Byla B2-2492-221/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Elveka“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama UAB „Artva“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Elveka“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Artva“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Elveka“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, o atsakovė su ieškove liko neatsiskaičiusi, nuo 2009 m. vasario iki 2014 m. rugsėjo skolos suma išliko tokia pati – 4322,08 Lt.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatyme (toliau –ĮBĮ) numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Nagrinėjamu atveju pareiškimą teismui dėl bankroto bylos UAB „Elveka“ iškėlimo pateikė kreditorė.

6Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

7Susipažinęs su ieškovės pateiktu pareiškimu ir jo priedais, teismas nustatė, kad nėra įvykdyti imperatyvūs ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, t. y. nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo išsiųstas įstatymo reikalavimus atitinkantis pranešimas – raginimas atsiskaityti bei nepateikta šio pranešimo kopija. Be to, neįvykdytas ir ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas pateikti duomenis, patvirtinančius pareiškimo ir jo priedų nuorašų pateikimą CPK įtvirtinta procesinių dokumentų įteikimo tvarka (CPK CPK 122 straipsnio 2 dalis, CPK 123 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis) UAB „Elveka“. Teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei nepadengs ieškovei įsiskolinimo, nebuvo tinkamai informuota.

8Ieškovė pareiškime nurodė, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalis numato kreditoriaus teisę, sužinojus apie nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimą, iškart inicijuoti bankroto bylą. Teismas pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato kreditoriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui tvarkos išimčių tokiu atveju, kai pareiškimas pateikiamas po restruktūrizavimo bylos atsakovui nutraukimo.

9Teismo nuomone nagrinėjamu atveju taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą netikslinga, kadangi iš pareiškimo turinio matyti, kad ikiteisminio ginčo išsprendimo tvarkos nebuvo laikytasi.

10Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Elveka“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

11Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Atsisakyti priimti ieškovės UAB „Artva“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Elveka“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

14Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai