Byla e2-5402-864/2018
Dėl turto išreikalavimo iš neteisėto svetimo valdymo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, spręsdama ieškovo P. A. ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Elpava“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto svetimo valdymo priėmimo klausimą,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo P. A. ieškinys, kuriuo jis prašo išreikalauti iš atsakovės UAB „Elpava“ ieškovo naudai įsigytus daiktus ( - ).

4Ieškinį atsisakoma priimti.

52.

6Civilinio proceso kodekso 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama Civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Teismo pareiga yra imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų tinkamai įgyvendinta (Civilinio proceso kodekso 2 straipsnis), t. y. teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio aiškintis, ar objektyviai egzistuoja asmens teisės kreiptis į teismą prielaidos ir tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygos, tarp kurių - ar ieškinys (pareiškimas) teismingas tam teismui.

73.

8Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis – vienas iš pagrindų, užtikrinančių asmens teisę į teisminę gynybą, o nustatytų procesinių normų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą ir užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui.

94.

10Civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai arba apygardų teismai. Bylų priskirtinumą šiems teismams nustato Civilinio proceso kodekso 26 straipsnis, reglamentuojantis, jog visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas Civilinio proceso kodekso 27, 28 straipsniuose (civilines bylas teismingas apygardos teismams ir civilines bylas teismingas išimtinai Vilniaus apygardos teismui). Vienas iš kriterijų, nulemiantis bylos teismingumą apylinkės ar apygardos teismui yra ieškinio suma. Pagal Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

115.

12Ginčo pripažinimą turtiniu lemia formuluojamo reikalavimo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus. Ginčas laikytinas turtiniu, kai atsiranda turtinio pobūdžio padariniai: priteisiamas turtas, pripažįstama teisė į turtą, nuosavybė, įpareigojama vykdyti turtinę prievolę, atleidžiama nuo turtinės prievolės vykdymo ar nustatoma, kad ji pasibaigusi. Ginčas pripažintinas turtiniu tuo atveju, jei dėl priimto sprendimo keičiasi asmens turtinė padėtis, t. y. gerėja ar blogėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2014).

136.

14Kasacinis teismas savo teisminėje jurisprudencijoje pasisakydamas dėl turtinio ir neturtinio ieškinio kriterijų yra išaiškinęs, kad jeigu ieškinyje ieškovas reiškia reikalavimą, kurio patenkinimo atveju jam tiesiogiai priteisiamas turtas (lėšos, akcijos, daiktas, kt.), toks ieškinys kvalifikuotinas kaip turtinis. Jeigu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011).

157.

16Šiuo atveju ginčo dalykas yra susijęs su kilnojamųjų objektų, kurie nuosavybės teise priklauso ieškovui, grąžinimu jam iš neteisėto valdymo, taigi bet kuriuo atveju patenkinus ieškinį ieškovo turimo turto apimtis nepasikeis, todėl toks reikalavimas yra neturtinio pobūdžio.

178.

18Pagal ieškinio priėmimo metu galiojančią Civilinio proceso kodekso 26 straipsnį nagrinėjamo pobūdžio neturtiniai reikalavimai pirmąja instancija teismingi apylinkės teismams, dėl šios priežasties ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą apygardos teismui (Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

199.

20Ieškovui išaiškintina, jog su ieškiniu jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 26, 137, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

22atsisakyti priimti ieškovo P. A. ieškinį atsakovei UAB „Elpava“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto svetimo valdymo.

23Išaiškinti ieškovui, kad su ieškiniu jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai