Byla 2-1440-769/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., vertėjaujant D. K., dalyvaujant ieškovei N. S., ieškovų atstovui advokatui D. Ž., atsakovei O. V., jos atstovei adv. padėjėjai Ramunei Kičiatovienei, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės N. S. ir nepilnamečio D. S. įstatyminės atstovės ieškinį atsakovei O. V., E. K. įstatyminei atstovei, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

22014-09-01 teisme priimtas ieškovų D. S., atstovaujamo įstatyminės atstovės N. S. ir N. S. ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovai nurodo, kad 2013-10-25 apie 18-19 val. ties ( - ), Klaipėdos mieste, atsakovės nepilnametis sūnus E. K. konflikto metu sudavė D. S., gim. ( - ), kumščiu į veidą ir sužalojo jį. 2013-10-21 Klaipėdos vaikų ligoninėje D. S. nustatytas nosies kaulų lūžis, dėl to reikalinga atlikti nosies rekonstrukcinę – plastinę operaciją. 2014-07-01 teismo medicinos eksperto apžiūros metu nustatytas D. S. veido sumušimas su nosies minkštųjų audinių patinimu, nosies kaulų lūžimas; reikalinga nosies kaulų repozicija (atstatymas); sužalojimas įvertintas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas; medikai rekomenduoja atlikti nosies ir nosies pertvaros korekcinę operaciją sulaukus 16 m. ar vėliau. Ieškovai nurodo, kad po įvykio atsakovė įsipareigojo atlyginti žalą, sumokėti 8000 Lt, reikalingus atlikti operacijai. Į teisėsaugos institucijas ieškovai nesikreipė, nes manė, jog susitarimo atlyginti žalą atsakovė laikysis. 2014-03-17 išsiuntus rašytinę pretenziją dėl žalos atlyginimo, atsakovė žodžiu informavo atlyginsianti dalį žalos - 3000 Lt. Ieškovai remdamiesi CK 6.251, 6.263, 6.275, 6.285 straipsnių normomis nurodo, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui turi atlyginti atsakingas asmuo, įstatymo numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą; tuo atveju, jeigu fizinis asmuo, kuriam nėra suėję keturiolikos metų ir kuris neturi savarankiškų pajamų, suluošintas arba kitaip sužalota jo sveikata, tai atsakingas už žalą asmuo privalo atlyginti išlaidas, susijusias su nukentėjusio asmens sveikatos sužalojimu, ir neturtinę žalą; už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai; žala turi būti atlyginta taikant visišką nuostolių atlyginimo principą. Ieškovai nurodo, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais; neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais, teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Ieškinyje nurodyta, kad nuo 2011 m. D. S. lanko Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubo treniruotes, treneris pažymi, kad dėl patirtos traumos nukentėjo pasiruošimas varžyboms, dėl apsunkinto kvėpavimo sunkiau pakelti fizinį krūvį; ieškovas D. S. ir ateityje dėl operacijos patirs nepatogumų, turės nutraukti treniruotes, šiuo metu išgyvena dėl negalėjimo užsiimti mėgstama veikla, taip pat dėl išvaizdos pokyčių, gali prarasti galimybę pasiekti aukštų rezultatų mėgiamoje veikloje, tai įvertina neturtine žala 5000 Lt sumoje. Ieškinyje nurodo, kad su nukentėjusiu artimai susijusiems asmenims gali būti padaryta neturtinė žala, N. S. matydama sužalotą vaiką, jį slaugydama patyrė neigiamų išgyvenimų, dvasinio skausmo, išgyveno dėl būsimo gydymo, jo pasekmių vaiko sveikatai, dėl to prašo 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovai prašo priteisti 8000 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovui D. S.; priteisti 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo N. S., priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo dienos.

3Teismo posėdžio metu ieškovė prašė ieškinį tenkinti, nurodžiusi, kad prašo apmokėti tik būsimą operaciją, kainuosiančią 8000 litų, kaip turtinę žalą, ir 5000 litų vaikui neturtinę žalą, nes vaikas labai bijo operacijos, o jai 3000 litų neturtinės žalos, nes už vaistus ji mokėjo, tačiau kvitų, patvirtinančių išlaidas, neturi, be to, ji pati jautriai išgyvena nelaimę. D. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad Eduardas pribėgo ir trenkė jam į nosį, nosis buvo sutinusi, dabar jam sunku bėgioti, kvėpuoti. Ieškovų atstovas advokatas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė juo pilnai tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodęs, kad ginčo dėl sužalojimo fakto nėra,- D. S. sužalojo K., sprendžiamas klausimas dėl žalos atlyginimo; ieškovė neturėjo informacijos, kad per 10 dienų galima buvo uždarą repoziciją daryti, dabar atstatyti iškrypusią nosies pertvarą bei atkurti buvusį veido vaizdą galima tik sudėtingos operacijos metu, kuri kainuos 8000 litų; neturtinė žala taip pat turi būti priteista, nes operacija kelia baimę.

4Atsakovė 2014-09-17 pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. 2013-10-25 apie 18 val. darželio „( - )“ teritorijoje, Šilutės pl., bežaisdami vaikai susiginčijo, D. S. pradėjo erzinti E. K., dėl ko įvyko susistumdymas, E. K. netyčia sudavė į nosį D. S.. Tos pačios dienos vakare ieškovų buvo atsiprašyta, D. S. šypsojosi ir noriai bendravo su E. K. ir atsakove, N. S. jokių pretenzijų neturėjo. Atsiliepime nurodo, kad nagrinėjamu atveju reikšminga tiesioginė žala, kurią pagal įstatyminį reglamentavimą ir teismų praktiką gali sudaryti gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros ir kt. su sveikatos grąžinimu susijusios būtinos išlaidos. Žala kiekvienu konkrečiu atveju turi būti tiksliai apskaičiuota, nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėję prarado dėl neteisėtų žalą padariusio asmens veiksmų, žalos faktą ir dydį turi įrodyti asmuo, reikalaujantis atlyginti žalą. Nurodo, kad ieškovai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių su sveikatos sužalojimu patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nors iš karto po įvyko atsakovė prašiusi pateikti išlaidas patvirtinančius įrodymus, kad galėtų šias išlaidas padengti. Dėl būsimos žalos priteisimo nurodo, kad sveikatos sutrikdymo atveju žalos priteisimas galimas, jei šios išlaidos bus patiriamos greitu laiku; privalu įrodyti, kad konkrečios gydymo procedūros yra būtinos siekiant pašalinti sveikatos sužalojimo padarinius, sugrąžinti nukentėjusį į buvusią iki sužalojimo padėtį; pagrindinis kriterijus sprendžiant dėl būsimų išlaidų priteisimo yra gydymo būtinumas. Dėl neturtinės žalos priteisimo atsiliepime nurodo, kad ieškovė N. S. neturi teisės į žalos atlyginimą, nepateikta įrodymų ar argumentų, kad jai padaryta neturtinė žala, prašoma priteisti suma yra per didelė, neproporcinga ir neatitinka protingumo principo. Nurodo, kad teismas spręsdamas dėl neturtinės žalos priteisimo turi įvertinti tai, kas ieškovės sūnus pats kaltas dėl sužalojimo, nes 2013-10-25 darželio „( - )“ teritorijoje pats provokavo konfliktą, provokavo E. K. netinkamam elgesiui, šaipėsi iš jo kitų vaikų akivaizdoje, todėl teismas spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo turėtų vertinti D. S. veiksmus ir spręsti, ar yra pagrindo priteisti neturtinę žalą ar ją mažinti atsižvelgiant į nukentėjusiojo kaltę; reikalavimas priteisti 5000 Lt neturtinės žalos yra nepagrįstas, rodantis tėvų norą pasipelnyti. Atsakovė nurodo, kad po įvykio vaikai bendrauja, toliau žaidžia kieme.

