Byla e2-3799-467/2016
Dėl sutarties, atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais bei nepagrįstai sumokėtų sumų priteisimo, trečiasis asmuo – V. D

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „MTD Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Maelvita“ dėl sutarties, atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais bei nepagrįstai sumokėtų sumų priteisimo, trečiasis asmuo – V. D..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi UAB „MTD Baltic“ 2016 m. sausio 27 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Maelvita“ ir prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio ieškovo ir atsakovo pasirašytus 2012 m. gegužės 21 d. sutartį Nr. 12/05-1, 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2012 m. liepos 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 01; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo nepagrįstai jam sumokėtus 469 356,82 EUR; priteisti iš atsakovo 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2012 m. kovo 21 d. ieškovas ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ sudarė subrangos sutartį Nr. S-12/03-21/S-1, pagal kurią UAB „MTD Baltic“ užsakovui UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įsipareigojo atlikti objekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Skaistgirio miestelyje“ vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus bei juos užsakovui priduoti. 2012 m. kovo 29 d. pagal šią sutartį UAB „MTD Baltic“ iš UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ gavo 200 000 Lt avansą, tačiau, UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ teigimu, subrangos sutartis buvo nutraukta dar 2012 metų gegužės mėnesį. 2012 m. gegužės 21 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Maelvita“ sudaryta sutartis Nr. 12/05-1 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajone. Šia sutartimi UAB „Maelvita“ įsipareigojo iki 2012 m. gruodžio 1 d. atlikti darbus, numatytus sutarties priede - lokalinėje darbų sąmatoje Nr. 12/27. Sutartyje ir jos priede nustatyta darbų kaina – 1 699 309,61 Lt plius PVM, iš viso 2 056 164,63 Lt. 2012 m. gegužės 31 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1, jame nurodant, kad rangovas UAB „Maelvita“ atliko darbus pagal sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajonas“, bendrai 478 863,45 Lt (138 688,44 EUR) sumai. 2012 m. liepos 31 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 01, jame nurodant, kad rangovas UAB „Maelvita“ atliko darbus pagal sutartį „Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Joniškio rajone“ bendrai 1 141 731,79 Lt (330 668,38 EUR) sumai. Bendra atliktų darbų aktuose nurodytų atsakovo atliktų darbų kaina yra 1 620 595,24 Lt (469 356,82 EUR). Būtent tokią tikslią sumą 2012 m. gegužės 31 d. – 2012 m. rugsėjo 21 d. laikotarpiu ieškovas sumokėjo atsakovui. 2012 m. spalio 24 d. UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ UAB „MTD Baltic“ išsiuntė pretenziją dėl sumokėto ir nepanaudoto 200 000 Lt avanso grąžinimo, kurioje nurodė, kad jokie darbai pagal 2012 m. kovo 21 d. subrangos sutarti Nr. S-12/03-211S-1 nebuvo atlikti. UAB „MTD Baltic“ avanso negrąžinus, UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ tų pačių aplinkybių pagrindu 2012 m. gruodžio 19 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB „MTD Baltic“ bankroto bylos iškėlimo. Bankroto byla taip pat buvo iškelta ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“. Šioje byloje UAB „MTD Baltic“ pareiškė kreditorinį reikalavimą 209 467,82 Lt sumai, tačiau šį reikalavimą UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ bankroto administratorė ginčijo ir į bylą pateikė 2012 m. rugsėjo 3 d. subrangos sutartį, sudarytą tarp UAB „Maelvita“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, kurios pagrindu atsakovas realiai atliko darbus objekte. Kad būtent ši, o ne ginčijama sutartis buvo vykdoma, patvirtina ir 2012 m. rugsėjo 28 d. – 2013 m. sausio 31 d. laikotarpiu pasirašyti atliktų darbų aktai Nr. 01-04. Todėl tarp šalių sudarytas sandoris turi būti laikomas tariamu sandoriu, kadangi jame nėra esminio sutarties elemento – suderintos sutarties šalių valios, siekiant tam tikrų teisinių pasekmių. Šiuo atveju egzistuoja abi sąlygos pripažinti ginčijamą sutartį ir jos pagrindu sudarytus atliktų darbų aktus negaliojančiais, kaip tariamus sandorius, kadangi UAB „Maelvita“ darbus objekte vykdė ne sutarties su UAB „MTD Baltic“, o sutarties su UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pagrindu. Neegzistuojant jokių realių įrodymų, kad darbai buvo atlikti UAB „MTD Baltic“ užsakymu, pagrįsta laikytis pozicijos, jog visi tarp šalių sudaryti sandoriai buvo fiktyvūs. UAB „MTD Baltic“ direktorius bankroto administratoriui neperdavė jokių dokumentų, patvirtinančių ieškovo ir atsakovo tarpusavio susirašinėjimą, bendravimą, vykdant ginčijamą sutartį, nėra statybvietės perdavimo įrodymų atsakovui, pranešimų apie planuojamą darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose, perdavimą ieškovui, statybos žurnalo kopijų, pažymų apie atliktų darbų vertę ar kitų dokumentų, kurie galėtų patvirtinti, kad atliktų darbų aktuose nurodyti darbai realiai atlikti. Taip pat nėra jokių dokumentų, paaiškinančių, kodėl pasirašyta aktų už 1 620 595,24 Lt (469 356,82 EUR), tarpusavio pretenzijų, kurios liudytų ieškovo ar atsakovo kaltę dėl ginčijamos sutarties nevykdymo ir kitos šalies reakciją į tai. Atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, jų kiekiai ir įkainiai neatitinka ginčijamos sutarties sąlygų, t.y. jos priedo lokalinės sąmatos Nr. 12/27, kurioje konkrečiai aptarti darbai, kuriuos privalėjo atlikti atsakovas. Nors 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų akte Nr. 1 nurodyti darbai iš dalies sutampa su lokaline sąmata, tačiau įkainiai visiškai neatitinka nurodytų ginčijamoje sutartyje. Nors 2012 m. liepos 31 d. atliktų darbų akte Nr. 01 nurodyti darbai, jų kiekiai didele dalimi sutampa su lokaline sąmata Nr. 12/27, tačiau šiame akte daugeliu atveju nustatyti didesni darbų įkainiai nei ginčijama sutartimi. Nors atliktų darbų aktai neva fiksuoja darbus tame pačiame objekte, pagal tą pačią ginčijamą sutartį, tačiau vienas kitam prieštarauja ir vienas kitą paneigia. Jei 2012 m. gegužės 31 d. akte darbai būtų realiai atlikti, jie turėtų nuosekliai atsispindėti 2012 m. liepos 31 d. akte, tačiau lentelės stulpeliuose „Nuo statybos pradžios“ darbų kiekiai pagal 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 nenurodyti. Ginčijamoje sutartyje šalys 2.1 punkte nustatė konkrečią darbų kainą, kuri be kita ko smulkiai detalizuota sutarties priede - lokalinėje darbų sąmatoje. Sutartyje nenustatyta galimybė didinti nustatytą kainą, todėl atsakovui už atliktus darbus turėjo būti atsiskaityta sutartyje numatytais įkainiais. Aplinkybė, kad tiek atliktų darbų aktai, tiek faktiškai atsakovui išmokėtos lėšos iš esmės neatitinka tiek ginčijamos sutarties sąlygų, tiek ir subrangos santykius reglamentuojančių normų, tačiau ieškovas tokius aktus pasirašė, apmokėjo, nereiškė jokių pretenzijų, patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas faktiškai subrangos teisinių santykių tarpusavyje sukurti nesiekė, nesielgė kaip elgtųsi kiekvienas protingas ir atidus užsakovas ir rangovas. Pasisakydamas dėl tikrosios sandorio šalių valios ir tikslų, ieškovas nurodo, jog realiai sutartyje numatytų darbų atsakovas ieškovui nevykdė, kadangi jis juos vykdė kitos įmonės - UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pavedimu ir užsakymu. Kadangi šalių sudaryta ginčijama sutartis pripažintina niekine ir negaliojančia CK 1.86 straipsnio pagrindu, atitinkamai negalioja ir jos pagrindu atlikti kiti veiksmai bei sandoriai, įskaitant pasirašytus atliktų darbų aktus. Be to sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu ir dėl to, kad prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms - ginčijamos sutarties sąlygos ir ieškovo kvalifikacija neatitiko vykdyto supaprastinto atviro konkurso sąlygų. Pirma, konkurso sąlygų 1 skirsnio (nurodymai dalyviams) bendrųjų nuostatų 5.1.4 punkte buvo nustatyta, kad, jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. visos sutarties vertės. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. spalio 10 d. tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasirašyta rangos sutartis Nr. (7.64)A13-70 sudaryta 4 837 149,23 Lt sumai, 30 proc. nuo šios sumos būtų 1 451 144,76 Lt. Taigi ginčijamos sutarties kaina ir tariamai atliktų darbų dalis buvo didesnė nei buvo leidžiama pagal viešojo pirkimo sąlygas, kas ne tik patvirtina ginčijamos sutarties fiktyvumą, bet ir prieštaravimą imperatyvioms teisės normoms. Antra, ieškovas neatitiko subrangovams keliamų reikalavimų, kadangi niekada nebuvo gavusi nei kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, nei jokio kito statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestato, todėl negalėjo sudaryti subrangos sutarties su UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, ir atitinkamai - ginčijamos sutarties su atsakovu. Be to ieškovas įsteigtas tik 2012 m. vasario 21 d., t.y. jau po rangos sutarties su perkančiąja organizacija pasirašymo, nors subrangovai turėjo būti nurodyti dar vykdant viešąjį pirkimą. Kadangi ginčijama sutartis ir atliktų darbų aktai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais CK 1.86, 1.80 straipsnių pagrindu, taikytina restitucija ir iš atsakovo priteistinos jam nepagrįstai išmokėtos lėšos (CK 1.80 str.), taip pat, vadovaujantis CK 6.37 ir 6.210 straipsniais, iš jo turėtų būti priteistos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos.

5Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 1 d. teisėjo rezoliucija bankrutavusios UAB „MTD Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Maelvita“ priėmė. Ieškinio kopija su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo 2016 m. vasario 2 d. buvo išsiųsti atsakovo buveinės adresu, tačiau grįžo į teismą neįteikti (b. l. 78). 2016 m. vasario 23 d. procesiniai dokumentai atsakovui išsiųsti pakartotinai, todėl, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, laikytini įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo – 2016 m. kovo 4 d. (b. l. 79). Atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė, atsiliepimo pateikimo terminas baigėsi 2016 m. kovo 18 d.

6Trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo į ieškinį taip pat nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai (b.l. 75).

7Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą, o ieškovas prašo, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu, teismas daro išvadą, jog egzistuoja CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, priimamas sprendimas už akių, išdėstant sutrumpintus motyvus (CPK 142 str. 4 d., 286 str.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 10 d. tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. (7.64)A13-70 dėl projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“. 2012 m. kovo 21 d. ieškovas ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ sudarė subrangos sutartį Nr. S-12/03-21/S-1, pagal kurią UAB „MTD Baltic“ užsakovui UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įsipareigojo atlikti objekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Skaistgirio miestelyje“ vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus bei juos užsakovui priduoti (sutarties 2.1 p.). 2012 m. kovo 29 d. pagal šią sutartį UAB „MTD Baltic“ iš UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ gavo 200 000 Lt avansą, tačiau subrangos sutartis nutraukta 2012 metų gegužės mėnesį. 2012 m. gegužės 21 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Maelvita“ sudaryta sutartis Nr. 12/05-1 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajone (sutarties 1 p.). Šia sutartimi UAB „Maelvita“ įsipareigojo iki 2012 m. gruodžio 1 d. atlikti darbus, numatytus sutarties priede - lokalinėje darbų sąmatoje Nr. 12/27 (sutarties 1; 2.1; 3.1 p.). Sutartyje ir jos priede nustatyta darbų kaina – 1 699 309,61 Lt plius PVM, iš viso 2 056 164,63 Lt. Lokalinėje darbų sąmatoje Nr. 12/27 ši kaina detalizuota, nurodant kiekvienos sutartų darbų pozicijos kiekį ir nustatytus darbų vieneto įkainius bei bendrą kiekvienos darbų pozicijos kainą. 2012 m. gegužės 31 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1, jame nurodant, kad rangovas UAB „Maelvita“ atliko darbus pagal sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Skaistgirio miestelyje, Joniškio rajonas“, bendrai 478 863,45 Lt (138 688,44 EUR) sumai. 2012 m. liepos 31 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 01, jame nurodant, kad rangovas UAB „Maelvita“ atliko darbus pagal sutartį „Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Joniškio rajone“, bendrai 1 141 731,79 Lt (330 668,38 EUR) sumai. Bendra atliktų darbų aktuose nurodytų atsakovo atliktų darbų kaina yra 1 620 595,24 Lt (469 356,82 EUR). Būtent tokią tikslią sumą 2012 m. gegužės 31 d. – 2012 m. rugsėjo 21 d. laikotarpiu ieškovas sumokėjo atsakovui. 2012 m. spalio 24 d. UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ UAB „MTD Baltic“ išsiuntė pretenziją dėl sumokėto ir nepanaudoto 200 000 Lt avanso grąžinimo, kurioje nurodė, kad jokie darbai pagal 2012 m. kovo 21 d. subrangos sutartį Nr. S-12/03-211S-1 nebuvo atlikti. UAB „MTD Baltic“ avanso negrąžinus, UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ tų pačių aplinkybių pagrindu 2012 m. gruodžio 19 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB „MTD Baltic“ bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi UAB „MTD Baltic“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“, nutartis įsiteisėjo. Bankroto byla taip pat buvo iškelta ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“. Šioje byloje UAB „MTD Baltic“ pareiškė kreditorinį reikalavimą 209 467,82 Lt sumai, tačiau šį reikalavimą UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ bankroto administratorė ginčijo ir į bylą pateikė 2012 m. rugsėjo 3 d. subrangos sutartį sudarytą tarp UAB „Maelvita“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, kurios pagrindu atsakovas realiai atliko darbus objekte, ir 2012 m. rugsėjo 28 d. – 2013 m. sausio 31 d. laikotarpiu pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. 01-04. Paduotu ieškiniu nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėja, jog darbai objekte buvo atlikti būtent 2012 m. rugsėjo 3 d. subrangos sutarties, sudarytos tarp UAB „Maelvita“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, pagrindu, o ne šalių sutarties pagrindu.

10CK 1.86 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CK 1.86 straipsnio taikymo yra pasisakęs, kad tariamas sandoris yra toks sandoris, kuriame nėra esminio sandorio elemento - suderintos sutarties šalių valios, siekiant tam tikrų teisinių pasekmių, nes jame išreikšta sandorio šalių valia nėra tikra ir ji neatitinka tikrųjų sandorio šalių ketinimų. Taigi, tariamas sandoris yra fiktyvus sandoris dėl šalių valios ydingumo jį sudarant, ir paprastai jis nevykdomas. Sprendžiant, ar sandoris tariamas, turi būti tiriamas ne tik sutarties tekstas, bet ir tai, kokia buvo sandorio šalių tikroji valia, kokie buvo jų tokio elgesio motyvai ir tikslai, kaip šalys elgėsi po sandorio sudarymo, Įrodinėjant tariamą sandorį viena iš nustatinėjamų aplinkybių yra ta, ar sandoris vykdomas, o jeigu nevykdomas dėl kokių priežasčių. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais, įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, reikia nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai - ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, reikia aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai.

11Iš bylos duomenų matyti, jog darbai objekte iš tiesų buvo atlikti, ir kad juos atliko atsakovas UAB „Maelvita“. Tačiau, kaip liudija byloje esantys įrodymai, atsakovas subrangos sutartis dėl iš esmės tų pačių darbų atlikimo buvo sudaręs su dviem bendrovėmis – ieškovu UAB „MTD Baltic“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“. Byloje pateikti pagal abi sutartis pasirašyti atliktų darbų aktai. UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ teigimu, su atsakovu pagal tarp jų sudarytą sutartį buvo atsiskaityta, atlikti darbai taip pat buvo priimti. Ieškovo bankroto byloje 2015 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtintas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreditorinis reikalavimas, į kurį įtrauktas ir negrąžintas 200 000 Lt avansas. Kaip nurodo ieškovas, be ginčijamų sutarties ir aktų nėra daugiau jokių dokumentų, kurie patvirtintų realų šalių bendravimą, vykdant ginčijamą sutartį, pavyzdžiui, statybvietės perdavimo įrodymų atsakovui, pranešimų apie planuojamą darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose, perdavimą ieškovui, statybos žurnalo kopijų, pažymų apie atliktų darbų vertę ar kitų dokumentų, todėl labiau tikėtina, kad realiai sutartis nebuvo vykdoma ir egzistavo tik fiktyviai. Prieštaringais laikytini ir ginčijami atliktų darbų aktai, nes, kaip nurodo ieškovas, atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, jų kiekiai ir įkainiai neatitinka ginčijamos sutarties sąlygų, t.y. jos priedo lokalinės sąmatos Nr. 12/27, kurioje konkrečiai aptarti darbai, kuriuos privalėjo atlikti atsakovas. Nors 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų akte Nr. 1 nurodyti darbai iš dalies sutampa su lokaline sąmata, tačiau įkainiai neatitinka nurodytų ginčijamoje sutartyje. Nors 2012 m. liepos 31 d. atliktų darbų akte Nr. 01 nurodyti darbai, jų kiekiai didele dalimi sutampa su lokaline sąmata Nr. 12/27, tačiau šiame akte daugeliu atvejų nustatyti didesni darbų įkainiai nei ginčijama sutartimi. Nors atliktų darbų aktai neva fiksuoja darbus tame pačiame objekte, pagal tą pačią ginčijamą sutartį, tačiau vienas kitam prieštarauja. Jei 2012 m. gegužės 31 d. akte darbai būtų realiai atlikti, jie turėtų nuosekliai atsispindėti 2012 m. liepos 31 d. akte, tačiau lentelės stulpeliuose „Nuo statybos pradžios“ darbų kiekiai pagal 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 nenurodyti. Ginčijamoje sutartyje šalys 2.1 punkte nustatė konkrečią darbų kainą, kuri be kita ko smulkiai detalizuota sutarties priede - lokalinėje darbų sąmatoje. Visos šios aplinkybės, formaliai jas įvertinus, leidžia daryti išvadą, jog tiek 2012 m. gegužės 21 d. sutartis Nr. 12/05-1, tiek ir 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktas Nr. 1 bei 2012 m. liepos 31 d. atliktų darbų aktas Nr. 01 yra apsimestiniai ir dėl to pripažintini negaliojančiais ab initio.

12Ieškovas taip pat nuodo, jog ginčijama sutartis bei atliktų darbų aktai taip pat prieštarauja ir imperatyvioms įstatymo normoms. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o, kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.).

13Viešojo konkurso sąlygų 1 skirsnio (Nurodymai dalyviams) bendrųjų nuostatų 5.1.4 punkte buvo nustatyta, kad, jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 procentų visos sutarties vertės. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. spalio 10 d. tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasirašyta rangos sutartis Nr. (7.64)A13-70 sudaryta 4 837 149,23 Lt sumai, 30 procentų nuo šios sumos yra 1 451 144,76 Lt. Tai reiškia, jog ginčijamos sutarties kaina ir tariamai atliktų darbų dalis - 1 699 309,61 Lt buvo akivaizdžiai didesnė nei buvo leidžiama pagal viešojo pirkimo sąlygas, t.y. neatitiko viešojo konkurso sąlygų.

