Byla 2A-1002-567/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys 821-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „Rytlangis“ bei UAB DK „PZU Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Agnijai Lukaševič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei M. J., atsakovo atstovei G. S., trečiojo asmens 821-osios DNSB atstovui advokatui L. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-414-599/2012 pagal ieškovo UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui UAB „Namų priežiūros centras“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys 821-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „Rytlangis“ bei UAB DK „PZU Lietuva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, pateikė ieškinį, kurį patikslino, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 26244,5 Lt žalos atlyginimą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Rytlangis“ sudarė Turto draudimo sutartį Nr. 210 0001704, pagal kurios nuostatas buvo apdraustos patalpos ir turtas, esantis adresu ( - ), į draudžiamąsias rizikas įtraukiant ir vandens užliejimą. Ieškovas nurodė, jog gavo pranešimą apie tai, kad 2008-05-24 dieną, galiojant draudiminei apsaugai, iš lietaus kanalizacijos tinklo buvo užlietos apdraustos patalpos, esančios adresu ( - ). Įvykus šiam įvykiui, ieškovas su atsakovu 2008-05-26 dieną pasirašė aktą, kuriuo buvo konstatuota, jog lietaus metu pro įlajas pakartotinai pradėjo veržtis vanduo į UAB „Rytlangis“ patalpas ir buvo padaryta išvada apie būtinybę tvarkyti lietaus kanalizaciją. Ieškovas taip pat nurodė, kad, atlikęs žalos administravimo veiksmus, pagal išmokos potvarkius Nr. 08/210-0012 bei Nr. 08/210-0012/2 jis išmokėjo 26244,50 Lt draudimo išmoką dėl 2008-05-24 įvykio nukentėjusiam asmeniui UAB „Rytlangis“ ir įgijo regreso teisę, t. y. reikalauti iš atsakovo, atsakingo už atsiradusią žalą, ją atlyginti ieškovui, tačiau pagal pateiktą pretenziją atsakovas atsisakė atlyginti padarytą žalą. Ieškovas nurodė, jog namo, esančio adresu ( - ), gyventojai yra įkūrę 821-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją (toliau - 821-oji DNSB), kuri 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutartimi Nr. A-56/06 yra perdavusi atsakomybę šio namo administravimu ir priežiūra rūpintis būtent atsakovui, todėl atsakovas, kaip šio namo techninis prižiūrėtojas, privalėjo užtikrinti nuolatinį namo būklės stebėjimą bei organizuoti pastebėtų defektų šalinimą. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu, t. y. atsakovas nevykdė tiek administravimo paslaugų sutartimi, tiek teisės aktų numatytų įsipareigojimų, susijusių su namo, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų atitikimu privalomiesiems reikalavimams, t. y. konkrečiai net ir po 2007 metų užliejimo iš šio namo lietaus vamzdžių, konstatavęs būtinybę įrengti atbulinį vožtuvą, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų - nei organizacinių, nei techninių, kad būtų išvengta pakartotinės žalos atsiradimo (LR CK 6.256 str. 4 d.).

5Atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas nėra atsakingas dėl atsiradusios žalos, kadangi jis turi tik tiek teisių ir pareigų, kiek yra sulygta 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutartyje Nr. A-56/06, t. y. atsakovas pagal šią sutartį namo konstrukcijų, vidaus inžinerinių sistemų ir tinklų avarijas bei gedimus šalina pagal atskirą susitarimą su trečiuoju asmeniu 821-ąja DNSB. Ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie tai, jog atsakovas būtų gavęs atskirus trečiojo asmens pavedimus, todėl atsakovas neturėjo nei teisės, nei pareigos taisyti trečiojo asmens namo lietaus kanalizaciją. Atsakovas nurodė, kad po 2007-05-31 įvykusios avarijos namo techninės priežiūros žurnale buvo atliktas įrašas apie būtinybę įrengti atbulinį vožtuvą, siekiant ateityje išvengti naujos žalos namo patalpų savininkams, ir tai įrodo tą aplinkybę, jog atsakovas buvo nustatęs konkretų galimos žalos padarymo šaltinį, be to, namo, esančio adresu ( - ), lietaus vamzdžius įrengė genrangovas UAB „Lokva“, todėl konstatavus tą aplinkybę, kad lietaus vamzdžiai yra nepritaikyti nutekančio vandens kiekiui, civilinė atsakomybė turėtų kilti namo statytojui dėl defektų, atsiradusių įrenginėjant minėto namo lietaus kanalizacijos tinklus, todėl ir buvo užlietos trečiojo asmens UAB „Rytlangis“ patalpos. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, todėl atsakovas negali būti šiuo atveju pripažintas atsakingu už ieškovo patirtą žalą, kadangi šiuo atveju nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų (LR CK 4.83 str. 3 d., 6.38 str. 4 d., 6.247 str., 6.257 str.).

6Trečiasis asmuo 821-oji DNSB pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas priteisti iš bylą pralaimėjusios šalies 821-osios DNSB naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog su pareikštu ieškiniu būtu galima sutikti, tačiau jis yra nepakankamai pagrįstas, be to, atsakovas nepagrįstai nurodė, jog trečiasis asmuo gali būti atsakingas, jeigu būtų įrodytos civilinės atsakomybės sąlygos, nes, anot atsakovo, atsakomybė už gyvenamojo namo administravimą turėtų kilti trečiajam asmeniui, o atsakovo pareiga šiuo atveju būtų tik administruoti, t. y. prižiūrėti, organizuoti ir kt., tačiau toks nelogiškas atsakovo aiškinimas reikštų ir neteisingai padarytas išvadas apie tai, jog namo administravimas šiuo atveju yra atskiriamas nuo atsakomybės už tokį administravimą, be to, sutarties 5.2 p. nuostatose yra numatyta, jog šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju, patirtus nuostolius privalo kompensuoti kaltoji šalis. Ieškovo draudiminius santykius su draudėju UAB „Rytlangis“ reglamentuoja ne tik turto draudimo polisas, bet ir ADBD „SEESAM Lietuva“ įmonių turto draudimo taisyklės Nr. TD002 (LR CK 6.256 str. 4 d., 6.1015 str. 1 d.).

7Trečiasis asmuo UABDK „PZU Lietuva“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, prašydamas atmesti jį, kaip nepagrįstą. Nurodė, jog nėra teisinio pagrindo ieškovo ieškininius reikalavimus atsakovui dėl žalos atlyginimo pripažinti draudžiamuoju įvykiu pagal trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakovu sudarytą draudimo sutartį, kadangi ieškovo ieškininiai reikalavimai neatitinka visų draudžiamojo įvykio sąlygų ir kriterijų, todėl atitinkamai ir trečiajam asmeniui nekyla jokia pareiga mokėti draudimo išmoką. Ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra draudžiamasis įvykis pagal su atsakovu UAB „Namų priežiūros centras“ sudarytą draudimo sutartį. Trečiasis asmuo teigia, jog nagrinėjamojoje byloje nėra nustatyta bei įrodyta UAB „Namų priežiūros centras“ civilinė atsakomybė dėl ieškovo reikalaujamos žalos. Remiantis draudimo sutarties 9.3 p., atsitikus tokiam įvykiui, dėl kurio draudėjo nuomone, jam arba bendraskoliui gali būti pareikštas reikalavimas, draudėjas apie tai tuoj pat, kai tik sužinojo, praneša draudikui. Draudimo taisyklių 3.2.2 p. numato, kad draudėjas privalo pranešti draudikui apie gautas pretenzijas dėl žalos atlyginimo. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovo pozicija, kad UAB „Namų priežiūros centras“ yra atsakingas dėl 2008-05-24 įvykio bei dėl jo atsiradusios žalos. Ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp UAB „Namų priežiūros centras“ neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos (LR CK 4.83 str., 6.38 str., 6.249 str. 1 d., 6.279 str.).

8Trečiasis asmuo UAB „Rytlangis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-05 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; išieškoti iš ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS, Lietuvoje veiklą vykdančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, trečiojo asmens 821-osios DNSB naudai 3000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 100 Lt kitų išlaidų; išieškoti iš ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS, Lietuvoje veiklą vykdančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, 27,02 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas nustatė, kad 2008-09-30 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Rytlangis“ sudarė Turto draudimo sutartį Nr. 210 0001704, pagal kurios nuostatas buvo apdraustos patalpos ir turtas, esantis adresu ( - ), į draudžiamąsias rizikas įtraukiant ir vandens užliejimą (1 t., b.l. 6). 2008-05-24 iš lietaus kanalizacijos tinklo pakartotinai buvo užlietos patalpos, esančios adresu ( - ) (1 t., b.l. 7-8). Ieškovas, kompensuodamas dėl įvykio padarytą žalą, draudimo sutarties pagrindu trečiajam asmeniui UAB „Rytlangis“ išmokėjo 26244,50 Lt draudimo išmoką (1 t., b.l. 16-20). Namo, esančio adresu ( - ), gyventojai yra įkūrę 821-ąją DNSB, kuri 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutartimi Nr. A-56/06 šio namo administravimu ir priežiūra įpareigojo rūpintis atsakovą (1 t., b.l. 21-22). Teismas pažymėjo, jog ieškovas, įgijęs reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos padarymo asmenis, kreipėsi su pretenzija į atsakovą dėl padarytos žalos atlyginimo, tačiau jis atsisakė atlyginti padarytą žalą (1 t., b.l. 25, 164-166). Atsakovo civilinė atsakomybė buvo aprausta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutarties pagrindu, sudarytos tarp trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo (1 t., b.l. 126-130). Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas patvirtina, jog namo, esančio adresu ( - ), būklės nuolatinius stebėjimus atliko atsakovo darbuotojai, kurie fiksavo defektus, deformacijas bei įrangos gedimus ir rekomendavo atlikti atitinkamus darbus nustatytiems defektams pašalinti, t. y. 2007-05-31 buvo užfiksuota, kad pro įlajas veržiasi vanduo, todėl buvo rekomenduojama įrengti atbulinį vožtuvą (2 t., b.l. 11-28). Gyvenamojo namo apžiūros aktų (laikotarpyje nuo 2007-09-10 iki 2009-10-07) nurodyta, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), konstrukcijų ir inžinerinių sistemų savybių būklė nepilnai atitinka esminius statinio reikalavimus, todėl komisija pasiūlė imtis būtinųjų priemonių nustatytų defektų šalinimui (2 t., b.l. 29-44). Liudytojas R. M. parodė, kad jis dirba pas ieškovą nuo 2007 metų turto žalos eksperto pareigose, be to, 2008 m. įvykusį užpylimą apžiūrėjo būtent jis ir nustatė, jog užpylimas buvo neseniai įvykęs, be to, patalpų būklė iki užpylimo buvo gera, kadangi remontas buvo atliktas prieš pora metų, todėl nesimatė jokio nudėvėjimo, buvo atlikti darbai bei nustatytas atitinkamas žalos dydis (2 t., b.l. 188-191). Liudytoja D. Lukaševič parodė, jog ji dirba pas atsakovą nuo 2006 m. pastatų priežiūros vadybininkės pareigose, be to, apžiūrint 2008-05-26 užpylimą, ji taip pat dalyvavo, be to, buvo kalbama apie atbulinio vožtuvo įrengimo būtinumą ir užsikimšusius kanalizacijos vamzdžius (t. y. šulinius), tačiau konkreti patalpų užliejimo priežastis nebuvo nustatyta, nors ir pačiame akte buvo konstatuota apie tai, kad tai tik šulinių problema (2 t., b.l. 188-191). Liudytoja A. U. parodė, kad nuo 2008 m. ji dirba pas atsakovą pastatų priežiūros vadybininkės pareigose, be to, atliekant bet kokius remonto darbus būtinai reikia pilnai suderinti su trečiuoju asmeniu ir gauti jo sutikimą, o įvykus užliejimui ar kitam įvykiui, atsakovas tik jį lokalizuoja, tačiau dėl tolimesnių remonto ar kitokių darbų būtinai reikia gauti trečiojo asmens sutikimą bei atlikti tolimesnių darbų suderinimą, be to, 2007 m. techninės priežiūros akte yra jos parašas, kadangi savo laiku nebuvo užpildytas žurnalas (2 t., b.l. 188-191). Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas bei neįrodytas, kadangi ieškovas pilnai neįrodė aplinkybių apie tai, kokie būtent atsakovo neteisėti veiksmai (ar neveikimas) sąlygojo ginčo įvykio kilimą ir jo pasekmes, t. y. ieškovas neįrodė atsakovo kaltės ir priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų (ar neveikimo) ir kilusių ginčo įvykio pasekmių. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog byloje nėra įrodyta ta aplinkybė, kad atsakovas šiuo atveju yra atsakingas už atsiradusios žalos atlyginimą (LR CPK 176 str. - 179 str.). Įvertinęs 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutarties Nr. A-56/06 turinį, teismas padarė išvadą, jog atsakovas pagal šią sutartį namo konstrukcijų, vidaus inžinierinių sistemų ir tinklų avarijas bei gedimus įsipareigojo šalinti pagal atskirą susitarimą su trečiuoju asmeniu 821-ąja DNSB, tačiau šioje civilinėje byloje nėra jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovas būtų gavęs atskirus trečiojo asmens pavedimus (ar nurodymus) dėl atbulinio vožtuvo įrengimo, todėl atsakovas neturėjo nei teisės, nei pareigos taisyti trečiojo asmens namo lietaus kanalizaciją be trečiojo asmens sutikimo (ar nurodymo). Teismas pažymėjo, jog dėl priimtų (ar nepriimtų) sprendimų namo remonto atžvilgiu atsakomybė kyla trečiajam asmeniui, t. y. 821-ajai DNSB, o ne atsakovui, nes sušaukti namo gyventojų susirinkimus, priimti atitinkamus sprendimus, balsuoti bei rinktis remonto darbų kainas ir apimtis yra trečiojo asmens, t. y. 821-osios DNSB, o ne atsakovo prerogatyva. Nėra įrodyta aplinkybė apie tai, kokia buvo tiesioginė ginčo patalpų užliejimo priežastis – ar šį užliejimą sąlygojo kanalizacijos (t. y. šulinių) užsikimšimas nuo nešvarumų, kurių tvarkymas priklausytų atsakovo kompetencijai, ar būtent tai, jog lietaus kanalizacijoje nebuvo įrengti atbuliniai vožtuvai, kurie sulaikytų grįžtantį tekantį vandenį, kurių įrengimas priklausytų trečiojo asmens kompetencijai. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, todėl atsakovas šiuo atveju negali būti pripažintas atsakingu už ieškovo patirtą žalą, kadangi šiuo atveju nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų (LR CPK 176 str. – 179 str.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-05 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino tiek atsakovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų turinį ir neatsižvelgė bei neįvertino, kad atsakovas turėjo pareigą, kylančią tiek iš sutarties, tiek iš teisės aktų, rūpintis ir užtikrinti lietaus kanalizacijos tinklų kokybę, šalinti tinklų trūkumus. Atsakovas yra profesionalas, atlygintinai teikiantis daugiabučio gyvenamojo namo administravimo paslaugas. Sutartį, jos sąlygas ruošė atsakovas, todėl atitinkamai visa rizika, kylanti dėl sutarties neaiškumo, ar atsakovui yra priskirtinos pareigos prižiūrėti lietaus kanalizacijos sistemą, tenka atsakovui. Atsakovo pareiga prižiūrėti ir rūpintis tinkamu lietaus kanalizacijos sistemos funkcionavimu nustatyta ir teisės aktuose: Statybos techniniuose reglamentuose STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarkos 27 p., 29 p., STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašo 34 p., 36 p. Atsakovo pareigų nevykdymas sąlygojo žalos atsiradimą – pro netvarkingas įlajas, t.y. lietaus kanalizacijos sudėtinę dalį prasiveržė vanduo ir užliejo minėtas patalpas. Atsakovas, neįvykdęs sutartimi prisiimtų ir teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamai vykdyti tiek techninę, tiek organizacinę lietaus kanalizacijos tinklų priežiūrą, nepašalino tinklų „trukdžių“, neužtikrino, kad būtų įrengtas atbulinis vožtuvas, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad jis būtų įrengtas. Neįvykdžius sutartimi prisiimtų teisės aktuose nustatytų pareigų atlikti einamuosius ir profilaktinius lietus kanalizacijos valymo darbus, t.y. lietaus kanalizacijos tinklai nuolat dalinai arba visiškai užsikimšdavo, tai sąlygojo vandens pro įlajas prasiveržimą. Neįvykdžius pareigų nedelsiant ir per įmanoma trumpesnį laiką pašalinti žinomus gedimus, t.y. atsakovas nesiėmė jokių veiksmų pašalinti lietaus kanalizacijos užsikimšimo priežastis, siekiant išvengti žalos ateityje. Pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti, bet neįvertino, kad žalą nulėmęs 2008-05-24 įvykis – vandens prasiveržimas pro įlajas buvo pakartotinis. Analogiškomis aplinkybėmis prieš metus - 2007-05-31 lietaus metu vanduo taip pat veržėsi pro tą pačią įlają. Teismas taip pat nepasisakė ir neįvertino trečiojo asmens išdėstytų aplinkybių, kad administravimo sutarties 2.1.21.4 p. įtvirtinta nuoroda apie atsakovo ir trečiojo asmens atskirą susitarimą dėl gedimų šalinimo iš esmės reiškė ir apėmė tik apmokėjimą ir atliktus darbus. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas bandė imtis kokios nors iniciatyvos vykdyti sutartį ir tik dėl trečiojo asmens - bendrijos ar gyventojų pasyvumo negalėjo to padaryti. Teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Nors teismas sprendimu ieškinio netenkino, tačiau iš ieškovo priteisė trečiajam asmeniui 821 –ajai DNSB patirtas bylinėjimosi išlaidas. Šioje situacijoje nėra pagrindo vertinti, kad teismo sprendimas yra priimtas trečiojo asmens 821-osios DNSB naudai, nes atmesdamas ieškinį, teismas konstatavo, kad už aplinkybes, sąlygojusias žalos atsiradimą, yra atsakinga būtent 821-oji DNSB (LR CK 6.246 str., LR CPK 93 str. 1 d.).

13Apeliantas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą tenkinti apeliacinį skundą ir priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ ieškovui iš viso 1787 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje, iš kurių 1000 Lt sudaro teisinių paslaugų išlaidos ir 787 Lt žyminio mokesčio išlaidos.

14Atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas 2012-03-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal administravimo sutarties 2.1.21.4 p. jam tenka pareiga kas mėnesį vizualiai apžiūrinėti namą, užpildyti statybos techninį žurnalą bei atlikti namo kasmetinę apžiūrą. Atsakovas, nustatęs bet kokius defektus, visą informaciją perduota trečiajam asmeniui, kuris savo nuožiūra sprendžia klausimą dėl defektų šalinimo ar jų nešalinimo. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių ieškovo teiginius apie tai, jog atsakovo prerogatyva yra imtis nustatytų defektų šalinimui. Ieškovas absoliučiai nevertino administravimo sutartyje atsakovo pareigas atlikti bet kokius darbus pagal atskirą susitarimą su trečiuoju asmeniu 821-ąja DNSB. Atsakovas turi pareigą šalinti, lokalizuoti avarijas nedelsiant, t.y. sustabdyti avariją, tačiau tai neapima pareigos tvarkyti avarijos priežastį. Sąvoka avarija ir avarinis atvejis administravimo sutarties tikslais suprantamos kaip sąvokos, nurodytos sutarties pasirašymo metu galiojančiame LR Statybos įstatyme bei LR Ūkio ministerijos 1998-07-23 įsakyme Nr. 269. Sistemiškai vertinant nurodytus teisės aktus, 2007 m. ir 2008 m. gegužės mėn. įvykę patalpų užpylimai nėra laikytini avarijomis, todėl ieškovo argumentai dėl atsakovo neva pareigų nevykdymo laikytini absoliučiai nepagrįstais. 821-oji DNSB savo tikslų įgyvendinimui pasitelkė atsakovą UAB „Namų priežiūros centras“, kuris turi tiek teisių ir pareigų, kiek sulygta administravimo sutartyje. Priešingai, nei nurodo ieškovas, namui, esančiam Sakalų g 6/Bebrų g. 2, Vilniuje, atsakovas tiekia tik dalį paslaugų ir jokiais būdais nėra teikiamos visos apimties administravimo eksploatavimo ir komunalinės paslaugos. Ieškovas visiškai nevertino administravimo sutarties papildomo susitarimo Nr. 1, kuriame aiškiai išdėstytos teikiamos paslaugos bei pateikiamas detalus paslaugų aprašymas. Apeliantas nevertino tos aplinkybės, jog už techninio prižiūrėtojo paslaugas privalo būti renkamas eksploatavimo mokestis. Pastato nuolatinei techninei priežiūrai reikalinga daug resursų, todėl neatsitiktinai yra numatytas nuolatinis eksploatavimo mokestis, kuris yra renkamas iš daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų. Atsakovas pažymėjo, jog jis neskaičiuoja jokio eksploatacijos mokesčio, nes tokia paslauga nėra teikiama. Apelianto nurodyti techniniai reglamentai atsakovui yra taikomi tik teikiamų paslaugų apimtimi, t.y. surašinėjant kasmetinius aktus, tačiau jokiais būdais ne atsakomybės ir pareigų prasme. Priešingu atveju susidarytų kuriozinė situacija, kai atsakovas privalo teikti visas paslaugas, numatytas teisės aktuose, nors pagal sutartį jam šios pareigos nėra priskirtos (LR CK 4.83 str. 3 d., 4.84 str. 1 d., 2 d.).

15Trečiasis asmuo 821-oji DNSB pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą dalyje dėl priteisimo iš ieškovo trečiojo asmens 821-osios DNSB naudai 3000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 100 Lt kitas išlaidas atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-05 sprendimą palikti nepakeistą, dėl likusios apeliacinio skundo dalies spręsti savo nuožiūra, nes šioje dalyje atsiliepimo neteikė, priteisti iš apeliacinę bylą pralaimėjusios šalies trečiojo asmens 821-osios DNSB naudai su apeliaciniu procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad apeliantas nepaiso trečiojo asmens teises į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuojančios specialiosios teisės normos ir savo nuomonę bando pagrįsti bendrąją LR CPK 93 str. 1 d. įtvirtinta teisės norma, kuria nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos atlyginamos tik šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog byloje atsakingais už žalą gali būti ne tik atsakovas arba trečiasis asmuo, bet ir projektuotojas, statytojas (rangovas), statybos techninis prižiūrėtojas ar Vilniaus miesto savivaldybė, jeigu tame rajone netinkamai sutvarkyti savivaldybei priklausantys lietaus kanalizacijos tinklai. Trečiasis asmuo 821-oji DNSB nebuvo nei ieškovo, nei atsakovo pusėje, be to savo atsiliepime į ieškinį ir kituose procesiniuose dokumentuose trečiasis asmuo teismo prašė bylinėjimosi išlaidas priteisti iš bylą pralaimėjusios šalies, o ne iš ieškovo ar atsakovo (LR CK 6.1015 str. 1 d., LR CPK 47 str. 2 d.).

16Trečiasis asmuo UAB „Rytlangis“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinį visiškai (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos principą, nustatė teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta, priimant teisingą sprendimą.

19Byloje nagrinėjamas ginčas dėl žalos, kilusios dėl 2008-05-24 iš lietaus kanalizacijos tinklo pakartotinai užlietų patalpų, esančių adresu ( - ) atlyginimo.

20Byloje nustatyta, jog 2007-06-19 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Rytlangis“ sudarė Turto draudimo sutartį Nr. 210 0001704, pagal kurios nuostatas buvo apdraustos patalpos ir turtas, esantis adresu ( - ), į draudžiamąsias rizikas įtraukiant ir vandens užliejimą (1 t., b.l. 6). 2008-05-24 iš lietaus kanalizacijos tinklo pakartotinai buvo užlietos patalpos, esančios adresu ( - ) (1 t., b.l. 7-8). Ieškovas, kompensuodamas dėl įvykio padarytą žalą, draudimo sutarties pagrindu trečiajam asmeniui UAB „Rytlangis“ išmokėjo 26244,50 Lt draudimo išmoką (1 t., b.l. 16-20). Namo, esančio adresu ( - ), gyventojai yra įkūrę 821-ąją DNSB, kuri 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutartimi Nr. A-56/06 šio namo administravimu ir priežiūra įpareigojo rūpintis atsakovą (1 t., b.l. 21-22). Minėtos sutarties 2.1.21.4 p. nurodyta, kad administratorius įsipareigoja organizuoti pastovią namo, jo konstrukcijų, vidaus inžinerinių sistemų ir tinklų priežiūrą, jų gedimo šalinimo, avarijų lokalizavimo darbus. Avarijos gedimai turi būti pradėti šalinti nedelsiant po atitinkamo pranešimo gavimo ar po avarijos (gedimo) nustatymo ir pašalinti per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Atlikti juos savo jėgomis pagal atskirą susitarimą su užsakovu arba parinkti kitą vykdytoją (1 t., b.l. 21-22).

21Nukentėjusio asmens reikalavimo teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimui gali būti taikomos tiek bendrosios žalos atlyginimo, tiek draudimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, priklausomai nuo to, kuriam iš subjektų – žalą padariusiam asmeniui ar jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui – reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą. Tai reiškia, kad draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų. Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas jai atsirasti: neteisėtus atsakovo veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovo kaltę. Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR CK 6.266 str. nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Statinių savininko (valdytojo) deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nenustatinėjama (CK 6.248 str. 1 d., 6.266 str. 1 d.).

22Apeliantas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, apeliaciniame skunde pažymėjo, jog atsakovas yra profesionalas, atlygintinai teikiantis daugiabučio gyvenamojo namo administravimo paslaugas. Administravimo paslaugų sutartį Nr. A-56/06, jos sąlygas ruošė atsakovas, todėl atitinkamai visa rizika, kylanti dėl sutarties neaiškumo, ar atsakovui yra priskirtinos pareigos prižiūrėti lietaus kanalizacijos sistemą, tenka atsakovui (LR CK 6.193 str.).

23Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį skolininku gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2005).

24LR CK 6.200 str. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog žalą nulėmęs 2008-05-24 įvykis – vandens prasiveržimas pro įlajas buvo pakartotinis. Byloje esančio Namo techninės priežiūros žurnale pažymėta, jog 2007-03-06 pastebėta, kad stogelės įrengtos su nuolydžiu į pastato pusę, vanduo per stogelio sienos sandūras prateka į pastatą, todėl rekomenduojama įrengti latako šildymą arba valyti susikaupusį sniegą, 2007-05-31 aktu UAB „Namų priežiūra administratorius“ nustatė, kad Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), lietaus metu pro įlajas pradėjo veržtis vanduo, apipiltos UAB „Rytlangis“ patalpos (1 t., b.l. 23). Namo techninės priežiūros žurnale esantis 2007-05-31 prierašas taip pat patvirtina, jog minėta dieną pastebėta, kad vanduo veržiasi pro įlajas, todėl rekomenduojama įrengti atbulinį vožtuvą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovui UAB „Namų priežiūros centras“ aplinkybė, jog vanduo veržiasi pro įlajas buvo žinoma nuo 2007-05-31 (b.l. 24), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas šalintų jo darbuotojų nustatytą 2007-05-31 užliejimo priežastį pagal nurodytas rekomendacijas, t.y. atsakovas neįrodė, jog vykdė savo pareigas, nustatytas 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutartyje Nr. A-56/06. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad būtent atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ neveikimas ir sąlygojo ginčo įvykio kilimą.

25Teismas konstatuoja, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad jis, nustatęs būtinumą įrengti atbulinį vožtuvą, ėmėsi aktyvių veiksmų dėl jų operatyvaus įrengimo ir neįrodė fakto, kad trečiojo asmens 821-osios DNSB veiksmai sąlygojo UAB „Namų priežiūros centras“ neveikimą.

26Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007).

27Teisėjų kolegija pažymi, jog 2009-10-07 Gyvenamojo namo, esančio ( - ), apžiūros akto išvada, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), konstrukcijų ir inžinerinių sistemų savybių būklė nepilnai atitinka esminius statinio reikalavimus, kad komisija pasiūlė imtis būtinųjų priemonių nustatytų defektų šalinimui (2 t., b.l. 29-44), neatleidžia atsakovo nuo civilinės atsakomybės, kaip profesionalią veiklą vykdančio juridinio asmens, bei nepateisina jo neveikimo, teikiant atlygintinas paslaugas dėl namo administravimo.

28Teismas kritiškai vertina argumentus, jog atsakovas pagal minėtą sutartį namo konstrukcijų, vidaus inžinerinių sistemų ir tinklų avarijas bei gedimus įsipareigojo šalinti pagal atskirą susitarimą su trečiuoju asmeniu 821-ąja DNSB, nes byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas gaudavo atskirus trečiojo asmens pavedimus (ar nurodymus) dėl namo administravimo, kad atsakovas neturėjo nei teisės, nei pareigos taisyti arba valyti trečiojo asmens 821-osios DNSB namo lietaus kanalizaciją be trečiojo asmens sutikimo (ar nurodymo). Į bylą pateikti dokumentai patvirtina faktą, jog atskiras susitarimas tarp 821-osios DNSB ir atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ buvo sudaromas dėl paslaugų tarifų dydžių (1 t., b.l. 75-76). Pažymėtina, jog nei UAB „Namų priežiūros centras“, nei 821-oji DNSB nepateikė į bylą duomenų, kurių pagrindų galima būtų daryti išvadą, jog administratoriui pastebėjus namo, esančio ( - ), administravimui atlikti būtinus darbus, buvo laukiama, kol bus pasirašytas atskiras susitarimas dėl rekomenduojamų darbų. Minėtas aplinkybes patvirtina ir namo būklės nuolatinių stebėjimų žurnalas (2 t., b.l. 15-22).

29Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog atsakovo pareigų nevykdymas sąlygojo žalos atsiradimą – pro netvarkingas įlajas, t.y. lietaus kanalizacijos sudėtinę dalį prasiveržė vanduo ir užliejo minėtas patalpas. UAB „Namų priežiūros centras“ neįvykdžius sutartimi prisiimtų pareigų tinkamai vykdyti tiek techninę, tiek organizacinę lietaus kanalizacijos tinklų priežiūrą, buvo atlikti neteisėti atsakovo veiksmai (neveikimas), tarp kurių ir atsiradusios žalos, kurios dydžio atsakovas neginčijo, yra priežastinis ryšys.

30Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog jeigu sutarties vykdymas vienai iš šalių tuo pačiu yra ir profesinė veiklą, ši šalis privalo vykdyti sutartį pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus (LR CK 6.256 str. 3 d.).

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, UAB „Namų priežiūros centras“ pripažintinas namo, esančio ( - ), valdytoju CK 6.266 straipsnio prasme, kuriam 2006-11-30 Administravimo paslaugų sutarties Nr. A-56/06 pagrindu pavesta prižiūrėti ir tvarkyti objektą –gyvenamąjį namą.

32Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ neįrodė aplinkybės, jog atliko visas 2006-11-30 Administravimo sutartimi Nr. A-56/06 priskirtas pareigas atsakingai, apdairiai ir sąžiningai, taip pat neįrodė aplinkybės, kad ne dėl jo kaltės 2008-05-24 įvyko draudiminis įvykis, kurio metu iš lietaus kanalizacijos tinklo buvo užlietos patalpos, esančios ( - ).

33LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Bylos duomenimis ieškovas, kompensuodamas dėl įvykio padarytą žalą, draudimo sutarties pagrindu trečiajam asmeniui UAB „Rytlangis“ išmokėjo 26244,50 Lt draudimo išmoką (1 t., b.l. 16-20).

34Atsakovas, žinodamas apie būtinybę atlikti būtinus darbus dėl namo saugumo, negali būti pasyvus stebėtojas, gaunantis administravimo mokestį ir neatliekantis net elementariausių ir minimaliausių veiksmų bei iniciatyvų tiesioginių namo administravimo funkcijų užtikrinimui.

35Atsižvelgiant į tai, kad už žalą dėl 2008-05-24 iš lietaus kanalizacijos tinklo apdraustų patalpų, esančių adresu ( - ), užliejimo, kaltas yra atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ bei į vieną iš teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principo (CK 1.2 straipsnio 1 dalis) aspektų – pagarbą įgytoms teisėms ir pareigoms, taip pat į siekį užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir jų subjektinių teisių bei pareigų apibrėžtumą, darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 26244,50 Lt žalos atlyginimą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (t. y. nuo 2010-12-14 d.) iki visiško sprendimo įvykdymo. Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y. procesines palūkanas. Šie ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė atsakovo atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to ieškovas turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką atsakovas naudojosi piniginėmis lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas ieškovo interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs ieškovo nuostoliai, nes procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš atsakovo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Ta aplinkybė, kad yra naikinamas pirmosios instancijos sprendimas, neįrodo pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes šalyje įtvirtinta instancinė teismų sistema užtikrina galimybę šalims įgyvendinti teisminę pažeistų teisių gynybą (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 6.122 str. 1 d., 6.245 str. – 6.250 str., 6.281 str. 1 d., CPK 2 str., 5 str., 7 str., 79 str., 80 str. 93 str., 96 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

36Patenkinus apeliacinį skundą, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkinamas, atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ įgijo pareigą atlyginti 27,02 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai ir ieškovui UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, jo patirtas išlaidas advokato pagalbai: 1500 - pirmosios instancijos teisme (1 t., b.l. 47-48), 1000 Lt - apeliacinės instancijos teisme (2 t., b.l. 255-256). Šių išlaidų dydis nėra mažinamas, nes atitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį. Iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ priteistinas 787 Lt žyminis mokestis (1 t., b.l. 5) už ieškinį, 787 Lt (2 t., b.l. 216) žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovas įgijo pareigą atlyginti sumažintas pagal maksimalius dydžius trečiojo asmens 821-oji DNSB naudai 3000 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme (1 t., b.l. 57-58, 219-222, 2 t., b.l.170-173) ir 1500 Lt apeliacinės instancijos teisme (2 t., b.l. 234-235) ir 100 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b.l. 69) už antstolio paslaugas (LR CPK 80 str. 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

38Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

39Ieškinį patenkinti visiškai.

40Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 26244,50 Lt žalai atlyginti, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - nuo 2010 m. gruodžio 14 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2500 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl advokato teisinių paslaugų ir 1574 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio ieškovo UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, naudai.

41Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 4600 Lt bylinėjimosi išlaidų 821-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai.

42Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 27,02 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance... 5. Atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą į... 6. Trečiasis asmuo 821-oji DNSB pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 7. Trečiasis asmuo UABDK „PZU Lietuva“ pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Trečiasis asmuo UAB „Rytlangis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-05 sprendimu nusprendė ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance... 13. Apeliantas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą tenkinti apeliacinį... 14. Atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą į... 15. Trečiasis asmuo 821-oji DNSB pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 16. Trečiasis asmuo UAB „Rytlangis“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės teisiniai... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 19. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl žalos, kilusios dėl 2008-05-24 iš lietaus... 20. Byloje nustatyta, jog 2007-06-19 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB... 21. Nukentėjusio asmens reikalavimo teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimui... 22. Apeliantas UADB Seesam Insurance AS, Lietuvoje veikiantis per Seesam Insurance... 23. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2... 24. LR CK 6.200 str. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 25. Teismas konstatuoja, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad jis, nustatęs... 26. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog 2009-10-07 Gyvenamojo namo, esančio ( - ),... 28. Teismas kritiškai vertina argumentus, jog atsakovas pagal minėtą sutartį... 29. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog atsakovo... 30. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog jeigu sutarties vykdymas vienai iš... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, UAB „Namų priežiūros centras“... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas UAB „Namų priežiūros... 33. LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam... 34. Atsakovas, žinodamas apie būtinybę atlikti būtinus darbus dėl namo... 35. Atsižvelgiant į tai, kad už žalą dėl 2008-05-24 iš lietaus kanalizacijos... 36. Patenkinus apeliacinį skundą, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 38. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimą ir... 39. Ieškinį patenkinti visiškai.... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 26244,50 Lt žalai... 41. Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 4600 Lt... 42. Priteisti iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ 27,02 Lt...