Byla 2-3327-297/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui N. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo pagal 2002-10-25 sudarytą Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. V-9.3A673-35690951 894,55 Lt skolos, 1653,13 Lt delspinigių, 45,46 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 2593,14 Lt, taip pat 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovas, kuriam 2014-07-09 asmeniškai įteiktos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas apie atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014-07-29.

4Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė 2002-10-25 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. V-9.3A673-35690951 (b. l. 5-6), darbo užmokesčio ir kitų pajamų pažymą (b. l. 7), N. L. paso socialinio draudimo pažymėjimo kopijas (b. l. 8-9), 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 (b. l. 10-13), 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 14), sąskaitas Nr. 3373939, 3713476, 4408393, 4540641, 4771286, 5018835, 5278310, 5550048, (b. l. 15-22), PVM sąskaitas faktūras Nr. 908474, 1146623, 1465817, 1830857, 2248735, 2608029, 2943103, 3284391, 3676289, 4019446, 4366464, 4726413, 5127099, 5541555, 6301788 (b. l. 23-37), išrašą iš priedo Nr. 1 prie Reikalavimų perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 38), 2014-06-23 delspinigių skaičiavimo aktą (b. l. 39), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (b. l. 40). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2002-10-25 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties Nr. V-9.3A673-35690951, sudarytos tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo N. L., pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 1.73 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.192 str.); 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius „UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovui UAB „Gelvora“, apie ką atsakovas buvo tinkamai informuotas pranešimais (CK 6.101 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai leidžia teismui spręsti, kad atsakovas neįvykdė visų savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, todėl laikytina, kad jis pažeidė prievolę, kas sudaro pagrindą kilti atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 1 d., 2 d.). Dėl išdėstytų motyvų iš atsakovo ieškovui priteistina 894,55 Lt skola.

7Pagal CK 6.256 str. 2 d. nuostatas asmeniui, neįvykdžiusiam sutartinės prievolės, tenka pareiga sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas, remdamasis 2002-10-25 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties Nr. V-9.3A673-35690951 6.6 punktu, yra paskaičiavęs delspinigius po 0,1 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2014-04-22 (1848 dienų), t. y. 1653,13 Lt delspinigių, (b. l. 39).

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartys sudarytos tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, delspinigius prašoma priteisti už ilgesnį nei už 5 metų laikotarpį, delspinigių suma yra beveik du kartus didesnė nei skola, sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir yra mažintini vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kur numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Tuo pagrindu delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 161,02 Lt (894,55 Lt*0,1 %*180 dienų = 161,02 Lt) delspinigių.

9Ieškovas CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p. pagrindu prašė priteisti jam iš atsakovo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas – 45,46 Lt. Nurodė, kad šias išlaidas sudaro, darbuotojo darbo priemonės (popierius, vokas ir spausdinimas), pranešimai Lietuvoje, užklausos ir pan. (b. l. 40), tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Be to, teismas įvertina tai, kad ieškovas vykdo ūkinę - komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl ieškovo išlaidos tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

10Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, tuo pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 72,00 Lt žyminis mokestis. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora”, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074 AB SEB bankas, b. k. 70440, iš atsakovo N. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 894,55 Lt skolos ir 161,02 Lt delspinigių - iš viso 1055,57 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt penkis litus 57 ct), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1055,57 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai