Byla 2-415/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. P. ir atsakovo Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei užtikrintas galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimas, civilinėje byloje Nr. 2-299-227/2008 pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „Gustoniai“ dėl įpareigojimo perleisti bendrovės turimą savo pačios pajų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovės A. P. atstovas 2008 m. balandžio 18 d. ieškiniu atsakovui Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ prašė įpareigoti atsakovą perleisti ieškovės A. P. nuosavybėn atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ turimą ŽŪB „Gustoniai“ 638 926 Lt pajų už pajaus rinkos kainą.

4Ieškovės atstovas 2008 m. balandžio 18 d. prašymu prašė nepranešant atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visus atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ priklausančius 638 926 Lt pajus, pavedant jų aprašymą ieškovės pasirinktam antstoliui. Ieškovės atstovas pažymėjo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra susijusius su atsakovui pareikštais reikalavimais. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neareštavus atsakovui nuosavybės teise priklausančio pajaus, galimai palankus ieškovei teismo sprendimas pasidarytų sunkiai įvykdomas arba apskritai neįvykdomas. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nevaržo atsakovo veiklos.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovės A. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies - uždraudė atsakovui Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ perleisti, parduoti, dovanoti ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, susijusius su atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ turimais 563 647 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajais. Ieškovės prašymą likusioje dalyje teismas atmetė. Teismas taip pat nustatė ieškovei A. P. terminą iki 2008 m. gegužės 3 d. įmokėti į teismo sąskaitą 56 364 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba įpareigojo pateikti banko garantiją nurodytai sumai.

6Nutartyje rašoma, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas iš anksto nepranešus atsakovui, nes toks pranešimas gali sutrukdyti jų taikymą arba padaryti taikymą nebeįmanomą. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovą perleisti jos nuosavybėn 638 926 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajų už rinkos vertę, nes atsakovas, įsigydamas daugiau kaip 1/10 dalį viso pajinio kapitalo, kurį sudaro 752 794 Lt dydžio pajus, pažeidė įstatymo nuostatas, pagal analogiją numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnyje. Ieškovė reikalauja, kad pajus būtų perleistas jai ir tokį pageidavimą išreiškė atsakovui raštu. Ieškovė nurodė, kad iš bendrovės įgyto savo pačios pajaus kiekio - 638 926 Lt, atsakovas neteisėtai įgijo 563 647 Lt pajaus, viršijančio 1/10 pajaus ribą (1/10 dalis pajaus sudaro 75 279 Lt). Nustačius šią aplinkybę, tikslinga prašymą tenkinti tik iš dalies ir uždrausti atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ perleisti, įkeiti, parduoti ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, susijusius su ŽŪB „Gustoniai“ turimais 563 647 Lt ŽUB „Gustoniai“ pajais. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos, nes pareikštas reikalavimas atsakovą įpareigoti vykdyti pareigą natūra, tai yra perduoti nuosavybės teises natūra į atsakovui priklausantį 638 926 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajų, užkertant kelią galimam pajaus perleidimui tretiesiems asmenims. Atsakovui perleidus pajų užsitęstų bylos nagrinėjimas, o galimo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

7Teismas pažymėjo, kad atsakovo veikla susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Įprastai žemės ūkio bendrovėms jų veiklai pavasarį bankai suteikia paskolas sėklų, trąšų, kuro ir kt. įgijimui, atlyginimams ir pan., o bendrovės paskolos gražinimą garantuoja įkeisdamos savo turtą. Atsižvelgiant į tai, jog ŽŪB „Gustoniai“ pajaus atžvilgiu teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, siekiant šalių lygiateisiškumo, tikslinga pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įnešdamas į teismo specialiąją sąskaitą tam tikrą pinigų sumą arba pateikdamas banko garantiją. Atsižvelgiant į ieškinio sumą, į reikalavimo pobūdį ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, nustatyta pinigų suma - 56 364 Lt, kurią ieškovė turi įmokėti iki 2008 m. gegužės 3 d.

8Atsakovas ŽŪB „Gustoniai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartį. Skunde rašoma:

  1. Teismas priėmė tokią pačią nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tapačioje byloje. Teismas 2007 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-181-280/2007 pagal ieškovės A. P. ieškinį dėl nuosavybės teisių į 638 926 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajų pripažinimo taikė tapačias laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Ieškovė nepirko Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ pajų ir nesiruošia jų pirkti. Ieškovė 2007 m. kovo 21 d. liudytojo apklausos protokole nurodė, kad savo pajų pardavė bendrovei, kurios pavadinimas „Agro“. Ieškovė, papildžiusi liudytojo apklausos protokolą, nurodė, kad už ŽŪB „Gustoniai“ pajus sumokėjo D. M. . Pinigų perkant pajus jos vardu ji nemokėjo. Ieškovė yra tik statytinė kitų asmenų. Ieškovė Panevėžio apskrities VMI 2007 m. spalio 4 d. pateiktame paaiškinime nurodė, kad ŽŪB „Gustoniai“ pajus pradėjo supirkinėti 2006 m. rugsėjo mėnesį, o už juos mokėdavo po 5 Lt. Jos vardu pajus pirko bendrovė „Agro“, o pinigus mokėdavo iš karto. Perkant ir parduodant pajus ji nedalyvaudavo.
  3. Teismas nepagrįstai rėmėsi Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu. Ši įstatymo nuostata negali būti taikoma žemės ūkio bendrovei. Be to, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė Konstitucijos 23 straipsnio nuostatas, jog nuosavybė neliečiama.
  4. Žemės ūkio bendrovių įstatymas nenumato pareigos perduoti pajus natūra kitiems asmenims. Ieškovės atstovai jau buvo pareiškę tapatų ieškinį teisme ir teismas jau pritaikė laikinąsias apsaugos priemones 638 926 Lt pajams. Teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tapatiems ieškiniams, neturintiems teisinio pagrindo.

9Ieškovės A. P. atstovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria uždrausta atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ perleisti, parduoti, dovanoti ar atlikti kitokius veiksmus, susijusius su atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ turimais 563 647 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajais, šią dalį išdėstant taip – uždrausti atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ perleisti, parduoti, dovanoti ar atlikti kitokius veiksmus, susijusius su atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ turimais ŽŪB „Gustoniai“ pajais už 638 926 Lt dydžio sumą. Ieškovės atstovas taip pat prašo panaikinti teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria ieškovei A. P. nustatytas terminas iki 2008 m. gegužės 3 d. įmokėti į teismo sąskaitą 56 364 Lt atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Skunde rašoma:

  1. Teismas turėjo areštuoti visą ŽŪB „Gustoniai“ turimą 638 926 Lt pajų, nes patenkinus ieškinį, ieškovė įgis reikalavimą į 638 926 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajaus priteisimą natūra. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovą ŽŪB „Gustoniai“ perleisti ieškovės A. P. nuosavybėn atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ turimą 638 926 Lt pajų už rinkos kainą. Teismas, nustatęs, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo areštuoti 638 926 Lt dydžio pajų. Teismas nevertino to fakto, kokio dydžio ieškinį ieškovė pareiškė teisme.
  2. Atsakovas nepateikė prašymo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo bei nepateikė įrodymų, patvirtinančių galimų nuostolių dydį, todėl teismas neturėjo teisės ex officio įpareigoti ieškovę pateikti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Teismas savo iniciatyva gali užtikrinti galimų nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimą tik esant viešajam interesui.
  3. Teismas priėmė nutartį neturėdamas įrodymų ar nežinodamas aplinkybių, kurios leistų nustatyti galimus atsakovo nuostolius, jų pobūdį ir preliminarų dydį. Teismas rėmėsi tik prielaidomis, kad atsakovui jo veiklos vykdymui gali reikėti imti kreditą ir įkeisti turimą savo paties pajų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas skolintųsi lėšas iš finansinių įstaigų arba kad jam šiuo metu yra reikalingos skolintos lėšos. Net ir tuo atveju, jeigu atsakovui reikėtų imti kreditą, tai nereiškia, jog jis privalės įkeisti savo turimą pajų.
  4. Teismas nustatė nepagrįstą įmokėtinos sumos dydį. Teismas, neturėdamas įrodymų dėl galimų atsakovo nuostolių dydžio, galėjo vadovautis minimalių nuostolių, kuriais laikomos palūkanos, institutu, todėl ieškovė galėjo būti įpareigota įmokėti ne daugiau kaip 28 182 Lt.

10Ieškovės A. P. atstovas atsiliepimu į atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ atskirąjį skundą prašo atsakovo skundą atmesti. Ieškovės atstovas akcentuoja, kad atsakovui nėra taikyta tapačių laikinųjų apsaugos priemonių kitoje civilinėje byloje. Ieškovė nėra ir nebuvo pareiškusi tų pačių reikalavimų teismuose. Atsakovo argumentai, kad ieškovė pati nepirko pajų, ar neturi teisės į ieškinyje pareikštą reikalavimą, nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjant skundą, o galės būti išnagrinėti bylą nagrinėjant iš esmės.

11Atsakovas ŽŪB „Gustoniai“ atsiliepimu į ieškovės A. P. atskirąjį skundą prašo ieškovės skundą atmesti. Atsakovas pažymi, kad ieškovė yra pajėgi įmokėti teismo nurodytą sumą, o teismas nepažeidė įstatymo. Ieškovė nepirko bendrovės narių pajų ir nesiruošia jų pirkti.

12Ieškovės atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė laikinąsias apsaugos priemones bei atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą. Šiuos klausimus teismas sprendžia neperžengdamas skunduose nurodytų ribų (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

14Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

15Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovės reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Nutarties dalį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių skundžia tiek ieškovė, tiek atsakovas.

16Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą ŽŪB „Gustoniai“ perleisti ieškovės nuosavybėn atsakovo turimą ŽŪB „Gustoniai“ 638 926 Lt pajų už pajaus rinkos kainą (b. l. 2-7). Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ŽŪB „Gustoniai“ pajams už 563 647 Lt dydžio sumą (b. l. 11-12).

17Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atsakovo argumentus, jog teismas priėmė tą pačią nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tapačioje byloje. Laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos konkrečioje byloje pareikštiems reikalavimams užtikrinti, todėl laikinosios apsaugos priemonės keliose skirtingose bylose gali būti taikytos tam pačiam objektui. Tai, jog kitoje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ŽŪB „Gustoniai“ pajams, nesudaro pagrindo teigti, jog šioje byloje priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsta ir neteisėta. Be to, atsakovo argumentai dėl jam pareikštų reikalavimų kitoje byloje tapatumo nėra šios apeliacijos dalykas, todėl teisėjų kolegija šių argumentų nenagrinėja ir dėl jų nepasisako.

18Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir nesprendžia ieškinio pagrįstumo, o vertina kitas aplinkybes: grėsmę, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas ir laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl ginčo tarp šalių esmės (kad ieškovė nepirko ŽŪB „Gustoniai“ pajų ir nesiruošia jų pirkti, kad ieškovė yra tik statytinė kitų asmenų, kad perkant ir parduodant pajus ji nedalyvaudavo, kad Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnis negali būti taikomas žemės ūkio bendrovei, kad Žemės ūkio bendrovių įstatymas nenumato pareigos perduoti pajus natūra kitiems asmenims) nėra šios apeliacijos dalykas, o tokie argumentai gali būti reikšmingi nagrinėjant bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti ir su atsakovo argumentu, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė Konstitucijos 23 straipsnio nuostatas, kad nuosavybė neliečiama. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (Konstitucijos 109 str. 1 d.). Tam, jog būtų įvykdytas teisingumas ir priimtas teismo sprendimas, kuriuo būtų išspręstas kilęs ginčas, o vėliau šis teismo sprendimas realiai ir tinkamai įvykdytas, įstatymas nustato įvairias procesines priemones. Viena jų yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Nutartimi teismas teisėtai ir pagrįstai taikė įstatymo nustatytus laikinus ribojimus, siekdamas užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o tokių ribojimų teismo procesiniu sprendimu taikymas neleidžia daryti išvados, jog atsakovo nuosavybė pažeidžiama. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.).

20Įstatymas nustato, jog teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, jog teismas, nusprendęs, kad byloje tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo areštuoti ŽŪB „Gustoniai“ pajų už 638 926 Lt dydžio sumą, nes patenkinus ieškinį, kuriuo ieškovė prašo perleisti jos nuosavybėn atsakovo turimą ŽŪB „Gustoniai“ 638 926 Lt pajų, ieškovė įgytų teisę į visos šios sumos dydžio pajų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama, jog ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas realiai ir tinkamai galėtų būti įvykdytas visa apimtimi (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Ieškovė prašo įpareigoti atsakovą perleisti jos nuosavybėn 638 926 Lt ŽŪB „Gustoniai“ pajų, todėl ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai, jog atsakovas neteisėtai įgijo 563 647 Lt pajų, viršijant 1/10 pajaus ribą (1/10 sudaro 75 279 Lt), nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik šiai sumai. Teismui ieškovės ieškinį išnagrinėjus iš esmės, bus nuspręsta, ar ieškovės ieškinys apskritai yra pagrįstas ir kokiai konkrečiai ieškinio sumai jis gali būti tenkinamas. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nevisai tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su tuo, kokio dydžio ieškinį ieškovė pareiškė teisme ir kokia apimtimi taikant laikinąsias apsaugos priemones jį būtina užtikrinti.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendęs, jog yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje, neatsižvelgė į tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiama, jog būsimas teismo sprendimas būtų užtikrintas visa apimtimi, todėl byloje taikė nepakankamą laikinųjų apsaugos priemonių mastą pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti. Pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, keistina padidinant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą bei uždraudžiant atsakovui Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ perleisti, parduoti, dovanoti ar atlikti kitokius veiksmus, susijusius su ŽŪB „Gustoniai“ turimais šios bendrovės 638 936 Lt dydžio pajais.

22Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo

23Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą jas taikyti padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Šią procesinę priemonę teismas turi teisę taikyti tiek savo iniciatyva (ex officio), tiek asmens, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, prašymu. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo tikimybę, preliminarų jų dydį.

24Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą taikė ex officio, be to, tiek apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tiek apie atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą atsakovui apskritai nebuvo žinoma, nes teismas šias procesines priemones taikė nepranešęs atsakovui (b. l. 11-12). Tokiu atveju tam tikrų įrodymų pateikimas siekiant pateisinti atsakovo nuostolių galimo atsiradimo tikimybę bei jų atlyginimo užtikrinimą yra pernelyg ribotas.

25Kaip jau pažymėta, teismas gali savo iniciatyva pritaikyti CPK 147 straipsnyje numatytą atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, tačiau visais atvejais reikia išsiaiškinti objektyvių sąlygų jam taikyti egzistavimą. Dėl šios priežasties nėra pakankamo pagrindo sutikti su ieškovės motyvais, kad teismas apskritai neturėjo teisės ex officio įpareigoti ieškovę pateikti privataus asmens nuostolių atlyginimo užtikrinimą, išskyrus viešojo intereso apsaugos atvejus.

26Pirmosios instancijos teismas, taikydamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, tokį procesinį veiksmą motyvavo tuo, jog įprastai žemės ūkio bendrovėms jų veiklai pavasario laikotarpiu bankai suteikia paskolas, o paskolų grąžinimas garantuojamas įkeičiant bendrovių turtą. Teismas pažymėjo, kad ŽŪB „Gustoniai“ pajams, kurie galėtų būti įkeitimo dalyku, nustatyti suvaržymai uždedant areštą, todėl tikslinga pareikalauti galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismas skundžiamoje nutartyje išdėstytus motyvus turėjo taikyti individualiai ir tik išsiaiškinęs, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, ar atsakovo veiklai vykdyti paprastai naudojamasi kreditiniais finansiniais ištekliais, kurių grąžinimui užtikrinti praktikuojamas tokio turto, kaip nuosavas pajus įkeitimas. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra taikomas konkrečioje byloje, vertinant konkrečios bylos aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje bylos medžiagoje (įskaitant atsakovo atsiliepimą į ieškovės atskirąjį skundą) nėra jokių įrodymų, kad atsakovas Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ savo veiklos vykdymui ketina imti kreditą bei įkeisti turimą savo paties pajų, ar taip būtų daręs anksčiau, taip pat, jog atsakovui šiuo metu būtų reikalingos papildomos skolintos lėšos. Atsiliepime į ieškovės skundą atsakovas taip pat nenurodė aplinkybių, jog dėl teismo jam taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patirs kokius tai nuostolius, kuriuos būtina užtikrinti, kad jis gavo ar ketino gauti iš banko paskolą, kurios grąžinimui užtikrinti reikia įkeisti savo turimą pajų (b. l. 46-48). Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės skundo argumentais, kad teismas nustatė ieškovei įmokėtinos sumos dydį neturėdamas objektyvių įrodymų apie galimų atsakovo nuostolių atsiradimo tikimybę ir jų dydį. Teismo ex officio padaryta išvada, jog byloje būtina taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą turi būti pagrįsta tam tikrais duomenimis, kad nuostoliai realiai gali atsirasti, kad iš tikrųjų egzistuoja objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, jog dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, taip pat reikia motyvuoti, kodėl prognozuojamas tam tikras preliminarių nuostolių dydis ir kaip jis paskaičiuojamas.

27Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje neišsiaiškino visų būtinų sąlygų taikyti šį institutą, nepagrindė objektyvaus turinio duomenimis nuostolių atsiradimo tikimybės, nors nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymas turėjo būti susiejamas su konkrečiomis šios bylos aplinkybėmis ir įrodymais. Nurodytų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalis, kuria nustatytas įpareigojimas ieškovei A. P. užtikrinti atsakovo Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, naikintina, o klausimas dėl būtinumo užtikrinti atsakovo Panevėžio rajono ŽŪB „Gustoniai“ nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 ir 4 punktais,

Nutarė

29Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Padidinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, uždraudžiant atsakovui Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „Gustoniai“ (į/k 1685650241, Gustonių kaimas, Panevėžio rajonas) perleisti, parduoti, dovanoti ar atlikti kitokius veiksmus, susijusius su žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ turimais 638 936 Lt šios bendrovės pajais.

30Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria nustatytas įpareigojimas ieškovei A. P. užtikrinti atsakovo Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą. Klausimą dėl būtinumo pareikalauti atsakovo Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

31Nutartį siųsti proceso dalyviams ir turto arešto aktų registro tvarkytojui - Centrinei hipotekos įstaigai.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovės A. P. atstovas 2008 m. balandžio 18 d. ieškiniu atsakovui... 4. Ieškovės atstovas 2008 m. balandžio 18 d. prašymu prašė nepranešant... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovės A.... 6. Nutartyje rašoma, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 7. Teismas pažymėjo, kad atsakovo veikla susijusi su žemės ūkio produktų... 8. Atsakovas ŽŪB „Gustoniai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio... 9. Ieškovės A. P. atstovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio... 10. Ieškovės A. P. atstovas atsiliepimu į atsakovo ŽŪB „Gustoniai“... 11. Atsakovas ŽŪB „Gustoniai“ atsiliepimu į ieškovės A. P. atskirąjį... 12. Ieškovės atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo atskirasis skundas... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ... 15. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 16. Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą ŽŪB... 17. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atsakovo argumentus, jog teismas... 18. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ir... 19. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti ir su atsakovo argumentu,... 20. Įstatymas nustato, jog teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, daro išvadą,... 22. Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 23. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis CPK 147... 24. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas... 25. Kaip jau pažymėta, teismas gali savo iniciatyva pritaikyti CPK 147... 26. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas atsakovo nuostolių, galinčių... 27. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties dalį... 30. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutarties... 31. Nutartį siųsti proceso dalyviams ir turto arešto aktų registro tvarkytojui...