Byla 2S-590-569/2016
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens K. G. K. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2VP-1264-636/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ prareiškimą dėl skolininkui V. K., suinteresuotam asmeniui K. G. K. dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau-UAB) „Alsa“ kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti skolininko V. K. dalį, esančioje bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su K.G. K. šiame turte: turte įgytame po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamose ir vaisiuose, gautuose iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamuose, gautuose iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamuose, gautose iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesiniai veiklai; įmonėje (jeigu paaiškėtų, kad tokią turi ar kada ateityje turėtų) ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamuose pajamuose, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo, pajamose, gautose po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividenduose, taip pat pensijose, pašalpose bei kitose išmokose, t. y. visame turte, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.88 straipsnio 1 dalis.

42. Pareiškėja nurodė, kad 2015-02-13 gavo antstolės siūlymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, kuriuo pareiškėjai pasiūlyta per 20 dienų nuo patvarkymo gavimo su prašymu kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Iš antstolės pateiktos informacijos matyti, kad skolininkui V. K. su sutuoktine K. G. K. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklauso K. G. K. gaunamos pajamos iš darbo santykių. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi buvo nustatyta skolininko dalis, esanti bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su K. G. K. jos pajamose už darbą P. V. J. pagrindinėje mokykloje ir už darbą Lietuvos Respublikos Vyriausioje rinkimų komisijoje, tačiau minėtose darbovietėse K. G. K. nebedirba, bet turi naują darbovietę. Kadangi K. G. K. vėl gali pakeisti darbovietę, taip pat gali atsirasti naujų aplinkybių, tikslinga būtų nustatyti skolininko dalį, esančią bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su K. G. K. visame CK 3.88 straipsnio 1 dalyje išvardintame turte.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi pareiškėjos pareiškimą tenkino – nustatė, kad V. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis sutuoktinės K. G. K. atlyginimo ir kitų jam prilyginamų pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje ir turte, įgytame po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamose ir vaisiuose, gautuose iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamuose, gautuose iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamuose, gautose iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesiniai veiklai; įmonėje (jeigu paaiškėtų, kad tokią turi ar kada ateityje turėtų) ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamuose pajamuose, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo, pajamose, gautose po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividenduose, taip pat pensijose, pašalpose bei kitose išmokose.

74. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė nėra pasibaigusi, todėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymas yra galimas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

95. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo K. G. K. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį ir pareiškimą atmesti.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

115.1. V. K. skola yra asmeninė. Įsigyta produkcija nebuvo panaudota šeimos poreikiams tenkinti, o panaudota žemės ūkio veikloje. Apeliantei nebuvo žinoma apie priteistą skolą, o nesant teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, t. y. K. G. K., antstolis negalėjo priimti patvarkymo dėl išieškojimo iš bendro sutuoktinių turto. Tai reiškia CPK 586 straipsnio pažeidimą.

125.2.Teismas nenustatinėjo, ar kreditoriaus reikalavimų patenkinimui nepakanka asmeninio V. K. turto. Tik konstatavus, kad skolininkui asmeninio turto nepakanka, gali būti išieškoma iš skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje.

135.3. Teismas, nustatydamas, kad skolininkui priklauso ½ dalis jo sutuoktinės darbo užmokesčio, nenustatė, kokį turtą turi ir valdo skolininkas asmeninės nuosavybės teise bei koks turtas yra įgytas kaip sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Teismas turėjo nustatyti visą V. K. ir K. G. K. turimą ir valdomą turtą, ir nustatyti skolininko dalį visoje bendrojoje nuosavybėje.

145.4. Teismas nepagrįstai nustatė, jog ateityje gaunamose K. G. K. pajamose jų dalis priklausytų V. K., kadangi CPK 667 straipsnio 1 dalyje įstatymo leidėjas nurodė, kad nustatoma skolininko turto dalis bendrojoje su kitais asmenimis nuosavybėje, o tai reiškia, kad teisės norma apima tik esamą turtą.

156. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Alsa“ prašo atmesti atskirąjį skundą, o Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

176.1. Byloje nėra keliamas klausimas dėl sutuoktinių bendrųjų prievolių, o įstatyme nustatyta tvarka prašoma nustatyti skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje tam, kad iš skolininkui priklausančios dalies būtų galima įvykdyti asmeninę skolininko prievolę.

186.2. Byloje yra visi reikiami duomenys, kad išieškojimas iš kito skolininko turto yra negalimas, kadangi kreipimasis į teismą dėl skolininko dalies nustatymo, atliktas tik po to, kai antstolis pranešė, kad kito turto skolininkas neturi. Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

20teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

227. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, pagrįstumo ir teisėtumo.

238. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolės E. M. kontoroje Mažeikių rajono apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-244-715/2014 pagrindu užvesta vykdomoji byla ( - ) dėl 41 359,50 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos nuo 2012-06-08 iki galutinio atsiskaitymo, t. y. išieškojimo iš skolininko V. K. išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „Alsa“. Antstolė nustatė, jog skolininkas V. K. vykdo individualią veiklą, todėl neįmanoma nustatyti, ar iš šios veiklos skolininkas gauna pajamas, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą, taip pat pajamų dydį, todėl 2016-02-23 patvarkymu areštuoti lėšas Nr. ( - ) areštavo skolininko sutuoktinės K. G. K. pusė pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje, t. y. 34520,62 Eur skolos ir 1490,12 Eur vykdymo išlaidų, iš viso 36010,74 Eur.

249. Sutiktina su apeliante, kad nagrinėjamu atveju sutuoktinio V. K. skola yra asmeninė. Tačiau nepagrįstai apeliantė teigia, kad antstolis nepagrįstai priėmė patvarkymą dėl išieškojimo iš bendro sutuoktinių turto. Pažymėtina, jog antstolis priėmė patvarkymą ne dėl išieškojimo iš bendro sutuoktinių turto, o patvarkymu areštuoti lėšas pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Nagrinėjamu atveju nėra vykdomas išieškojimas iš suinteresuoto asmens K. G. K. turto, o tik siekiama nustatyti skolininko V. K. dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje.

2510. Pagal CK 3.112 straipsnio 1 dalį asmeninės prievolės visų pirma privalo būti tenkinamos iš asmeninio sutuoktinio turto. Išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad į kito sutuoktinio, kuris neprisiėmė prievolės, turtą ar jo dalį bendrojoje nuosavybėje negali būti nukreipiamas išieškojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. D. v. A. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-132/2013). Tačiau atkreiptinas apeliantės dėmesys, jog vykdymo proceso normos numato galimybę išieškojimą iš fizinių asmenų nukreipti į asmeninio turto dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnis reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo tvarką. Tuo atveju, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 straipsnio 1 dalis). Taigi, nagrinėjamu atveju nėra sprendžiama dėl sutuoktinių bendrųjų prievolių. V. K. skola yra asmeninė ir jis atsako tik savo asmeniniu turtu, kadangi apeliantė ir skolininkas V. K. yra sutuoktiniai, jų santuoka nėra nutraukta, sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė nėra pasibaigusi, todėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymas yra galimas ir antstolis pagrįstai aprašė ir areštavo sutuoktinės K. G. K. pusę pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje ir pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

2611. Nepagrįstais vertintini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo, ar kreditoriaus reikalavimų patenkinimui nepakanka asmeninio V. K. turto. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad kito asmeninio turto, į kurį pirmiausia būtų galima nukreipti išieškojimą pagal V. K. asmenines skolas, V. K. neturi, t. y. skolininko asmeninio turto nepakanka. Antstolė E. M. tikrino, kokį asmeninį turtą turi skolininkas V. K., ir nustatė, jog skolininkas V. K. vykdo individualią veiklą, todėl neįmanoma nustatyti, ar iš šios veiklos skolininkas gauna pajamas, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą, taip pat pajamų dydį. Pirmosios instancijos teismas šiais vykdomosios bylos duomenimis vadovavosi.

2712. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 667 straipsnio 1 dalis numato tam tikrą antstolio veiksmų eiliškumą. Tuo atveju, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 straipsnio 1 dalis). Taigi, tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas bendro turto aprašymas ir areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (konkretų ją sudarantį turtą, jo apimtį ir vertę) bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą – aprašius ir areštavus bendrą turtą, antstolis išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-12-701/2015).

2813. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CK 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, jog turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. Nagrinėjamu atveju santuoka nėra nutraukta, kitaip sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė nėra pasibaigusi. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. Darytina išvada, kad suinteresuoto asmens K. G. K. gaunamas darbo užmokestis laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Pagal šio straipsnio 2 dalį nuo sutuoktinių lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios paneigtų CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad V. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis sutuoktinės K. G. K. atlyginimo ir kitų jam prilyginamų pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje.

2914. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju antstolė aprašė ir areštavo tik skolininko sutuoktinės K. G. K. pusę darbo pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje, todėl pareiškėja turėjo pagrindą prašyti teismo nustatyti skolininko dalį tik jo sutuoktinės pajamose, gaunamose K. G. prekybos įmonėje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino visą pareiškėjos pareiškimą, nes kita skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nebuvo nustatyta, antstolė jos neaprašė ir neareštavo, kaip to reikalauja CPK 667 straipsnio 1 dalis. Neegzistuojant CPK 667 straipsnio 1 dalies taikymo prielaidoms, teismui nėra pagrindo spręsti dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo.

3015. Pagrįstais vertintini ir apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ateityje gaunamose K. G. K. pajamose, jų dalis priklausys V. K.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, CPK 667 straipsnyje yra aiškiai nurodomas žodis „esančios“, todėl šios teisės normos lingvistinis aiškinimas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ji gali būti taikoma tik turimam, bet ne būsimam turtui. Kaip jau minėta, pagal CPK 667 str. 1 d. antstolis aprašo ir areštuoja turtą, jeigu jį laiko bendru turtu ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Nesant konkretaus skolininko ar jo dalies turto su kitais bendraturčiais, teismas negali vertinti ir pasisakyti dėl turto, kuris gali atsirasti skolininko nuosavybėje. Tokiu atveju būtų sukuriamas precedentas, kuomet bet koks turtas, atsiradęs po santuokos sudarymo, bus laikomas bendrąją sutuoktinių nuosavybe, nors pagal įstatymą galimi atvejai, kai santuokoje įgytas turtas gali būti laikomas ir asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe. Atsižvelgiant į šią nuostatą, darytina išvada, kad įstatymas leidžia individualizuoti skolininko turto dalį bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje tik realiai egzistuojančiame sutuoktinių turte. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė skolininko ½ dalį ir būsimam turtui.

3116. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta yra pagrindas keisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį, nustatant, kad V. K., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis sutuoktinės K. G. K., asmens kodas ( - ) atlyginimo ir kitų jam prilyginamų pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

32Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

33Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį ir nustatyti, kad V. K., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis sutuoktinės K. G. K., asmens kodas ( - ) atlyginimo ir kitų jam prilyginamų pajamų, gaunamų K. G. prekybos įmonėje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau-UAB) „Alsa“ kreipėsi... 4. 2. Pareiškėja nurodė, kad 2015-02-13 gavo antstolės siūlymą dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi... 7. 4. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju sutuoktinių bendroji jungtinė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo K. G. K. prašo panaikinti Mažeikių... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 5.1. V. K. skola yra asmeninė. Įsigyta produkcija nebuvo panaudota šeimos... 12. 5.2.Teismas nenustatinėjo, ar kreditoriaus reikalavimų patenkinimui nepakanka... 13. 5.3. Teismas, nustatydamas, kad skolininkui priklauso ½ dalis jo sutuoktinės... 14. 5.4. Teismas nepagrįstai nustatė, jog ateityje gaunamose K. G. K. pajamose... 15. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Alsa“ prašo... 16. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 6.1. Byloje nėra keliamas klausimas dėl sutuoktinių bendrųjų prievolių, o... 18. 6.2. Byloje yra visi reikiami duomenys, kad išieškojimas iš kito skolininko... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 20. teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. 7. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. 8. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolės E. M. kontoroje... 24. 9. Sutiktina su apeliante, kad nagrinėjamu atveju sutuoktinio V. K. skola yra... 25. 10. Pagal CK 3.112 straipsnio 1 dalį asmeninės prievolės visų pirma privalo... 26. 11. Nepagrįstais vertintini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos... 27. 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 667 straipsnio 1 dalis... 28. 13. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės... 29. 14. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju antstolė aprašė ir... 30. 15. Pagrįstais vertintini ir apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos... 31. 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta yra pagrindas keisti Mažeikių... 32. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 33. Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartį...