Byla 2S-190-479/2008
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Eugenijos Morkūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22007-12-11 nutarties civilinėje byloje Nr. P2-13014-460/2007 pagal pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus pareiškimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

3Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

4pareiškėjas antstolis A.Zenkevičius 2007-12-07 pateikė teismui tvirtinti patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0017/06/01150, kurioje iš skolininko A.Z. išieškoma 500 Lt skolos išieškotojai valstybei, atstovaujamai Klaipėdos AVMI, nutraukimo skolininkui mirus.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-12-07 nutartimi pareiškimo netenkino.

6Dėl minėtos nutarties pareiškėjas antstolis A.Zenkevičius 2007-12-17 padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį pakeisti ir vykdomąją bylą nutraukti. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, kadangi teismas neteisingai aiškina materialinės teisės normas, reglamentuojančias mirusiojo teisių ir pareigų perėmimą. Pagal CK normas, reglamentuojančias paveldėjimo teisinius santykius, paveldimos palikėjo turtinės teisės, tačiau nepaveldimos asmeninės turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu. Šiuo atveju buvo vykdomas skolininkui pagal BK 201 straipsnio 3 dalį paskirtos bausmės – 4 MGL baudos išieškojimas valstybei. Bausmė skiriama asmeniui už jo padarytą baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir yra neatsiejamai susijusi tik su bausmę gavusiu asmeniu, todėl tokių pareigų nepaveldi mirusiojo turto paveldėtojai.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta tvirtinti patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, nurodant, kad bauda, kaip turtinė prievolė, pereina skolininko turto paveldėtojams ir turi būti išieškoma toliau. Apeliantas teigia, jog bauda buvo paskirta konkrečiam asmeniui už nusikaltimo padarymą ir mirusiojo teisių perėmėjas jos paveldėti negali. Kolegija sutinka su apelianto argumentais. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstoliui A.Zenkevičiui 2006-07-04 pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 4 MGL (500 Lt) baudos išieškojimo iš A.Z., kuris 2005-11-22 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 3 dalį. Nuteistasis per pasižadėjime nustatytą terminą, t.y. iki 2006-02-20, savanoriškai nuosprendžiu paskirtos bausmės neįvykdė, todėl baudos išieškojimas atiduotas antstoliui priverstinai vykdyti (vykd.b. Nr. 0017/06/01150 l. 1-4). Antstoliui užklausus bankus, kitas kredito įstaigas bei valstybės institucijas, paaiškėjo, kad skolininkas sąskaitų bankuose neturi, niekur nedirba (vykd.b.l. 6-9, 14-16). 2007-02-12 areštuotas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas (vykd.b.l. 20-21). 2007-03-12 skolininkas A.Z. mirė (vykd.b.l. 22).

10Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas vykdomosios bylos nutraukimas, jeigu mirus asmeniui, kuris buvo skolininkas, pareiga negali pereiti mirusiojo teisių perėmėjui. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuteistajam paskirta bauda laikytina jo turtine prievole, kuri gali būti paveldėta Civilinio kodekso Penktojoje knygoje reglamentuota tvarka. CK 5.1 straipsnyje nustatyta, jog paveldimi materialūs daiktai ir nematerialūs dalykai, palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės ir pareigos, tačiau nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu. Šiuo atveju vykdytas baudos, kaip vienos iš BK numatytų bausmių rūšių (BK 42 str. 1 d. 4 p.), išieškojimas iš skolininko. BK 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Asmuo pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikaltimą (BK 2 str.). Bausmės paskirtis – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikaltimą padariusį asmenį, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų, bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str. 2 d.). Bausmių vykdymo kodekse reglamentuota, kad bausmių vykdymo įstatymų paskirtis yra nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis (1 str. 2 d.). Atitinkamai reglamentuota ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse – administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinės teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (20 str.). Dėl šių priežasčių akivaizdu, jog bausmė ar nuobauda skiriama asmeniui, pripažintam kaltu padarius BK ar ATPK uždraustą neteisėtą veiką. Todėl negalima padaryti išvados, kad mirusiojo teisių perėmėjai turėtų patirti tas neigiamas pasekmes, kurias valstybė taiko tokiam teisės norminių aktų pažeidėjui. Skolininko turto paveldėtojas nepažeidė įstatymo, todėl jis neturėtų būti baudžiamas ir veikiamas, kad laikytųsi įstatymų ateityje. ATPK 307 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymas nutraukiamas, kai miršta asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas. Esant šioms aplinkybėms kolegija daro išvadą, jog nuteistajam paskirta bauda yra jo asmeninė prievolė valstybei, kuri neperduodama jo teisių perėmėjams nuteistajam (skolininkui) mirus, ir tokios baudos išieškojimas nutrauktinas CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto tvarka.

11Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

12Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334-336 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-11 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Patvirtinti antstolio Albino Zenkevičiaus 2007-12-06 patvarkymą Nr. 0017/06/01150 dėl vykdomosios bylos, kurioje vykdomas 500 Lt baudos išieškojimas iš skolininko A.Z. valstybės naudai, nutraukimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai