Byla 2A-485-492/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Neringos Švedienės, Andžej Maciejevski,

3sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,

4dalyvaujant ieškovo UAB „Luidas“ atstovei adv. Vilijai Gražulytei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1031-640/10 pagal ieškovo UAB „Luidas“ ieškinį atsakovui M. K. dėl sandorio sąlygos pripažinimo negaliojančia ir skolos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Luidas“ prašė pripažinti 2007-05-11 pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties 3.1 punkto sąlygas negaliojančiomis, nustatyti, kad M. K. 35 651,60 Lt įsipareigoja sumokėti šios sutarties pasirašymo dieną, mokėjimą atliekanti pavedimu į pardavėjo atstovo nurodytą pardavėjui priklausančią sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, prašė priteisti iš M. K. 35 651,60 Lt įsiskolinimą, 6 524,22 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad 2006-12-12 su atsakovu M. K. sudarė preliminarią nepastatyto buto pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo pastatyti ir parduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka nupirkti butą, patalpą - parkingą, sudaryti su ieškovu pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį. Preliminaria sutartimi sulygta buvo, jog pirkėjas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti pardavėjui sumą, lygią 20 proc. nuo sutarties kainos, t.y. 35 651,60 Lt mokėjimo pavedimu į pardavėjo nurodytą sąskaitą. 2007-05-11 pasitikėdami atsakovo žodiniu patvirtinimu, jog atsakovas pervedė sulygtą sumą į sąskaitą, sudarė su atsakovu pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią pardavė jam butą, esantį ( - ), dalį patalpos - parkingo, esančios ( - ), dalį žemės sklypo, esančio ( - ). Sutarties kaina 182 932 Lt. Atsakovas pagal pagrindinę sutartį sumokėjo 147 280,40 Lt. Nurodė, kad pagrindinės sutarties 3.1 p. yra klaidingai nurodyta, kad UAB „Luidas“ iš M. K. gavo 9 386 Lt ir 26 265,60 Lt prieš pasirašant pagrindinę sutartį. Atsakovas suklaidino ieškovą, nurodydamas, kad pinigus sumokėjo. Susiklosčiusi praktika yra atsiskaityti pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, minėta sutarties sąlyga pripažintina negaliojančia kaip sulygta apgaulės būdu. Likusi atsakovo pagal sutartį nesumokėta suma yra 35 651,60 Lt. Pagrindinės sutarties 3.4 p. šalys sulygo dėl 0,1 procento dydžio delspinigių, todėl tinkamai neįvykdžius prievolės, atsakovas turi pareigą sumokėti ir 6 524,22 Lt delspinigių.

9Atsakovas M. K. prašė ieškinio netenkinti, priteisti iš ieškovo UAB „Luidas“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovą jis telefonu įspėjo, jog 20 proc. sutarties kainos, t.y. 35 651,60 Lt, įneš grynais pinigais prieš pasirašant pagrindinę sutartį. 2007-05-11, prieš pasirašant pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį Vilniaus miesto 14-ame notarų biure, ieškovo įgaliotas atstovas D. R. pareikalavo iš atsakovo sumokėti 35 651,60 Lt, patikinęs, kad pinigų sumokėjimo faktą nurodys pagrindinėje sutartyje, o vėliau ieškovas išrašys ir kasos pajamų orderį nurodytai sumai. Jis ir ieškovo atstovas D. R. sėdėjo uždarame susitikimų kambaryje pas notarę, todėl pinigų perdavimo fakto D. R. niekas nematė. 4 674 Lt atsakovas pervedė ieškovui 2007-07-12. Iš atsakovo asmeninės banko sąskaitos išrašo matyti, kad atsakovas 2007-03-16 gavo stambią pinigų sumą, iš kurios prieš sandorį per keletą kartų persivedinėjo į kortelės sąskaitą nuo 1 000 Lt iki 3 000 Lt sumas. Todėl visi atsakovo įsipareigojimai ieškovui pagal sutartį yra įvykdyti. Esant pilnam atsiskaitymui, nėra teisinio pagrindo pripažinti sutarties 3.1 p. nurodytą sąlygą negaliojančia. Taigi, iš faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovas turėjo finansinių galimybių disponuoti pakankamai didelėmis grynųjų pinigų sumomis ir sumokėti ieškovui 35 651,60 Lt sumą grynais pinigais. Atsakovas teismo posėdžių metu nurodė, kad sumokėjo ieškovui grynais pinigais, kadangi tuo metu turėjo pinigų. Pinigus perdavė ieškovo atstovui pas notarą, tai įvyko kažkuriame kabinete, notaras nematė. Apie atsiskaitymą sutartyje yra patvirtinta parašais. Jo darbo užmokestis buvo nuo 3 000 Lt iki 20 000 Lt. Pinigų nebuvo deklaravęs, todėl negali pateikti įrodymų, kad turėjo grynų pinigų. Kadangi sutartyje buvo nurodyta, kad atsiskaityta, papildomų dokumentų dėl atsiskaitymo iš ieškovo neprašė.

10Trečiasis asmuo Vilniaus m. 14-jo notarų biuro notarė R. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad notarų biure nėra atskiro susitikimų kambario, klientai įprastai susitinka bendrame biuro laukiamajame. Nurodė, kad įprasta susiklosčiusi UAB „Luidas“ ir jo klientų tarpusavio atsiskaitymų praktika nebuvo atsiskaitinėti grynais pinigais. Kur vykdavo tarpusavio atsiskaitymai biuro darbuotojai nebūdavo informuojami. Apie minimą atsiskaitymą notarų biure grynais pinigais nei ji, nei biuro darbuotojai neatsimena. Įgalioti įmonės asmenys niekuomet neimdavo grynųjų pinigų, ir grynais pinigais niekas neatsiskaitinėdavo, kadangi negalima. Notarų biure galima atsiskaityti tik pavedimu arba kasos pajamų orderiu. Sutarčių sąlygos buvo analogiškos, keisdavosi tik kaina bei turto vienetas. Atsiskaitymo praktika buvo ta pati. Nurodė, kad prieš tvirtinant sandorį netikrina, ar sumokėta, pasitiki įgalioto asmens parašu. Sutartis yra pasirašoma jos kabinete ir akivaizdoje. Jei būtų grynų pinigų perdavimo faktas, ji būtų klaususi, kokiu pagrindu pinigai perduodami. Ieškovo atstovai ateidavo tik pasirašyti sutarties.

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino 2007-05-11 pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties 3.1 punkto sąlygas dėl 35 651,60 Lt sumokėjimo negaliojančiomis, nustatė, kad M. K. 35 651,60 Lt įsipareigoja sumokėti šios sutarties pasirašymo dieną, mokėjimą atliekant pavedimu į pardavėjo atstovo nurodytą pardavėjui priklausančią sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke. Priteisė iš atsakovo M. K. 35 651,60 Lt įsiskolinimą, 6 524,22 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą 42 175,82 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-02-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 265 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB „Luidas“ naudai.

12Nurodė, kad prieš sudarydamas sandorį, ieškovas buvo suklaidintas atsakovo, jog šis yra atsiskaitęs pagal sutartį. Todėl sandoris buvo sudarytas ir patvirtintas notariškai ieškovui pasitikėjus atsakovu, jog jis prieš sudarydamas sandorį yra sumokėjęs ieškovui 35 651,60 Lt sumą. Žinodamas tą faktą, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu, ieškovas nebūtų sudaręs sandorio su atsakovu. Todėl atsakovo veiksmus, jog jis žinodamas, kad yra neatsiskaitęs su ieškovu, nutylėjo šį faktą ir tvirtinant sandorį to nenurodė, teismas vertino kaip apgaulę, nes šis buvo suklaidintas dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių. Įvertinęs tai, teismas pagrindinės šalių sudarytos sutarties sąlygą dėl atsiskaitymo 35 651,60 Lt suma laikė negaliojančia. Teismas atsižvelgė į tai, kad pagal ieškovo praktiką, sudarant sutartis analogiškomis sąlygomis, atsiskaitymai vykdavo tik mokėjimo pavedimais per banką, su atsakovu sudarytoje preliminarioje sutartyje buvo nurodyta, kad 35 651,60 Lt suma turi būti sumokėta pavedimu per banką, nėra duomenų byloje apie tai, kad atsakovas būtų išsigryninęs iš savo sąskaitos lėšas, kurias galėjo panaudoti ieškovui apmokėti pagal sutartį, byloje esantis D. R. įgaliojimo nuorašas rodo, kad jame buvo suteikta teisė atstovui pakeisti, papildyti ar nutraukti sutartis, tačiau nebuvo nurodyta teisė priimti grynųjų pinigų iš pirkėjų, apklaustas liudytoju D. R. patvirtino, kad grynųjų pinigų iš atsakovo neėmė. Notarė, patvirtinusi sandorį, nurodė, kad atstovas įprastai sėdėjo jos kabinete ir jos biure nėra atskiro kabineto, skirto tik klientams susitikti, o jos akivaizdoje ji neprisimenanti tokio įvykio, kad būtų atsiskaitoma grynais. Įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovo argumentai, jog jis atsiskaitė su ieškovo atstovu prieš pat sutarties pasirašymą notarų biure, nepagrįsti ir neįrodyti.

13Apeliaciniu skundu atsakovas M. K. prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą; priteisti iš ieškovo UAB „Luidas“ bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliantas teigė, kad 35 651,60 Lt sumos sumokėjimas yra pagrįstas įrašu 2007-05-11 Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties 3.1 p., kuriame nurodyta, kad ieškovas gavo iš atsakovo 9 386 Lt už žemės sklypo dalį ir 26 265,60 Lt prieš pasirašant sutartį. Pinigai buvo perduoti ieškovo atstovui D. R., aplinkybė, kad įgaliojimo nebuvo numatyta jo teisė priimti grynuosius pinigus, nepaneigia fakto kad jis juos priėmė ir padarė atitinkamą įrašą sutartyje. Tikėtina, kad jis pasisavino jam perduotus pinigus. Pareiga patikrinti, ar pinigai sumokėti, tenka ieškovui, padariusiam atitinkamą įrašą sutartyje. Išrašas iš atsakovo asmeninės sąskaitos banke patvirtina, kad atsakovas 2007-03-16 gavo stambią pinigų sumą (166 996 Lt). Atsakovas buvo nedidelės statybinės įmonės direktoriumi ir vienu iš savininkų, taigi turėjo galimybę disponuoti didelėmis grynųjų pinigų sumomis. Todėl vien faktas, kad prieš pagrindinės sutarties pasirašymą nėra išgryninta didelė pinigų suma, negali būti vertinamas kaip negalėjimas sumokėti 35 651,60 Lt. atsakovas šiame sandoryje laikytinas vartotoju, todėl sutarties sąlygos turėtų būti aiškinamos jo naudai. Lietuvos Aukščiausias Teismas nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2009 yra nurodęs, kad nekilnojamojo daikto pirkėjas nuo pardavėjo pretenzijų dėl kainos nesumokėjimo ar netinkamo sumokėjimo gali apsisaugoti įrašant sutartyje nuostatą apie kainos sumokėjimą, o jei kaina sumokėta ne sutarties pasirašymo metu – gaudamas iš pardavėjo pakvitavimą. Taigi įrašas sutartyje patvirtina atsiskaitymą su ieškovu.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Luidas“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčas yra ne dėl šalių sutartos atsiskaitymo tvarkos, bet dėl pirkėjo prievolės atsiskaityti įvykdymo fakto. Pagrindinė sutartis atspindėjo preliminariojoje sutartyje nustatytą atsiskaitymų tvarką, t.y. visos nesumokėtos pinigų sumos turėjo būti mokamos pavedimu per banką po pagrindinės sutarties pasirašymo. Dėl to nėra teisinių prielaidų aiškinti sutartį vienos ar kitos šalies naudai. Aplinkybė, kad sudaryta vartojimo sutartis, nėra pagrindas atsakovui piktnaudžiauti teise ar nepagrįstai praturtėti ieškovo sąskaita. UAB „Luidas“ pateikė įrodymus, kad analogiškomis sąlygomis sudarydamas sutartis su butų pirkėjais visus atsiskaitymus vykdė per banką. Apelianto nurodoma teismų praktika kaip tik patvirtina galimybę, net ir esant notaro patvirtintoje sutartyje sąlygai apie prievolės atsiskaityti įvykdymą, ginčyti tokią sąlygą kaip sudarytą dėl apgaulės (CK 1.91 str.). Atsakovas neįrodė pinigų perdavimo ieškovui fakto, ir šią aplinkybę teismas įvertino remdamasis rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais. Atsakovo pateikiamame banko sąskaitos išraše neatsispindi pinigų išgryninimas atsiskaitymui su ieškovu, lėšų nebuvo deklaravęs. Jo teiginiai, kad pagrindinės sutarties tekstas prieš pasirašant buvo keičiamas, niekuo nepagrįsti, jis atitiko preliminarios sutarties sąlygas. Atsakovas negalėjo nežinoti, jog sutarties sąlyga dėl dalinio mokėjimo – t.y. 35 651,60 Lt, įvykdymo neatitinka tikrovės, todėl teismas pagrįstai taikė CK 1.91 str. 1 d. ir pripažino negaliojančia sutarties sąlygą.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. prašė atsižvelgti į tai, kad ieškovo atstovas sandorio pasirašymo metu buvo apelianto galimai suklaidintas, šiam pateikus tikrovės neatitinkantį faktą apie atliktą mokėjimą arba sąmoningai nutylėjus, kad toks mokėjimas buvo neatliktas.

17Atsakovo M. K. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.).

19Šalys 2006-12-12 sudarė preliminariąją buto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo pastatyti ir parduoti atsakovui vieno kambario butą gyvenamajame name ( - ), ir automobilių stovėjimo aikštelės dalį rūsyje (t. 1, l. 7-15). Sutarties 5 p. aptarė mokėjimo už sutarties dalyką tvarką, t.y. 5.1 p. ir 5.4 p. pirkėjas įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo sumokėti pardavėjui 35 651,60 Lt, įmoką sumokėti pavedimu į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Vilniaus bankas“. Apeliantas pripažino aplinkybę, kad šios sąlygos prieš sudarant pagrindinę sutartį nebuvo įvykdęs, įrodinėjo, kad preliminarioje sutartyje numatytą įmoką sumokėjo pagrindinės sutarties pasirašymo metu.

20Šalių 2007-05-11 sudarytos pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties dėl buto ( - ), garažo – parkingo, žemės sklypo įsigijimo (t. 1, l. 16-27) 3.1 p. nurodyta, kad turtas parduodamas už 182 932 Lt, 247/675390 dalis žemės sklypo už 9 386 Lt, butas už 148 546 Lt, parkingo dalis už 25 000 Lt, kurie mokami tokia tvarka: 9 386 Lt pardavėjas gavo už perkamas žemės sklypo dalis prieš pasirašant sutartį, 26 265,60 Lt pardavėjas gavo prieš pasirašant sutartį; likusius 4 675 Lt ir 142 606,40 Lt pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip per 30 dienų į nurodytą sąskaitą banke.

21Objektyvių duomenų byloje, patvirtinančių 35 651,60 Lt sumokėjimo iki sutarties pasirašymo faktą, byloje nėra. Apelianto teiginių, kad didelę grynųjų pinigų sumą perdavė ieškovo atstovui D. R. notarų biure sutarties pasirašymo metu, nepatvirtino jokie įrodymai – šio fakto nepripažino ieškovo atstovas, nematė notarų biuro darbuotojai. Kai įrodinėjamas sutarties sąlygos įvykdymas – joje numatytų lėšų perdavimo faktas, tai sutarties pobūdis (vartojimo) neturi reikšmės, dėl to nesikeičia sutarties šalies teisių ir pareigų turinys. Apeliantas, veikdamas kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, jei ir perdavė pinigus nurodytomis aplinkybėmis, turėjo pareikalauti pakvitavimo (CK 6.65 str. 1 d.). Pažymėtina, kad apeliantui negali būti taikomas pats žemiausias asmens rūpestingumo ir apdairumo laipsnis, nes jis išsilavinęs, turintis patirties statybų versle asmuo, todėl privalo žinoti atsiskaitymo su kitais asmenimis reikalavimus ir suvokti tokio elgesio galimas pasekmes. Būsto įsigijimo sandoris yra didelės vertės ir nėra sudaromas dažnai, todėl ir neturėdamas specialių žinių asmuo tokiais atvejais veikia atsakingai ir apdairiai. Kita vertus, spręsdamas apie vienų ar kitų aplinkybių byloje įrodytumo laipsnį, teismas turi vertinti įrodymų visumą. Apeliantas nepateikė patikimų duomenų ir apie tai, kad pagrindinės sutarties pasirašymo dieną jis apskritai būtų disponavęs 35 651,60 Lt dydžio grynųjų pinigų suma, nes nėra jų išgryninimą patvirtinančių įrodymų, tokių lėšų atsakovas nėra deklaravęs. Kai byloje nėra duomenų – rašytinių, liudytojų parodymų, kurie patvirtintų, kad ginčo lėšų suma buvo perduota ieškovui, atsakovo atsikirtimai pripažintini neįrodytais, nes nagrinėjamu atveju įrašas pagrindinėje sutartyje tegali būti vertinamas kaip fakto - įvykusios ar neįvykusio – užfiksavimas. Kilus ginčui dėl pinigų perdavimo fakto buvimo, pareiga jį įrodyti tenka skolininkui, jis yra atsakingas už tinkamą sutartinės pareigos įvykdymą (CK 6.248 str. 1 d., 3 d., 6.245 str. 3 d.), tai atitinka ir apelianto nurodomos teismų praktikos išaiškinimus.

22Civilinio kodekso 6.200 str. nustatyti sutarčių vykdymo principai – šalys turi vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Apeliantas nevykdė preliminarioje sutartyje numatytos pareigos per 20 dienų sumokėti pardavėjui 20 procentų visos sutarties kainos, ir byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad jis bendradarbiavo su kita sutarties šalimi – informavo ją, kad laiku negali sumokėti, kreipėsi dėl termino atidėjimo ar sutartinės sąlygos pakeitimo. Toks elgesys sutartiniuose santykiuose laikytinas netinkamu ir nesąžiningu. Šalių sudarytos sutartys – preliminari ir pagrindinė – yra susiję, šalių materialiniai teisiniai santykiai grindžiami tinkamu pareigų pagal abi sutartis įvykdymu, vėlesnės sutarties tinkamas įvykdymas paremtas įsipareigojimų pagal ankstesnę sutartį įvykdymu. Atsakovas, nutylėdamas sudarant pagrindinę sutartį apie savo prievolių netinkamą įvykdymą pagal preliminarią sutartį, valiniais veiksmais siekė išvengti mokėjimo, todėl civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį ir ginčo sutarties sąlygą pripažino sudaryta esant kitos sandorio šalies apgaulei (CK 1.91 str. 1 d., 5 d.).

23Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmingas aplinkybes, objektyviai įvertino surinktus įrodymus, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti ar keisti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 236 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Neringos Švedienės, Andžej Maciejevski,... 3. sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovo UAB „Luidas“ atstovei adv. Vilijai Gražulytei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas UAB „Luidas“ prašė pripažinti 2007-05-11 pagrindinės... 8. Nurodė, kad 2006-12-12 su atsakovu M. K. sudarė preliminarią nepastatyto... 9. Atsakovas M. K. prašė ieškinio netenkinti, priteisti iš ieškovo UAB... 10. Trečiasis asmuo Vilniaus m. 14-jo notarų biuro notarė R. B. atsiliepime į... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį... 12. Nurodė, kad prieš sudarydamas sandorį, ieškovas buvo suklaidintas atsakovo,... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas M. K. prašė panaikinti Vilniaus miesto 1... 14. Apeliantas teigė, kad 35 651,60 Lt sumos sumokėjimas yra pagrįstas įrašu... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Luidas“ prašė Vilniaus... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė Vilniaus miesto... 17. Atsakovo M. K. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 19. Šalys 2006-12-12 sudarė preliminariąją buto pirkimo – pardavimo sutartį,... 20. Šalių 2007-05-11 sudarytos pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo –... 21. Objektyvių duomenų byloje, patvirtinančių 35 651,60 Lt sumokėjimo iki... 22. Civilinio kodekso 6.200 str. nustatyti sutarčių vykdymo principai – šalys... 23. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė visas... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 236 str.... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti...