Byla e2-2014-1048/2017
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Diržienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendrasis finansavimas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 578,62 Eur negrąžintos paskolos, 94,72 Eur palūkanų, 45,22 Eur administravimo mokesčio, 14,40 Eur mokėjimo palūkanų, 11,37 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovui nevykdant tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties, ieškovui padaryta 744,33 Eur nuostolių.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti asmeniškai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 1 dalis). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 2 dali).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis)

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 2015-02-04 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_11009 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1 200,00 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 25 procentai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 1 200,00 EUR kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką, mokant kas mėnesį nustatyto dydžio įmoką, o praleidus mokėjimo terminus. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, praleido įmokų mokėjimo terminus, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį. 2017-07-05 pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“. Iš skolos paskaičiavimo matyti, kad įsiskolinimas sudaro 744,33 Eur, iš jo 578,62 Eur negrąžintos paskolos, 94,72 Eur palūkanų, 45,22 Eur administravimo mokesčio, 14,40 Eur mokėjimo palūkanų, 11,37 Eur delspinigių.

9Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažintina, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė kredito sutarties teisiniai santykiai, atsakovui buvo suteiktos sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis piniginės lėšos (kreditas), o atsakovas įsipareigojo ieškovui gautą sumą grąžinti, mokėti nustatyto dydžio palūkanas bei kitus sutarties sudarymo mokesčius sutartyje numatyta tvarka ir terminais. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, jis sutartyje numatytais terminais negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, taip iš esmės pažeidė savo prievolę, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytą sutartį. Nenustatyta aplinkybių, kad sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.221 straipsnio 2 dalis). Įvertinus nustatytas aplinkybes, yra pagrindas atsakovui taikyti civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, t.y. sumokėti 578,62 Eur negrąžintos paskolos, 94,72 Eur palūkanų, 45,22 Eur administravimo mokesčio (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 14,40 Eur mokėjimo palūkanų ir 11,37 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti vėlavimo palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistinos 14,40 Eur vėlavimo palūkanų, o ieškovo reikalavimas dėl 11,37 Eur delspinigių pritesimo atmestinas.

12Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo priteistinos ieškovui turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkinto reikalavimo daliai (patenkinta 98,47 proc. reikalavimo), kurias sudaro 17,00 Eur žyminis mokestis ir 260,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 578,62 Eur negrąžintos paskolos, 94,72 Eur palūkanų, 45,22 Eur administravimo mokesčio, 14,40 Eur vėlavimo palūkanų, viso 732,96 Eur (septynis šimtus trisdešimt du eurus 96 ct), nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 277,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (17,00 Eur žyminis mokestis ir 260,00 Eur už advokato teisinę pagalbą) ieškovui UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, Vokiečių g. 20, Vilnius.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Akmenės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai