Byla e2-963-717/2019
Dėl avanso grąžinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. T. ieškinį atsakovams N. B. ir A. D. dėl avanso grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė A. T. (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų N. B. ir A. D. (toliau – atsakovai) 5 000 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad šalys 2018 m. gegužės 9 d. preliminarią sudarė sutartį, pagal kurią atsakovai įsipareigojo atsakovei parduoti jiems nuosavybės teise priklausantį statomą sublokuotą namą 70 kv. m. su žemės dalimi, unikalus Nr. ( - ), už 70 000 Eur iki 2018 m. rugsėjo 30 d., ir sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovė atsakovams į jų nurodytą sąskaitą banke sumokėjo 5 000 Eur avansą, tačiau atsakovai iki nustatyto termino pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovų kaltės, nes statomo namo statybos darbai nėra užbaigti.

5Atsakovams procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – išsiuntus procesinius dokumentus atsakovų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais ( - ), atsakovui A. D., ( - ), atsakovui N. B., ir laikomi įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (e. b. kopijos b. l. 46, 47). Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkinamas.

9Teismas, atlikęs formalų byloje esančių įrodymų vertinimą nustatė, kad šalys 2018 m. gegužės 9 d. sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią atsakovai iki 2018 m. rugsėjo 30 d. įsipareigojo parduoti jiems nuosavybės teise priklausantį statomą sublokuotą namą 70 kv. m. su žemės dalimi, unikalus ( - ), už 70 000 Eur (sutarties 1.1., 2.1., 2.5. punktai). Ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovams 5 000 Eur avansą į jų nurodytą banko sąskaitą (sutarties 2.1. punktas). Ieškovė 2018 m. gegužės 9 d. atsakovams bankiniu mokėjimo nurodymu pervedė 5 000 Eur sumą. Atsakovo A. D. įrašas preliminarios sutarties apačioje patvirtina, kad atsakovai 5 000 Eur avansą iš ieškovės tikrai gavo. Šalių sutartu terminu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovės nurodymu dėl atsakovų kaltės, kadangi iki šiol statomo namo statybos darbai, kurie numatyti pagal preliminarią sutartį, nėra užbaigti. Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, įrodančių jų prievolių ieškovei įvykdymą pagal sutartį ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Kvalifikavus ginčo sumą kaip avansą, nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti šiais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2008; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; kt.). Atsakovai neįvykdė preliminarioje sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų – iki 2018 m. rugsėjo 30 d. nepardavė statomo sublokuoto namo 70 kv. m. su žemės dalimi, unikalus Nr. 4400-3795-3229, esančių Ašigalio g. 2b, Kaunas, už 70 000 Eur – dėl ko tarp šalių nebuvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo–pardavimo sutartis. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovų solidariai priteisiama 5 000 Eur sumokėto avanso.

11Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų priteisiamos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovų atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti ir iš atsakovų ieškovei solidariai priteisti 5 000 Eur avansą ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 285 straipsnis).

13Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovų solidariai priteisiama 1 151 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 151 Eur žyminis mokestis (113 Eur už turtinį reikalavimą ir 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) ir 1 000 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteisiamos 12,84 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš kiekvieno po 6,42 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš solidariai iš atsakovų N. B., asmens kodas ( - ) ir A. D., asmens kodas ( - ) ieškovei A. T., asmens kodas ( - ) 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) avansą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (5 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 8 d. d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 151 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt vieno euro) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovo N. B., asmens kodas ( - ) valstybei 6,42 Eur (šešių eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ) valstybei 6,42 Eur (šešių eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

20Atsakovai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, Laisvės al. 103, Kaunas) per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai