Byla e2-10430-213/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bendras finansavimas” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. L. prašydama priteisti iš atsakovo 162,15 Eur negrąžintos paskolos, 12,03 Eur palūkanų, 3,26 Eur administravimo mokesčio, 34,16 Eur mokėjimo palūkanų, 12,23 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovui A. L. procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

5Atsakovas neįvykdė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovei prašant, priimamas sprendimas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip vartojimo kredito gavėjas, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma), adresu www.gosavy.com, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2016 m. lapkričio 4 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_138165, kurios pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 138165 (toliau – Sutartis), kuria atsakovui suteikta 600,00 Eur dydžio paskola. Sutartimi atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti per 12 mėn. terminą, mokėti 37 proc. metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Bendrųjų sąlygų 8.1.1., 8.1.2. punktai). Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2018 m. gegužės 23 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovo skola, ieškovės apskaičiavimu, yra 162,15 Eur negrąžintos paskolos, 12,03 Eur nesumokėtų palūkanų, 3,26 Eur administravimo mokesčio, 34,16 Eur mokėjimo palūkanų ir 12,23 Eur delspinigių. Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

10Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku nemokėjo kredito įmokų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 162,15 Eur negrąžintos paskolos ir 12,03 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

11Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 1,63 Eur Sutarties administravimo mokesčio (Sutarties specialiųjų sąlygų 2.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3,26 Eur administravimo mokesčio.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 34,16 Eur mokėjimo palūkanų ir 12,23 Eur delspinigių. Iš Ieškovės pridėtos paskaičiavimo lentelės matyti, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

13Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 34,16 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 12,23 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

14Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (5 proc. metines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo remiantis iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 181,50 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

16Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinta reikalavimų dalis - 94,54 proc.), todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistina 185,77 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. L., a. k. ( - ) 162,15 Eur negrąžintos paskolos12,03 Eur palūkanų, 3,26 Eur administravimo mokesčio, 34,16 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 185,77 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Bendras finansavimas“, j. a. k. 303259527, naudai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bendras... 4. Atsakovui A. L. procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka -... 5. Atsakovas neįvykdė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku... 11. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 1,63 Eur... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 34,16 Eur mokėjimo palūkanų... 13. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 14. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą... 15. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės patirtas... 16. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinta reikalavimų dalis -... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. L., a. k. ( - ) 162,15 Eur negrąžintos... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...