Byla e2YT-3427-286/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės registrų centro Utenos filialas

1Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjas Kęstutis Rimkus, susipažinęs su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės registrų centro Utenos filialas,

Nustatė

2Pareiškėja Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams pateikė prašymą nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad „Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso šie nekilnojamojo turto objektai (statiniai): 1. Kelias Nr. 4-1, registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). 2. Kelias (gatvė - Pavasario), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). 3. Kelias (gatvė - Pavasario aklg.), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). 4. Kelias (Bališkių k. - Vidiškių k.), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).“

3Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teismo ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

4Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjai paminėti nekilnojamojo turto objektai nuosavybėn buvo perduoti 1995-12-29 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo Utenos apskrities valdytojo pavaduotojas A. Ž. 1995-12-29 perdavimo–priėmimo aktais (forma Nr. 3) perdavė, o Ignalinos rajono savivaldybės meras B. R. priėmė Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomas įstaigas ar savivaldos institucijų valdomą turtą Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn, taip pat nurodytųjų institucijų balansinių sąskaitų likučius: 1. Perdavimo–priėmimo akte, kuriuo įgaliotas asmuo perduoda Ignalinos seniūnijos turtą Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn (pridedama), lentelės skiltyje „Balansinės sąskaitos pavadinimas“ pirmoje eilutėje „Pagrindinės priemonės (ilgalaikis turtas)“ įvardytas kelias Nr. 4-1, registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 2. Perdavimo–priėmimo akte, kuriuo įgaliotas asmuo perduoda Ignalinos miesto seniūnijos turtą Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn (pridedama), lentelės skiltyje „Balansinės sąskaitos pavadinimas“ pirmoje eilutėje „Pagrindinės priemonės (ilgalaikis turtas)“ įvardyti šie objektai: 2.1. Kelias (gatvė – Pavasario g.), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 2.2. Kelias (gatvė – Pavasario aklg.), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 3. Perdavimo–priėmimo akte, kuriuo įgaliotas asmuo perduoda Vidiškių seniūnijos turtą Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn (pridedama), lentelės skiltyje „Balansinės sąskaitos pavadinimas“ pirmoje eilutėje „Pagrindinės priemonės (ilgalaikis turtas)“ įvardytas kelias (Bališkių k. – Vidiškių k.), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Minėti nekilnojamojo turto objektai teisės aktų nustatyta tvarka buvo perduoti Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn 1995-12-29 ir pareiškėja nekilnojamojo turto objektus (statinius) nuosavybės teise valdė visą laiką nuo šios teisės atsiradimo pradžios, tačiau dėl lėšų stokos jų teisiškai neįregistravo Nekilnojamojo turto registre.

5Tokiu būdu, akivaizdu, kad šiuose pareiškime išdėstytuose teiginiuose nurodyti dokumentai patvirtina prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, todėl pagal paminėtą kasacinio teismo praktiką klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teismo ir pareiškimą atsisakoma priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

6Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti tada, kai yra ši aplinkybė – pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Iš pareiškimo seka, kad pareiškėja kreipėsi į Lietuvos centrinio valstybės archyvą, tašiau yra ten pareiškėjos prašomi dokumentai, ar ne – dar neaišku.

7Teismas, vadovaudamasis CPK 137, 290-291, 444-445 straipsniais,

Nutarė

8Atsisakyti priimti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

9Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai