Byla L2-924-260/2009
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, išnagrinėjęs dokumentinio proceso tvarka ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Kauno gelžbetonis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB “Kauno gelžbetonis“ prašo priteisti iš atsakovo UAB “Hermio projektai“ 93.589,10 Lt (devyniasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 10 centų) skolą, 20.148,51 Lt (dvidešimt tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 51 centą) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (113.737,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-01-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1698,42 Lt žyminio mokesčio, 900 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškovas nurodė, jog atsakovas 2006-11-03 sudaryta sutartimi Nr.55/06 įsipareigojo apmokėti už ieškovo įmonės parduotą jam produkciją per 15 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Sutartyje taip pat buvo numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (sutarties 2.3 ir 2.4 punktai). 2008-10-10 – 2008-12-03 laikotarpiu skolininkui išrašyta 60 PVM sąskaitų-faktūrų, kurių jis neapmoka, t.y. pažeidžia sutartinių prievolių vykdymo terminus. Pasirašydamas 2008-12-17 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, atsakovas pripažino, kad jo skola ieškovui sudaro 93.589,10 Lt. Ieškinio pateikimo dieną delspinigių suma sudaro 20.148,51 Lt.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškovo ieškinio dalykas yra leistinais rašytiniais įrodymais pagrįsti piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, todėl, ieškovo prašymu, ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

5Nustatyta, kad 2006-11-03 šalys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr.55/06, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas pirkti gelžbetoninius ir betoninius gaminius, betoną, cementinį skiedinį, kalkių-smėlio mišinį, prekinę armatūrą, metalo konstrukcijas pagal pateiktą pirkimo užsakymą, jame nurodžius produkcijos pavadinimą, kiekį, markę, pagaminimo ir pristatymo terminus. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir laiku – pagal atsakovo užsakymus gamino bei perduodavo jam betono mišinius bei skiedinius (produkcija). Atsakovas produkcijos ir paslaugų gavimo fakto neginčijo, pretenzijų dėl gautos produkcijos ir paslaugų kokybės taip pat nereiškė. Sutarties pagrindu ieškovas pardavė atsakovui produkcijos už 93.589,10 Lt (devyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 10 ct.), už kurią atsakovas neatsiskaitė. 2008-12-17 atsakovas pasirašė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo pripažino, kad atsakovo skola pagal sutartį ir PVM sąskaitas-faktūras ieškovui yra 93.589,10 Lt. Kad atsakovas skolingas ieškovui jo reikalaujamą sumą, patvirtina ieškovo pateikta pirkimo-pardavimo sutartis Nr.55/06; 2008-12-17 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Todėl teismas pripažįsta, kad yra pagrindas tenkinti ieškinį ir priimti preliminarų sprendimą priteisti 93.589,10 Lt sumą ieškovui iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.200 str.).

6Šalys sutarties 2.3 ir 2.4 punktais numatė, kad pirkėjui už gautą produkciją neatsiskaičius per penkiolika kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, pirkėjas moka pardavėjui 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Todėl iš atsakovo priteistina 20.148,51 Lt (dvidešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni litai 51 centas) delspinigių (LR CK 6.71 str.).

7Ieškovas taip pat turi teisę į 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (113.737,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2009 m. sausio 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2, 6.210 str. 2 d.).

8Iš atsakovo ieškovui priteistinas 1.637,38 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt septynių litų 38 centų) žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

9Už procesinių dokumentų įteikimą iš atsakovo priteistina 3,30 Lt valstybės naudai (CPK 93 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 ir 428 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti.

12Priteisti ieškovui UAB „Kauno gelžbetonis“, įmonės kodas 133667027, buveinės adresas Pramonės pr. 8, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) , iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Hermio projektai“, įmonės kodas 136007962, buveinės adresas Savanorių pr. 404, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB bankas, 93.589,10 Lt (devyniasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 10 centų) skolą, 20.148,51 Lt (dvidešimt tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 51 centą) delspinigių, 1.637,38 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt septynis litus 38 centus) žyminio mokesčio, 900,00 Lt (devynis šimtus litų) atstovavimo išlaidų bei 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (117.737,61 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2009-01-) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Hermio projektai“, įmonės kodas 136007962, buveinės adresas Savanorių pr. 404, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB bankas, 3,30 Lt už procesinių dokumentų įteikimą valstybės naudai.

14Pareikalauti, kad atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo įvykdytų sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus.

15Nurodyti atsakovui, kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduoti vykdomieji raštai.

16Informuoti atsakovą apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Informuoti atsakovą apie tai, kad, jei atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos) atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai