Byla 2-1113/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų kreditorių akcinės bendrovės SEB banko ir įmonės EPG Eisenbanhn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizuojamos akcinės bendrovės ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planas, akcinės bendrovės ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-735-123/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iškėlė AB „Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė A. R. ir nustatė įmonės administratoriui keturių mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui AB „Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

5Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi buvo pratęstas nustatytas 4 mėnesių terminas pateikti teismui restruktūrizavimo planą vienam mėnesiui.

6RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius 2010 m. vasario 24 d. teismui pateikė prašymą atidėti restruktūrizavimo plano tvirtinimą, iki bus gautas VSDFV sprendimas ir gauti balsavimo biuleteniai. Prašymą patvirtinti RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planą RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius teismui pateikė 2010 m. kovo 19 d.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi prašymą patenkino, patvirtino restruktūrizuojamos AB „Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planą, plano įgyvendinimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė A. R. Teismas nurodė, kad pateiktas restruktūrizavimo planas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 13 straipsnio reikalavimus. RAB „Klaipėdos kranai“ vykdo ūkinę veiklą, siekia atkurti mokumą ir atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl šiems tikslams vykdyti ir įgyvendinti būtinas restruktūrizavimo planas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad RAB „Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planas patvirtintinas (ĮRĮ 15 str.).

8Trečiasis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratoriaus įgalioto asmens A. R. prašymą atmesti. Skunde nurodo, kad 2010 m. vasario 22 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditoriai balsavo dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. AB SEB bankas savo balsavimo biuletenį pateikė RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo administratoriui dar 2010 m. vasario 20 d., balsuodamas prieš restruktūrizavimo plano tvirtinimą, tačiau restruktūrizavimo administratoriaus pateiktoje suvestinėje AB SEB banko balsavimas net nebuvo įtrauktas. Tokiu būdu buvo pažeisti AB SEB banko, kaip vieno didžiausių kreditorių interesai. Iš AB SEB bankui pateiktos informacijos (susirinkimo dalyvių registracijos žurnalo ir kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2) matyti, jog tik 73,25 proc. visų patvirtintų kreditorių pritarė restruktūrizavimo plano tvirtinimui, o iš pateikto 2010 m. vasario 24 d. rašto Nr. 4/95 akivaizdu, kad ir bankroto administratorius pripažįsta, jog planas nepatvirtintas, tačiau prašo teismo atidėti restruktūrizavimo plano tvirtinimą, nors visi įstatymo nustatyti procesiniai terminai planui tvirtinti jau buvo suėję.

9Trečiasis asmuo įmonė EPG Eisenbanhn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad 2010 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkime balsuojant už restruktūrizavimo plano patvirtinimą, nepakako kreditorių balsų, jog pateiktas restruktūrizavimo planas būtų patvirtintas. 2010 kovo 19 d. RAB ,,Klaipėdos kranų“ administratorius pateikė teismui prašymą dėl RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Prie pateikiamo prašymo RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius pateikė ,,papildymą prie RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkimo 2010 m. vasario 22 d. protokolo Nr. 2“. Pateiktu protokolo papildymu, neva, perskaičiuoti kreditorių balsai ir surašyti visiškai klaidingi balsų pasiskirstymai. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius visiškai nepagrįstai, pažeisdamas susirinkimo vedimo tvarką, protokolo surašymo tvarką, ,,papildymu“ suklaidino teismą, teigdamas, jog restruktūrizavimo planui 2010 m. vasario 22 d. susirinkimo metu pritarta. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius visiškai nepagrįstai ir neteisėtai iškreipė balsų proporcijas, balsų kiekį ir kreditorių susirinkimo vedimo ir balsų skaičiavimo procedūrą. Administratorius visiškai neteisėtai prie įvykusio 2010 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo balsų pridėjo kitų kreditorių balsus, kurie gauti po 2010 m. vasario 22 d. susirinkimo ir įskaitė bei pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo balsus iš pozicijos – susilaikė į balsavimą ,,už“. Tokia balsų skaičiavimo tvarka nėra numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatyme, nebuvo numatyta ir pritarta kreditorių susirinkime, bei prieštarauja bendriesiems teisės principams – teisėtumo, teisėtų lūkesčių, sąžiningumo ir kt. Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. negalėjo priimti nutarties dėl 2010 m. kovo 19 d. RAB ,,Klaipėdos kranai“ prašymo ir dėl tos priežasties, jog prašymo pateikimo metu buvo pasikeitęs kreditorinių reikalavimų dydis RAB ,,Klaipėdos kranai“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 15 d. civilinėje byloje Nr. 2A-296/2010 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, kuriuo įmonės EPG Eisenbanhn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt reikalavimas RAB ,,Klaipėdos kranai“ sudarė 700 000 Lt, vietoje RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratoriaus įtrauktų 324 000 Lt. 2010 m. kovo 19 d. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratoriui teikiant prašymą teismui, buvo žinomas minėtas teismo sprendimas, todėl kreditoriaus įmonės EPG Eisenbanhn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt reikalavimas turėjo būti padidintas, kas keičia bendrą reikalavimų sumą ir proporcijas.

