Byla 2A-27/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Vilniaus apskrities viršininko administracijos (teisių perėmėjai valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo viešosios įstaigos reabilitacijos centro „AUŠVEITA“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl panaudos ir žemės nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei nuostolių atlyginimo ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės ŠOU AGENTŪROS „PROMATA“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl bendradarbiavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „ELGUVA“ ir uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENS PARKAS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas VŠĮ reabilitacijos centras „AUŠVEITA“ prašė pripažinti 1997 m. spalio 1 d. ilgalaikio bei trumpalaikio turto panaudos ir 1999 m. gegužės 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimą negaliojančiais, priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 108 170 Lt nuostolių.

6Ieškovas nurodė, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir UAB „Aušveita“ (vėliau pertvarkyta į viešąją įstaigą) 1997 m. spalio 1 d. sudarė tipinę panaudos sutartį dėl sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų valdomo valstybės turto perdavimo valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms (toliau – Panaudos sutartis), kurios pagrindu ieškovui perduoti neatlygintinai valdyti ir naudoti nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ). Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 18 d. įsakymu atsakovui perduotos ieškovo steigėjo funkcijos bei materialiniai ir finansiniai ištekliai; 2001 m. vasario 15 d. priėmimo–perdavimo aktu ieškovo valdomi materialiniai ir finansiniai ištekliai perduoti į atsakovo balansą. Ieškovas ir atsakovas 1999 m. gegužės 12 d. sudarė valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį (toliau – Nuomos sutartis), kuria ieškovui suteikta teisė 99 metų terminui naudotis 206 526 kv. m žemės sklypu, esančiu ( - ). Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas yra ne tik panaudos davėjas ir žemės sklypo nuomotojas, bet ir ieškovo dalininkas; po to, kai atsakovui buvo perduotos ieškovo steigėjo funkcijos, atsakovui, kaip savininkui, netinkamai finansuojant, administruojant ir valdant įstaigą, Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 29 d. iškėlė ieškovo bankroto bylą. Ieškovas, tretieji asmenys ir atsakovas 2006 m. vasario 1 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį (toliau – Bendradarbiavimo sutartis), pagal kurią tretieji asmenys įsipareigojo savo lėšomis patenkinti ieškovo kreditorių reikalavimus, atkurti mokumą bei investuoti lėšas į ieškovo turtą ir jį pritaikyti pagrindinei veiklai – sveikatingumo paslaugų tiekimui; atsakovas šia sutartimi įsipareigojo trečiuosius asmenis priimti įstaigos dalininkais; sutartyje taip pat nurodyta, kad Panaudos bei Žemės nuomos sutartys galioja ir ateityje galios. Tretiesiems asmenims visiškai atsiskaičius su ieškovo kreditoriais, teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartimi ieškovo bankroto byla nutraukta. 2006 m. liepos 31 d. tretieji asmenys tapo ieškovo dalininkais. Anot ieškovo, naujieji dalininkai savo lėšomis atliko techninę ieškovo pastatų, įrenginių ir įrengimų ekspertizę, kurios metu nustatyta, kad statiniams būtinas kapitalinis remontas ir be tokio remonto negalima pradėti sveikatingumo, reabilitacijos paslaugų teikimo. Tam neprieštaravo ir visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris 2006 m. gruodžio 8 d. balsavo, jog pastatams būtinas ne einamasis, o kapitalinis remontas. Ieškovas pažymėjo, kad tretieji asmenys, kaip dalininkai, iki 2007 m. gruodžio 31 d. veiklai atkurti įnešė 1 379 384,54 Lt. Ieškovo teigimu, jis atliko savo įsipareigojimus pagal sutartį: rengė projektinę dokumentaciją, saugojo pastatų būklę, prižiūrėjo, saugojo teritoriją. Atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. raštu pranešė ieškovui, kad vienašališkai nuo 2008 m. sausio 7 d. nutraukia Panaudos, o nuo 2008 m. vasario 7 d. – Nuomos sutartis. Anot ieškovo, vienašališkai nutraukdamas sutartis, atsakovas nenurodė jokių faktiškai egzistuojančių esminių sutarčių pažeidimų, pažeidė sąžiningumo principą, nes iškėlus bankroto bylą jokia veikla nebuvo vykdoma, tačiau atsakovas nei Panaudos, nei Nuomos sutarties nenutraukė ir, tik investavus milijonines sumas ir atkūrus mokumą, atsakovas šias sutartis nutraukė, taip užkirto galimybę plėtoti veiklą. Ieškovo teigimu, dėl nepagrįsto sutarčių nutraukimo jis patyrė iš viso 108 170 Lt nuostolių: 50 000 Lt už projektavimo darbus; 24 500 Lt už teritorijos tvarkymo darbus; 26 000 Lt už verslo plano parengimą; 7 670 Lt už statinių būklės tyrimą.

7Trečiasis asmuo UAB ŠOU AGENTŪRA „PROMATA“ prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo vienašališką Bendradarbiavimo sutarties nutraukimą; pripažinti negaliojančia nurodytos sutarties 1.2.6 punkto sąlygą „Esminiu sutarties pažeidimu taip pat laikomi Sutarties 4.16 punkte numatytų Šalių detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinimui per 160 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos“.

8Trečiasis asmuo nurodė, kad tretieji asmenys savo lėšomis įvykdė sutartinius įsipareigojimus; tapę ieškovo dalininkais nuolat teikė ieškovui finansavimą ir nematerialaus pobūdžio pagalbą. Tuo tarpu atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal Bendradarbiavimo sutartį, neprisidėjo prie bendros veiklos. Ieškinyje pažymima, kad 2006 m. gruodžio 8 d. visuotiniame dalininkų susirinkime nutarta pakeisti Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1 preliminariame veiklos ir investicijų projekte nustatytus terminus, tačiau atsakovas vengė priimti šiuo klausimu sprendimą, ignoravo siunčiamus prašymus. 2006 m. spalio 27 d. buvo sudaryta sutartis su UAB „Abrisas“ dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo, tačiau 2006 m. gruodžio 8 d. visuotiniame dalininkų susirinkime nutarus keisti net preliminaraus investicinio ir veiklos projekto etapus ir sutarties šalims nesusitariant bei atsakovui vilkinant pakeitimų pasirašymą, 2006 m. spalio 27 d. sutarties vykdymas užsitęsė. Trečiojo asmens vertinimu, atsakovas nesąžiningas, nutraukdamas sutartis ketino patenkinti kokių nors kitų asmenų interesus, nes objektą iš karto įtraukė į privatizuojamų objektų sąrašą, t. y. žlugdo privačių asmenų (dalininkų) siekį atkurti centro veiklą. Trečiojo asmens teigimu, Bendradarbiavimo sutarties 1.2.6 punkto sąlyga yra nesąžininga, įtvirtinanti šalių nelygybę, nes buvo įrašyta atsakovo iniciatyva, pasirašyta prisijungimo būdu, trečiųjų asmenų, kaip silpnesniosios šalies, nenaudai, be to, ši sąlyga yra formalaus pobūdžio, nes pagrindinis tikslas – centro veiklos atkūrimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies: pripažino Panaudos bei Nuomos sutarčių nutraukimą negaliojančiais; kitą ieškinio dalį atmetė; trečiojo asmens ieškinį tenkino iš dalies: pripažino Bendradarbiavimo sutarties nutraukimą negaliojančiu; kitą ieškinio dalį atmetė.

11Teismas nurodė, kad Bendradarbiavimo sutarties dalykas – atkurti ieškovo mokumą, finansinį stabilumą ir kartu vykdyti šalių sprendimais nustatytus darbus bei atlikti veiksmus, kurie ir kurių rezultatas būtų susijęs su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, kokybiškų, tinkamų medicininių paslaugų teikimu, sveikatos priežiūros bazės išplėtimu. Sutarties priede Nr. 1 šalys sudarė ir pasirašė preliminarų veiklos ir investicijų projektą, nutarta esamų pastatų rekonstrukciją ir remontą atlikti dviem etapais: pirmas etapas 2006 metais ir antras etapas 2007-2011 metais. Sutarties 2006 m. balandžio 3 d. pakeitimu šalys susitarė dėl kai kurių sutarties punktų pakeitimo. 2007 m. lapkričio 15 d. bendradarbiavimo sutarties priedu Nr. 2 šalys susitarė dėl sutarties pakeitimo: nutarė pripažinti negaliojančiu 2006 m. vasario 1 d. sutarties priedą Nr. 1 ir per tris mėnesius suderinti bei pasirašyti detalų veiklos ir investicijų projektą sutarčiai įgyvendinti. Atsakovas 2007 m. lapkričio 14 d. raštu informavo ieškovą ir trečiuosius asmenis, kad nuo 2007 m. gruodžio 21 d. nutraukia Bendradarbiavimo sutartį dėl esminių sąlygų nevykdymo: neatlikti sutarties priede Nr. 1 pastatų rekonstrukcijos darbai 2006 metų etape, neatlikta 1 000 000 Lt tiesioginių investicijų ir už 500 000 Lt medicininės įrangos ir inventoriaus; 4.16 punkte numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas nepateiktas tvirtinti, dėl to centro veikla neatnaujinta. Nurodęs, kad būtent tretieji asmenys Bendradarbiavimo sutarties pagrindu visiškai atsiskaitė su ieškovo kreditoriais, t. y. atkūrė ieškovo mokumą, ir tuo pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 15 d. nutartimi nutraukė bankroto bylą, teismas konstatavo, jog tretieji asmenys įvykdė atitinkamus sutartinius įsipareigojimus. 2006 m. liepos 3 d. tretieji asmenys buvo priimti ieškovo dalininkais. Teismas nurodė, kad atsakovas taip pat privalėjo dėti maksimalias pastangas šios įstaigos veiklai atnaujinti (sutarties 4.8.4 punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 2 p.). Pagal sutarties priedą Nr. 1 per pirmąjį etapą 2006 metais visi dalininkai įsipareigojo atlikti sąraše nustatytus darbus: stogo dangos remontą, katilinės įrengimų remontą, komunikacinių įrengimų renovaciją, esamų pastatų einamąjį remontą, valgyklos įrengimų renovaciją, esamos medicininės įrangos ir inventoriaus renovaciją ir naujos įsigijimą. Po ieškovo bankroto bylos nutraukimo ieškovas ėmėsi veiksmų veiklai plėtoti ir atitinkamai prisiimtiems įpareigojimams per 2006 metus atlikti – įstaigos direktorius per gana trumpą laiką atliko darbą, kuris leido nustatyti įstaigos techninę būklę, jos realią padėtį, nuo kurios tiesiogiai ir priklausė tolimesnis Bendradarbiavimo sutarties vykdymas. 2006 m. gruodžio 8 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu įstaigos direktorius informavo visus dalininkus, kad, užsitęsus bankroto bylai, įrengimų būklė pasikeitė fiziškai ir technologiškai; tokios informacijos pagrindu dalininkai vienbalsiai pritarė siūlymui kreiptis dėl kritinės situacijos į Bendradarbiavimo sutarties dalyvius, pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus. Teismo vertinimu, Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 preliminarios veiklos ir investicijų projekto įgyvendinimas tuo metu buvo neįmanomas, vien šių darbų atlikimas nepadėtų atkurti sveikatingumo centro veiklos; vien dėl itin blogų pastatų ir įrengimų būklės šalių susitarimai negalėjo būti įgyvendinami be atitinkamų sutartinių pakeitimų abipusiu sutarimu; visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas pakeisti Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 aprašytame veiklos ir investicijų projekte nustatytus įstaigos veiklos atkūrimo etapus ir terminus buvo padarytas laiku ir būtinas, siekiant sutartyje įtvirtintų tikslų. Teismas pažymėjo, kad atsakovas iš esmės sutiko, jog ieškovo pastatams reikalingas būtent kapitalinis remontas, nes pranešime dėl Panaudos ir Nuomos sutarčių nutraukimo vienu iš sutarties nevykdymo pagrindu nurodė būtent kapitalinio remonto neatlikimą. Teismas sprendė, kad atsakovas, kaip steigėjas, perėmęs materialinius ir finansinius įstaigos išteklius, įsipareigojimų neįvykdė ar (ir) vengė vykdyti, taip pat liko neįvykdytas ir susirinkime priimtas nutarimas dėl sutarties etapų vykdymo terminų pakeitimo. Teismo vertinimu, nepateikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent atsakovas, kaip įstaigos steigėjas ir materialinių, finansinių išteklių valdytojas, kaip viešasis juridinis asmuo, būtų ėmęsis veiksmų ar teikęs kitoms sutarties šalims pagalbą dalininkų susirinkimo nutarimui įgyvendinti. Tuo tarpu ieškovas ir kitame etape, t. y. 2007 metais, atliko pakankamai daug darbų Bendradarbiavimo sutarties tikslams pasiekti. Teismas darė išvadą, kad ieškovas su trečiųjų asmenų pagalba nuolat vykdė sutartines pareigas, ėmėsi reikalingų priemonių esamiems pastatams išsaugoti, nuolat rengė naujus būtinus dokumentus kapitaliniam remontui atlikti. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad, neatlikus pastatų rekonstrukcijos, naujos medicininės technikos pirkimas taptų nuostolingas, neprotingas. Teismo nuomone, atlikus įstaigos valdomų pastatų techninę ekspertizę ir išsiaiškinus faktinę statinių, komunikacijų ir kt. būklę, investicijų ir veiklos planas turėjo būti perdarytas. Pagal sutarties 1.2.6 punktą esminiu sutarties pažeidimu nelaikytinas preliminarios veiklos ir investicinio projekto, numatyto priede Nr. 1, nesilaikymas, juolab kad atsakovas, kaip ir kitos sutarties šalys, 2006 m. gruodžio 8 d. susirinkime nusprendė jį pakeisti. Teismo vertinimu, vienašalis sutarties nutraukimas vien dėl formalių pažeidimų, jei neatsiranda neigiamų padarinių nukentėjusiai šaliai, negali būti pagrindas nutraukti sutartinius santykius CK 6.217 straipsnio prasme. Teismas pažymėjo, kad Bendradarbiavimo sutartyje šalys nenumatė vienašališko sutarties nutraukimo galimybės. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo nenurodė, kokioms būtent imperatyviosioms įstatymo normoms prieštarauja sutarties 1.2.6 punkto sąlyga, neįrodė, kad sutarties šalims susitariant dėl šios sąlygos būtų pažeista kokios nors šalies valia ar egzistuotų kiti šios sąlygos negaliojimo pagrindai. Nustatęs, kad žemės sklypas buvo išnuomotas kitai veiklai – reabilitacijos centrui, kad pagal Panaudos sutartį turtas perduotas ieškovui įstatuose nurodytai veiklai plėtoti, kad pagal tuo metu galiojusius įstatus ieškovas vertėsi reabilitacinio ir sanatorinio gydymo komercine-ūkine veikla, teismas konstatavo, kad po bankroto bylos nutraukimo ieškovas vykdė Bendradarbiavimo sutartį, be kurios nebuvo įmanomas tiek Panaudos sutartyje nustatytas panaudos objektų panaudojimas pagal ieškovo įstatuose numatytą veiklą, nei žemės panaudojimas reabilitacijos centrui; Panaudos sutartimi perimti pastatai buvo prižiūrimi, ruošiami rekonstrukcijai, saugojami. Teismo vertinimu, atsakovo rašte nurodyta aplinkybė, kad pastatai nebuvo naudojami pagal tiesioginę paskirtį, yra formali. Būtent dalininkų lėšomis atlikta pastatų ekspertizė nustatė, kad pastatų, įrengimų ir įrenginių būklė pasikeitė, ir būtinas kapitalinis remontas, todėl juose negalėjo būti vykdoma jokia sveikatingumo veikla. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pastatus perėmė būtent dėl netinkamos atsakovo priežiūros tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir jos metu; atsakovas pats neketina naudoti pastatų komplekso pagal jų paskirtį, nes, juos perėmęs, iš karto įtraukė objektą į privatizuojamų objektų sąrašą. Teismas sprendė, kad, nenustačius sutarčių esminių pažeidimų, atsakovas vien formaliais pagrindais nutraukė abi sutartis, taip užkirsdamas kelią tolimesnei rekonstrukcijai; ieškovas nepažeidė sutarčių esminių sąlygų, atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo nebuvo didelis, negalima teigti, kad numatytų sutarties vykdymo rezultatų nebuvo pasiekta vien dėl ieškovo veiksmų. Be to, nėra jokių duomenų, kad nukentėjusi šalis (jei šiuo atveju atsakovą tokia galima iš viso laikyti) turėjo nenumatytų turtinio pobūdžio didelių nuostolių. Nurodęs, kad ieškovas kaip nuostolius prašo priteisti tiesioginius atsiskaitymus už atliktus darbus, vykdant Bendradarbiavimo sutartį, teismas sprendė, jog atsakovas negali atlyginti už darbus, kurie buvo atlikti ir vykdyti pagal šalių sutartį – atsiskaitymai už juos nelaikytini tiesioginiais nuostoliais, kuriuos turėtų atlyginti atsakovas, nes neįrodyta atsakovo kaltė. Priešingai, teismui konstatavus neteisėtą sutarčių nutraukimą, ieškovas ne tik galės, bet ir privalės toliau vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliantas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinius atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Teismas netinkamai vertino Bendradarbiavimo sutarties vykdymą, jos pažeidimus. Teismo argumentas, kad, atlikus pastatų techninę ekspertizę, preliminaraus veiklos ir investicijų projekto parengimo terminai, numatyti Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1, turėjo būti persvarstyti, yra nepagrįstas. Aplinkybė, kad pastatams yra būtina rekonstrukcija ir kapitalinis remontas, šalims buvo žinoma sudarant Bendradarbiavimo sutartį; tai nurodyta šios sutarties priede Nr. 1. Apeliantas, sudarydamas Bendradarbiavimo sutartį, tikėjosi užtikrinti valstybei priklausančio turto naudojimą pagal paskirtį bei socialinių paslaugų teikimą. Tačiau sutartis nebuvo vykdoma: neatlikti jos priede Nr. 1 numatyti pastatų rekonstrukcijos ir remonto darbai, nustatyta tvarka ir terminais nepateiktas sutartyje numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas, neatnaujinta centro veikla, ieškovas ir tretieji asmenys nebendradarbiavo su apeliantu. Dėl tokių esminių pažeidimų Bendradarbiavimo sutartis ir buvo nutraukta.

152. Teismas neteisingai taikė CK 6.204 straipsnį, reglamentuojantį sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms. Bendradarbiavimo sutarties pakeitimas šiuo pagrindu galimas tik nustačius visas CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąlygas, tačiau jų nagrinėjamu atveju nebuvo, nes ieškovui ir tretiesiems asmenims pastatų būklė buvo žinoma jau sudarant sutartį. Dėl Bendradarbiavimo sutarties pakeitimo šie asmenys net nesikreipė į apeliantą.

163. Panaudos ir Nuomos sutartys nutrauktos vadovaujantis imperatyviomis įstatymų normomis.

17Ieškovas VŠĮ reabilitacijos centras „AUŠVEITA“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

18Ieškovo teigimu, aplinkybė, kad statiniams buvo būtina rekonstrukcija ir kapitalinis remontas, paaiškėjo tik 2006 m. pabaigoje atlikus statinių techninę ekspertizę. Žinant statinių būklę Bendradarbiavimo sutarties sudarymo metu, iš karto būtų buvęs sudarytas galutinis, o ne preliminarus veiklos ir investicijų planas. 2006 m. gruodžio 8 d. įvykusiame visuotiniame ieškovo dalininkų susirinkime apelianto atstovas, įvertinęs preliminarias ekspertizės išvadas, pats pripažino, kad būtina keisti preliminaraus veiklos ir investicinio plano įgyvendinimo terminus ir apimtis. Priešingai nei teigia apeliantas, ieškovas ir tretieji asmenys ne kartą kreipėsi dėl Bendradarbiavimo sutarties priedo Nr. 1 pakeitimo, tačiau apeliantas nereagavo.

19Tretysis asmuo UAB ŠOU AGENTŪRA „PROMATA“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

20Trečiasis asmuo papildomai pažymi, kad detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinti per nustatytą terminą yra itin formalus pagrindas Bendradarbiavimo sutarčiai nutraukti. Pasibaigus šiam terminui, apeliantas nekėlė sutarties nutraukimo klausimo, savo elgesiu sudarė pagrindą manyti, kad sutartis toliau turi būti vykdoma.

21Tretieji asmenys UAB „ELGUVA“ ir UAB „VILNIAUS VANDENS PARKAS“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Byla apeliacine tvarka nagrinėjama pakartotinai po kasacijos. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 362 straipsnio 2 dalimi, vadovaujasi šioje byloje priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartyje pateiktais išaiškinimais ir aplinkybių vertinimu.

25Byloje nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir ieškovas 1997 m. spalio 1 d. sudarė Panaudos sutartį, kurios pagrindu ieškovui buvo perduoti neatlygintinai valdyti ir naudoti nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ). Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 18 d. įsakymu apeliantui perduotos ieškovo steigėjo funkcijos bei materialiniai ir finansiniai ištekliai; 2001 m. vasario 15 d. priėmimo–perdavimo aktu ieškovo valdomi materialiniai ir finansiniai ištekliai perduoti į apelianto balansą. Ieškovas ir apeliantas 1999 m. gegužės 12 d. sudarė Nuomos sutartį, kuria ieškovui suteikta teisė 99 metų terminui naudotis 206 526 kv. m valstybinės žemės sklypu, esančiu ( - ). Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 29 d. iškėlė ieškovui bankroto bylą. Ieškovas, tretieji asmenys ir apeliantas 2006 m. vasario 1 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį, kurios dalykas – atkurti ieškovo mokumą, finansinį stabilumą ir kartu vykdyti šalių sprendimais nustatytus darbus bei atlikti veiksmus, kurie ir kurių rezultatas būtų susijęs su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, kokybiškų, tinkamų medicininių paslaugų teikimu, sveikatos priežiūros bazės išplėtimu. Sutarties 1.2.6 punkte jos šalys sulygo, kad esminiai sutarties pažeidimai, be kita ko, yra: šalių veikos, dėl kurių daugiau kaip 45 dienas tampa neįmanoma vykdyti šioje sutartyje numatytų veiksmų; sutarties 4.16 punkte numatyto detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinti per 160 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties priede Nr. 1 šalys sudarė ir pasirašė preliminarų veiklos ir investicijų projektą, nutarta esamų pastatų rekonstrukciją ir remontą atlikti dviem etapais: pirmas etapas 2006 metais ir antras etapas 2007-2011 metais. Pirmojo etapo – 2006 m. – darbai: stogo dangos remontas, katilinės įrengimų remontas, komunikacinių įrengimų renovacija, esamų pastatų einamasis remontas, valgyklos įrengimų renovacija, esamos medicininės įrangos ir inventoriaus renovacija ir naujos įsigijimas. Pagal sutarties priedą Nr. 1 pirmajame etape numatoma 1 000 000 Lt tiesioginių investicijų ir už 500 000 Lt medicininės įrangos bei inventoriaus; laukiamas rezultatas – ieškovo veiklos atnaujinimas. Šiame sutarties priede numatyti ir atitinkami antrojo etapo – 2007-2011 m. – darbai bei investicijos. Apeliantas, 2007 m. lapkričio 14 d. raštu informavęs ieškovą ir trečiuosius asmenis, nuo 2007 m. gruodžio 21 d. nutraukė Bendradarbiavimo sutartį, motyvuodamas tuo, kad ją nutraukia dėl esminių sąlygų nevykdymo: neatlikti sutarties priede Nr. 1 numatyti esamų pastatų rekonstrukcijos ir remonto darbai 2006 m. etape, neatlikta pirmame etape numatytų 1 000 000 Lt tiesioginių investicijų ir už 500 000 Lt medicininės įrangos ir inventoriaus; nustatyta tvarka ir terminais nepateiktas 4.16 punkte numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas tvirtinti; negautas laukiamas rezultatas – ieškovo veikla neatnaujinta. 2007 m. lapkričio 30 d. raštu informavęs ieškovą, apeliantas atitinkamai nuo 2008 m. sausio 7 d. ir nuo 2008 m. vasario 7 d. nutraukė Panaudos ir Nuomos sutartis, motyvuodamas tuo, kad jas nutraukia dėl esminių sąlygų nevykdymo: pagal Panaudos sutartį perduotas turtas nenaudojamas pagal tiesioginę paskirtį, neatliktas neatidėliotinas kapitalinis remontas, nevykdoma pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą, panaudos gavėjas nesiverčia panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas; Nuomos sutartimi perduotas žemės sklypas nenaudojamas pagal sutartį ir pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – reabilitacijos centrui.

26Esminę reikšmę vertinant iš ginčo sutarčių atsiradusius šalių teisinius santykius bei ginčijamą jų nutraukimą turi Bendradarbiavimo sutartis ir jos vykdymas.

27Kasacinis teismas pažymėjo, kad Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 yra konstatuota aplinkybė, jog visiems pastatams reikalinga rekonstrukcija arba kapitalinis remontas. Toks konstatavimas, anot kasacinio teismo, reiškia, kad ši aplinkybė sutarties šalims buvo žinoma iki sutarties sudarymo ir jos savo tarpusavio teises ir pareigas nustatė atsižvelgdamos į nurodytą aplinkybę. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas ir tretieji asmenys yra verslo subjektai, kuriems taikytinas didesnis nei vidutinis atidumo bei rūpestingumo standartas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija savo ruožtu nurodo, kad spręsti, jog šiame priede vartojamos rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto sąvokoms turėtų būti suteikiama kitokia reikšmė nei tuo metu buvo nustatyta galiojusioje Lietuvos Respublikos statybų įstatymo redakcijoje (2 str. 18, 20 d.), nėra pagrindo. Tokios sąvokos, jas vertinant net buitine prasme ir per eilinio asmens suvokimo prizmę, akivaizdžiai skiriasi nuo paprasto (einamojo) remonto kategorijos. Iš byloje atliktos statinių techninės ekspertizės (t. 2, b. l. 100-135) taip pat matyti, kad tokia pastatų būklė neatsirado per trumpą laiką ir ją buvo galima nesunkiai pamatyti dar prieš sudarant Bendradarbiavimo sutartį.

28Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Bendradarbiavimo sutarties priedu Nr. 2, sudarytu 2007 m. lapkričio 15 d. (t. 4, b. l. 26-27), priedas Nr. 1 buvo pripažintas negaliojančiu bei nutarta per 3 mėn. suderinti ir pasirašyti detalų veiklos ir investicijų projektą sutarties įgyvendinimui. Tokia išvada yra visiškai nepagrįsta, nes iš paties priedo Nr. 2 matyti, kad jis yra nepasirašytas apelianto – vienos iš sutarties šalių, todėl neįgijo teisinės galios.

29Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo spręsti, kad Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 numatytų įsipareigojimų terminai būtų pratęsti kitokiais šalių susitarimais. Tuo atveju, jeigu minėtos statinių techninės ekspertizės nustatyta pastatų būklė, net atsižvelgiant į Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 įtvirtintą darbų pobūdį ir apimtį, galėtų būti kvalifikuojama esminiu aplinkybių pasikeitimu CK 6.204 straipsnio prasme, reikėtų konstatuoti, kad ieškovas ir tretieji asmenys nesiėmė būtinų veiksmų sutarčiai pakeisti.

30Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad CK 6.204 straipsnyje nėra nustatyta, jog nukentėjusi šalis, egzistuojant aplinkybėms, iš esmės pakeičiančioms sutartinių prievolių pusiausvyrą, savaime įgyja teisę nevykdyti sutarties iš viso arba iš dalies, taip pat neįtvirtinta nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo CK 6.189 straipsnio 1 dalyje, 6.200 straipsnyje nustatyto teisinio reglamentavimo. CK 6.204 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, sutarties įvykdymui tapus sudėtingesniam, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti; šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo; jeigu per protingą terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, tai abi turi teisę kreiptis į teismą.

31Ieškovas ir tretieji asmenys aptariamą Bendradarbiavimo sutarties pakeitimą sieja su 2006 m. gruodžio 8 d. įvykusio visuotinio ieškovo dalininkų susirinkimo priimtu nutarimu (t. 1, b. l. 129-132). Šiame susirinkime, kuriame dalyvavo ir apelianto atstovas, be kita ko, buvo vienbalsiai nutarta priimti ieškovo direktoriaus informaciją žinion ir pritarti jo siūlymui kreiptis dėl kritinės situacijos į Bendradarbiavimo sutarties dalyvius pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus. Šis nutarimas buvo priimtas apelianto pasiūlytos darbotvarkės klausimu – dėl ieškovo direktoriaus informacijos dalininkams dėl įsipareigojimų, numatytų Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1, vykdymo pateikimo. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytą, sprendžia, kad, kaip nurodė ir kasacinis teismas, šis nutarimas yra tik abstraktus siūlymas pakeisti sutartus etapų įvykdymo terminus sutarties šalių susitarimu, kuris savaime nesuteikia nukentėjusiajai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą ir nereiškia sutarties pakeitimo jos šalių susitarimu fakto.

32Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų susitarusios dėl aptariamo Bendradarbiavimo sutarties pakeitimo. Tai patvirtina ir paties ieškovo nurodomi 2007 m. rugpjūčio 6 d. ir 2007 m. lapkričio 15 d. kreipimaisi į apeliantą dėl sutarties pakeitimo (t. 6, b. l. 46). Pažymėtina, kad tokie kreipimaisi negali būti laikomi atliktais iš karto po sutarties įvykdymo suvaržymo CK 6.204 straipsnio 3 dalies prasme. Toks suvaržymas, jei jį sudarančios aplinkybės iš tiesų nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos anksčiau, paaiškėjo dar nurodytame 2006 m. gruodžio 8 d. visuotiniame ieškovo dalininkų susirinkime. Atkreiptinas dėmesys, kad 2007 m. lapkričio 15 d. prašymas pakeisti Bendradarbiavimo sutartį buvo pateiktas po to, kai ieškovas ir tretieji asmenys buvo informuoti apie šios sutarties nutraukimą. Galimybe dėl sutarties pakeitimo kreiptis į teismą apskritai nebuvo pasinaudota, toks reikalavimas nebuvo pareikštas ir šioje byloje.

33Įvertinus bylos duomenis, galima daryti išvadą, kad nuo Bendradarbiavimo sutarties sudarymo 2006 m. vasario 2 d. iki jos nutraukimo 2007 m. gruodžio 21 d. faktiškai jokie esminiai pastatų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, numatyti sutarties priede Nr. 1, neatlikti, taip pat nepasiektas tikslas atkurti ieškovo tiesioginę veiklą. Ieškovo ir trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymas, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, apsiribojo kelių darbuotojų priėmimu, įvairių sutarčių sudarymu, o ne realiais, pastatų būklę galinčiais pagerinti darbais. Ieškovas ir tretieji asmenys nesiėmė įstatyme numatytų priemonių, kad, jų teigimu, iš esmės pasikeitus sutarties vykdymo aplinkybėms, sutartis būtų pakeista, todėl įsipareigojimų nevykdymo neigiamos pasekmės tenka būtent jiems.

34Vertinant padarytus Bendradarbiavimo sutarties pažeidimus, darytina išvada, kad jie yra esminiai – apeliantas negavo to, ko pagrįstai tikėjosi iš sutarties: per pakankamai ilgą laiko tarpą pastatai nesuremontuoti (nerekonstruoti), ieškovo veikla neatkurta (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.). Valstybės turto valdymas turi būti racionalus ir teikti naudą, todėl negalima daryti išvados, kad netinkamas turto valdymas jo savininkui nesukelia nuostolių. Tai, kad buvo atstatytas ieškovo mokumas, neleidžia kitų ieškovo ir trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymo traktuoti formaliu pažeidimu, nes mokumo atstatymas buvo tik pradinis šalių susitarimo tikslas, leidžiantis siekti kito – tiesioginės ieškovo veiklos atnaujinimo.

35Apeliantas, nutraukdamas Bendradarbiavimo sutartį, kaip jos nutraukimo pagrindą greta kitų aplinkybių nurodė ir tai, kad nustatyta tvarka ir terminais nepateiktas tvirtinti sutarties 4.16 punkte numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas. Bendradarbiavimo sutarties 1.2.6 punkte nustatyta, kad šios sutarties 4.16 punkte numatyto detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinti per 160 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos yra esminis sutarties pažeidimas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tokio termino nesilaikymas gali būti traktuojamas kaip itin grubus, t. y. esminis sutarties pažeidimas, pažeidžiantis kitų sutarties dalyvių interesus. Ieškovas ir tretieji asmenys pripažįsta, kad detalus veiklos ir investicijų projektas turėjo būti pateiktas 2006 m. gruodžio 2 d. (t. 6, b. l. 43-44), tačiau, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, jis buvo pateiktas tik 2007 m. antroje pusėje. Įvertinus nurodytą ir aukščiau konstatavus, kad ieškovas ir tretieji asmenys nesiėmė įstatyme numatytų priemonių Bendradarbiavimo sutarčiai pakeisti, šis pažeidimas taip pat laikytinas pagrindu nutraukti sutartį (CK 6.217 str. 5 d.).

36Padarius išvadą, kad Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 numatyti pastatų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai neatlikti, ieškovo tiesioginė veikla neatnaujinta, spręstina, kad, apeliantui nutraukus šią sutartį, taip pat atsirado pagrindas nutraukti Panaudos ir Žemės nuomos sutartis – panaudos teise perduoti pastatai ir išnuomotas žemės sklypas nenaudojami pagal paskirtį (CK 6.564 str. 1 d. 1 p., 6.641 str. 1 d. 1, 2 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. 3 d., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 14 d.).

37Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismai netinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, taip pat netinkamai aiškino ir taikė ginčui aktualias materialinės teisės normas, todėl skundžiama teismo sprendimo dalis, kuria iš dalies tenkinti ieškiniai, naikinama ir šioje dalyje priimamas naujas sprendimus – ieškiniai atmetami (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo dalį, kuria ieškiniai tenkinti iš dalies ir 1997 m. spalio 1 d. tipinės panaudos sutarties dėl sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų valdomo valstybės turto perdavimo valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, 1999 m. gegužės 12 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 308 ir 2006 m. vasario 1 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 nutraukimai pripažinti negaliojančiais ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – nurodytus ieškinių reikalavimus atmesti.

40Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Vilniaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas VŠĮ reabilitacijos centras „AUŠVEITA“ prašė pripažinti 1997... 6. Ieškovas nurodė, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir UAB „Aušveita“... 7. Trečiasis asmuo UAB ŠOU AGENTŪRA „PROMATA“ prašė pripažinti... 8. Trečiasis asmuo nurodė, kad tretieji asmenys savo lėšomis įvykdė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 11. Teismas nurodė, kad Bendradarbiavimo sutarties dalykas – atkurti ieškovo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliantas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašo panaikinti... 14. 1. Teismas netinkamai vertino Bendradarbiavimo sutarties vykdymą, jos... 15. 2. Teismas neteisingai taikė CK 6.204 straipsnį, reglamentuojantį... 16. 3. Panaudos ir Nuomos sutartys nutrauktos vadovaujantis imperatyviomis... 17. Ieškovas VŠĮ reabilitacijos centras „AUŠVEITA“ prašo palikti pirmosios... 18. Ieškovo teigimu, aplinkybė, kad statiniams buvo būtina rekonstrukcija ir... 19. Tretysis asmuo UAB ŠOU AGENTŪRA „PROMATA“ prašo palikti pirmosios... 20. Trečiasis asmuo papildomai pažymi, kad detalaus veiklos ir investicijų... 21. Tretieji asmenys UAB „ELGUVA“ ir UAB „VILNIAUS VANDENS PARKAS“ prašo... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Byla apeliacine tvarka nagrinėjama pakartotinai po kasacijos. Teisėjų... 25. Byloje nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir ieškovas 1997 m.... 26. Esminę reikšmę vertinant iš ginčo sutarčių atsiradusius šalių... 27. Kasacinis teismas pažymėjo, kad Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 yra... 28. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Bendradarbiavimo sutarties priedu... 29. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo spręsti, kad Bendradarbiavimo... 30. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad CK 6.204 straipsnyje nėra nustatyta,... 31. Ieškovas ir tretieji asmenys aptariamą Bendradarbiavimo sutarties pakeitimą... 32. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų susitarusios dėl aptariamo... 33. Įvertinus bylos duomenis, galima daryti išvadą, kad nuo Bendradarbiavimo... 34. Vertinant padarytus Bendradarbiavimo sutarties pažeidimus, darytina išvada,... 35. Apeliantas, nutraukdamas Bendradarbiavimo sutartį, kaip jos nutraukimo... 36. Padarius išvadą, kad Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 numatyti... 37. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismai... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo dalį, kuria... 40. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....