Byla 1-788-229/2016
Dėl atsakomybės už melagingą parodymų davimą pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d., bei jai buvo išaiškintos teisės, numatytos Lietuvos Respublikos BPK 281 str. pasirašytinai ir prisiekusi melagingai davė parodymus, kad 2015-03-01 apie 18-19 val. ji buvo įsėdusi į A. Z. vairuojamą taksi automobilį bei parodė, kad A. Z. neturėjo šaunamojo ginklo, nebuvo girtas bei nematė dešinės rankos kruvinų krumplių

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Bilevičienė, sekretoriaujant Raimundai Šateikienei, dalyvaujant prokurorei Gailutei Vilkienei, gynėjai advokatei L. B., kaltinamajai R. N.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3R. N., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) Biržų r., lietuvė, Lietuvos pilietė, profesinio išsilavinimo, gyv. ( - ), deklaravusi gyvenamąją vietą ( - ), išsiskyrusi, bedarbė, neteista,

4kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 235 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

5R. N. 2016 m. sausio 19 d. 9.00 val., būdama Panevėžio miesto apylinkės teisme, adresu Laisvės a. 17, Panevėžyje, pirmos instancijos teismo posėdyje nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-58-830/2016, buvo įspėta dėl atsakomybės už melagingą parodymų davimą pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d., bei jai buvo išaiškintos teisės, numatytos Lietuvos Respublikos BPK 281 str. pasirašytinai ir prisiekusi melagingai davė parodymus, kad 2015-03-01 apie 18-19 val. ji buvo įsėdusi į A. Z. vairuojamą taksi automobilį bei parodė, kad A. Z. neturėjo šaunamojo ginklo, nebuvo girtas bei nematė dešinės rankos kruvinų krumplių.

6Kaltinamoji R. N. nurodė, kad kaltės nepripažįsta ir pasinaudojo Lietuvos Respublikos BPK įtvirtinta teise atsisakyti duoti parodymus.

7Liudytoja L. B. parodė, kad 2015-03-01 pas ją į namus, apie 19.00 val., atvyko buvęs sutuoktinis A. Z., kuris buvo pakankamai išgėręs, nestabilios būsenos. Buvo grasinimas nužudyti su šaunamuoju ginklu, kurį jis su savimi turėjo. Tai buvo pistoletas, buvo grasinama su ja susidoroti. Jo rankose matė ginklą, kurį iš dėklo išsitraukė. Dėklas buvo per petį permestas. Ginklo rankena matėsi išlindusi iš dėklo. Kaip A. Z. atsirado prie jos namo- nežino, bet pats vairuoti jis negalėjo, kadangi matė, kad jo dešinė ranka yra kruvina. Dėl šio įvykio buvo baudžiamoji byla ir A. Z. buvo nuteistas. R. N. dalyvavo procese kaip liudytoja ir davė parodymus. Tik posėdžio metu sužinojo, kad yra tokia liudytoja. Ji davė parodymus apie šį įvykį. R. N. duoti parodymai visiškai neatitiko jos parodymams. Tą vakarą jai A. Z. neminėjo, kad jis būtų atvažiavęs su R. N.. Kai jis buvo pas ją namuose, ji nuvedė jį į vonią apsiplauti kruvinų rankų, jis nusiplovė, bet vis tiek jam bėgo kraujas. Išeidamas, ginklą įsikišo po striuke.

8Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamosios matyti neteko, kai teko dalyvauti A. Z. baudžiamosios bylos nagrinėjime. Nukentėjusioji toje byloje buvo L. B.. Žino, kad A. Z. grasino susidoroti su L. B.. Kai 2015-03-01, apie 19.00 val., paskambinus L. B., ji neatsiliepė, sunerimo, atvažiavo į butą pas L. B.. Einant pas L. B., lauke nei taksi, nei jokios laukiančios moters prie laiptinės nebuvo. Laiptinės durų rankena buvo kruvina, lipant laiptais matė pritaškytą kraują iki pat L. B. buto durų. Paskambinus, duris atidarė persigandusi O. B.. Jam įėjus į koridorių, iš priekio pamatė ateinantį A. Z., kuris buvo girtas, svyruojantis, sakydamas: „visus užlenksiu“. Kai bute jis su A. Z. koridoriuje prasilenkė, jis greitai pasišalino iš buto. Matė, kad jam iš rankos bėgo kraujas, krumpliai buvo kruvini. Jis buvo apsivilkęs striukę. Už striukės buvo užkišta ranka ir matėsi lyg ir pistoleto rankena. Suprato, kad užantyje yra užkištas ginklas. Nieko nelaukęs, įėjo į kambarį, pamatė šoke sėdinčią Ligitą. Pradžioje Ligita nieko nesakė, tik po kokių 10 minučių pasakė, kad ją norėjo nužudyti, nušauti su ginklu. Žino, kad A. Z. dirba taksistu.

9Iš bylos rašytinių įrodymų, t.y., Panevėžio apygardos teismo 2016-06-17 nutarties matyti, kad apylinkės teismas pagrįstai atmetė liudytojos R. N. parodymus kaip nepatikimus (b. l. 7-10).

10Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-03-31 nuosprendžio matyti, kad liudytojos R. N. parodymus teismas atmeta. Tik praėjus po įvykio daugiau nei pusei metų, prokurorui paskelbus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, A. Z. paprašė apklausti minėtą liudytoją. Minėta liudytoja apklausos teisme metu painiojosi aplinkybėse, toje pačioje apklausoje nuolat keitė aplinkybių detales. Įvertinus tai, teismas negali šios liudytojos parodymų laikyti objektyviais ir juos atmeta (b. l. 11-15).

11Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-01-19 teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad liudytoja R. N. buvo įspėta dėl atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos BPK 163 str. ir Lietuvos Respublikos BK 235 str., prisiekė teismui ir pasirašė (b. l. 21-27).

12Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti. Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia ir liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvieji požymiai pasireiškia tiesiogine tyčia. Suprasdamas veikos pavojingumą, kaltininkas nori, kad tikrovės neatitinkanti informacija būtų užfiksuota proceso ar kituose dokumentuose ir panaudota byloje. Ikiteisminio tyrimo metu nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012).

13Teismas daro pagrįstą išvadą, kad iš tikrųjų R. N. nebuvo įvykio vietoje, nevažiavo su A. Z. taksi automobiliu ir nematė A. Z. kruvinos rankos, kadangi ikiteisminio tyrimo metu, tiriant baudžiamąją bylą Nr. 1-58-830/2016 ji parodymų nedavė, ją apklausiant teisme, jos parodymai buvo visiškai priešingi kitų liudytojų parodymams ir nustatytoms aplinkybėms dėl 2015-03-01 įvykio. Pažymėtina, kad tik praėjus po įvykio daugiau nei pusei metų, prokurorui paskelbus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, A. Z. paprašė apklausti R. N., kuri apklausos teisme metu painiojo aplinkybes, nuolat keitė aplinkybių detales. Todėl teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiosios L. B. ir A. P. nuosekliais parodymais, o kaltinamoji nagrinėjamojoje byloje, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio parodymus duoti atsisakė. Panevėžio miesto apylinkės teisme 2016-01-19 duodama parodymus nurodė, kad A. Z. buvo blaivus, normalios nuotaikos, ginklo neturėjo, apkaba buvo tuščia, kadangi ji apkabino jį ir pamačiusi, kad nėra ginklo, paklausė, kur jo ginklas. A. Z. nebuvo susižalojęs, kraujo nebuvo. Šiuo atveju nekyla jokių abejonių, kad R. N., duodama anksčiau aptartus parodymus, suprato, jog pateikia tikrovę neatitinkančią informaciją apie aplinkybes, turėjusias įtakos A. Z. atsakomybei ir kaltumui, kad savo parodymais trukdo nustatyti tiesą byloje, ir siekė, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose bei panaudota baudžiamojoje byloje, t. y. ji veikė tiesiogine tyčia ir pasikėsino į baudžiamojo įstatymo saugomą objektą – teisingumą.

14Taip pat, iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-03-31 nuosprendžio matyti, kad eilę kartų apklausiant A. Z., ikiteisminio tyrimo metu, jis liudytojos R. N. nenurodė, paskelbus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, A. Z. paprašė apklausti minėtą liudytoją (b.l. 14), kuri apklausos teisme metu painiojo aplinkybes, toje pačioje apklausose keitė aplinkybių detales. Tuo motyvuojant minėtame nuosprendyje teismas R. N. parodymus nelaikė objektyviais ir atmetė. Panevėžio apygardos teismas 2016-06-17 išsprendęs bylą apeliacine tvarka nutartyje patvirtino Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendyje konstatuotą faktą, kad liudytoja R. N. iš tiesų painiojosi aplinkybėse, iš pradžių teigė, kad atsimena, kaip matė tuščią ginklo dėtuvę, vėliau nurodė, kad neatsimena. Apeliacinės instancijos teismas taip pat priėjo išvados, kad yra pagrindo manyti, jog R. N. davė sąmoningus ir neteisingus parodymus, norėdama juos priderinti prie nuteistojo parodymų, siekiant padėti jam išvengti baudžiamosios atsakomybės (b.l. 9).

15Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamoji R. N. 2016-01-19 apklausiama liudytoja Panevėžio miesto apylinkės teisme, esančiame Laisvės a. 17, Panevėžyje, teismo posėdžio metu, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-58-830/2016 dėl grasinimo nužudyti L. B. ar sunkiai sutrikdyti jos sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, būdama liudytoja ir Lietuvos Respublikos BPK 183 str. tvarka įspėta dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str., davė melagingus parodymus teigdama, kad 2015-03-01 apie 18-19 val. ji buvo įsėdusi į A. Z. vairuojamą taksi automobilį bei parodė, kad A. Z. neturėjo šaunamojo ginklo, nebuvo girtas bei nematė dešinės rankos kruvinų krumplių, todėl R. N. veika teisingai ir pagrįstai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad surinktų įrodymų visetas, susiejus juos į vientisą loginę grandinę, leidžiančią susiformuoti teismo vidiniam įsitikinimui dėl R. N. kaltumo, rodo, jog kaltinamoji, veikdama tiesiogine tyčia, suvokdama neteisėtą savo veiksmų pobūdį, suprasdamas savo, kaip liudytojos baudžiamojoje byloje, procesinę padėtį, žinodama savo pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus, 2016 m. sausio 19 d. apklausiama kaip liudytoja ir būdama pasirašytinai įspėta dėl atsakomybės pagal LR BK 235 str., ikiteisminio tyrimo metu davė melagingus parodymus, patvirtindama A. Z. gynybinę versiją apie pastarojo vykimo pas L. B. bei buvimo pas L. B. aplinkybes, taip siekdama padėti A. Z. išvengti baudžiamosios atsakomybės, suprasdama ir norėdama, kad ši melaginga informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje.

17Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d.), bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d.), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Teismas įvertina padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kilusius padarinius. Kaltinamoji R. N. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai, veika tyčinė, baigta, padaryta iš savanaudiškų paskatų, siekiant įtakoti A. Z. atsakomybę, praeityje kaltinamoji nebuvo teista (b.l. 39), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b.l. 38), pagal gyvenamąją vietą raštiškų nusiskundimų negauta (b.l. 51), buvo registruota psichikos sveikatos centro įstaigoje, diagnozuotas pasikartojantis depresijos sutrikimas. Vidutinio sunkumo depresijos epizodas (b.l. 43), Panevėžio teismo psichiatrijos skyriaus specialisto 2016-09-28 išvadoje NR 97TPK-297/2016 nurodyta, kad jai netikslinga skirti ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę (b. l. 48), priklausomybės ligų kabinete neregistruota (b. l. 43), nedirba (b.l. 40), registruota darbo biržoje (b.l. 41). Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Esant minėtoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad R. N. teisiama pirmą kartą, nėra jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, kaltinamajai skirtina Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d. įstatymo sankcijoje numatyta bausmė- bauda, jos dydį nustatant mažesnį nei Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 2 p. nustatytas baudos vidurkis, nes tokia bausmė visiškai atitiks jos paskirtį – nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir paveikti jį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, taip pat ir formuojamą teismų praktiką tokio paties pobūdžio baudžiamosiose bylose (Baudžiamosios bylos Nr. 1A-737-361/2012; 1A-343-256/2012; 1A-393-64/2010; 1A-229-300/2009 ir kt.).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsniu, iš R. N. išieškotinos 3,10 Eur turėtos proceso (pašto) išlaidos valstybei.

19Kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti- paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, po įsiteisėjimo, panaikintina.

20Vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 303, 305 – 307-308 straipsniais teismas,

Nutarė

21R. N., asmens kodas ( - ) pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje ir nubausti - 5 MGL ( 188,30 Eur) bauda.

22Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsitesėjus panaikinti.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsniu, iš R. N. išieškoti 3,10 Eur. turėtas proceso (pašto) išlaidos valstybei.

24Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą nuosprendį priėmusiame teisme.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. R. N., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) Biržų r., lietuvė, Lietuvos pilietė,... 4. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 5. R. N. 2016 m. sausio 19 d. 9.00 val., būdama Panevėžio miesto apylinkės... 6. Kaltinamoji R. N. nurodė, kad kaltės nepripažįsta ir pasinaudojo Lietuvos... 7. Liudytoja L. B. parodė, kad 2015-03-01 pas ją į namus, apie 19.00 val.,... 8. Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamosios matyti neteko, kai teko dalyvauti... 9. Iš bylos rašytinių įrodymų, t.y., Panevėžio apygardos teismo 2016-06-17... 10. Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-03-31 nuosprendžio matyti, kad... 11. Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-01-19 teisiamojo posėdžio... 12. Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalies prasme melagingais laikomi... 13. Teismas daro pagrįstą išvadą, kad iš tikrųjų R. N. nebuvo įvykio... 14. Taip pat, iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-03-31 nuosprendžio... 15. Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamoji R. N. 2016-01-19... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad surinktų įrodymų... 17. Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsniu,... 19. Kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti- paliktina galioti... 20. Vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. R. N., asmens kodas ( - ) pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką,... 22. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsniu,... 24. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o nuteistajam nuo nuosprendžio...