Byla 2A-1115-580/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Vilijos Mikuckienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. J. ir R. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal A. J., R. J. ieškinį atsakovams I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“ dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir dalies nuomos mokesčio priteisimo bei pagal atsakovų I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“ priešieškinį ieškovams A. J., R. J. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. J., R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: 1) atidalyti ieškovams priklausančią nekilnojamojo turto, esančio ( - ), Vilniuje, dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakovais I. Š., Ž. G., V. G. ir UAB „Utenos praktika“ bei priteisti ieškovams 30/100 dalis negyvenamųjų patalpų, iš kurių 14,51 kv. m koridorius – poilsio kambarys, pažymėtas 3-16, 3,52 kv. m sanitarinis mazgas, pažymėtas 3-17, 17,42 kv. m darbo kabinetas, pažymėtas 3-3, 8,96 kv. m darbo kabinetas, pažymėtas 3-4a, 2,38 kv. m pagalbinė patalpa, pažymėta 3-4b, iš viso 46,79 kv. m pastato, kuriame yra patalpa – ( - ), 13P3p, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 46,79 kv. m, o atsakovams I. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“ jų turimą nekilnojamųjų patalpų dalies dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje – 70/100 dalių negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), Vilniuje; 2) priteisti ieškovams iš atsakovų I. Š., D. Š., V. Š. (V. Š.) 5 610 Lt negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2008-06-03 šalys Vilniaus miesto 32-ajame notarų biure sudarė nekilnojamojo daikto dalies pirkimo – pardavimo sutartį (registro Nr. AK-3106, 2008-06-09 priėmimo-perdavimo aktas), pagal kurią ieškovai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, atsakovė I. Š. asmeninės nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, atsakovai D. Š. ir V. Š. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, Ž. G. ir V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 10/100 dalių nekilnojamojo daikto dalies – 1094/10000 negyvenamosios patalpos – gamybinės patalpos nuo 1-1 iki 1-8, a1-1, a1-2, nuo 2-1 iki 2-22, nuo 3-1 iki 3-15, nuo 4-1 iki 4-18, nuo 5-1 iki 5-13, R-l, R-2, R-4, nuo R-15 iki R-26, unikalus numeris – ( - ), esančios ( - ), Vilniuje. 2008-06-03 įgaliojimu šalys įgaliojo G. L. atstovauti ieškovus ir atsakovus visais klausimais, susijusiais su dalimi (1094/10000) jiems nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų/gamybinių patalpų. Nurodė, kad 2008-07-01 šalys sudarė patalpų panaudos sutartį, pagal kurią patalpų savininkai suteikė teisę panaudos gavėjui UAB „Utenos praktika“, tuomet atstovaujamai direktorės I. Š., laikinai neatlygintinai panaudos teise valdyti ir naudotis negyvenamosiomis – gamybinėmis 80,51 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis iki 2018-07-01. Ilgainiui negyvenamųjų patalpų dalies naudojimas bendru bendraturčių sutarimu tapo neįmanomas, nes tarp ieškovų ir atsakovų Š. susiklostė konfliktiniai santykiai. 2012-06-26 ieškovai išsiuntė UAB „Utenos praktika“ pranešimą dėl patalpų panaudos sutarties nutraukimo nuo 2012-08-26. UAB „Utenos praktika“ pateikė 2012-06-28 akcininkų sprendimą dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties nutraukimo. UAB „Utenos praktika“ 2012-07-17 įteikė raštą dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo. 2012-06-28 buvo gauta negyvenamų patalpos nuomos sutartis, kuria nuomotojai I. Š., D. Š. ir V. Š. išnuomojo UAB „Utenos praktika“ jiems nuosavybės teise priklausančią 80,51 kv. m ploto negyvenamąją patalpą, esančią Vytenio g. 50, Vilniuje, po 2 000 Lt.. Nuomos trukmė nuo 2012-07-01 iki 2022-07-31. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi išnuomota negyvenamųjų patalpų dalis, nesant kitų bendraturčių sutikimo. Atsakovai I. Š., D. Š. ir V. Š. neperspėjo kitų patalpų dalies bendraturčių. UAB „Utenos praktika“ faktiškai buvo perduotas didesnis nei 80,51 kv. m plotas. Nurodė, kad 2014-01-30 D. Š. ir V. Š. pardavė savo turėtas patalpų dalis bendroje dalinėje nuosavybėje atsakovui UAB „Utenos praktika“.

6Ieškovai ne kartą bandė taikiu būdu susitarti su atsakovais dėl patalpų dalies naudojimo tvarkos, kreipėsi į UAB „Utenos praktika“ vadovą, tačiau susitarimo nepasiekė. Ieškovų nuosavybės bendrumas su atsakovais varžo ieškovų laisvę, įgyvendinant teises į patalpų dalį. Atsakovai I. Š., D. Š. ir V. Š. sprendimus dėl patalpų valdymo priima nepasitarę su ieškovais. UAB „1001 projektas“ projekte siūlomas ieškovams priklausančių negyvenamųjų patalpų dalies atidalijimas laikantis proporcingumo principo bei bendraturčių interesų ir nuosavybės teisės apsaugos pusiausvyros taisyklių. Pagal pateiktą projektą iš patalpos, pažymėtos 3-4, planuojama atidalinti dalį patalpos ir prijungti prie patalpų, pažymėtų 3-3, 3-16, 3-17, taip, kad ieškovams nuosavybės teise priklausančių patalpų bendras plotas sudarytų 45 kv. m. Prašoma suformuoti atskira patalpų dalis yra mažesnė už idealiąją bendraturčių (ieškovų) dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje (46,797 kv. m). Tiek ieškovams, tiek atsakovams projektu suformuotos atskiros dalys yra tinkamos naudoti pagal tikslinę negyvenamųjų patalpų paskirtį, suformuoti atskiri įėjimai į patalpas. Atidalijus bendrąją dalinę nuosavybę ieškovų siūlomu būdu, nebus apsunkintas ir 2012-06-28 negyvenamų patalpų nuomos sutarties vykdymas.

7Atsakovai I. Š., D. Š. ir V. Š., sudarydami 2012-06-28 negyvenamų patalpų nuomos sutartį su UAB „Utenos praktika“, įsipareigojo perduoti nuomininkui 80,51 kv. m ploto patalpas, tačiau faktiškai perdavė visą bendrosios šalių dalinės nuosavybės objektą, todėl negyvenamų patalpų nuomos mokestis, kaip viso bendro daikto duodamos pajamos, privalėjo būti paskirstomas visiems bendraturčiams proporcingai jų turimai daliai. Iš UAB „Utenos praktika“ pateiktos pažymos matyti, kad 2012-06-28 negyvenamų patalpų nuomos sutarties pagrindu atsakovams I. Š., D. Š. ir V. Š. nuomininkas sumokėjo 18 700 Lt nuomos mokesčio (10 200 Lt už 2012 m. ir 8 500 Lt už 2013 m. pirmąjį pusmetį). Kadangi ieškovams priklauso 30/100 dalių faktiškai išnuomoto viso bendrosios dalinės nuosavybės objekto, ieškovai turi teisę į 30 proc. iš šio objekto gautų pajamų, t. y. 5 610 Lt.

8Ieškovai pateikė 2010-05-03 PVM sąskaitą faktūrą dėl 37 480 Lt bei pinigų priėmimo kvitus, įrodančius, kad panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu į ginčo patalpų pagerinimą investavo asmenines lėšas, pvz., už UAB „Utenos praktika“ naudojamą smėliasrautę, hidraulinį presą, modeliavimo trimerį, distiliatorių, keramikos kepimo pečių, kurie laikomi patalpų įrengimo dalimi pagal UAB „Utenos praktika“ pateiktą ūkinės komercinės veiklos vertinimo pažymą.

9Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G. prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad konkrečių derybų tarp šalių nevyko. Buvo tik kalbama apie galimus padalinimo būdus, tačiau ieškovai iš karto kreipėsi į teismą. Patalpų atidalinimo projektu ieškovai klaidina teismą, nes antras įėjimas į patalpas neįrengtas ir teisiškai neįformintas. Ieškovų prašomoje dalyje yra UAB „Utenos praktika“ lėšomis atliktas remontas, o atsakovų dalyje remontas darytas tik keliuose kambariuose, o didesnė patalpų dalis neįrengta. Patalpų atidalinimo projektą parengusi architektė vietoje pripažino, kad rengdama projektą patalpų neapžiūrėjo. Patalpų atidalinimo projektas negali būti laikomas tiksliu ir tinkamu.

10Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G. ir UAB „Utenos praktika“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė atidalyti ieškovams priklausančią patalpų dalį, priteisiant ieškovams perplanuotą dalį patalpų pagal atsakovų užsakymu parengtą projektą, t. y. 44,97 kv. m patalpą, plane pažymėtą 3-20, o atsakovams priteisiant patalpas, pažymėtas 3-3, 3-4, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-21 ir 3-22. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų įsitikinimu, jų siūlomas patalpų atidalinimo variantas yra žymiai tinkamesnis visoms šalims ir priimtiniausias dėl tokių priežasčių: - ieškovams priskiriama šiuo metu egzistuojanti patalpa, plane pažymėta 3-20, bus nežymiai keičiama paprastojo remonto būdu (neardant laikančiųjų sienos konstrukcijų ir pan.); - ieškovai turės atskirą įėjimą į atidalintą patalpą, panaudojant (perdarant į laiptus) laikinąją konstrukciją (gabaritinių krovinių keltuvą); - nenukentės UAB „Utenos praktika“ patalpose vykdoma veikla. Ieškovo prašomoje priskirti patalpų dalyje UAB „Utenos praktika“ lėšomis atliktas remontas ir įrengta laboratorija, kurios natūroje padalinti negalima, tai sutrukdytų veiklai bei galėtų sąlygoti trečiojo asmens išėjimą iš patalpų ir/ar jo reikalavimą atlyginti į patalpų įrengimą įdėtas investicijas; - ieškovams atitenka artimiausia pagal idealiąsias dalis šiuo metu egzistuojanti patalpa.

11Ieškovo pateiktas 2013-06-19 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo faktinio visų patalpų naudojimo, o tik parodo esamą patalpų būklę. Patalpų dalis, kuri tektų ieškovams pagal atsakovų priešieškinyje siūlomą atidalinimo variantą šiuo metu nėra užimta ar naudojama, nes joje net nėra atliktas remontas. Dėl nesutarimų tarp bendraturčių šios patalpos nėra fiziškai atskirtos, į jas galima patekti pro neužrakintas durys. Visus komunalinius mokesčius moka UAB „Utenos praktika“, tokiu būdu ieškovai gauna turtinės naudos ir išvengia prievolės išlaikyti patalpų dalį.

12Ieškovai priešieškinį prašė atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovų atidalijimo projekte 3-16, 3-3, 3-17 pažymėtos patalpos šiuo metu jau egzistuoja, o 3-4b, 3-4a patalpų suformavimas yra nesudėtingas ir nereikalaujantis didelių kaštų. Atsakovų argumentas, kad daiktas neegzistuoja, yra nepagrįstas. Patys atsakovai 2013-09-20 patikslintu atsiliepimu į ieškinį patvirtino, jog aptariamas įėjimas į patalpas šiuo metu nėra įrengtas ir teisiškai įformintas. Atsakovai turėjo įrodyti, kad laikinoji konstrukcija (gabaritinių krovinių keltuvas) tiek teisiškai, tiek faktiškai gali būti pritaikyta laiptų funkcijai atlikti. Atsakovų pateikta PVM sąskaita faktūra įrodo, kad laikinoji konstrukcija (gabaritinių krovinių keltuvas), prijungta prie įėjimo į patalpas, kurias atsakovai siūlo priteisti ieškovams, nuosavybės teise priklauso atsakovei I. Š.. Taigi, ieškovai, siekdami patekti į jiems priteistas patalpas, turėtų naudotis atsakovei priklausančia laikinąja konstrukcija, kas suvaržytų jų teises ir būtų pagrindu naujiems ginčams. Atidalijus ieškovų siūlomu būdu, laikinąja konstrukcija naudotųsi jos savininkai atsakovai.

13Nei atsakovai, nei nuomininkas remonto bei laboratorijos įrengimo darbams nebuvo gavę ieškovų sutikimo, kuris privalomas atliekant pagerinimus, kurie nėra susiję su bendro daikto išsaugojimu ar išlaikymu. UAB „Utenos praktika“ investuodama į nuomojamas patalpas, veikė savo rizika ir prisiėmė pasekmes. Pagal ieškovų siūlomą projektą UAB „Utenos praktika“ interesai, susiję su atliktais pagerinimais, nebus pažeisti, kadangi tokie interesai negalėjo susiformuoti. Ieškovai po atidalijimo suteiktų galimybę nuomininkui pasiimti atliktus pagerinimus, kuriuos įmanoma atskirti be neproporcingos žalos padarymo daiktui. Byloje nėra įrodymų, kokie konkrečiai pagerinimai buvo atlikti bei kas už juos sumokėjo. Dėl atimtos galimybės naudotis patalpomis ieškovai patiria nepatogumus ir didelius turtinius nuostolius. Ieškovai turi bendrovę, kuriai reikalingos patalpos. Atsakovų projektu siūloma užmūryti šiuo metu egzistuojantį įėjimą iš patalpų, pažymėtų 3-20, į greta esančias, kitam savininkui priklausančias patalpas bei padaryti naują įėjimą į tas pačias patalpas, iškertant angą siūlomose suformuoti patalpose, pažymėtose 3-20.5. Šiuo metu egzistuojantis įėjimas yra vienintelis, kuriuo galima patekti į greta esančias patalpas, todėl atsakovai privalo pateikti šių patalpų savininko sutikimą dėl įėjimo perkėlimo. Atsakovai siūlo priteisti ieškovams neįrengtas patalpas, kurių 1 kv. m rinkos vertė yra ženkliai mažesnė už atsakovams siūlomų priteisti neįrengtų patalpų 1 kv. m vertę. Remiantis UAB „Centro kubas - Nekilnojamasis turtas“ vertinimo ataskaita, projektu siūlomų ieškovams priteisti 1 kv. m rinkos vertė yra 785,19 Lt, o atsakovams – 1 456,97 Lt, t. y. 671,78 Lt didesnė. Jei bus patenkintas priešieškinis pagal atsakovų projektą priteisiant ieškovams 44,97 kv. m ploto neįrengtas patalpas, atsakovai turėtų sumokėti ieškovams 30 209,94 Lt (44,97 kv. m x 671,78 Lt) dydžio kompensaciją, įrengti sanitarinį mazgą, pritaikyti gabaritinių krovinių keltuvą laiptų funkcijai atlikti, atlikti papildomus darbus (užmūryti esamą praėjimą į greta esančias patalpas, įrengti naują praėjimą iš šių patalpų), kas pareikalautų papildomų išlaidų.

14Atsakovas UAB „Utenos praktika“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o priešieškinį palaikė ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, naudodamas patalpas panaudos sutarties, o vėliau – ir nuomos sutarties pagrindu, savo sąskaita jas pritaikė savo įmonės veiklai, todėl yra suinteresuotas ir toliau nuomoti esamas patalpas. Jei patenkinus ieškinį, atsirastų nefunkcionalios ir bendrovės veiklai nepritaikytos patalpos – patalpa, pažymėta indeksu 3-4, turėtų būti padalinta į tris patalpas (indeksai 3-4a, 3-4b, 3-4c). Tai apsunkintų UAB „Utenos praktika“ veiklą nuomojamose patalpose. 2012-07-11 UAB „Utenos praktika“ yra sudariusi preliminarią sutartį su V. G. ir Ž. G. dėl jiems priklausančių patalpų įsigijimo ir yra sumokėjusi beveik visą pirkimo-pardavimo kainą. UAB „Utenos praktika“ taip pat taps patalpų bendrasavininkiu, todėl į jo poziciją turėtų būti atsižvelgta ne tik kaip į nuomininko, bet ir kaip galimo bendrasavininkio. Įgyvendinant ieškovų projektą, turi būti papildomai investuojama, esamos patalpos perplanuojamos, statomos naujos pertvaros. Ieškovai nenurodo, kieno lėšomis turėtų būti atlikti darbai. Patvirtinus atsakovų projektą, papildomų investicijų nereikės. Patalpos, pažymėtos indeksu 3-20, atitinka ieškovų valdomą dalį bendrojoje nuosavybėje, yra užtikrinamas savarankiškas patekimas į patalpas lauko keltuvu. Duomenų, kad šiuo keltuvu ieškovai negalėtų naudotis – nėra. Esant ieškovų pageidavimui, keltuvas galėtų būti perleistas ieškovų nuosavybėn.

15UAB „Utenos praktika“ laiko nepagrįstu reikalavimą priteisti 5 610 Lt negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, nes ieškovai nėra 2012-06-28 nuomos sutarties šalis ir neturi reikalavimo teisės. Išnuomotos tik dalis patalpų, atitinkanti atsakovams priklausančią patalpų dalį bendrojoje nuosavybėje. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad turėjo potencialius nuomininkus. Ieškovai iki šiol nemoka jiems tenkančios patalpų dalies komunalinių mokesčių. Ieškovas R. J. asmeninių lėšų nėra investavęs, nes ieškovo pateikti mokėjimai atlikti R. J., kaip tuometinio UAB „Utenos praktika“ vadovo, įmonės lėšomis, kurios jam buvo išduotos atsiskaitymui su tiekėjais. Kaip matyti iš 2010-05-03 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ PVM sąskaitos faktūros VMSDA Nr. 01944, pagal šią sąskaitą UAB „Utenos praktika“ įsigijo įrangą, o ne investavo į patalpas. Nurodė, kad UAB „Utenos praktika“ yra pasirengusi prisidėti prie laiptų pagal atsakovų projektą įregistravimo piniginėmis lėšomis (ne daugiau kaip 10 000 Lt).

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį patenkino visiškai – nutarė atidalyti ieškovams R. J., A. J. priklausančią patalpų dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakovais, priteisiant perplanuotą dalį patalpų pagal atsakovų užsakymu parengtą UAB „MŽ projektai“ 2013 m. projektą, t. y. 44,97 kv. m patalpą, plane pažymėtą indeksu 3-20, atsakovams I. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“ naudai priteisiant patalpas, pažymėtas indeksais 3-3, 3-4, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-21 ir 3-22, taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

18Teismas nustatė, kad pagal 2008-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį bei 2008-06-09 priėmimo-perdavimo aktą, atsakovė I. Š. asmeninės nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, atsakovai D. Š. ir V. Š. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, Ž. G. ir V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 10/100 dalių nekilnojamojo daikto dalies. Nekilnojamasis daiktas - 1094/10000 negyvenamosios patalpos-gamybinės patalpos nuo 1-1 iki 1-8, a1-1, a1-2, nuo 2-1 iki 2-22, nuo 3-1 iki 3-15, nuo 4-1 iki 4-18, nuo 5-1 iki 5-13, R-l, R-2, R-4, nuo R-15 iki R-26 (unikalus Nr. ( - )) esančios ( - ), Vilniuje, patalpas sudaro 148,97 kv. m nuo 1 361,76 kv. m.

19Pagal 2008-07-01 patalpų panaudos sutartį Nr. 1 panaudos davėjai I. Š., D. Š., V. Š., Ž. G., V. G., A. J. ir R. J. suteikė teisę panaudos gavėjui UAB „Utenos praktika“ laikinai neatlygintinai panaudos teise valdyti ir naudotis negyvenamosiomis-gamybinėmis 80,51 kv. m ploto bendrojo naudojimo patalpomis, esančiomis ( - ), Vilniuje, iki 2018-07-01 tikslu įrengti dantų technikų laboratoriją ir automobilių stovėjimo aikštelę. Tuo atveju, jei patalpos bus jam parduotos, UAB „Utenos praktika“ investuotos į patalpas lėšos bus užskaitytos. Pagal Panaudos sutarties 2.2.2 punktą UAB „Utenos praktika“ įsipareigojo savo lėšomis atlikti nuomojamų negyvenamųjų patalpų rekonstrukciją pagal projektą, o pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, turi perduoti tvarkingas patalpas su pertvarkymais, kurių negalima atskirti be žalos patalpoms.

20UAB „Utenos praktika“ turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo 2010-10-19 pažymoje nurodytos patalpos, indeksai 2-3-1, 2-3-3, 2-3-4, 2-3-9, 2-3-14, 2-3-15, kuriose įrengta dantų technikų laboratorija, esančios gamybinio pastato antro aukšto dalyje, įėjimas iš bendro koridoriaus, bendras patalpų plotas- 80,51 kv. m. UAB „Utenos praktika“ duomenimis, esant direktoriui R. J., investavo į patalpas 53 272,68 Lt. Ieškovai pripažįsta tik apie 32 208,25 Lt investiciją.

212012-06-26 ieškovai išsiuntė UAB „Utenos praktika“ pranešimą dėl patalpų panaudos sutarties nutraukimo nuo 2012-08-26. UAB „Utenos praktika“ 2012-06-28 akcininkų sprendimu nuspręsta nuo 2012-07-01 nutraukti patalpų panaudos sutartį ir sudaryti naują sutartį su naujais nuomotojais. 2012-06-28 sudaryta negyvenamų patalpos nuomos sutartis Nr. 12/06/28, kuria nuomotojai I. Š., D. Š. ir V. Š. išnuomojo nuomininkui UAB „Utenos praktika“ 80,51 kv. m ploto negyvenamąją patalpą, esančią Vytenio g. 50, Vilniuje, nuomotojams priklausančią nuosavybės teise.

22Ieškovas R. J. yra įkūręs UAB „Roberto laboratorija“, kurios pagrindinė veikla – medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba, protezų gamyba. Teismas nenustatė asmeninių R. J. investicijų į patalpas, pažymėjo, kad buhalteriniai dokumentai išrašyti ne R. J., o UAB „Utenos praktika“ vardu. Pagal 2010-05-03 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ PVM sąskaitą faktūrą dėl 37 480 Lt UAB „Utenos praktika“ įsigijo medicininę įrangą, tačiau tai nepatvirtina, kad 37 480 Lt buvo investuota į ginčo patalpas.

23Svarstydamas dėl šalių projektų priimtinumo, teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovų projekte nurodyta, jog jo pagrindinis tikslas – padalinti gamybinę patalpą į naujus turtinius vienetus, šių gamybinių patalpų esami išoriniai matmenys bei pastato tūris nekinta. Teismas nurodė, kad šalių projektai yra techniškai nepriimtini, todėl galimi abu variantai. Nurodė, kad keltuvai nuosavybės teise priklauso I. Š., kuri teisminio nagrinėjimo metu neprieštaravo, jog ieškovai juo naudotųsi, jei ginčo patalpos būtų atidalintos pagal atsakovų projektą. Atsakovai pateikė rašytinį gretimų patalpų savininkų sutikimo dėl laiptinės (atskiro įėjimo) įrengimo, o UAB „Utenos praktika“ pateikė rašytinį sutikimą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad įėjimas į UAB „Utenos praktika“ patalpas, kurios yra greta patalpų, indeksas 3-20, būtų perkeltas pagal šio projekto sprendimą ir sutiko organizuoti laiptų (atskiro įėjimo) įteisinimą pagal UAB „MŽ projektai“ projektą bei išpirkti ieškovų patalpų dalį už rinkos kainą – apie 30 000 Lt. Pagal ieškovų projektą antras įėjimas į ginčo patalpas neįrengtas ir neįregistruotas, o dalyje, kurią ieškovai nori prisiteisti, UAB „Utenos praktika“ lėšomis atliktas remontas, o atsakovams skirtinoje dalyje remontas atliktas tik keliose kambariuose, didesnė patalpų dalis neįrengta. Pagal ieškovų projektą ieškovams būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas, nes jie įgytų UAB „Utenos praktika“ suremontuotas patalpas su tiesioginiu įėjimu į patalpas, o atsakovams liktų nesuremontuota patalpų dalis, į kurią patekti galima per ieškovų patalpas. Tai prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, nes ieškovai patalpų neremontavo, komunalinių mokesčių nemoka. Teismas nurodė, kad iš 2008-07-01 patalpų panaudos sutarties 1.3 punkto matyti, jog šalys susitarė, kad panaudos gavėjo UAB „Utenos praktika“ lėšos, kurias pastarasis investavo į patalpas, pardavimo atveju bus užskaitytos. Taigi, teismo vertinimu, UAB „Utenos praktika“ pagrįstai tikėjosi, kad jei šalių susitarimu patalpose, kuriose jo lėšomis buvo atliktas remontas ir tuo metu nuomininkas vykdė veiklą, bus nupirktos, investuotos lėšos bus įskaitytos ir atsakovas toliau vykdys veiklą. 2014-01-30 UAB „Utenos praktika“ įgijo nuosavybės teises į dalį ginčo patalpų ir toliau vykdo veiklą ginčo patalpose, kurias pritaikė savo veiklai. Teismas nurodė, kad panaudos sutartis nutraukta ieškovų iniciatyva, todėl jie prisiėmė civilinę atsakomybę dėl galimų UAB „Utenos praktika“ nuostolių atsiradimo. UAB „Utenos praktika“ faktiškai įrengė dantų technikų laboratoriją, todėl patenkinus ieškinį, jam tektų iš naujo įrengti patalpas ir gauti leidimus. Pagal ieškovų projektą patalpa, pažymėta indeksu 3-4, turėtų būti padalinta į tris patalpas, kurios nepritaikytos įmonės veiklai ir nefunkcionalios, todėl būtų pažeisti UAB „Utenos praktika“ interesai. Šiuo metu patalpos neegzistuoja, todėl tektų papildomai investuoti ne tik į atsakovams siūlomas patalpas (indeksas 3-20), bet ir į ieškovams priskirtinas patalpas, nes ieškovų dalis bendroje dalinėje nuosavybėje atitinka patalpą, pažymėtą indeksu 3-20.

24Atsakovų projekte konkrečių dalių plotas proporcingai atitinka ieškovų bei atsakovų dalis, o atidalijimo būdas yra priimtiniausias ir techniškai įmanomas, nepažeidžia kitų bendraturčių interesų ir nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai. Atsižvelgdamas į tai, teismas tenkino priešieškinį, o ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovai ieškinio reikalavimų dėl turto vertės pagerinimo neįrodė, todėl nėra pagrindo priteisti ieškovams piniginės kompensacijos iš atsakovų. Teismas atmetė ieškovų reikalavimą dėl 5 610 Lt nuomos mokesčio priteisimo. Nurodė, kad panaudos bei vėliau nuomos sutartimis atsakovui buvo išnuomojama patalpų dalis, atitinkanti atsakovams priklausančią patalpų dalį bendrojoje nuosavybėje (80,51 kv. m), o duomenų dėl visos naudojamos patalpos nepateikta. Ieškovai nėra 2012-06-28 nuomos sutarties šalimis. Patalpa, pažymėta indeksu 3-20, neįrengta ir byloje nėra duomenų, kad UAB „Utenos praktika“ ja objektyviai naudojasi ir atsakovai iš šios patalpų dalies gauna pajamas. Ieškovai nepateikė duomenų, kad turėjo potencialius nuomininkus. 2013-06-19 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota, jog ginčo patalpose vykdoma veikla, tačiau protokolas neįrodo faktinio visų patalpų naudojimo, o parodo tik esamą patalpų būklę.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

26Ieškovai A. J. ir R. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą ir ieškovų ieškinį tenkinti, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Nurodo, kad pagal 2008-07-01 panaudos sutartį UAB „Utenos praktika“ įsipareigojo savo lėšomis atlikti negyvenamųjų patalpų rekonstrukciją pagal projektą, o pasibaigus sutarties terminui, perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti be žalos patalpoms. Tai reiškia, kad panaudos sutartimi investavimas į patalpų pagerinimą buvo pasirinktas kaip alternatyva nuomos sutarčiai, pagal kurią nuomininkas privalėtų mokėti nuomos mokestį. Darytina išvada, kad atsakovo investicijos nesuteikė pastarajam papildomų teisių. Mano, kad priteisus atsakovams patalpas pagal ieškovų projektą, nebūtų pažeistos atsakovų teisės. Atsakovams būtų priskirtas atskiras įėjimas, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas. Teismas neįvertino UAB „Utenos praktika“ investicijų į ginčo patalpas. Tai, kad atsakovas iki šiol nėra suremontavęs visų ginčo patalpų, įrodo, jog jo atliktos investicijos turėjo atsipirkti žymiai anksčiau nei iki 2018-07-01, o patalpų panaudos sutartis nenumatė jokių apribojimų ieškovams nutraukti sutartį prieš jos pasibaigimo terminą. Bylos nagrinėjimo dalyku nebuvo nuostolių priteisimo klausimas, todėl teismas išėjo už ieškinio ribų. Padalinus patalpas ieškovų nurodytu būdu, tiek ieškovams, tiek atsakovams tektų po dalį patalpų, kuriose atliktas remontas. Tuo tarpu atsakovų siūlomas padalijimo būdas pranašumą suteikia tik atsakovams, nes būtent jiems tenka suremontuota patalpų dalis, o ieškovams – nesuremontuota. UAB „Utenos praktika“ yra užėmęs visas ginčo patalpas, be to, jis nėra įgijęs realios dalies patalpose. Tenkinant ieškovų ieškinį, atsakovas turėtų išsikelti tik iš 3-3 ir dalies 3-4 patalpų, kas nėra sudėtinga, nes tai yra holas ir tualetas. Pagal atsakovų projektą nėra parengtas evakuacinis kelias, yra sumažintas apšvietimas, reikės iškirsti naują angą, užmūrijant esamą, būtų reikalingos didelės investicijos įrengiant naują sanitarinį mazgą, pakeliant grindis, įrengiant laiptus ir pan., ko nėra ieškovų projekte. Teismas nepagrindė, kodėl 2013-11-03 apžiūros ir įvertinimo aktas neįtakoja teismo sprendime nurodytų motyvų. Kadangi atsakovams priskirtos suremontuotos patalpos, ieškovams turi būti sumokėta piniginė kompensacija. Kad į ginčo patalpas R. J. investavo asmeniškai, įrodo pateiktos sąskaitos, į ką pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Tai, kad 2010-05-03 sąskaita investuotos lėšos buvo panaudotos ginčo patalpoms, įrodo atsakovo UAB „Utenos praktika“ pateikta ūkinės-komercinės veikslo vykdymo sąlygų vertinimo pažyma. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl nuomos mokesčio dalies priteisimo, nes UAB „Utenos praktika“ buvo išnuomotos ir ieškovams tenkančios patalpos, už ką jiems turi būti atlyginta.

28Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“ prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal panaudos sutartį atsakovui UAB „Utenos praktika“ investicijos į patalpas turėjo atsipirkti panaudos būdu šias patalpas valdant ne trumpiau nei 10 metų. Kadangi panaudos sutartis buvo nutraukta prieš laiką ir patalpos išnuomotos nuomos sutarties pagrindu, atsakovo investicijos neatsipirko, todėl jis turi teisę reikalauti, kad ginčo patalpos būtų paskirtos būtent atsakovui. Nei panaudos, nei nuomos sutartis nenumatė, kad turi būti suremontuotos visos patalpos, dėl to nėra pagrindo sutikti su ieškovų argumentų, kad atsakovo investicijos nesuremontavus visų patalpų jau turėjo atsipirkti. Visos ieškovo tariamos asmeninės investicijos buvo atliktos jam einant bendrovės vadovo pareigas, tad R. J. prisidėjimas prie patalpų pagerinimo neįrodytas. Medicininės įrangos įsigijimas nėra patalpų įrengimas. Padalijus patalpas ieškovų nurodytu būdu, jiems atitektų kitų asmenų suremontuotos patalpos. Atsakovų siūlomas padalijimo būdas atitinka daugumos bendraturčių interesus bei šiuo metu faktinį patalpų naudojimą, ieškovams užtikrinamas atskiras įėjimas. Atsakovų siūlomu padalijimo būdu nereikės įrenginėti naujų patalpų, investuoti lėšų, bus užtikrintas UAB „Utenos praktika“ veiklos tęstinumas. Ieškovai nėra nuomos sutarties šalis, dėl to jų reikalavimas priteisti dalį nuomos mokesčio yra nepagrįstas, be to, atsakovui išnuomota tik dalis patalpų.

29Ieškovai A. J. ir R. J. pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad tuo atveju, jei ginčo patalpos atsakovui būtų perduotos ne panaudos sutarties, o nuomos pagrindais, per faktinį laikotarpį atsakovas būtų išleidęs 96 000 Lt, t. y. beveik 3 kartus didesnę sumą, nei investuota. Byloje nėra konkrečiai numatyta, kiek atsakovas investavo į ginčo patalpas. Panaudos sutartyje nebuvo numatytas apribojimas nutraukti sutartį prieš terminą, o atsakovas turėjo prisiimti visą riziką pasirašydamas sutartį. Nurodo, kad teismas priėmė ieškovų reikalavimą dėl piniginės kompensacijos priteisimo ir jį vertino, dėl to atmestini atsakovų argumentai dėl netinkamo reikalavimo pateikimo. Pažymėjo, kad ieškovams priteistos patalpų dalies vertė yra mažesnė, nei priteista atsakovams.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

33Šioje byloje priimta 2015 m. kovo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovų apeliacinį skundą, paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimo dalis, kuria ieškovams priklausančių patalpų dalis atidalyta iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakovais, priteisiant ieškovams perplanuotą dalį patalpų pagal atsakovų užsakymu parengtą UAB „MŽ projektai“ 2013 m. projektą, ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, o kitą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 26 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Taigi, šio apeliacinio proceso dalykas yra ieškovo ir atsakovo projektų dėl atidalinimo0 iš bendrosios nuosavybės įvertinimas.

34Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal 2008-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį bei 2008-06-09 priėmimo-perdavimo aktą, atsakovė I. Š. asmeninės nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, atsakovai D. Š. ir V. Š. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 30/100 dalių, Ž. G. ir V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje nusipirko ir priėmė 10/100 dalių nekilnojamojo daikto dalies. Nekilnojamasis daiktas - 1094/10000 negyvenamosios patalpos-gamybinės patalpos nuo 1-1 iki 1-8, a1-1, a1-2, nuo 2-1 iki 2-22, nuo 3-1 iki 3-15, nuo 4-1 iki 4-18, nuo 5-1 iki 5-13, R-l, R-2, R-4, nuo R-15 iki R-26 (unikalus Nr. ( - )) esančios ( - ), Vilniuje, patalpas sudaro 148,97 kv. m nuo 1 361,76 kv. m.

35Pagal 2008-07-01 patalpų panaudos sutartį Nr. 1 panaudos davėjai I. Š., D. Š., V. Š., Ž. G., V. G., A. J. ir R. J. suteikė teisę panaudos gavėjui UAB „Utenos praktika“ laikinai neatlygintinai panaudos teise valdyti ir naudotis negyvenamosiomis-gamybinėmis 80,51 kv. m ploto bendrojo naudojimo patalpomis, esančiomis Vytenio g. 50, Vilniuje, iki 2018-07-01 tikslu įrengti dantų technikų laboratoriją ir automobilių stovėjimo aikštelę. Tuo atveju, jei patalpos bus jam parduotos, UAB „Utenos praktika“ investuotos į patalpas lėšos bus užskaitytos. Pagal Panaudos sutarties 2.2.2 punktą UAB „Utenos praktika“ įsipareigojo savo lėšomis atlikti nuomojamų negyvenamųjų patalpų rekonstrukciją pagal projektą, o pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, turi perduoti tvarkingas patalpas su pertvarkymais, kurių negalima atskirti be žalos patalpoms.

362012-06-26 ieškovai išsiuntė UAB „Utenos praktika“ pranešimą dėl patalpų panaudos sutarties nutraukimo nuo 2012-08-26. UAB „Utenos praktika“ 2012-06-28 akcininkų sprendimu nuspręsta nuo 2012-07-01 nutraukti patalpų panaudos sutartį ir sudaryti naują sutartį su naujais nuomotojais. 2012-06-28 sudaryta negyvenamų patalpos nuomos sutartis Nr. 12/06/28, kuria nuomotojai I. Š., D. Š. ir V. Š. išnuomojo nuomininkui UAB „Utenos praktika“ 80,51 kv. m ploto negyvenamąją patalpą, esančią ( - ), Vilniuje, nuomotojams priklausančią nuosavybės teise.

372014-01-30 pirkimo–pardavimo sutartimi D. Š., V. Š. pardavė UAB „Utenos praktika“ 3282/100000 dalis negyvenamosios patalpos-gamybinių patalpų, nuo 1-1 iki 1-8, al-1, al-2, nuo 2-1 iki 2-22, nuo 3-1 iki 3-15, nuo 4-1 iki 4-18, nuo 5-1 iki 5-13, R-1, R-2, R-4, nuo R-15 iki R-26 (unikalus Nr. ( - ):0002) turinčių 1 361,76 kv. m bendro ploto, už 15 000 Lt. Bendrasavininkiai Ž. G., V. G. nuo pirmumo teisės pirkti atsisakė, kaip ir D. Š., V. Š. Ž. G. ir V. G. parduodant jiems priklausančią patalpų dalį.

38Šią bylą nagrinėjant Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, teisėjų kolegija 2015-11-25 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-620-313/2015 pateikė išsamius išaiškinimus dėl šios bylos nagrinėjimo dalyko – atidalijimo iš bendrosios nuosavybės teisinio santykio vertinimo. Minimoje nutartyje buvo pažymėta, kad CK 4.80 straipsnyje reglamentuojamas atidalijimas iš bendrosios nuosavybės yra vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų. Sprendžiant bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimo klausimus, prioritetas turi būti suteikiamas visiškam daikto atidalijimui, kaip geriausiai užtikrinančiam maksimalų įstatymų nustatytą bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. J. v. A. J., bylos Nr. 3K-3-459/2007; išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. R. v. V. R., bylos Nr. 3K-7-466/2008; teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. S. ir kt. v. R. E. B., bylos Nr. 3K-3-482/2009). Klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių ir yra neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais. Tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-559/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. S. v. L. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-213/2011; 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. O. D. V., bylos Nr. 3K-3-441-378/2015; kt.).

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad pakartotinai nagrinėdamas bylą apeliacinės instancijos teismas turi įvertinti kad, ginčo patalpas atidalijus atsakovų siūlomu būdu, ieškovams yra apsunkintas patekimas į jiems atitenkančią patalpų dalį, nes vienintelis įėjimas į ją yra per atsakovei I. Š. nuosavybės teise priklausančią laikinąją konstrukciją (laiptus). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad daiktas negali būti dalijamas taip, kad po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį, taip galbūt tarp savininkų sukuriant dar sudėtingesnius nei bendraturčių teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. J. v. A. J., bylos Nr. 3K-3-459/2007). Teismas įpareigotas tiksliai nustatyti, kaip, kokia tvarka ir kieno lėšomis laiptai (laiptinė) bus įrengti ir įteisinti, kokių teisių (pvz., servituto ar kt.) pagrindu kasatoriai jais naudosis, kaip jų naudojimasis laiptais, taip pat ir patekimas į jiems atitinkančią patalpų dalį bus užtikrinti ir apsaugoti nuo atsakovės valios pasikeitimo. Taip pat teismas turi spręsti, kokios vertės (procentine išraiška atitinkamai turimai patalpų nuosavybės daliai) patalpos (jų dalis) atitenka šalims.

40Vienam iš bendraturčių išreiškus valią atidalyti CK 4.80 straipsnio tvarka, turi būti svarstoma, kaip teisingai atidalyti bendrą turtą. Atidalijimo teisės įgyvendinimo sąlygos: 1) teismo tvarka atidalijama, jei bendraturčiams nepavyko susitarti dėl atidalijimo būdo; 2) prioritetas skiriamas atidalijimui natūra; 3) nesant atidalijimo natūra galimybės, atidalijama, paskiriant kompensaciją pinigais.

41Šioje byloje privaloma apsvarstyti bendrasavininkių galimybės atsidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalis natūra, kadangi toks nuosavybės padalinimo būdas vertinamas kaip prioritetinis bendrosios nuosavybės pasibaigimo būdas. Vertinant kiekvienos šalies pateiktą atidalinimo projektą, reikia turėti omenyje, kad statiniai gali būti rekonstruojami tik Statybos įstatymo nustatyta tvarka, laikantis Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Kaip matyti iš teismo vertinimui pateiktų projektų, šiuo metu į patalpas yra vienintelis įėjimas. Kitas įėjimas į patalpas įrengtas naudojant laikiną konstrukciją. Iš byloje esančios VĮ Registrų centro patalpų plano (t. 1, b. l. 81) matyti, jog antrasis įėjimas į patalpas nėra pažymėtas. Tai kelia klausimą dėl šio įėjimo naudojimo teisėtumo. Pažymėtina, kad Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 9 punktas nustato, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma tame tarpe ir įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą. Tokiu atveju pagal 6 priedo 1.2 punktą privalomas rašytinis pritarimas remonto projektui. Neturint tokio pritarimo, statybos darbai yra laikomi savavališkais ir turi būti taikomos tokių darbų šalinimo pasekmės. Be šių statybos teisėtumo aplinkybių nustatymo, nėra galima įvertinti antrojo įėjimo į patalpas naudojimo galimybės ateityje.

42Neišsiaiškinus byloje aplinkybės dėl laikinosios laiptų konstrukcijos legalumo, o taip pat dėl galimybės įrengti tokį įėjimą teisėtumo, nėra įmanoma padaryti išvadą dėl galimumo ginčo patalpas padalinti natūra. Pateikdami priešieškinį, atsakovai nurodė, kad antrasis įėjimas gali būti įrengiamas paprastojo remonto būdu. Atsižvelgiant į tai, kad namas stovi mieste, neturima svarbaus reikalo papildomos laiptinės įrengimui, ne itin estetiškai keičiamas statinio fasadas, nepaneigtina galimybė, kad tokio pobūdžio pritarimas nebūtinai turi būti išduodamas. Pastato išvaizdos keitimo aplinkybes turi įvertinti už statybos priežiūrą atsakingos institucijos. Taip pat byloje nėra išspręstas įėjimo įrengimo ir to finansavimo klausimas, nenustatyta, kokia yra naujos laiptinės įrengimo kaina ir kas tą kainą mokės. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo kalbama apie laikinosios konstrukcijos – gabaritinių krovinių keltuvo, perdarymą laiptus. 2013-10-07 parengiamojo posėdžio metu šalys buvo įpareigotos pateikti dokumentus apie tokio perdarymo galimybes, tačiau buvo pateikti tik kitų bendrasavininkių sutikimai (t. 3, b. l. 3-6). Taip pat teismui nepateikti duomenys apie tokios konstrukcijos ilgaamžiškumą.

43Jeigu surinkus papildomus įrodymus išaiškėtų, jog į patalpas gali būti tik vienas įėjimas, siekiant užtikrinti atidalijimo natūra prioritetinį pobūdį, bendraturčiams turi būti suteikta galimybė teikti atidalijimo projektus, kuriuose būtų nustatytos bendrai naudojamos patalpos-praėjimai, per kuriuos būtų galima patekti į toliau esančias kitų bendraturčių patalpas.

44Byloje liko neaiški aplinkybė, kokiu būdu dalinamos ir kam atitenka kitos 2008-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi įgytos patalpos. Kaip matyti iš šios sutarties visi pirkėjai bendrai įsigijo 1094/10000 dalis negyvenamosios patalpos-gamybinės patalpos nuo 1-1 iki 1-8, a1-1, a1-2, nuo 2-1 iki 2-22, nuo 3-1 iki 3-15, nuo 4-1 iki 4-18, nuo 5-1 iki 5-13, R-l, R-2, R-4, nuo R-15 iki R-26 (unikalus Nr. ( - )) esančios ( - ), Vilniuje, patalpas sudaro 148,97 kv. m nuo 1 361,76 kv. m. Iš pateiktų atidalijimo projektų matyti, kad dalijamos patalpos nuo 3-3 iki 3-22. Indeksų skirtumai rodo, jog dalis įsigytų patalpų nėra dalinama, tačiau dalinama dalis neįsigytų patalpų. Su ieškiniu teismui pateiktame VĮ Registrų centro išraše (t. 1, b. l. 30-35) nurodyti patalpų, kurių bendrasavininkiais registruoti ieškovai ir atsakovai, indeksai atitinka 2008-06-30 pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytus indeksus. Analogiškais duomenimis vadovautasi ir ieškovo projekte (t. 1, b. l. 37-42). Neišaiškinus šių aplinkybių ir teismo sprendimu atidalijus ieškovų turimą nuosavybę, registruojant pakeitimus VĮ Registrų centre liktų neaišku, kas tapo kitų patalpų savininku, dėl ko teismo sprendimo vykdymas taptų sudėtingas.

45Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad byloje reikalinga rinkti naujus įrodymus bei atskleisti bylos esmę įvertinus statybos santykius reglamentuojančius teisės aktais. Atsižvelgiant į bylos specifiką, asmeniu išvadai duoti į bylą turi būti įtraukiama Valstybinė statybos ir teritorijų valstybinės priežiūros inspekcija, kuri turi būti įpareigojama duoti išvadą dėl ieškiniu ir priešieškiniu pateiktų projektų atitikimo statybas reglamentuojantiems teisės aktams. Tinkamas statybų vykdymas yra viešasis interesas, todėl šio intereso gynimui turi būti skiriamas reikiamas dėmesys. Nustatęs sekančias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas, remdamasis CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu dalyje panaikina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą ir grąžina bylą šioje dalyje nagrinėti iš naujo.

46Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

47Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą dalyje, kuria ieškovams A. J. ir R. J. priklausančių patalpų dalis atidalyta iš bendrosios dalinės nuosavybės, priteisiant ieškovams A. J. ir R. J. perplanuotą dalį patalpų pagal atsakovų užsakymu parengtą UAB „MŽ projektai“ 2013 m. projektą, ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui

48.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai A. J., R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: 1)... 5. Nurodė, kad 2008-06-03 šalys Vilniaus miesto 32-ajame notarų biure sudarė... 6. Ieškovai ne kartą bandė taikiu būdu susitarti su atsakovais dėl patalpų... 7. Atsakovai I. Š., D. Š. ir V. Š., sudarydami 2012-06-28 negyvenamų patalpų... 8. Ieškovai pateikė 2010-05-03 PVM sąskaitą faktūrą dėl 37 480 Lt bei... 9. Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G. prašė ieškinį atmesti ir... 10. Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G. ir UAB „Utenos praktika“... 11. Ieškovo pateiktas 2013-06-19 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas... 12. Ieškovai priešieškinį prašė atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. Nei atsakovai, nei nuomininkas remonto bei laboratorijos įrengimo darbams... 14. Atsakovas UAB „Utenos praktika“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė... 15. UAB „Utenos praktika“ laiko nepagrįstu reikalavimą priteisti 5 610 Lt... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį... 18. Teismas nustatė, kad pagal 2008-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį bei... 19. Pagal 2008-07-01 patalpų panaudos sutartį Nr. 1 panaudos davėjai I. Š., D.... 20. UAB „Utenos praktika“ turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros... 21. 2012-06-26 ieškovai išsiuntė UAB „Utenos praktika“ pranešimą dėl... 22. Ieškovas R. J. yra įkūręs UAB „Roberto laboratorija“, kurios... 23. Svarstydamas dėl šalių projektų priimtinumo, teismas atsižvelgė į tai,... 24. Atsakovų projekte konkrečių dalių plotas proporcingai atitinka ieškovų... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 26. Ieškovai A. J. ir R. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 27. Nurodo, kad pagal 2008-07-01 panaudos sutartį UAB „Utenos praktika“... 28. Atsakovai I. Š., V. Š., D. Š., Ž. G., V. G., UAB „Utenos praktika“... 29. Ieškovai A. J. ir R. J. pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė,... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Šioje byloje priimta 2015 m. kovo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo... 34. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal 2008-06-03 pirkimo-pardavimo... 35. Pagal 2008-07-01 patalpų panaudos sutartį Nr. 1 panaudos davėjai I. Š., D.... 36. 2012-06-26 ieškovai išsiuntė UAB „Utenos praktika“ pranešimą dėl... 37. 2014-01-30 pirkimo–pardavimo sutartimi D. Š., V. Š. pardavė UAB „Utenos... 38. Šią bylą nagrinėjant Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, teisėjų kolegija... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad pakartotinai nagrinėdamas... 40. Vienam iš bendraturčių išreiškus valią atidalyti CK 4.80 straipsnio... 41. Šioje byloje privaloma apsvarstyti bendrasavininkių galimybės atsidalinti... 42. Neišsiaiškinus byloje aplinkybės dėl laikinosios laiptų konstrukcijos... 43. Jeigu surinkus papildomus įrodymus išaiškėtų, jog į patalpas gali būti... 44. Byloje liko neaiški aplinkybė, kokiu būdu dalinamos ir kam atitenka kitos... 45. Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad byloje reikalinga rinkti naujus... 46. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 327... 47. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d.... 48. ....