Byla 2S-2159-485/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, teisėjų Ramūno Mitkaus ir Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB SEB banko atstovės advokatės D. K. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-481-358/2011 pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams K. P., A. P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu, priteisė valstybei iš ieškovo 36,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

4Teismas nurodė, jog į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovė, kuriai buvo tinkamai pranešta, atsakovas K. P. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nesutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, atsakovė A. J. prašo ieškinį palikti nenagrinėtu.

5Ieškovo atstovė atskiruoju skundu prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

6Ieškovo atstovė nesutinka su teismo nutartimi dėl šių motyvų:

  1. ieškovo atstovė į bylos nagrinėjimą neatvyko dėl klaidos, kadangi 2011-06-16 vykusiame teismo posėdyje neteisingai užsirašė teismo posėdžio datą;
  2. ieškovas sąžiningai viso proceso metu naudojosi savo teisėmis, nevilkino bylos nagrinėjimo, byla jau tęsiasi 4 metus ir 9 mėnesius;
  3. ieškovui AB SEB bankui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį;
  4. teismas paliko ieškinį nenagrinėtą net nebandęs nustatyti byloje tiesos, tuo teismas pažeidė CPK 228 str., 230 str. 1 d. reikalavimus.

7Atsakovai atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

10Kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas ir jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai bei iki teismo posėdžio jie nepateikia savo neatvykimą pateisinančių dokumentų ir prašymo atidėti bylos nagrinėjimą (arba teismas, gavęs tokį prašymą, neatvykimo priežastis pripažįsta nesvarbiomis), o atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą (CPK 246 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

11Iš atstovavimo sutarties matyti, kad ieškovas bylą veda per advokatę D. K. (b. l. 115). Iš 2011-06-16 vykusio parengiamojo teismo posėdžio protokolo matyti, jog ieškovo atstovė šiame posėdyje dalyvavo, šio posėdžio metu buvo nutarta parengiamąjį teismo posėdį atidėti iki 2011-08-10 d. 11.00 val. (b. l. 98-99). Taip pat byloje pateikta pažyma, kurioje ieškovo atstovė savo parašu patvirtino, kad jai yra žinoma, kad posėdis įvyks 2011-08-10 11.00 val. (b. l. 100). Tais atvejais, kai šalis bylą veda per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o atstovas, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas informuoti atstovaujamąjį (CPK 118 straipsnis). Apylinkės teismas, ieškovo atstovę pasirašytinai informavęs apie kitą teismo posėdį, neturėjo pareigos pakartotinio šaukimo siųsti ir pačiam ieškovui. Kadangi ieškovo atstovė buvo tinkamai informuota apie teismo posėdį, ji privalėjo nedelsdama apie tai pranešti ieškovui. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laiko, kad ieškovas apie teismo posėdį buvo informuotas tinkamai ir kaip nepagrįstus atmeta su tuo susijusius atskirojo skundo argumentus.

12Pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi paliko ieškinį nenagrinėtą, į teismo posėdį neatvykus nei ieškovui, nei jo atstovei. Įstatymas nustato, jog atvejais, kai ieškovas ar jo atstovas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: pirma, ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; antra, teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 straipsnio 1 dalis). Taigi pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimą teismo neinformavo, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės svarstyti ir spręsti, ar jos neatvykimo priežastys yra svarbios. Pažymėtina, kad, šaliai iš viso neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2006). Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011).

13Tačiau tuo pačiu pažymėtina, jog teismų praktikoje yra formuojama nuostata, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu negali būti pripažintas pagrįstu ir teisingu dėl principinių civilinio proceso nuostatų netinkamo aiškinimo ir taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje nr. 2-1061/2011). Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.). Būtina atsižvelgti į tai, kad nors šalys civiliniame procese turi daug teisių, tačiau procesui vadovauja teismas, teisėjas vienintelis gali nustatyti nuo šalių interesų nepriklausomą bylinėjimosi eigą. Teismo darbas turi būti racionalus ir veiksmingas, šalims negali būti leidžiama netinkamai naudotis savo procesinėmis teisėmis, vilkinti procesą. Teisėjas, vadovaudamas procesui, likdamas nešališkas, nepažeisdamas dispozityvumo, rungimosi, šalių lygiateisiškumo ir kitų proceso principų, turi kontroliuoti šalių veiksmus procese, siekdamas, kad procesas vyktų koncentruotai ir ekonomiškai. CPK 158 straipsnio 3 dalyje nurodyta teismo posėdžio pirmininko pareiga rūpintis tinkamu, nepertraukiamu ir kuo greitesniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010). Ieškovo atstovė atskirajame skunde nurodo, jog bylos nagrinėjimas jau užsitęsė beveik 5 metus, todėl ieškinio palikimas nenagrinėtu dėl apmaudžios ieškovo atstovės klaidos nelaikytinas pagrįstu. Kolegija tokiai nuomonei pritaria. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškinys teismui paduotas 2006-11-09 (b. l. 1), byla 2007-03-01 nutartimi buvo sustabdyta, bylos nagrinėjimas atnaujintas 2008-06-20 (b. l. 66), byloje jau vyko 5 teismo posėdžiai, advokatė D. K. byloje dalyvavo nuo 2008-08-12 ir dalyvavo visuose teismo paskirtuose posėdžiuose. Įvertinus šias aplinkybes, bei tai, jog bylos nagrinėjimas jau užsitęsė beveik 5 metus tos pačios instancijos teisme, joje atliktus procesinius veiksmus, tai, jog byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad anksčiau ieškovas nesąžiningai naudojosi ar piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, darytina išvada, kad nėra protinga, teisinga ir ekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje, dėl ko reikalinga užbaigti šią civilinę bylą, išsprendžiant tarp šalių kilusį ginčą iš esmės (CPK 3 str. 1 d., 7, 8 str.).

14Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija atskirąjį skundą tenkina, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikina ir bylą perduoda Kauno rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

16atskirąjį skundą tenkinti.

17Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti Kauno rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai