Byla 2A-258-527/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, atsakovo UAB „Jukna ir Ko“ atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, atsakovo DnB NORD bankas atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka žodiniu procesu išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jukna ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-01204-52/2006 pagal akcinės bendrovės ,,Lietuvos Automatika“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jukna ir Ko“, akcinei bendrovei DnB NORD bankas, Lietuvos Respublikai bei tretiesiems asmenims Vilniaus miesto 18-ojo notarų biuro notarei Gelminei Každailienei ir valstybės įmonei „Registrų centras“ Kauno filialui dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais, pažeistų teisių atstatymo ir servituto nustatymo.

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas 2005-11-24 ieškiniu (t.1, b.l.3-4) ir 2006-03-10 patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.108-109) prašė pripažinti iš dalies negaliojančiais 2000-08-01 turto perdavimo aktą, sudarytą tarp Lietuvos žemės ūkio banko (dabar atsakovas AB bankas DnB NORD) ir Kauno miesto apylinkės teismo antstolės Jūratės Darbutienės, bei 2000-12-20 nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr.12838), sudarytos tarp Lietuvos žemės ūkio banko (dabar atsakovas AB bankas DnB NORD) ir UAB ,,Jukna ir KO” dalį, kuriomis buvo perduotos ir parduotos patalpos, plane pažymėtos 1-60, 1-60a, esančios adresu ( - ) , Kaune.

42006-10-18 patikslintu ieškiniu (t.2, b.l.11-12) ieškovas prašė nustatyti servitutą - teisę naudotis nekilnojamuoju daiktu – patalpomis, plane pažymėtomis 1-60, 1-60a, esančiomis adresu ( - ) , Kaune, bei priklausančiomis atsakovui UAB “Jukna ir KO”.

52005-02-23 ieškiniu civilinėje byloje Nr.2-00892-52/2006 (b.l.2-3), kuri Kauno m. apylinkės teismo 2006-10-18 nutartimi buvo prijungta prie civilinės bylos Nr.2-01204-52/2006, ieškovas prašė atstatyti jo pažeistas teises, t.y. įpareigoti atsakovą UAB ,,Jukna ir KO” per 7 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos atlaisvinti praėjimus į laiptinę visuose pastato, esančio adresu ( - ) , Kaune, aukštuose bei pripažinti, kad atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę pats atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis;

6Ieškovas nurodė, kad pastate 1B4b, esančiame adresu ( - ) , Kaune, jam nuosavybės teise priklauso pagalbinės patalpos nuo 4-46 iki 4-67, 4-68a, esančios ketvirtame pastato aukšte, į kurias galima patekti tik laiptine. Tačiau centrine laiptine, esančia prie pat jam priklausančių patalpų, ieškovas naudotis negali, nes atsakovas UAB ,,Jukna ir KO” yra uždaręs praėjimą į ją. Atsakovas praėjimo į laiptinę gera valia neatlaisvina, todėl būtina jį įpareigoti atlaisvinti praėjimą į centrinę laiptinę visuose pastato aukštuose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad į ieškovui priklausančias patalpas galima patekti tik per patalpas, plane pažymėtas 1-60, 1-60a, kurios nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB ,,Jukna ir KO”, būtina nustatyti servitutą, ieškovui nustatant teisę naudotis atsakovo nekilnojamuoju daiktu – patalpomis, plane pažymėtomis 1-60, 1-60a, esančiomis adresu ( - ) , Kaune.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė S.Žukauskienė pareikšto reikalavimo dėl patalpų, plane pažymėtų 1-60, 1-60a, perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais nepalaikė (t.2, b.l.20-25), prašė nustatyti servitutą pagal 2006-10-18 patikslintą ieškinį bei atstatyti ieškovo pažeistas teises pagal 2005-02-23 ieškinį prijungtoje civilinėje byloje Nr.2-00892-429/2006.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:

  1. nustatė servitutą atsakovui UAB ,,Jukna ir KO” priklausančiam nekilnojamam daiktui – patalpomis, plane pažymėtomis 1-60, 1-60a, esančiomis ( - ) , Kaune, suteikiant ieškovui praėjimo jomis teisę;
  2. atstatė ieškovo pažeistas teises, įpareigojant atsakovą UAB ,,Jukna ir KO” per 7 d. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlaisvinti praėjimą į centrinę laiptinę, visuose pastato 1B4b, esančio adresu ( - ) , Kaune, aukštuose. Atsakovui per nustatytą terminą to nepadarius, ieškovas turės teisę pats atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis;
  3. ieškinį dalyje dėl patalpų, plane pažymėtų 1-60, 1-60a, esančių adresu ( - ) , Kaune perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais atmetė;
  4. priteisė ieškovui iš atsakovo UAB ,,Jukna ir KO” 119,00 Lt žyminio mokesčio;
  5. priteisė iš ieškovo atstovavimo išlaidų 700,00 Lt atsakovui UAB ,,Jukna ir KO” bei 1.770,00 Lt atsakovui AB bankui DnB NORD;
  6. priteisė iš ieškovo ir atsakovo UAB ,,Jukna ir KO” valstybei po 15,20 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nustatė, kad ieškovui pastate 1B4b, esančiame adresu ( - ) , Kaune nuosavybės teise priklauso pagalbinės patalpos nuo 4-46 iki 4-67, 4-68a, bendro 209,58 kv.m ploto, unikalus Nr.( - ) (t.1, b.l.26-28, 34, 45-46). Nurodytos patalpos yra ketvirtame aukšte (t.1, b.l.42-43, 49). Pastate 1B4b yra trys laiptinės (t.1, b.l.42-43, prij. c.b. Nr.2-00892/2006, b.l.24-27). Atsakovui UAB ,,Jukna ir KO” nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos nuo 1-18 iki 1-20, nuo 1-22 iki 1-40, nuo 1-43 iki 1-45, 1-58, nuo 1-60 iki 1-107, 1-60a, nuo 2-62 iki 2-91, nuo 3-60 iki 3-99, 6-60a, nuo 4-68 iki 4-84, 4-87, 4-89, 4-90, nuo 4-92 iki 4-101, nuo 4-103 iki 4-114, bei nuo R-1 iki R-6 (t.1, b.l.26-28, 41). Įvertinęs valstybės įmonės Registrų centras pažymą (t.1, b.l.26-28), pastato 1B4b planus (prij. c.b. Nr.2-00892-52/2006, b.l.24-27), 2005-04-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (t.1, b.l.42-43), teismas nusprendė, kad centrinė laiptinė yra bendro naudojimo patalpa, kuri priklauso visų pastato 1B4b patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas jam priklausančias patalpas gali pasiekti tik dviem būdais: arba centrine laiptine, pereidamas atsakovui priklausančias patalpas 1-60, 1-60a (prij. c.b. Nr.2-00892-429/2006, b.l.24), arba kraštine laiptine, pereidamas UAB ,,Santechnika” priklausančias patalpas 4-1, 4-31 (prij. c.b. Nr.2-00892-52/2006). Atsižvelgdamas į tai bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas pripažino, jog patekimas į ieškovui priklausančias ketvirtame aukšte esančias patalpas centrine laiptine yra racionaliausias ir mažiausiai nepatogumų sukeliantis būdas, todėl tenkino reikalavimą dėl servituto nustatymo. Reikalavimą dėl pažeistų teisių atstatymo teismas tenkino, nes nustatė, kad atsakovas neteisėtai yra užtvėręs praėjimą į centrinę laiptinę bei užrakinęs į ją vedančias duris, kas pažeidžia ieškovo, kaip pastato 1B4b bendro naudojimo patalpų bendrasavininkio, teisę netrukdomai naudotis pastato bendro naudojimo objektu – centrine laiptine, todėl įpareigojo atsakovą UAB „Jukna ir Ko“ per 7 d. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlaisvinti praėjimus į centrinę laiptinę visuose pastato 1B4b aukštuose. Atsakovo UAB „Jukna ir Ko“ argumentus, jog 2006-10-18 patikslintas ieškinys yra pasirašytas asmens, neturinčio teisės jo paduoti, atmetė, nes byloje buvo pateikta atstovavimo su advokate S.Žukauskiene sutartis (t.1, b.l.5). Nors teismo posėdžio metu reikalavimo dėl patalpų 1-60 ir 1-60a perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais, ieškovo atstovė nepalaikė (t.2, b.l.20-25), teismas jį atmetė kaip neįrodytą, nes tinkamai šio ieškinio reikalavimo atsisakyta nebuvo (CPK 140 str.).

10Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Jukna ir Ko“ prašo sprendimo dalį dėl pažeistų teisių atstatymo bei servituto nustatymo panaikinti ir, priėmus naują sprendimą, ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi:

111) nepagrįstai atmestas atsakovo argumentas, jog 2006-10-18 papildomas ieškinys pasirašytas asmens, neturėjusio teisės jo paduoti. Teismo motyvas, kad CPK 42 str. bei 59 str. nurodymas atstovavimo sutartyje prilygsta atskiram susitarimui dėl teisės pareikšti ieškinį, yra neteisėtas ir prieštarauja CPK 59 str. 2 d. reikalavimui. Minimoje teisės normoje nurodyti procesiniai veiksmai, kuriems atlikti būtinas atskirai išreikštas įgalioto asmens sutikimas, todėl tik jo nurodymas sutartyje duoda pagrindą teismui abejoti, ar įgaliotojui buvo žinomas teisės normos turinys;

122) teismas, priimdamas 2006-10-16 papildomą ieškinį, pažeidė CPK 141 str. ir 85 str. reikalavimus. 2006-07-03 teismas turėjo paskelbti sprendimą, bet atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės ir pasiūlė ieškovui patikslinti ieškinį. Tačiau ieškovas 2006-10-18 pateikė teismui iš esmės naują ieškinį, kuriame faktinių aplinkybių nustatyti servitutą akivaizdžiai nepakanka. 2006-10-16 ieškinys nepasirašytas ieškovo, už jį nesumokėtas žyminis mokestis. Teismas sprendime nepagrįstai 2006-10-16 ieškinį vadina ieškinio dalyko pakeitimu. Ieškovo advokatė neatsisakė nuo ankstesnių reikalavimų, teismas pasisakė atskirai dėl kiekvieno iš jų, todėl akivaizdu, kad reikalavimas nustatyti servitutą buvo papildomas, be to, neteisėtai priimtas, nes paduotas netinkamo asmens, neapmokestintas žyminiu mokesčiu bei negalėjo būti priimtas šioje byloje, net jeigu ir atitiktų CPK reikalavimus, nes iš esmės reikalavimas nustatyti servitutą prieštarauja reikalavimui pripažinti patalpų pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu. Šių reikalavimų faktinės aplinkybės nėra vienodos, ieškovo pozicija dėl savo pažeistos subjektyvios teisės paini ir prieštaringa, todėl nepagrįsta;

133) teismas, savo iniciatyva prijungęs prie šios bylos civilinę bylą Nr.2-00892-52-429/2006 dėl ieškovo pažeistų teisių, pažeidė CPK 136 str. reikalavimus. Sujungtos bylos nėra vienarūšės, todėl teismas negalėjo nagrinėti reikalavimo dėl ieškovo pažeistų teisių, nes šioje byloje būtent ieškovas ir prašo nustatyti jam teisę, kurios jis neturi. Vienoje byloje nustatyti teisę ir tuo pačiu konstatuoti jos pažeidimą neįmanoma, šiuo atveju teismo sprendimas prieštarauja protingumo ir logikos taisyklėms;

144) teismas, įpareigodamas atsakovą atlaisvinti praėjimą į centrinę laiptinę visuose pastato lB4b aukštuose, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, nes ieškovas neįrodinėjo, kad jam reikalingas priėjimas į 2, 3 aukštus, kuriuose patalpos asmeninės nuosavybės teise ieškovui nepriklauso. Be to, faktinių aplinkybių konstatavimo 2005-04-28 protokole antstolis S. U. konstatavo, kad, užlipus laiptais iki 2 aukšto, laiptinė baigiasi, vietoje laiptinės yra naujai suremontuotos patalpos. Teismas sprendime turėjo pasisakyti, kokiu būdu atsakovas turėtų atlaisvinti praėjimus į visus aukštus bei kaip turėjo pasielgti atsakovas su rekonstruotomis patalpomis nuo 3-iojo aukšto;

155) teismas neteisėtai ir nepagrįstai nustatė servitutą apeliantui priklausančioms patalpoms - 1-60 ir l-60a, suteikiant ieškovui praėjimo jomis teisę. Ieškiniu prašyta nustatyti servitutą - teisę naudotis nekilnojamuoju daiktu - patalpomis, plane pažymėtomis 1-60, l-60a. Ieškovas neprašė teismo suteikti jam praėjimo teisę per patalpas, taip pat nepateikė teismui plano, koks praėjimas ir kokioje vietoje reikalingas ieškovui, todėl išeita už reikalavimo ribų. Vadovaujantis CK 4.112 str. 3 d., jeigu nustatant servitutą nebuvo konkrečiai nustatytas servituto turinys, jį sąlygoja viešpataujančio daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai. Tokiu būdu ieškovo turimų patalpų 4 aukšte naudojimo pagal paskirtį poreikis sąlygoja nustatytą servitutą, o tai reiškia žymiai platesnį servituto turinį nei praėjimo teisę. Darytina išvada, kad ieškovas nenurodė ieškinyje reikalaujamos konkrečios daikto naudojimosi teisės (CK 4.112 str. 1 d.), o teismas nepagrįstai nusprendė suteikti ieškovui praėjimo teisę, nenurodydamas nei praėjimo koordinačių, nei krypties, nei leidžiamo praeiti laiko, nes patalpose įrengta signalizacija nedarbo metu. Teismas, nustatydamas servitutą, neteisingai aiškino ir taikė CK 4.126 str. 1 d., kadangi suabsoliutino viešpataujančiojo daikto savininko poreikius normaliai naudotis savo daiktu ir šių poreikių nesuderino su tarnaujančio daikto savininko interesu nekliudomai naudotis savo nuosavybe (CK 4.37 str.). Pažeisdamas įrodinėjimo taisykles (CPK 177, 180, 185 str.), nenustatęs teisėto pagrindo, nesvarstęs aplinkybės, jog, nenustačius servituto, savininkui (ieškovui) įmanoma normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu, teismas nepagrįstai pripažino servituto nustatymą objektyviai būtinu, tuo pažeisdamas šalių interesų pusiausvyrą, Konstitucijos 23 str., taip pat CK 4.93 str., nukrypo nuo LAT formuojamos praktikos (2005-04-04 LAT civilinė byla Nr.3K-3-246/2005 S. P. v. V. M., Teismų praktika, Nr.24, p.67). Pažeisdamas įrodinėjimo taisykles (CPK 177 str., 180 str., 185 str.), teismas nepagrįstai nustatė faktinę aplinkybę ir dėl to padarė klaidingą išvadą, kad patekimas į ieškovui priklausančias patalpas per centinę laiptinę yra racionaliausias ir mažiausiai nepatogumų sukeliantis būdas. Teismas nepatikrino aplinkybės, kad ieškovas nuo patalpų įsigijimo į savo patalpas patekdavo per kraštinę laiptinę ir niekada nenaudojo AB "Santechnika" priklausančių patalpų, o pasiekdavo savo patalpas koridoriumi, kuris priklauso bendro naudojimo patalpom. Nepagrįstai nesiaiškinta, kad ieškovui priklausančių patalpų paskirtis – pagalbinės patalpos; t.y. faktiškai ieškovas įsigijo nuosavybės teise patalpas, kurios pagal paskirtį skirtos aptarnaujančiai funkcijai. Neįvertinta ir aplinkybė, jog paprastai servitutas nustatomas ne tada, kai daiktu nepatogu naudotis, o tada, kai juo tinkamai naudotis galimybių nėra. Kadangi tinkamai pasiekti patalpas ieškovas galėjo 12 metų, reikalavimai nustatyti servitutą dėl praėjimo nepatogumo yra nepagrįsti.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas akcinė bendrovė DnB NORD bankas prašė sprendimo nekeisti. Atsakovas nurodė, kad ieškovas jam tiesiogiai reiškė reikalavimą pripažinti turto perleidimo sandorius iš dalies negaliojančiais, t.y. pripažinti negaliojančiais 2000-08-01 turto perdavimo aktą, sudarytą tarp Banko ir Kauno miesto apylinkės teismo antstolės J.Darbutienės, bei 2000-12-20 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp Banko ir UAB „Jukna ir Ko", dalį, kuria buvo perleistos patalpos, plane pažymėtos 1-60, 1-60 a, esančios adresu ( - ) , Kaune. Kadangi šalys apeliacine tvarka sprendimo dalies, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas pripažinti turto perleidimo sandorius iš dalies negaliojančiais, neskundė, ieškovas teismo posėdžio metu šio ieškinyje suformuluoto reikalavimo nepalaikė, apeliantas apeliaciniu skundu neprašė panaikinti teismo sprendimo dalies dėl patalpų, plane pažymėtu 1-60, l-60a, perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais, teismo sprendimas dalyje dėl ieškovo pareikštų reikalavimų pripažinti turto perleidimo sandorius iš dalies negaliojančiais paliktinas nepakeistu. Teismui atmetus ieškinį dalyje dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais bei priteisus Bankui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, Bankas neturi subjektinio suinteresuotumo dėl apeliaciniu skundu pareikšto reikalavimo patenkinimo.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Teisingumo ministerija nurodė, kad atsakovas neskundžia sprendimo dalies, kuria buvo atmestas reikalavimas pripažinti iš dalies negaliojančiais 2000-08-01 turto perdavimo aktą bei 2000-12-20 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, todėl dėl kitų reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo nepasisakė.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Apelianto nuomone, 2006-10-18 patikslintas ieškinys, kurį teismas priėmė ir išnagrinėjo, yra pasirašytas asmens, neturėjusio teisės jo paduoti. Kaip matyti iš byloje esančios 2005-11-18 atstovavimo sutarties (1t.,b.l.5), ,,advokatei Sonatai Žukauskienei pavedama atstovauti AB ,,Lietuvos automatika“ Kauno miesto apylinkės teisme civilinėje byloje su visomis teisėmis, numatytomis LR CPK 42 str., 59 str.“ Kadangi su patikslintu ieškiniu jokia nauja atstovavimo sutartis nebuvo pateikta, o minėtoje 2005-11-18 atstovavimo sutartyje nebuvo nurodytas nei civilinės bylos numeris, nei AB ,,Lietuvos automatika“ procesinė padėtis, nei kita šalis, leidžianti identifikuoti bylą, kurioje buvo pavesta advokatei atstovauti ieškovą, todėl, kolegijos nuomone, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turėjo konstatuoti CPK 135 str. 2 d. trūkumą ir nustatyti terminą šiam ieškinio trūkumui pašalinti (CPK 138 str., 115 str. 2 d.). Nors CPK 137 str. 2 d. 8 p. numatyta, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, tačiau, kolegijos nuomone, ši norma gali būti taikoma tik tuomet, jeigu nustatytu terminu nurodytas trūkumas nėra pašalinamas. Be to, kolegija pritaria apeliantui, kad nurodymas atstovavimo sutartyje, kad pavedama atstovauti byloje su visomis teisėmis, numatytomis CPK 59 str., neprilygsta atskiram susitarimui dėl teisės pareikšti ieškinį (tuo labiau, kai byloje pradinis ieškinys buvo pasirašytas paties ieškovo), nes toks prilyginimas prieštarautų CPK 59 str. 2 d. reikalavimui, įpareigojančiam įgaliojimą atstovui pareikšti ieškinį atskirai aptarti įgaliojime. Minimoje teisės normoje nurodyti procesiniai veiksmai, kuriems atlikti būtinas atskirai išreikštas įgalioto asmens sutikimas, todėl tik šio straipsnio nurodymas sutartyje duoda pagrindą teismui abejoti, ar įgaliotojui iš tiesų buvo žinomas nurodytos teisės normos turinys. Taigi, teismas, priimdamas 2006-10-18 patikslintą ieškinį, pažeidė CPK 135 str. 2 d. ir CPK 137 str. 2 d. 8 p. reikalavimus.

20Kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad teismas, priimdamas 2006-10-16 patikslintą ieškinį, pažeidė CPK 141 str. reikalavimus. Pagal CPK 42 str. 1 d. ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką. Šios ieškovo teisės įgyvendinimas detalizuojamas CPK 141 str. Susipažinusi su 2006-10-16 patikslintu ieškiniu, kolegija konstatuoja, kad 2006-10-18 patikslintas ieškinys byloje dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais iš tikrųjų buvo visiškai naujas reikalavimas, grindžiamas naujomis aplinkybėmis. 2006-10-18 patikslinto ieškinio dalykas – ieškovo atsakovui pareikštas materialinis teisinis reikalavimas dėl servituto nustatymo (CK 4.126 str.). Patikslinto ieškinio pagrindas – faktinė aplinkybė, jog ieškovas turi teisę patekti į jam priklausančias patalpas per atsakovui priklausančias patalpas 1-60 ir 1-60a (2006-03-10 patikslinto ieškinio dalykas – 2000-08-01 ir 2000-12-20 sandorių pripažinimas iš dalies negaliojančiais, pagrindas – sandorių prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms). Todėl akivaizdu, kad teismas, 2006-10-18 priimdamas patikslintą ieškinį, pažeidė CPK 42 str. 1 d. ir 141 str. bei 85 str. reikalavimus (nesumokėtas žyminis mokestis).

21Kaip matyti iš 2006-10-18 teismo posėdžio protokolo, teismas, vadovaudamasis CPK 137 str. 4 d., nutarė sujungti šią civilinę bylą (Nr.2-00892-429/2006) su civiline byla Nr.2-01204-52/2006 į vieną bylą, paliekant šios civilinės bylos numerį. CPK 136 str. 4 d. numatyta, jog teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Iš teismo posėdžio protokolo matyti, kad šalys, taigi, ir apeliantas, bylų sujungimui neprieštaravo (t.2, b.l.14). Kolegijos nuomone, teismas, manydamas, kad, bylas nagrinėjant kartu, bylos bus išnagrinėtos greičiau ir ekonomiškiau, atsiklausęs šalių nuomonės ir šalims neprieštaraujant, 2006-10-18 nutartimi bylas sujungė visiškai pagrįstai, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad teismas, sujungęs bylas, pažeidė CPK 136 str. 4 d. reikalavimus, atmestinas kaip nepagrįstas.

22Vertindama apeliacinio skundo ketvirtojo ir penktojo argumentų pagrįstumą, kolegija sprendžia, jog būtina pasisakyti dėl servituto instituto esmės. Servitutas yra daiktinė teisė, kuri suvaržo kito asmens - tarnaujančiojo daikto savininko - nuosavybės teisę. Teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o, nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.126 str. 1 d.). LAT nutartyse formuojama praktika, kad, nagrinėdamas bylas dėl servituto nustatymo, teismas turi siekti protingos abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita, visiškai neatsižvelgiant į poreikio servitutui nustatyti pobūdį, kitokių sprendinių galimybę ir pan. (LAT CBS teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis c.b. B.G. v. R.G., bylos Nr.3K-3-496/2005; LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 11 d. nutartis c.b. G.C. v. A.C., bylos Nr.3K-3-234/2007; LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartis c.b. I.G. v. O.K., bylos Nr.3K-3-82/2007; LAT CBS teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 30 d. nutartis c.b. A.G., A.S. v. N.K., M.Č., bylos Nr.3K-3-315/2005 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad ieškovas į jam priklausančias patalpas, plane pažymėtas nuo 4-46 iki 4-67, 4-68a, gali patekti dviem būdais: arba centrine laiptine, pereidamas atsakovui priklausančias patalpas 1-60, 1-60a, arba kraštine laiptine, pereidamas UAB ,,Santechnika” priklausančias patalpas 4-1, 4-31, ir pripažino, jog patekimas į ieškovui priklausančias patalpas centrine laiptine yra racionaliausias ir mažiausiai nepatogumų sukeliantis būdas, tačiau nepateikė visiškai jokių argumentų ir įrodymų, pagrindžiančių šį savo teiginį. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad antrame aukšte laiptinė baigiasi, o vietoj laiptinės yra naujai suremontuotos patalpos (t.1, b.l.42), patalpų modernizavimui panaudotos ES lėšos (t.1, b.l.154). Duomenų, kokius nepatogumus patiria UAB ,,Santechnika”, kuomet ieškovas perėjimui naudojasi jos patalpomis, byloje nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo išreikalauti iš šalių bylai reikšmingus įrodymus ir pasverti, ar teisės naudotis atsakovo patalpomis ieškovui suteikimas ir perėjimo atlaisvinimas visuose pastato 1B4b aukštuose, yra racionaliausias ir ekonomiškiausias būdas, užtikrinant ieškovo galimybę naudotis savo patalpomis. Kolegijos nuomone, tik nustačius šias bylai reikšmingas aplinkybes, bylą būtų galima teisingai išspręsti. Juo labiau, kad LAT yra ne kartą pasisakęs, jog kito asmens egzistuojantis interesas naudotis svetimu daiktu vien dėl to, kad jam taip naudingiau ir patogiau, nėra pakankamas pagrindas riboti savininko nuosavybės teisę (LAT CBS teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 30 d. nutartis c.b. A.G., A.S. v. N.K., M.Č., bylos Nr.3K-3-315/2005; LAT CBS teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis c.b. B.G. v. R.G., bylos Nr.3K-3-496/2005; LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartis c.b. I.G. v. O.K., bylos Nr.3K-3-82/2007 ir kt.).

23Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimų (pažeista CPK 135 str. 2 d., CPK 137 str. 2 d. 8 p., CPK 85 str., CPK 42 str. 1 d., CPK 141 str.), dėl kurių byla galėjo būti neteisingai išspręsta (CPK 329 str. 1 d.), kad visos bylai reikšmingos aplinkybės bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu liko neišsiaiškintos, todėl nebuvo atskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.), kolegija apeliacinį skundą tenkintina iš dalies: sprendimo dalis, kuriomis atmestas ieškinys dėl patalpų, plane pažymėtų 1-60, 1-60 a, esančių adresu ( - ) , Kaune, perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais bei kuriomis priteista iš ieškovo atstovavimo išlaidų atsakovui AB bankui ,,DnB NORD“ 1.770 Lt, palieka nepakeistas (šioje dalyje nesant apeliacinio skundo), o likusias sprendimo dalis panaikina ir bylą panaikintų reikalavimų dalyje perduoda Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p. ). Kolegijos nuomone, bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, teismas pirmiausia iš naujo turėtų išspręsti 2006-10-18 patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, pasisakydamas ir dėl to, ar šiuo patikslintu ieškiniu yra keičiamas 2005-02-23 ieškinio dėl pažeistų teisių atstatymo dalykas ir (ar) pagrindas (c.b. Nr.2-00892-52/2006, 2006-10-18 nutartimi sujungta su šia byla). Nuo to, kaip teismas išspręs šį klausimą, priklausys, ar teismas bylą nagrinės pagal 2005-02-23 ieškinį (jei 2006-10-18 patikslintą ieškinį atsisakytų priimti), ar pagal 2006-10-18 patikslintą ieškinį (jeigu jis būtų priimtas). Jeigu teismas nustatytų, kad 2006-10-18 patikslintu ieškiniu keistas tik ieškinio dalykas arba tik ieškinio pagrindas, kolegijos nuomone, sprendžiant servituto nustatymo klausimą, ieškovui turėtų būti pasiūlyta į bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu įtraukti UAB ,,Santechnika”.

24Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,

Nutarė

25apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

26Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimą pakeisti.

27Sprendimo dalis, kuriomis atmestas ieškinys dėl patalpų, plane pažymėtų 1-60, 1-60 a, esančių adresu ( - ) , Kaune, perleidimo sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais bei kuriomis priteista iš ieškovo atstovavimo išlaidų atsakovui AB bankui ,,DnB NORD“ 1.770 Lt, palikti nepakeistas.

28Likusias sprendimo dalis panaikinti ir bylą panaikintų reikalavimų dalyje perduoti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 3. ieškovas 2005-11-24 ieškiniu (t.1, b.l.3-4) ir 2006-03-10 patikslintu... 4. 2006-10-18 patikslintu ieškiniu (t.2, b.l.11-12) ieškovas prašė nustatyti... 5. 2005-02-23 ieškiniu civilinėje byloje Nr.2-00892-52/2006 (b.l.2-3), kuri... 6. Ieškovas nurodė, kad pastate 1B4b, esančiame adresu ( - ) , Kaune, jam... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė S.Žukauskienė pareikšto... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad ieškovui pastate 1B4b, esančiame adresu ( - ) , Kaune... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Jukna ir Ko“ prašo sprendimo dalį dėl... 11. 1) nepagrįstai atmestas atsakovo argumentas, jog 2006-10-18 papildomas... 12. 2) teismas, priimdamas 2006-10-16 papildomą ieškinį, pažeidė CPK 141 str.... 13. 3) teismas, savo iniciatyva prijungęs prie šios bylos civilinę bylą... 14. 4) teismas, įpareigodamas atsakovą atlaisvinti praėjimą į centrinę... 15. 5) teismas neteisėtai ir nepagrįstai nustatė servitutą apeliantui... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas akcinė bendrovė DnB NORD bankas... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Apelianto nuomone, 2006-10-18 patikslintas ieškinys, kurį teismas priėmė ir... 20. Kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad teismas, priimdamas... 21. Kaip matyti iš 2006-10-18 teismo posėdžio protokolo, teismas, vadovaudamasis... 22. Vertindama apeliacinio skundo ketvirtojo ir penktojo argumentų pagrįstumą,... 23. Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės... 24. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,... 25. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimą pakeisti.... 27. Sprendimo dalis, kuriomis atmestas ieškinys dėl patalpų, plane pažymėtų... 28. Likusias sprendimo dalis panaikinti ir bylą panaikintų reikalavimų dalyje...