Byla 2-244-715/2014
Dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

22013 m. spalio 18 d. pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ pareiškimą priimtas teismo įsakymas, kuriuo iš skolininko V. K. kreditorei buvo priteista 142806,09 Lt skolos, 22102,33 Lt delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1075,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2013-11-18 teisme gauti skolininko V. K. prieštaravimai. 2014-01-06 teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ ieškinys, dėl 142806,09 Lt skolos, 22102,33 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1075,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. K..

32014 m. balandžio 23 d šalys pateikė teismui taikos sutartį, kuria ginčą išsprendė taikiai ir kurią prašo teismo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą nutraukti. Šalys pareiškė, kad joms yra žinomos šių procesinių veiksmų pasekmės.

4Taikos sutartis tvirtintina.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismui pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad šalys susitarė dėl skolos ir palūkanų atlyginimo.

6Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai abipusių nuolaidų bei kompromisų būdu pasiekti abiems šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl, šalims raštu pareiškus, kad joms yra žinomos ir suprantamos tokios jų valios išreiškimo teisinės pasekmės, jų sudarytoji taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, o iškeltoji byla šiuo pagrindu nutrauktina (CK 6.984, 6.986 straipsniai, CPK 42 straipsnis). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnis).

7Kadangi šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas bylinėjimosi išlaidų proceso šalims nepaskirsto (CPK 94 str. 2 d.).

8Šalims sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė byloje yra sumokėjusi 1237 Lt žyminio mokesčio (4, 53 b. l.), likusios 3710 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi ieškovei buvo atidėtas iki teismo sprendimo ar nutarties priėmimo. Ieškovės sumokėta žyminio mokesčio dalis 1237 Lt sudaro 25 procentus už ieškinį mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Kadangi ieškovė nėra sumokėjusi tos žyminio mokesčio dalies, kuri turėtų būti jai grąžinama, todėl jai žyminio mokesčio dalis negrąžintina.

9Nagrinėjant bylą susidarė 27,21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei.

10Išaiškintina šalims, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140, 290–292, 293, 294 straipsniais, teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės "ALSA", j.a.k. 166543354, atstovaujamos direktoriaus P. L., a.k. ( - ) ir atsakovo V. K., a.k. ( - ) sudarytą 2014-04-23 taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

13Mes, žemiau pasirašę ginčo šalys - ieškovas UAB"ALSA" įm. kodas 166543354, atstovaujama direktoriaus PETRO LINARTO, a.k. ( - ) ir atsakovas VITALIJUS KATĖNAS, a.k. ( - ) sudarydamos ir pasirašydamos šią sutartį, susitariame Mažeikių rajono Apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-244-715 / 2014 nagrinėjamą mūsų ginčą pagal ieškovo (-ų) UAB „ALSA" ieškinį atsakovui (-ams) VITALIJUI KATĖNUI dėl skolos 142806,09 Lt (Šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šeši litai 09 cnt) ir 6 procentai metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos nuo 2012-06-08 dienos iki galutinio atsiskaitymo, t.y. 2015-10-01 dienos, išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis:

141. Atsakovas įsipareigoja skolą grąžinti dalimis:

151.1. 30000,00 Lt. skolą ir 3708.49 Lt. palūkanas grąžinti iki 2014-07-01 d.;

161.2. 40000,00 Lt. skolą ir 5352,33 Lt. palūkanas grąžinti iki 2014-09-01 d.;

171.3. 30000,00 Lt. skolą ir 5661,37 Lt. palūkanas grąžinti iki 2015-08-01 d.;

181.4. 42806,09 Lt. skolą ir 7846,02 Lt. palūkanas grąžinti iki 2015-10-01 d.

192. Prašome teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

203. Mums yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. mums žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalėsime pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

214. Atsakovui nevykdant šios sutarties sąlygų, Ieškovas turi teisę, pranešęs apie tai Atsakovui raštu (reg. laišku) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į Mažeikių rajono Antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso (( - ) str.).

225. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Mažeikių rajono Apylinkės teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

236. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų vieni kitiems nebeturės.

247. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

258. Prašome sugrąžinti 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

269. Ši sutartis sudaryta 3 (trim) egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.“

27Civilinę bylą Nr. 2-244-715/2014 nutraukti.

28Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

29Negrąžinti ieškovei žyminio mokesčio dalies.

30Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyvenančio S. N. g. 12-1, Klaipėda, 27,21 Lt (dvidešimt septynis litus 21 ct) išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu. Šias bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660.

31Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo ieškovė gali skųsti Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą. Kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė, civilinėje... 2. 2013 m. spalio 18 d. pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės... 3. 2014 m. balandžio 23 d šalys pateikė teismui taikos sutartį, kuria ginčą... 4. Taikos sutartis tvirtintina.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 6. Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai... 7. Kadangi šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios... 9. Nagrinėjant bylą susidarė 27,21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 10. Išaiškintina šalims, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140,... 12. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės "ALSA", j.a.k.... 13. Mes, žemiau pasirašę ginčo šalys - ieškovas UAB"ALSA" įm. kodas... 14. 1. Atsakovas įsipareigoja skolą grąžinti dalimis:... 15. 1.1. 30000,00 Lt. skolą ir 3708.49 Lt. palūkanas grąžinti iki 2014-07-01... 16. 1.2. 40000,00 Lt. skolą ir 5352,33 Lt. palūkanas grąžinti iki 2014-09-01... 17. 1.3. 30000,00 Lt. skolą ir 5661,37 Lt. palūkanas grąžinti iki 2015-08-01... 18. 1.4. 42806,09 Lt. skolą ir 7846,02 Lt. palūkanas grąžinti iki 2015-10-01 d.... 19. 2. Prašome teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą... 20. 3. Mums yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo... 21. 4. Atsakovui nevykdant šios sutarties sąlygų, Ieškovas turi teisę,... 22. 5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Mažeikių rajono Apylinkės... 23. 6. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 24. 7. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos... 25. 8. Prašome sugrąžinti 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio... 26. 9. Ši sutartis sudaryta 3 (trim) egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas... 27. Civilinę bylą Nr. 2-244-715/2014 nutraukti.... 28. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 29. Negrąžinti ieškovei žyminio mokesčio dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyvenančio S. N. g. 12-1, Klaipėda,... 31. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio per septynias dienas nuo nutarties...