10Atsakovas RAB ,,Klaipėdos kranai“ atsiliepimu į trečiojo asmens įmonės EPG Eisenbanhn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

111. RAB ,,Klaipėdos kranai“ 2010 m. vasario 22 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovas susilaikė balsuodamas už restruktūrizavimo plano patvirtinimą motyvuodamas tuo, kad galutinį balsavimo rezultatą pateiks gavęs atsakymą iš centrinio VSDFV. Visi susirinkime dalyvaujantys kreditoriai pritarė ir susitarė, kad galutinis sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planui bus gautas prie balsavimo rezultatų pridėjus VSDFV balsavimo rezultatus. Gavus šį VSDFV pritarimą susumavus visų kreditorių balsus už restruktūrizavimo plano patvirtinimą buvo surinkta 78,76 procentai balsų. Todėl, vadovaujantis ĮRĮ 15 straipsnio 4 dalimi, buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas.

122. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas negalėjo priimti 2010 m. kovo 23 d. nutarties, nes prašymo dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo metu buvo pasikeitęs kreditorinių reikalavimų dydis. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo sprendimą, kuriuo apelianto reikalavimas sudarė 700 000 Lt, tačiau minėtas sprendimas priimtas jau po visuotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo dienos, todėl negalėjo būti pakeistas minėto kreditoriaus teismo nutartimi patvirtintas reikalavimo dydis susirinkimo dienai.

13Atsakovas RAB ,,Klaipėdos kranai“ atsiliepimu į trečiojo asmens įmonės AB SEB banko atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad neteisingas apelianto argumentas, kad AB SEB banko balsavimas raštu nebuvo įtrauktas į kreditorių suvestinę ir tokiu būdu buvo pažeisti apelianto interesai. 2010 m. vasario 22 d. vykusiame RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkime dar nebuvo gautas ieškovo balsavimo biuletenis, tačiau 2010 m. vasario 25 d. gavus AB SEB banko balsavimo biuletenį, buvo patikslinti RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatai.

14Atskirieji skundai tenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 str. 2 d.). Siekiant tinkamai įgyvendinti paminėtus restruktūrizavimo procesui keliamus tikslus šio įstatymo procesinėse normose aiškiai ir imperatyviai reglamentuoti atskiri procesiniai veiksmai, jų atlikimo tvarka, nustatyti konkretūs tokių veiksmų atlikimo terminai ir kt. Taigi teismas, kurio žinioje yra nagrinėjama tokios kategorijos byla, privalo reikalauti, kad paskirtas administratorius, organizuodamas atskirų proceso veiksmų atlikimą, tiksliai vykdytų teismo bei ĮRĮ nustatytus reikalavimus. ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę, per 5 kalendorines dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos pateikia juos teismui. ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo planas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

17Vadovaujantis ĮRĮ 15 straipsnio nuostata, restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planui turi pritarti kreditoriai. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės kreditorių susirinkimas pritaria įmonės restruktūrizavimo planui, jeigu pripažįsta, kad, įgyvendinus pateiktą planą, bus atkurtas įmonės mokumas. Pritarimui gauti reikia, kad už restruktūrizavimo planą balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos. Taip restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams ĮRĮ suteikiama teisė ir galimybė kreditorių susirinkime, kuriame sprendžiamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas, išdėstyti savo poziciją dėl restruktūrizavimo plano ir, jeigu kreditoriai mano planą esant netinkamu, jam nepritarti bei siūlyti teismui jo netvirtinti (ĮRĮ 19 str. 7 p.).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iškėlęs AB „Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo bylą, nustatė 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą (t. 2, b. l. 55-56). Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi šis terminas buvo pratęstas vienam mėnesiui, t. y. iki 2010 m. vasario 24 d. (t. 2, b. l. 138). Taigi teismas nustatė maksimalų terminą restruktūrizavimo planui pateikti, kurį laikydamasis ĮBĮ nustatytos tvarkos, administratorius turėjo pateikti teismui.

19Iš bylos duomenų matyti, kad AB „Klaipėdos kranai“ administratorius 2010 m. vasario 25 d. pateikė teismui restruktūrizavimo planą ir prašymą atidėti restruktūrizuojamos AB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą iki bus gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad restruktūrizavimo plano pateikimas teismui reiškia ne vien šio plano atsiuntimą, bet ir atitinkamos įstatyme nustatytos tvarkos laikymąsi. ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo planas pateikiamas teismui tvirtinti tik po to, kai gaunamas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas restruktūrizuoti įmonę. Kaip minėta, tam, kad būtų priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti įmonės restruktūrizavimo planui, reikia, kad už jį balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos (ĮRĮ 15 str. 4 d.). Iš RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratoriaus teismui pateikto įmonės 2010 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planui pritarė 73,25 procento visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, 8,48 procento buvo prieš, o 5,71 procento susilaikė (t. 3, b. l. 4-8). Taigi 2010 m. vasario 22 d. RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkime balsuojant už įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimą, nepakako kreditorių balsų, jog pateiktas planas būtų patvirtintas.

20RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius 2010 m. kovo 19 d. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planą (t. 3, b. l. 60-61). Prie prašymo pridėjo papildymą prie RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkimo 2010 m. vasario 22 d. protokolo Nr. 2 (t. 3, b. l. 62-64), kuriame nurodyta, kad kreditorių susirinkimas pritarė RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planui. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius nurodė, kad pateikti patikslinti įmonės kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatai 2010 m. kovo 5 d. gavus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pritarimą RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planui, bei 2010 m. vasario 25 d. ir 2010 m. kovo 16 d. gautus UAB ,,Lietuva Statoil“ ir AB SEB banko balsavimo biuletenius. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 4 dalį kreditorius turi teisę raštu pateikti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo; šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Todėl po 2010 m. vasario 22 d. RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkimo gauti kreditorių balsavimo biuleteniai neteisėtai buvo priskaičiuoti ir įvertinti sprendžiant RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą.

21Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratoriaus kreipimasis į teismą su prašymu patvirtinti restruktūrizavimo planą neatitinka ĮRĮ nustatytos tvarkos, nes teismui per įstatyme nustatytą terminą nebuvo pateiktas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti parengtam restruktūrizavimo planui. Už tokį nutarimą pasisakė tik 73,25 procento visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, kiti kreditoriai savo nuomonės nepareiškė arba nurodė, jog nesutinka su plano patvirtinimu. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius neteisėtai prie įvykusio 2010 m. vasario 22 d. įmonės kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatų įskaitė po šio susirinkimo gautus kreditorių balsus bei teismui pateikė papildymą prie RAB ,,Klaipėdos kranai“ kreditorių susirinkimo 2010 m. vasario 22 d. protokolo. Tokia balsavimo skaičiavimo tvarka bei kreditorių susirinkimo protokolo papildymas ĮRĮ nėra numatyti. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai jais vadovavosi.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas RAB ,,Klaipėdos kranai“ restruktūrizavimo planą, netinkamai taikė ĮRĮ normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri yra naikintina (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iškėlė AB... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi buvo pratęstas... 6. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius 2010 m. vasario 24 d. teismui... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi prašymą patenkino,... 8. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos... 9. Trečiasis asmuo įmonė EPG... 10. Atsakovas RAB ,,Klaipėdos kranai“ atsiliepimu į trečiojo asmens įmonės... 11. 1. RAB ,,Klaipėdos kranai“ 2010 m. vasario 22 d. įvykusio kreditorių... 12. 2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas negalėjo priimti 2010 m.... 13. Atsakovas RAB ,,Klaipėdos kranai“ atsiliepimu į trečiojo asmens įmonės... 14. Atskirieji skundai tenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose... 17. Vadovaujantis ĮRĮ 15 straipsnio nuostata, restruktūrizuojamos įmonės... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2009 m.... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad AB „Klaipėdos kranai“ administratorius 2010... 20. RAB ,,Klaipėdos kranai“ administratorius 2010 m. kovo 19 d. kreipėsi į... 21. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad RAB... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes sprendžia, kad... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti....