Byla e2-1598-804/2016
Dėl 193,23 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovo atstovui E. M., atsakovės atstovui advokatui S. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Komunalinių įmonių kombinatas” ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei G. D. dėl 193,23 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovės G. D. 193,23 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ su atsakove G. D. 2010 m. sausio 21 d. sudarė sutartį Nr. TRLLF09-0077 (toliau - Sutartis). Sutarties 2, 3, 4 dalyse yra detalizuojamos ieškovo teikiamos nerūšiuotų buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovei suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovas, teikdamas Sutartimi sulygtas paslaugas, vadovaujasi Sutarties nuostatomis, Trakų rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-107 (toliau - Atliekų tvarkymo taisyklės) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal Trakų rajono Atliekų tvarkymo taisyklių 42 punktą, ieškovas vienintelis turi teisę ir pareigą pagal nustatytas sąlygas ir tarifus sudaryti sutartis su individualių namų valdų savininkais, butų, sodų ir garažų valdų savininkais arba daugiabučių namų savininkų bendrijomis, būsto eksploatavimo įmonėmis (daugiabučių namų administratoriais), sodų ir garažų bendrijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui, išvežimui ir tvarkymui. Nurodė, kad pagal Sutartį UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ įsipareigojo teikti atsakovei komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal Šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas (Sutarties 2.1., 2.2. p.), tai yra Sutartimi atsakovei išnuomojamas ir atsakovei perduodamas vienas komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), yra vežamos atliekos (pažymėtina, kad patikslintame ieškinyje nurodytas neteisingas adresas – ( - )Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal numatytus atliekų išvežimo įkainius, taip pat pagal Sutarties 4 dalį. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovė, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovės naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal Sutarties 4.1. punktą atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas Sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka. Nurodė, kad vykdydamas Sutartį ieškovas kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovė neatsiskaitė. Pagal Trakų rajono Atliekų tvarkymo taisyklių 17 punktą atliekų turėtojai, kurie naudojasi individualiais konteineriais už komunalinių atliekų tvarkymą privalo mokėti Operatoriui pagal savivaldybės tarybos patvirtintus komunalinių atliekų tvarkymo tarifus. Sutarties 4 dalis detalizuoja, kad atsakovė įsipareigoja atsiskaityti su ieškovu už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Kartą per mėnesį atsakovei jos gyvenamosios vietos adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos-faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d. pagal Sutartį jai suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras yra 193,23 Eur. Nurodė, kad atsakovė buvo ne kartą raginama įvykdyti prievolę, tačiau atsakovė iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Pažymėjo, kad atsakovė be jokios priežasties piktybiškai nemoka jai priskaičiuotų mokesčių.

5Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad skolų valdymo ataskaitos grafoje „Debeto suma“ nurodyta, kiek atsakovė per nurodytą laikotarpį turėjo sumokėti ieškovui. Nurodė, kad atsakovė už laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31 turėjo sumokėti ieškovui 174,83 Eur. Tuo tarpu skolų valdymo ataskaitos grafoje „Kredito suma“ nurodyta, kiek atsakovė nurodytu laikotarpiu sumokėjo už paslaugas. Nurodė, kad atsakovė už laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31 sumokėjo ieškovui 271,53 Eur. Nurodė, kad atsakovės 290 Eur įsiskolinimas tęsiasi iš anksčiau ir, remiantis CK 6.55 str., atlikti mokėjimai buvo įskaitomi į anksčiau susidariusios skolos dengimą. Kadangi atsakovė mokėdavo ne už konkrečias sąskaitas, o tiesiog sumas, nenurodydama konkrečių laikotarpių, tai buvo dengiami senesni mokėjimai. Todėl, 193,23 Eur skola susidarė būtent per laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31.

6Atsakovė G. D. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b. l. 47-49) prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad kaip ir pirminio, patikslinto ieškinio reikalavimai grindžiami aplinkybe, kad ji 2010 m. sausio 21 d. pasirašiusi su ieškovu - UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ atliekų tvarkymo paslaugų sutartį, nesumokėjo už per laikotarpi nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d. suteiktas paslaugas - atliekų išvežimą - 193,23 Eur. Prie patikslinto ieškinio ieškovas pridėjo atsakovei išrašytas ir apmokėjimui siųstas sąskaitas-faktūras už bendrą 121,83 Eur sumą. Atsakovė nurodė, kad ieškinyje nurodytu laikotarpiu apmokėjo visas jai pateiktas sąskaitas. Ieškovas savo patikslintame ieškinyje teigia, kad atsakovė buvo ne kartą raginama įvykdyti prievolę, tačiau neprideda jokių tai patvirtinančių įrodymų. Atsakovė nurodė, kad niekada iš atsakovo negavo jokios pretenzijos apmokėti ieškinyje nurodytą skolą, susidariusią už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d.

7Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, nurodė, kad iš atsakovės teismui pateiktų sąskaitų matyti, kad per laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31 atsakovė ieškovui sumokėjo iš viso 213,77 Eur (738,11 Lt). Todėl, atsakovės atstovui nėra suprantamas ieškinio reikalavimas. Nurodė, kad ieškovas su pirminiu ieškiniu pateikė dokumentus, iš kurių matyti, kad atsakovė sumokėjo daug daugiau, nei ji turėjo sumokėti per nurodytą laikotarpį. Be to, nurodė, kad ieškovas su patikslintu ieškiniu pateikė sąskaitas, kurios buvo siunčiamos atsakovei apmokėjimui. Šių sąskaitų suma yra 121 Eur. Taigi, atsakovės atstovui nėra suprantama, kodėl ieškovas vienu metu nurodo, kad atsakovė jam turėjo sumokėti 174 Eur, pateikia sąskaitas už 121 Eur, o nurodo, kad iš atsakovės gavo apmokėjimą 271 Eur sumai. Nurodė, kad atsakovė per nurodytą laikotarpį apmokėjo visas sąskaitas ir sumokėjo net gi daugiau. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad skola buvo susidariusi už ankstesnį laikotarpį ir atsakovės sumokėtos įmokos būtų užskaitytos ankstesnių skolų dengimui. Atsižvelgiant į tai, atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti.

8Ieškinys atmestinas.

92010-01-21 G. D. ir UAB „Komunalinių įmonių kombinatas (tuo metu – UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“) sudarė Sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. TRLLF09-0077 (b. l. 5-7), pagal kurią ieškovas įsipareigojo tinkamai ir laiku išvežti užsakovui (atsakovei) perduotuose konteineriuose sukauptas atliekas, o atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas. Sutarties priede Nr. 1 (b. l. 8) nurodoma, kad paslaugos teikiamos užsakovo nurodytu adresu: ( - ).

10Ieškovas, vadovaudamasis minėta Sutartimi prašo priteisti iš atsakovės 193,23 Eur už atliekų tvarkymo paslaugas pagal pateiktas ir neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras už laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31.

11Sutarties 4 punkte nustatyta, kad už suteiktas paslaugas užsakovas moka Sutarties priede Nr. 1 nurodytus mokėjimus per penkiolika kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos arba kitaip šalims susitarus.

12Byloje esančioje 2015-09-11 skolų valdymo ataskaitoje nurodyta, kad atsakovei už laikotarpį nuo 2013-10-31 iki 2015-06-30 (skirtingai nei nurodo ieškovas ieškinyje – nuo 2013-10-01 iki 2015-06-31) priskaičiuota iš viso 174,83 Eur mokėtinos sumos. Taip pat nurodyta, kad atsakovė per minėtą laikotarpį sumokėjo 271,53 Eur; skolos likutis 2015-06-30 sudarė 193,23 Eur (b. l. 10), kurį ieškovas ir prašo priteisti.

13Bylų nagrinėjimo metu galiojantis rungtyniškumo principas lemia, kad kiekviena ginčo šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus į juos (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010, 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118-219/2015, kt.).

14Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir į bylą pateikė tokias PVM sąskaitas – faktūras: Nr. VINTR01180035, išrašyta - 2013-12-31, suma - 29,72 Lt (b. l. 32); Nr. VINTR01190771, išrašyta - 2014-01-31, suma - 29,72 Lt (b. l. 33); Nr. VINTR01201716, išrašyta - 2014-02-28, suma - 29,72 Lt (b. l. 34); Nr. VINTR01286547, išrašyta - 2014-09-30, suma - 36,83 Lt (b. l. 35); Nr. VINTR01292679, išrašyta - 2014-10-31, suma - 36,83 Lt (b. l. 36); Nr. VINTR01304046, išrašyta - 2014-11-28, suma - 36,83 Lt (b. l. 37); Nr. VINTR01315032, išrašyta - 2014-12-31, suma - 36,83 Lt (b. l. 38); Nr. VINTR01338106, išrašyta - 2015-02-27, suma - 10,67 Eur (b. l. 39); Nr. VINTR01349077, išrašyta - 2015-03-31, suma - 10,67 Eur (b. l. 40); Nr. VINTR01360826, išrašyta - 2015-04-30, suma - 10,67 Eur (b. l. 41); Nr. VINTR01372681, išrašyta - 2015-05-29, suma - 10,67 Eur (b. l. 42); Nr. VINTR01381098, išrašyta - 2015-06-30, suma - 10,67 Eur (b. l. 43).

15Iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad atsakovei per laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-30 buvo priskaičiuota 121,84 Eur (420,68 Lt), tuo tarpu skolų valdymo ataskaitoje nurodoma – 174,83 Eur; įrodymų, patvirtinančių išrašytas PVM sąskaitas – faktūras ir apskaičiuotus mokesčius už 2013 m. spalio ir lapkričio mėnesius, 2014 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius bei 2015 m. sausio mėnesį, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.).

16Atsakovės pateiktos mokėjimų nurodymų kopijos (b. l. 84-97) patvirtina, kad atsakovė per laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2015-06-30 sumokėjo ieškovui 173,77 Eur.

17Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytą, daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai yra prieštaringi (skolų valdymo ataskaitoje nurodytos įsiskolinimo sumos nesutampa su ieškovo pateiktomis sąskaitomis), kai kurie ataskaitiniai laikotarpiai, nurodyti skolų valdymo ataskaitoje, ir už juos paskaičiuoti mokesčiai, nepagrįsti įrodymais, o esančių įrodymų pagrindu negalima pagrįstai konstatuoti atsakovės 193,23 Eur skolos ieškovui fakto, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

18Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai, šalių atstovų paaiškinimai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismas dėl jų nepasisako ir priimdamas sprendimą jų neanalizuoja ir nevertina.

19Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.), t. y. 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 69, 70, 76).

20Taip pat iš ieškovo priteistina 4,64 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų G. D..

24Priteisti iš UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 4,64 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės G. D. 193,23 Eur skolos, 5 procentų... 4. Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 6. Atsakovė G. D. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b. l. 47-49) prašė... 7. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytas... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. 2010-01-21 G. D. ir UAB „Komunalinių įmonių kombinatas (tuo metu – UAB... 10. Ieškovas, vadovaudamasis minėta Sutartimi prašo priteisti iš atsakovės... 11. Sutarties 4 punkte nustatyta, kad už suteiktas paslaugas užsakovas moka... 12. Byloje esančioje 2015-09-11 skolų valdymo ataskaitoje nurodyta, kad atsakovei... 13. Bylų nagrinėjimo metu galiojantis rungtyniškumo principas lemia, kad... 14. Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir į bylą pateikė... 15. Iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad atsakovei per... 16. Atsakovės pateiktos mokėjimų nurodymų kopijos (b. l. 84-97) patvirtina, kad... 17. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytą, daro išvadą, kad byloje nustatytos... 18. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai, šalių... 19. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovei priteistinos jos turėtos... 20. Taip pat iš ieškovo priteistina 4,64 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 400,00 Eur... 24. Priteisti iš UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 4,64 Eur bylinėjimosi... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...