14Taip pat ieškovas teigia, jog UAB „MTD Baltic“ neatitiko subrangovams keliamų reikalavimų, kadangi niekada nebuvo gavusi nei kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, nei jokio kito statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestato, todėl negalėjo sudaryti subrangos sutarties su UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, ir atitinkamai - ginčijamos sutarties su atsakovu. Nors šie teiginiai ieškovo nepagrįsti neginčijamais įrodymais, bet nėra ir priešingai tvirtinančių įrodymų, teismas sprendžia, jog tai, kad ieškovas įsteigtas tik 2012 m. vasario 21 d., t.y. jau po rangos sutarties su perkančiąja organizacija pasirašymo, nors subrangovai turėjo būti nurodyti dar vykdant viešąjį pirkimą, yra pagrindas sutikti su tuo, jog ginčijama sutartis iš tiesų prieštarauja ir imperatyvioms įstatymo normoms.

15Vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 2 dalimi, formaliai įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pripažinus, jog ginčijama sutartis bei atliktų daiktų aktai yra niekiniai ir negaliojantys, taikytina restitucija ir ieškovui grąžintina atsakovui sumokėta suma, sudaranti viso 469 356,82 EUR.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos valstybei priteisiamos iš atsakovo UAM „Maelvita“ (CPK 96 str.) ir jos sudaro 4 389 EUR, žyminio mokesčio, mokėtino paduodant ieškinį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi ir 285-286 straipsniais,

Nutarė

19Priimti sprendimą už akių atsakovo UAB „Maelvita“ atžvilgiu ir ieškovo bankrutavusios UAB „MTD Baltic“ ieškinį tenkinti.

20Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio ieškovo UAB „MTD Baltic“ ir atsakovo UAB „Maelvita“ sudarytus 2012 m. gegužės 21 d. sutartį Nr. 12/05-1, 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2012 m. liepos 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 01.

21Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui UAB „MTD Baltic“ (juridinio asmens kodas 302728950) iš atsakovo UAB „Maelvita“ (juridinio asmens kodas 300094351) 469 356,82 EUR (keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt šešis eurus 82 euro centus) ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 469 356,82 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Maelvita“ 4 389 EUR (keturis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio valstybei.

23Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

24Sprendimas už akių atsakovo negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais. Atsakovas UAB „Maelvita“ per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio antrosios dalies reikalavimus.

25Ieškovas bankrutuojanti UAB „MTD Baltic“ sprendimą už akių gali apskųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovas bankrutavusi UAB „MTD Baltic“ 2016 m. sausio 27 d. kreipėsi į... 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2012 m. kovo 21 d. ieškovas ir UAB „Vakarų... 5. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 1 d. teisėjo rezoliucija... 6. Trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo į ieškinį taip pat nepateikė,... 7. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 10 d. tarp Joniškio rajono savivaldybės... 10. CK 1.86 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti... 11. Iš bylos duomenų matyti, jog darbai objekte iš tiesų buvo atlikti, ir kad... 12. Ieškovas taip pat nuodo, jog ginčijama sutartis bei atliktų darbų aktai... 13. Viešojo konkurso sąlygų 1 skirsnio (Nurodymai dalyviams) bendrųjų... 14. Taip pat ieškovas teigia, jog UAB „MTD Baltic“ neatitiko subrangovams... 15. Vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 2 dalimi, formaliai įvertinus byloje... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 17. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. Priimti sprendimą už akių atsakovo UAB „Maelvita“ atžvilgiu ir ieškovo... 20. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio ieškovo UAB „MTD... 21. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui UAB „MTD Baltic“ (juridinio... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Maelvita“ 4 389 EUR (keturis tūkstančius tris... 23. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 24. Sprendimas už akių atsakovo negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 25. Ieškovas bankrutuojanti UAB „MTD Baltic“ sprendimą už akių gali...