Byla 2-665/2010
Dėl viešojo konkurso sąlygų atskirų reikalavimų panaikinimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės, Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties dalies, kuria ieškovas įpareigotas pateikti nuostolių užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-3876-565/2010 pagal ieškinį dėl viešojo konkurso sąlygų atskirų reikalavimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti konkurso, paskelbto 2009 m. gruodžio 16 d. “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” Nr. 99 sąlygų 3.1.11 punkto dalį dėl patirties diegiant turto inventorizavimo informacinę sistemą naudojant RFID UHF GEN2 arba lygiavertes technologijas reikalavimo, taip pat panaikinti konkurso sąlygų 3.1.17 punkto dalį dėl specialisto gero RFID išmanymo, EPC GEN2 ir ISO 18000-6C arba lygiaverčių standartų žinių reikalavimo. Be to, ieškovas prašė panaikinti atsakovo 2010 m. sausio 20 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui tęsti pirkimo procedūras arba sudaryti pirkimo sutartį, kadangi šių priemonių nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas.

6Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija prašė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o prašymą patenkinus, įpareigoti ieškovą įmokėti 1 222 215 Lt galimiems atsakovo nuostoliams, negavus finansavimo, užtikrinti. Atsakovas nurodė, kad konkursas iš dalies finansuojamas iš Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros lėšų (skiriama 1 222 215 Lt). Parama bus skirta tik po to, kai visos šalys pasirašys finansavimo sutartį, o sustabdžius pirkimo procedūras, finansavimo sutarties pasirašymas bus atidėtas neapibrėžtam laikui, todėl finansavimas gali būti neskirtas.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė atsakovo Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdomo konkurso “Personalo valdymo informacinės sistemos bei centralizuotos Elektrėnų savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus įdiegimo bei apmokymo paslaugų pirkimas” procedūras. Be to, minėta nutartimi teismas įpareigojo ieškovą UAB “Alna Business Solutions” iki 2010 m. vasario 22 d. į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 600 000 Lt, skirtus galimiems atsakovo Elektrėnų savivaldybės administracijos nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinti arba nurodytu terminu pateikti banko garantiją nurodytai sumai.

8Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog atsakovas yra potencialus tiekėjas, tačiau mano, kad jo galimybę dalyvauti konkurse riboja prašomos pripažinti negaliojančiomis konkurso sąlygos. Pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas konkurso laimėtojas (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.), todėl atsakovui sudarius pirkimo sutartį, ieškovo galimybė dalyvauti konkurse taps neįgyvendinama arba pasunkės. Taigi teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

9Tačiau pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, jis gali pareikalauti, jog laikinąsias apsaugos priemones prašęs taikyti asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad kaip matyti iš atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytų aplinkybių ir pridėtų dokumentų, projektas “Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas”, kuriame dalyvauja atsakovas, yra finansuojamas iš Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros lėšų, o sustabdžius pirkimo procedūras, užtruks finansavimo sutarties pasirašymas, kas yra sąlyga gauti finansavimą. Todėl yra tikimybė, kad finansavimas nebus skirtas ir tokiu būdu atsakovas patirs nuostolius – negaus pajamų. Iš atsakovo pateiktų dokumentų nėra aišku, ar visa suma (1 222 215 Lt) bus skirta ginčo konkurso finansavimui, todėl suma, skirta galimiems atsakovo nuostoliams užtikrinti, mažintina iki 600 000 Lt, atsižvelgiant į skirtinos paramos dydį ir konkurso metu perkamų paslaugų apimtį. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovas turi teisę pateikti teismui papildomus įrodymus ir prašyti padidinti sumą, skirtą galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties dalį dėl ieškovo įpareigojimo įmokėti 600 000 Lt į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Nurodo šiuos argumentus:

111. Atsakovo pateiktuose dokumentuose nėra nurodyti jokie paramos įsisavinimo ar projekto įgyvendinimo terminai kaip pagrindas paramai suteikti ar ją prarasti.

122. Viena iš svarbiausių paramos teikimo sąlygų yra objektyvus ir sąžiningas jos panaudojimas, skaidrios viešųjų pirkimų procedūros siekiant, kad parama būtų kuo racionaliau panaudota. Tuo tarpu neskaidraus viešojo pirkimo būdu atrinkto tiekėjo prekių ar paslaugų tiekimas nebūtų pripažįstamas paramos objektu ir tokiu atveju paramos administratorius turi teisę neskirti paramos.

133. Nustačius gautos paramos neteisėtumą ar viešųjų pirkimų procedūrinius pažeidimus, atsakovui tektų grąžinti visą ar dalį paramos, todėl negalima iš anksto teigti, kad atsakovas gaus visą prašomą paramą ar kad teisminis nagrinėjimas per se nulems nuostolių atsiradimą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti atskirojo skundo senaties terminą, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas turėjo visas galimybes laiku susipažinti su bylos medžiaga, o atskirasis skundas neatitinka CPK 111 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, nes nenurodyti dalyvaujančių byloje asmenų rekvizitai. Tuo tarpu iš teismui pateikto Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. sausio 15 d. rašto Nr. ESF-10-SD-00764, matyti, kad teisė gauti finansavimą bus suteikta, kai visos šalys pasirašys finansavimo sutartį, o pasirašius šią sutartį, finansavimo apskaitos (įskaitant personalą) valdymo sistemos įdiegimo projektas turės būti įgyvendintas per 12 mėnesių (tai numatyta pridedamame paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies 7 Projekto veiklų įgyvendinimo grafike. Atitinkamai teismas visiškai pagrįstai taikė atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą reglamentuojančias nuostatas (CPK 147 str.).

15Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija. Tačiau pažymėtina, kad teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojamas nuostolių atsiradimas ir byloje yra duomenų, jog dėl priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-415/2008)). Taigi nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymui yra būtinos dvi sąlygos – nuostoliai gali atsirasti ir nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-556/2010).

18Atitinkamai konkrečiu atveju didelė objektyviai tikėtino (Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. lapkričio 23 d. raštas Nr. ESF-09-SD-08522 (b. l. 9, 10); LR Vidaus reikalų ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007 – 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ 10 dalis; Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. sausio 15 d. raštas Nr. ESF-10-SD-00764 (b. l. 13)) finansavimo suma (iki 1 222 215 Lt) suponuoja išvadą, kad nuostolių atlyginimas galėtų būti apsunkintas. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, nei atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 7), nei atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą ir kartu su minėtais procesiniais dokumentais pateiktais kitais duomenimis atsakovas neįrodė, kad projektas „Elektrėnų savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ privalėtų būti įgyvendintas būtent 2010 metais, o tai nenurodyta ir Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. sausio 15 d. rašte Nr. ESF-10-SD-00764 (b. l. 13). Atitinkamai, vadovaujantis 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“, patvirtinto LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1V-71, 10 punktu, maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos, tačiau, jeigu įgyvendinant projektą atsirado svarbių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas nepateikė pakankamai duomenų, kad 2010 m. vasario 1 d. sustabdžius atsakovo Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdomo konkurso „Personalo valdymo informacinės sistemos bei centralizuotos Elektrėnų savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus įdiegimo bei apmokymo paslaugų pirkimas” procedūras, atsakovas prarastų teisę gauti numatytą finansavimą (CPK 178), nors ginant viešąjį interesą tai išsiaiškinti būtina.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo taikyti atskirojo skundo senaties terminą, tačiau iš byloje esančių duomenų aišku, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovui UAB „Alna Business Solutions“ atnaujino terminą atskirajam skundui paduoti (b. l. 23), o ši nutartis neskundžiama.

20Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo nutarties dalis dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo naikintina, o klausimas dėl CPK 147 straipsnio nuostatų taikymo nagrinėjamu atveju perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ įpareigotas iki 2010 m. vasario 22 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 600 000 Lt, skirtų galimiems atsakovo Elektrėnų savivaldybės administracijos nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinti arba nurodytu terminu pateikti banko garantiją nurodytai sumai, ir klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti... 6. Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių... 9. Tačiau pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad taikydamas... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ prašo panaikinti... 11. 1. Atsakovo pateiktuose dokumentuose nėra nurodyti jokie paramos įsisavinimo... 12. 2. Viena iš svarbiausių paramos teikimo sąlygų yra objektyvus ir... 13. 3. Nustačius gautos paramos neteisėtumą ar viešųjų pirkimų... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti atskirojo skundo... 15. Atskirasis skundas tenkinamas iš... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 18. Atitinkamai konkrečiu atveju didelė objektyviai tikėtino (Paramos fondo... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo taikyti atskirojo skundo... 20. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties dalį,...