB „Tonas“ 2010 m. gegužės 27 d. padavė Vilniaus apygardos teismui... 8. UAB „Ryšių statyba“ 2010 m. gegužės 28 d. kreipėsi į teismą,... 9. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartimis UAB „Tonas“ ir... 10. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. pranešimu dalyvaujantys byloje... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi (t. 2, b. l. 7-9)... 12. Trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ 2010 m. liepos 22 d. pateikė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi (t. 2, b. l. 23)... 14. Trečiasis asmuo UAB „Ryšių statyba“ atskiruoju skundu (t. 2, b. l.... 15. Apeliantas kritikuoja pirmosios instancijos teismo 2010 m. liepos 22 d.... 16. Pareiškėjas UAB „Industek“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu... 17. Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2,... 18. Atsakovo UAB „Inžinerinės statybos“ advokatė 2010 m. gruodžio 8 d.... 19. Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d.... 20. Prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo atmestinas.... 21. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai ir... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymo dėl bankroto administratoriaus... 23. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui... 24. Anot apelianto, prašymą dėl administratoriaus kandidatūros jis pateikė... 25. Tačiau byloje nėra įrodymų, kad iki paskirto posėdžio pradžios... 26. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas,... 27. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartis dėl apelianto... 28. Teisėjų kolegija taip pat nevertina, ar pareiškėjų UAB „Industek“ ir... 29. Atsakovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netenkintinas. Bylos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį ir Vilniaus apygardos... 32. Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Inžinerinė statyba“...