Byla 2-375-368/2016
Dėl piniginių lėšų priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gvidui Armanavičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovei J. J. bei trečiajam asmeniui A. B. dėl piniginių lėšų priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės J. J. 43 443 Eur sumą bei pripažinti negaliojančiais 2009-09-29 uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Plusta“ kasos pajamų orderį PLUS Nr. ( - ) dėl 150 000 Lt gavimo iš atsakovės J. J., 2009-04-30 sudarytos statinių pirkimo-pardavimo sutarties, tarp UAB „Plusta“ ir atsakovės J. J. dėl statinių įsigijimo dalį, kuria padarytas šalių susitarimas, kad už perkamus statinius visiškai atsiskaityta bei ieškovo 2009-12-15 paaiškinimą „dėl 150 000 Lt pastato UAB „Plusta“ pinigų gavimo“. Ieškovas nurodo, kad būdamas UAB „Plusta“ direktoriumi 2009-04-30 atsakovei J. J., tarpininkaujant trečiajam asmeniui A. B. pardavė UAB „Plusta“ priklausantį pastatą, Laisvės al. 16, Šeduvoje, Radviliškio rajone už 300 000 Lt. Už atsakovės perkamus pastatus 150 000 Lt sumokėjo trečiasis asmuo A. B., kuri kartu su atsakove likusią pinigų dalį pažadėjo sumokėti vėliau. Teigia, kad negavęs dalies pinigų iš atsakovės, ieškovas pats pasiskolino ir įnešė 150 000 Lt į UAB „Plusta“ kasą. Ieškovas nurodo, kad statinių pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu notarui patvirtino, kad statinių kaina sumokėta, nes tikėjosi atgauti pinigus iš atsakovės ir trečiojo asmens. Tvirtina, kad ginčijamą 2009-12-15 raštelį dėl 300 000 Lt gavimo pasirašė todėl, kad tikėjosi gauti iš A. B. likusią pinigų dalį už parduotus pastatus, nors jų taip ir neatgavo. Ieškovas nurodo, kad atsakovė J. J. neteisėtai, nesumokėjusi likusios perkamų pastatų kainos, be teisinio pagrindo gavo ieškovo sąskaita 150 000 Lt (43 443 Eur), todėl ši suma jam turi būti priteista iš atsakovės.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė ir trečiasis asmuo prašo ieškinį atmesti. Teigia, kad prieš sudarant pastatų pirkimo-pardavimo sutartį, trečiasis asmuo A. B. įnešė 150 000 Lt į UAB „Plusta“ kasą. Pabrėžia, kad 2009-04-29 išrašytas kasos pajamų orderis Nr. ( - ) apie tai, kad iš J. J. už pastatą paimta 150 000 Lt, o notariškai patvirtintos 2009-04-30 pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 punkte nurodyta, kad daiktas šalių susitarimu parduotas už 300 000 Lt, kuriuos pirkėja sumokėjo pardavėjai prieš sutarties sudarymą ir pasirašymą. Be to, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną yra sudarytas turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo atsakovei buvo perduotas jos pirktas turtas. Pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-03-09 sprendimu nustatė, kad atsakovė J. J. minėto sandorio sudarymo metu turėjo pakankamai lėšų šiam turtui įsigyti ir už parduodamą pastatą UAB „Plusta“ buvo sumokėta visa 300 000 Lt suma, todėl reikalauti papildomos 150 000 Lt sumos ieškovas neturi pagrindo.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas būdamas UAB „Plusta“ direktoriumi 2009-04-30 atsakovei J. J. pardavė UAB „Plusta“ priklausantį pastatą, ( - ) už 300 000 Lt (1 t., b. l. 118–121). Turto perdavimo-priėmimo aktu 2009-04-30 šis turtas buvo perduotas atsakovei nuosavybėn ir valdymui (1 t., b. l. 116-117). Iš 2009-04-24 mokėjimo nurodymo matyti, kad dalį pinigų 151 500 Lt už parduodamą pastatą sumokėjo trečiasis asmuo A. B. (1 t., b. l. 115). Minėtos pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 punkte nurodyta, kad daiktas šalių susitarimu parduotas už 300 000 Lt, kuriuos pirkėja sumokėjo pardavėjai prieš sutarties sudarymą. Taigi šiuo atveju buvo sudaryta nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis pagal kurią pardavėjas UAB „Plusta“ įsipareigojo parduoti, o pirkėja J. J. įsipareigojo priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305, 6.392 str.).

7Ieškovo teiginiai, kad už perkamą pastatą atsakovė atsiskaitė tik iš dalies ir privalo sumokėti ieškovui 43 443 Eur sumą yra nepagrįsti. Byloje yra visiškai akivaizdu, kad pirkdama pastatus atsakovė privalėjo atsiskaityti ne su ieškovu, kuris nebuvo sandorio šalimi, o su daikto pardavėja UAB „Plusta“.

8UAB „Plusta“ pateikus ieškinį dėl minėtos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, Šiaulių apygardos teismas 2012-03-09 sprendimu nustatė, kad atsakovė J. J. minėto sandorio sudarymo metu turėjo pakankamai lėšų šiam turtui įsigyti ir už parduodamą pastatą UAB „Plusta“ buvo sumokėta visa 300 000 Lt suma, todėl reikalauti papildomos 150 000 Lt sumos UAB „Plusta“ neturi pagrindo. Teismas nenustatė ir J. J. kaip pirkėjos nesąžiningumo fakto (1 t., b. l. 66-72).

9Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-07 nutartimi prieš tai minėtą teismo sprendimą palikdamas nepakeistą konstatavo, kad už ginčo turtą buvo sumokėta visa jo kaina, t. y. 300 000 Lt, o apelianto teiginiai, kad minėtas sandoris buvo fiktyvus nėra pagrįsti jokiais įrodymais (1 t., b. l.73-77). Taigi minėtoje Šiaulių apygardos teismo byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys nustatytos faktinės aplinkybės nebegali būti iš naujo įrodinėjamos, jos tapo prejudiciniais faktais (Lietuovos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 str. 1 d. 2 p.).

10Ieškovo teiginiai, kad 150 000 Lt už atsakovės perkamą turtą į UAB „Plusta“ kasą 150 000 Lt jis įnešė paties skolintais pinigais, o 2009-12-15 raštelį (1 t., b. l. 105) dėl 300 000 Lt gavimo pasirašė todėl, kad tikėjosi gauti iš A. B. likusią pinigų dalį už parduotus pastatus neparemti jokiais įrodymais ir tai yra tik ieškovo prielaidos, kuriomis negali remtis byloje sprendimą priimantis teismas (CPK 263 str.).

11Ieškovo teiginiai, kad atsakovė privalo grąžinti be pagrindo įgytą turtą yra nepagrįsti. Turtas pripažįstamas įgytu be pagrindo tada, kai: 1) asmuo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti; 2) turtas įgyjamas savo veiksmais ar kitokiu būdu; 3) turtas įgyjamas tyčia arba dėl neatsargumo; 4) turtas įgytas be teisinio pagrindo arba pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 1, 2 d.). Taigi tam, kad atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. daikto ar pinigų gavimas negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu. Jeigu turto įgijimo pagrindas buvo, o po turto įgijimo jis išnyko, tai tokiu atveju įgijusiam turtą asmeniui atsiranda pareiga grąžinti įgytą turtą kaip įgytą be pagrindo. Be to, tam, kad atsirastų pareiga grąžinti turtą, jis turi būti asmens realiai gautas, o jo išreikalauti kitais civilinių teisių gynimo būdais (pvz., taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant kitus sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) nėra teisinio pagrindo arba tokius būdus taikant pažeistos asmens teisės būtų apgintos nevisiškai. Kai asmuo prašo teismo išreikalauti pas kitą asmenį esantį turtą, teismas turi išspręsti materialinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą: nustatyti, kokiu pagrindu turtas atsakovo gautas ir iš ko kilo prievolė turtą grąžinti, ir atitinkamai koks įstatymas, reglamentuojantis tokiu pagrindu gauto turto išreikalavimo taisykles (restitucijos, be pagrindo gauto turto išreikalavimo ar kt. institutas) ginčo atveju turi būti taikomas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009).

12Nagrinėjamu atveju aplinkybę, kad atsakovė gavo turtą be teisinio pagrindo, turėjo įrodyti ieškovas, kuris šiuo atveju to nepadarė (CPK 178 str.).

13Ieškovo teiginiai, kad Radviliškio rajono apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, iškeltą pačiam ieškovui dėl UAB „Plusta“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo apklausiamos liudytojomis J. J. ir A. B. melavo teisme teigdamos, kad pagal minėtą 2009-04-30 statinių pirkimo-pardavimo sandorį yra visiškai atsiskaityta neatitinka tikrųjų bylos aplinkybių. „Liteko“ sistemos duomenimis ieškovui reikalaujant atlikti ikiteisminius tyrimus J. J. ir A. B. atžvilgiu dėl melagingų parodymų davimo atsiskaitant pagal minėtą sandorį Šiaulių apygardos teismas 2016-02-04 nutartyje konstatavo, kad surinktų ir išanalizuotų duomenų visuma nepatvirtina pareiškėjo R. P. deklaratyvių teiginių, kad J. J. ir A. B. tyčia davė atitinkamus melagingus parodymus apklausiamos ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu (baudžiamoji byla Nr. 1S-64-616/2016).

14Kaip žinoma, teisinės valstybės principas lemia tai, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Privalomumo principas grindžiamas teismo sprendimo res judicata teisine galia, reiškiančia, kad įsiteisėjęs (galutinis) teismo sprendimas yra privalomas ir negali būti paneigtas nei teikiant pakartotinius ar papildomus nesutikimo motyvus kitoje byloje, nei iškeliant kitą tapačią civilinę bylą ir pan. Dėl to, priešingai nei nurodo ieškovas, nėra jokio teisinio pagrindo kitaip vertinti įsiteisėjusiais teismo sprendimais išspręstus ginčus dėl minėtų liudytojų parodymų teisingumo dėl atsiskaitymo aplinkybių už pirktą pastatą pagal aukščiau minėtą sandorį.

15Dėl aukščiau nurodytų motyvų nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų priteisti iš atsakovės J. J. 43 443 Eur sumą bei pripažinti negaliojančiais 2009-09-29 UAB „Plusta“ kasos pajamų orderį PLUS Nr. ( - ) dėl 150 000 Lt gavimo iš atsakovės J. J., 2009-04-30 sudarytos statinių pirkimo-pardavimo sutarties, tarp UAB „Plusta“ ir atsakovės J. J. dėl statinių įsigijimo dalį, kuria padarytas šalių susitarimas, kad už perkamus statinius visiškai atsiskaityta bei ieškovo 2009-12-15 paaiškinimą „dėl 150 000 Lt pastato UAB „Plusta“ pinigų gavimo“.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Ieškinį atmetus, iš ieškovo R. P. priteistina 600 Eur trečiajam asmeniui A. B. (1 t., b. l. 91, 92) už advokato darbą (CPK 88 str. 1 d. 6 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo R. P. (a.k. ( - ) 600 Eur trečiajam asmeniui A. B. (a.k. ( - ) už advokato darbą.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai