Byla B2-2194-343/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Nenorfa”

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB “Nenorfa” administracijos vadovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Nenorfa” ir

Nustatė

2teisme yra gautas UAB “Nenorfa” administracijos vadovo S. P. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nenorfa“ (b.l. 4). Pareiškime nurodoma, jog įmonė nori nutraukti veiklą, neišgali vykdyti finansinių įsipareigojimų.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir pagrindinių sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Nenorfa” tenkintinas.

5Teismui pateikti duomenys sudaro pakankamas prielaidas pripažinti, kad UAB “Nenorfa” gali būti keliama bankroto byla.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Iš ieškinio turinio akivaizdu, jog ieškovė prašo iškelti įmonei bankroto bylą ĮBĮ 9str. 7d. 1p. pagrindu, t.y. kad įmonė nemoki. 2016 09 30 balanso duomenimis UAB „Nenorfa“ turtą sudarė 6 843 Eur, nuostolis – 22 263 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos – 26 210 Eur (b.l. 12,13).

7Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad atsakovei UAB „Nenorfa“ iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9str. 7d. 1p. pagrindu, pripažinus, kad įmonė yra nemoki, nes jos skolos viršija jos turtą daugiau kaip tris kartus.

8Administruoti atsakovės UAB “Nenorfa” bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Toplit“ (B-JA144), įgaliotas asmuo R. G. (B-FA396), kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Vadovaudamasis CPK 290-291straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

10iškelti atsakovei UAB “Nenorfa” (juridinio asmens kodas 304083224, juridinis adresas: Alantos g. 3, Kaune) bankroto bylą.

11UAB “Nenorfa” administratoriumi paskirti UAB „Toplit“ (B-JA144), įgaliotas asmuo R. G. (B-FA396).

12Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

13Nustatyti, kad UAB “Nenorfa” administracijos vadovas S. P. (fizinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės vardu turimą turtą ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie finasų ministerijos; ieškovei; atsakovei; administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

15Pavesti administratoriui UAB „Toplit“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, pavesti administratoriui šios nutarties nuorašą išsiųsti visiems kreditoriams.

16Pavesti administratoriui UAB „Toplit“ per 15 dienų nuo nutarties dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį UAB “Nenorfa” kreditorių susirinkimą.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu nebus apskųsta.

Proceso dalyviai