5Teismo posėdyje atsakovė O. V. su ieškiniu nesutiko, nurodžiusi, kad jos vaikas, prisipažinęs, kad sumušė ieškovą, save apkalbėjo,- jis gynėsi; iš pradžių ji sutiko apmokėti transporto, vaistų išlaidas, bet jai nebuvo pateikti jokie dokumentai. Atsakovės atstovė advokato padėjėja prašė ieškinį atmesti, nurodžiusi, kad nepateikta įrodymų, jog sužalojimas atsirado po įvykio, atsakovas nesmurtavo prieš ieškovą, „už pravardžiavimą sudavė smūgį“, „sutinka, kad buvo sulaužyta nosis, tačiau kaltų Eduardo veiksmų nėra“; pilną nosies pertvaros korekcinę operaciją apmoka ligonių kasos, plastinė operacija kainuoja 5600-6000 litų,- nėra dokumentų patvirtinančių 8000 Lt žalos dydį, - ieškovė nesikreipė į III lygio specialistus.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-10-25 apie 18-19 val. kieme, esančiame ( - ), Klaipėdos mieste nepilnametis atsakovės O. V. sūnus E. K., gim. ( - ), sudavė ieškovės N. S. nepilnamečiui sūnui D. S., gim. „( - ), į veidą ir jį sužalojo. 2013-10-25 19.22 val. D. S., gim. 2001-09-17, konsultuotas LOR gyd. S. D., konstatuotas nosies kaulų lūžimas; 2013-10-28 konsultuotas radiologės gyd. B. P., pateikta išvada – nosies kaulų lūžimas; 2013-10-26 16.15 val. konsultuotas otorinolaringologo gyd. P. Š., diagnozuotas nosies kaulų lūžimas, reikalinga nosies kaulų repozicija (e.bylos ieškinio priedų l. 1-2). Iš pateikto VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės išrašo matyti, kad D. S. konsultuotas gyd. V. J., nurodyta, jog tikslinga atlikti nosies ir nosies pertvaros korekcinę operaciją, operaciją tikslinga atlikti 16 m. ir vyresniam, šiuo metu operacijos kaina įskaičiuojant viską 8000 Lt (e.bylos ieškinio priedų l. 3). 2014-07-01 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos Klaipėdos skyrius pateikė išvadą Nr. G1285/14 (03), kurioje konstatuota, kad D. S. padarytas veido sumušimas su nosies minkštųjų audinių patinimu, nosies kaulų lūžimu; sužalojimą D. S. galėjo patirti bukos traumos pasekoje, paveikus nosies sritį kietu buku daiktu, įrašai pateiktuose medicininiuose dokumentuose neprieštarauja tam, kad sužalojimą galėjo patirti nurodytu laiku, t.y. 2013-10-25; dėl tokio sužalojimo sveikata sutrikdoma ne ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, sužalojimas yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties (e.bylos ieškinio priedų l. 6-7). Apie įvykį Klaipėdos AVPK Klaipėdos m. 2 PK pranešta 2013-10-26 17.07 val. (b.l. 39); 2013-11-11 Klaipėdos apskrities VPK nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nusikalstamą veiką padaręs asmuo nepilnametis (b.l. 15). Byloje pateikta ieškovės 2014-03-17 pretenzija dėl 8000 Lt žalos atlyginimo, reikalingų nosies operacijai (e.bylos ieškinio priedų l. 4-5). Iš byloje pateikto 2014-09-19 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės rašto Nr. 749 nustatyta, kad Klaipėdos vaikų ligoninėje nosies kaulų repozicija atlieka atslūgus nosies audinių patinimui po traumos (po 3-4 d.) nežiūrint vaiko amžiaus, nosies pertvaros operacinė korekcija atliekama nuo 16 m.; D. S. apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydymo išlaidos jam apmokamos iš biudžeto lėšų (b.l. 21), pateiktame 2014-11-19 VšĮ VUL Santariškių klinikų rašte Nr. SR-5964 nurodoma, kad Santariškių klinikose atliekama pilna nosies ir nosies pertvaros korekcinė operacija; jei pacientas apdraustas privalomuoju draudimu, už operaciją apmoka teritorinė ligonių kasa (b.l. 31). Byloje pateiktas 2014-06-30 Sportininko sveikatos būklės įtakos treniruočių našumui aprašymas, iš kurio nustatyta, kad nuo 2011 m. D. S. lanko ( - ) treniruotes, dėl patirtos traumos nukentėjo pasiruošimas varžyboms, dėl apsunkinto kvėpavimo sunkiau pakelti fizinį krūvį (e.bylos ieškinio priedų l. 8). Teismo posėdžio metu apklausti E. K., E. L., D. Š., T. S., K. G. patvirtino įvykio aplinkybes. Liudytoju apklaustas ieškovės brolis A. P. patvirtino, kad po sumušimo D. S. blogai miega, dūsta, pablogėjo rezultatai sporte. G. V. J. teismui nurodė, kad operacijos metu bus atlikta nosies pertvaros ir nosies formos korekcija,- estetinė operacija kainuos apie 2000 eurų, kartu operuos ir LOR gydytojas, dar kainuos purškalai, vaistai po operacijos. Gydytojo teigimu, jis duoda 70 procentų, kad jo atliekama operacija pasiseks. Teismo posėdžio metu apklaustas gydytojas P. Š. nurodė, kad dėl nosies išorinės deformacijos per dvi savaites nuo traumos buvo galima atlikti uždarą nosies kaulų repoziciją,- ieškovė kreipėsi pavėluotai, todėl jis nukreipė pas III lygio LOR specialistus, kad konsultuotų dėl operacijos; nosies pertvaros operaciją geriau daryti nuo 18 metų, operacijos metu pašalinama ir nosies pertvaros deformacija ir nosies kaulų,- tokia operacija yra nemokama; ieškovė pas III lygio LOR specialistus dėl operacijos nebuvo nuvykusi, gydytojas V. J. yra plastikos specialistas.

9Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo ar asmenys privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą (CK 6.283 straipsnio 1 dalis); nuostolius nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (CK 6.283 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą lemia šios žalos prigimtis ir objektas. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes ir pasireiškia neturtinio pobūdžio praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ar teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviaisiais ir objektyviaisiais kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau nustatyti ir atlyginti asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir lemiančiais pareigą įvertinti konkrečios situacijos aplinkybes. Nustatydami neturtinės žalos dydį teismai turi remtis įstatymų nustatytais ir teismų praktika suformuotais ir taikomais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais bei atsižvelgti į teismų analogiškose bylose priteistus neturtinės žalos dydžius, taip įgyvendindami teisinio apibrėžtumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus (CK 1.2, 1.5 straipsniai, CPK 4 straipsnis).

10Ieškinyje yra prašoma priteisti 8000 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovui D. S., 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo N. S.. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nepilnametis ieškovas D. S. nepilnamečio E. K. buvo sužalotas 2013-10-25 apie 18-19 val. Konstatuotas veido sumušimas su nosies minkštųjų audinių patinimu, nosies kaulų lūžimu. Buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nusikalstamą veiką padaręs asmuo nepilnametis. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinis imperatyvas atlyginti materialinę ir moralinę žalą yra neatskiriamas nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo: įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos už padarytą žalą atlyginti teisingai (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19d., 2009 m. kovo 27 d. nutarimai). Konstitucinis imperatyvas, kad žala turi būti atlyginta teisingai, yra susijęs ir su konstituciniais žalos atlyginimo proporcingumo, adekvatumo principais, pagal kuriuos reikalaujama, jog teisės aktuose nustatytos ir taikomos priemonės būtų proporcingos siekiamam tikslui, neribotų asmens teisių labiau negu būtina teisėtam ir visuotinai reikšmingam, konstituciškai pagrįstam tikslui pasiekti, nesudarytų prielaidų piktnaudžiauti teise (Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 6 d. nutarimas). Teismui nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad dėl patirto sužalojimo D. S. ar jo mama būtų turėję kokias tai išlaidas ( tiesioginius nuostolius). Ieškiniu yra prašoma priteisti galimai būsimas išlaidas, -8000 litų, kuriuos ieškovė N. S. žada mokėti už būsimą plastikos operaciją gydytojui V. J.. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nepagrindė savo reikalavimo dėl 8000 litų turtinės žalos priteisimo iš atsakovės, nepateikė neginčijamų duomenų, patvirtinančių, kad tik 8000 litų suma įvertinta plastinė operacija gali pašalinti nepilnamečio sūnaus sveikatos sužalojimo padarinius, sugrąžinti jį į buvusią iki sužalojimo padėtį, kad reikalaujama 8000 litų suma yra pagrįsta ir būtina. Priešingai, bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigti gydytojo P. Š. teiginiai dėl nemokamos operacijos galimybės. Be to, buvo nustatyta, kad ieškovai iš viso nesikreipė dėl III lygio LOR specialisto, turinčio teisę spręsti dėl operacijos būtinumo, konsultacijos, kas leidžia abejoti ieškovės N. S. teiginiais, kad operacija vaikui yra būtina. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad ieškinio reikalavimas dėl būsimos 8000 litų turtinės žalos priteisimo nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra viena asmens konstitucinių teisių (Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos samprata apibrėžiama CK 6.250 straipsnyje. Neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Pagal savo pobūdį tai yra asmeninė žala, nes ji tiesiogiai susijusi su asmeniu, neatskiriama nuo jo asmenybės ir priklauso nuo jo išgyventų emocijų. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad D. S. įvykio metu lūžo nosies kaulas, dėl ko subjaurota vaiko išvaizda, deformuota nosies pertvara, apsunkintas kvėpavimas, tai apribojo nepilnamečio berniuko galimybes siekti sportinės karjeros, sukėlė dusulį, pablogino miegą; berniukas patyrė psichologinį sukrėtimą, išgąstį, dvasinius išgyvenimus; apribojo vaiko galimybes gyventi visavertį gyvenimą, 2 mėnesius vaikas negalėjo lankyti treniruočių. Tai patvirtina ne tik rašytinė bylos medžiaga, bet ir teismo posėdžio metu apklausti gydytojai, vaiko artimieji, kiemo draugai. Ieškovai prašo vaikui už patirtą neturtinę žalą priteisti 5000 litų. Teismas, atsižvelgęs į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, įvertinęs, kad sužalojimas ir tuo pačiu neigiami išgyvenimai nepilnamečiui D. S. atsirado dėl kito nepilnamečio E. K. kaltų veiksmų, jo neatsargaus elgesio, bei įvertinęs jau suformuotą teismų praktiką panašaus pobūdžio byloje ( 2013-03-25 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2013), daro išvadą, jog teisingas ir pagrįstas neturtinės žalos dydis, priteistinas D. S. yra 500 Eur.

12I. N. S. prašo ir jai priteisti 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Šioje dalyje ieškinio reikalavimas atmestinas. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. CK 6.284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti atvejai, kai teisę į neturtinės žalos atlyginimą dėl fizinio asmens mirties įgyja kiti, t. y. šio asmens išlaikomi arba jo mirties dieną turėję teisę į išlaikymą, asmenys: nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai, taip pat po asmens mirties gimęs jo vaikas. Įstatymo nenustatyta kitų asmenų teisės reikalauti neturtinės žalos atlyginimo už nukentėjusio asmens sužalojimus bendraisiais pagrindais. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad su sužalotu asmeniu susijusiems asmenims (tėvams, vaikams, sutuoktiniui) gali būti padaryta rimta neturtinė žala, pasireiškianti dideliu neigiamu poveikiu, ir kad tai pirmiausia yra asmenys, kurių santykiai yra labai glaudūs, tačiau apie tai sprendžiama kiekvienoje byloje individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-255/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2005 ir kt.). Įvertinus Kasacinio teismo išaiškinimą, kad konkretus sužalojimo masto ir jo padarinių sveikatai nustatymas, vertinimas, ar dėl vaiko sveikatai padarytų sužalojimų ir kilusių padarinių jo tėvai turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą, galimas įrodžius, jog jie asmeniškai patyrė nepaprastai didelius išgyvenimus, susijusius su vaiko sužalojimu, laikytina, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, jog dėl paauglio sūnaus nosies kaulo lūžio ieškovė N. S. patyrė ypač didelį sukrėtimą, kad vaiko sužalojimas turėjo jai ypač didelį neigiamą poveikį (2013-03-25 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2013), todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo N. S. atmestinas.

13LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-09-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovai prašo priteisti byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismui pateikdami pinigų priėmimo kvitą 725 eurams. Atsakovė pateikė prašymą priteisti iš ieškovės 579,23 Eur. Byloje nėra sumokėtas žyminis mokestis, nes ieškovai nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleisti. Laikant, kad patenkinta 20 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 20 procentų jos patirtų bylinėjimosi išlaidų,- 145 Eurai, iš ieškovės atsakovei priteistina 80 procentų ( atmestų reikalavimų dalis) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų,- 463 Eur. Subendrinus vienarūšius mokėjimus, iš ieškovės atsakovei priteistina 318 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 21 euras nesumokėto žyminio mokesčio už patenkintus reikalavimus. Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinos 3,43 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 93 str., 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui D. S., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės, E. K. įstatyminės atstovės, O. V., a.k( - ) gyv. ( - ), 500 Eur ( penki šimtai eurų) neturtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-09-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovės N. S., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovei O. V., a.k( - ) gyv. ( - ), 318 Eur ( trys šimtai aštuoniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovės O. V., a.k( - ) gyv. Vingio g.15-66, Klaipėda, valstybei 24,43 Eur (dvidešimt keturi eurai ir 43 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LRFM, į.k. 188659752, sąskaitąNr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E.... 2. 2014-09-01 teisme priimtas ieškovų D. S., atstovaujamo įstatyminės... 3. Teismo posėdžio metu ieškovė prašė ieškinį tenkinti, nurodžiusi, kad... 4. Atsakovė 2014-09-17 pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 5. Teismo posėdyje atsakovė O. V. su ieškiniu nesutiko, nurodžiusi, kad jos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-10-25 apie... 9. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas ar... 10. Ieškinyje yra prašoma priteisti 8000 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5000 Lt... 11. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą yra viena asmens konstitucinių... 12. I. N. S. prašo ir jai priteisti 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Šioje... 13. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui D. S., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės, E. K.... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovės N. S., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovei O. V., a.k( - )... 20. Priteisti iš atsakovės O. V., a.k( - ) gyv. Vingio g.15-66, Klaipėda,... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...