Byla 2A-659-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Marijono Greičiaus,

4sekretoriaujant A.Drevinskaitei,

5dalyvaujant ieškovui G. J., jo atstovui adv. R.Baliūčiui, atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ atstovui adv. M.Paukštei, atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ atstovui adv. D.Fomkinui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo G. J., atsakovų UAB „Kalvarijų turgus“ bei UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovams UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl neteisėto atleidimo, darbo užmokesčio priteisimo, įpareigojimo sudaryti darbo sutartį, neturtinės žalos atlyginimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovas G. J. patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 150-154) prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-07-01 įsakymą Nr. 20 „Dėl prastovos skelbimo“, atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-07-09 įsakymą Nr. 115-P „Dėl prekybos skyriaus vyr. kontrolieriaus G. J. atleidimo iš darbo“ ir grąžinti ieškovą į darbą, užimant tas pačias vyriausiojo kontrolieriaus Kalvarijų turgaus prekybos skyriuje pareigas bei priteisti iš atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškovo naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; įpareigoti atsakovus UAB „Šnipiškių ūkis“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti raštišką darbdavių susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“ šiomis būtinosiomis ir kitomis darbo sutarties sąlygomis – darbo sutartis neterminuota, darbo funkcijos (pareigos) – kontrolierių viršininkas, darbo užmokestis – 6 500 Lt, aptariant ir kitas ieškovo perkėlimo sąlygas (darbo pradžią, nepertraukiamo darbo stažo tęstinumą ir t. t.) bei įpareigojant UAB „Kalvarijų turgus“ pasirašyti darbo sutartį su ieškovu per 2 darbo dienas nuo raštiško darbdavių susitarimo pasirašymo dienos; priteisti iš UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškovui 1 065,90 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką; priteisti iš atsakovų solidariai 30 000 Lt sumą neturtinei žalai atlyginti; priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, kad 2007-10-08 pas atsakovą UAB „Šnipiškių ūkis“ pradėjo dirbti Kalvarijų turgaus prekybos skyriaus vyriausiuoju kontrolieriumi. 2009-05-06 Vilniaus m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1009 nusprendė atskirti nuo UAB „Šnipiškių ūkis“ bendrovės, kuri tęs veiklą, dalį, priskirtų teisių, turto ir pareigų pagrindu įkurti naują juridinį asmenį – UAB „Kalvarijų turgus“. Įkūrus šį juridinį asmenį, atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ pradėjo perkėlinėti darbuotojus dirbti pas atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“. Pagal 2009-06-26 įsakymą Nr. 96-P atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ nusprendė nuo 2009-06-30 nutraukti darbo sutartis su bendrovės prekybos skyriaus darbuotojais šalių susitarimu pagal DK 125 straipsnį ir 96 straipsnio 1 dalies 2 punktą, perkeliant darbuotojus į bendrovę „Kalvarijų turgus“. 2009-07-01 įsakymu Nr. 20 „Dėl prastovos paskelbimo“ atsakovas nuo 2009-07-01 paskelbė prastovą, motyvuodamas, kad nebeliko vyr. kontrolieriaus etato ir negali pasiūlyti kito darbo. Prastova buvo nustatyta nepagrįstai, nes dirbti buvo visos sąlygos: įmonė vykdė veiklą, visiems darbuotojams teikė darbo pavedimus. Jei UAB „Šnipiškių ūkis“ nebuvo galimybės dirbti Kalvarijų turgaus vyr. kontrolieriaus pareigose, jis turėjo būti perkeltas dirbti į bendrovę „Kalvarijų turgus“. Dėl šių priežasčių 2009-07-01 įsakymas Nr. 20 „Dėl prastovos paskelbimo“, ieškovo vertinimu, yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, jis pažeidžia DK 122, 195 straipsnių nuostatas. Ieškovas nurodo, kad darbo sutartis su juo nutraukta be teisėto pagrindo. Nebuvo svarbių priežasčių nutraukti darbo sutartį pagal DK 129 straipsnio 2 dalį ir 130 straipsnio 5 dalį. Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ į analogiškas kaip ieškovo vyr. kontrolieriaus pareigas nuo 2009-05-06 priėmė dirbti S. K., šis darbuotojas buvo perkeltas dirbti į UAB „Kalvarijų turgus“. 2009-05-06 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą Nr. 1-1009, atsakovas negalėjo priimti naujo darbuotojo, kuris atliktų analogiškas funkcijas. Ieškovas nurodo, kad S. K. į darbą priimtas ne 2009-05-06, o 2009-05-08, nes tą dieną pateiktas pranešimas 1-SD Sodrai. Atsakovai, neperkeldami ieškovo į UAB „Kalvarijų turgus“, grubiai pažeidė DK 35 straipsnio 1 dalies, 135 straipsnio nuostatas. Ieškovas nurodo, kad turėjo pirmumą prieš S. K. būti perkeltas. Iš 2009-06-29 akto matyti, kad atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ siūlė ieškovą perkelti darbui pas atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“, tačiau šis atsakovas tai atsisakė padaryti. Atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo, pažeidė DK 129 straipsnio 4 dalį, nes ieškovas augina du nepilnamečius iki 14 m. vaikus, be to, vienas vaikas yra iki trejų metų, todėl pagal DK 132 straipsnio 2 dalį darbo sutartis negalėjo būti apskritai nutraukta nesant darbuotojo kaltės. Atsakovas, atleisdamas jį iš darbo nesuėjus įspėjimo terminui, pažeidė jo teisę būti perkeltam į kitą darbo vietą. Esant tokioms aplinkybėms, 2009-07-09 įsakymas dėl atleidimo iš darbo turi būti panaikintas, jis turi būti priimtas į darbą UAB „Kalvarijų turgus“. Iš atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Atsakovai įpareigotini pasirašyti raštišką darbdavių susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“. Pagal atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ struktūrą nėra vyr. kontrolieriaus etato, tačiau vyr. kontrolieriaus pareigos yra analogiškos UAB „Kalvarijų turgus“ kontrolierių viršininko pareigoms, todėl tarp darbdavių sudaromame raštiškame susitarime turi būti nurodytos kontrolierių viršininko pareigos ir kitos darbo sąlygos. Be to, atsakovui atleidus ieškovą iš darbo 2009-07-09, darbo užmokestis ir kitos išmokos buvo sumokėtos tik 2009-07-17, todėl atsakovas privalo ieškovui sumokėti už 6 darbo dienas vidutinį darbo užmokestį (DK 141 straipsnio 3 dalis). Ieškovas taip pat nurodo, kad faktiškai buvo atleistas 2009-07-15. Ieškovas nurodo, kad atsakovai neteisėtais veiksmais jį įskaudino ir pažemino, dėl to patyrė dvasinių sukrėtimų, neigiamų išgyvenimų, pablogėjo reputacija, atsirado neužtikrintumo ateitimi jausmas. Ieškovas neturtinę žalą vertina 30000 Lt.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-06-28 sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Pripažino neteisėtu ir panaikino UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2009-07-09 įsakymą „Dėl prekybos skyriaus vyr. kontrolieriaus G. J. atleidimo iš darbo“, pripažino neteisėtu darbo sutarties su ieškovu G. J. nutraukimą DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu ir grąžino ieškovą G. J. į UAB „Šnipiškių ūkis“ prekybos skyriaus vyr. kontrolieriaus pareigas. Priteisė ieškovui G. J. iš atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ 303,62 Lt vidutinį darbo užmokestį už nepagrįstą prastovą nuo 2009-07-01 iki 2009-07-09, 14 312,58 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2009-07-10 iki teismo sprendimo priėmimo dienos 2010-06-28 ir 168,39 Lt vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną nuo sekančios po teismo sprendimo priėmimo dienos 2010-06-29 iki teismo sprendimo įvykdymo (grąžinimo į darbą UAB „Šnipiškių ūkis“) dienos (visos sumos neatskaičius privalomų mokėjimų). Įpareigojo atsakovus UAB „Šnipiškių ūkis“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“, nekeičiant ieškovo G. J. pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų darbo sąlygų, numatytų 2007-10-08 darbo sutartyje Nr. 2226 tarp G. J. ir UAB „Šnipiškių ūkis“. Įpareigojo atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ priimti ieškovą G. J. į darbą ir sudaryti su juo darbo sutartį, nekeičiant ieškovo G. J. pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų darbo sąlygų, numatytų 2007-10-08 darbo sutartyje Nr. 2226 tarp G. J. ir UAB „Šnipiškių ūkis“. Likusios ieškinio dalies netenkino.

13Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo

14Teismas konstatavo, kad ieškovo darbdavys buvo reorganizuojamas, nuo jo atskiriant turgavietės teritorijos eksploatacijos ir prekybos organizavimo veiklos funkciją ir šią funkciją perduodant naujai įsteigtai bendrovei. Dėl šios priežasties pas darbdavį buvo panaikintas skyrius, kuriame dirbo ieškovas, ir dalis šio skyriaus darbuotojų buvo perkelti dirbti į naują bendrovę, kuri toliau vykdo minėtą funkciją. Iš ieškovo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą ir įsakymo dėl atleidimo iš darbo matyti, kad darbdavys su ieškovu nutraukė darbo sutartį pagal DK 129 straipsnio 2 dalį savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, svarbia darbo sutarties nutraukimo priežastimi įvardindamas aplinkybę, kad buvo atliktas bendrovės reorganizavimas ir dėl to neliko ieškovo darbo vietos. Taigi darbdavys atleidimo dokumentuose nurodė akivaizdžią ieškovo atleidimo priežastį – įmonės reorganizaciją. DK 138 straipsnis numato apribojimus nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę ir imperatyviai nustato, kad įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas, negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas su ieškovu nutraukė darbo sutartį dėl reorganizacijos, tuo pažeisdamas minėtą DK imperatyvų apribojimą ir tuo pačiu pažeidė darbuotojo teisę toliau dirbti, nepriklausomai nuo įmonės reorganizavimo.

15Teismas taip pat konstatavo, kad funkcijos, kurias iki darbo sutarties nutraukimo atliko ieškovas, buvo perduotos vykdyti kitai įmonei, todėl pastaroji įmonė privalėjo perimti visus įsipareigojimus, kylančius iš darbo sutarties, ieškovo atžvilgiu. Atsakovai nei ieškovo atleidimo dokumentuose, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nenurodo, kad funkcijos, kuri perduota UAB „Kalvarijų turgus“, atlikime įvyko pakitimai (struktūriniai pertvarkymai), dėl kurių ieškovas negalėjo būti perkeltas dirbti į naująją įmonę. Byloje surinkti įrodymai patvirtina priešingą išvadą. Iš UAB „Kalvarijų turgus“ valdybos 2009-06-09 patvirtintos struktūros, S. K. priėmimo į darbą UAB „Kalvarijų turgus“ dokumentų, kontrolierių viršininko pareiginių nuostatų matyti, kad įmonės struktūroje išliko kontrolieriai bei jiems vadovaujantis darbuotojas, kontrolierių viršininkas, kas reiškia, kad kontrolės funkcija, organizuojant turgavietės darbą, ir toliau vykdoma bei yra asmuo, kuris toliau vykdo funkcijas, iš esmės analogiškas ieškovo atliktoms funkcijoms. Kaip matyti, į UAB „Kalvarijų turgus“ buvo perkelti du kontrolieriai, tačiau šiuo metu UAB „Kalvarijų turgus“ dirba net 7 kontrolieriai. Kad nebuvo jokių svarbių kliūčių, numatytų DK 129 straipsnio 2 dalyje, ieškovą perkelti dirbti į UAB „Kalvarijų turgus“, įrodo faktas, kad dirbti buvo perkeltas asmuo, ėjęs tokias pat kaip ieškovas vyr. kontrolieriaus pareigas, S. K.

16Teismas sprendė, kad darbdaviams sudarant minėtus 2009-06-25 susitarimus dėl darbuotojų perkėlimo, atsakovai turėjo susitarti ir dėl ieškovo perkėlimo į naujai įsteigtą įmonę bei ieškovo turėtų darbo sąlygų užtikrinimo, to nepadarius, ieškovas buvo atleistas iš UAB „Šnipiškių ūkis“ be teisėto pagrindo, pažeidžiant apribojimą, numatytą DK 138 straipsnyje, ir tuo pažeidžiant ieškovo teises. Iš fakto, jog ieškovas nuo 2007-10 mėn. vienas atlikinėjo vyr. kontrolieriaus pareigas, kad UAB „Šnipiškių ūkis“ struktūroje iki atskyrimo buvo viena vyr. kontrolieriaus pareigybė, kad šiuo metu UAB „Kalvarijų turgus“ struktūroje taip pat yra viena kontrolierių viršininko pareigybė, bei UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus J. Š. paaiškinimų, liudytojos G. K. M. parodymų, seka, kad kontrolierių darbo vadovavimo funkcijai atlikti pakanka vieno darbuotojo. Nežiūrint to, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai 2009-05-06 priėmus sprendimą dėl atskyrimo, tą pačią dieną į analogiškas kaip ieškovo pareigas buvo priimtas kitas asmuo S. K. Kadangi UAB „Kalvarijų turgus“ struktūroje buvo numatyta tik viena kontrolierių viršininko pareigybė, tuo būdu buvo dirbtinai sukurta situacija, neva atskyrimo metu mažinamas vyr. kontrolierių skaičius.

17Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ nepagrįstai nurodė, kad, vykstant atskyrimui, galėjo laisvai pasirinkti, kuriuos UAB „Šnipiškių ūkis“ Kalvarijų turgaus prekybos skyriaus darbuotojus priimti, o kuriuos ne, nes tokie argumentai prieštarauja atskyrimo esmei (tęsti UAB „Šnipiškių ūkis“ bendrovės dalies (Kalvarijų turgaus prekybos skyriaus) veiklą toliau šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu) ir DK 138 straipsniui.

18Pagal DK 132 straipsnio 2 dalį su darbuotojais, auginančiais vaiką iki 3 m. darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Nustatyta, kad ieškovas tiek atleidimo metu, tiek šiuo metu augina mažametį vaiką iki 3 m. (gim. 2008-06-03, t. 1, b. l. 34). Atsakovai, neperkeldami ieškovo dirbti į UAB „Kalvarijų turgus“ ir su juo nutraukdami darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės, pažeidė minėtą DK draudimą ir ieškovo teises. Teismas pažymėjo, kad pagal DK 132 straipsnio 2 dalį ieškovas negalėjo būti atleistas dėl struktūrinių pertvarkymų, net ir darant prielaidą, kad atskyrimo metu buvo realiai mažinamas vyr. kontrolierių skaičius. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas buvo atleistas be teisėto pagrindo (DK 297 straipsnio 3 dalis).

19Dėl pažeistų darbuotojo teisių gynimo būdų

20Kadangi ieškovas be teisėto pagrindo buvo atleistas iš darbo, teismas, vadovaudamasis DK 296 straipsnio 3 dalimi, pripažino neteisėtu ir panaikino UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2009-07-09 įsakymą “Dėl prekybos skyriaus vyr. kontrolieriaus G. J. atleidimo iš darbo“, darbo sutarties su ieškovu nutraukimą DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu pripažino neteisėtu, grąžino ieškovą į pirmesnį darbą ir priteisė vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

21Kadangi ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai nebuvo įtrauktas į darbdavių 2009-06-25 susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo ir dėl to su juo UAB „Kalvarijų turgus“ nepagrįstai 2009-07-01 nesudarė darbo sutarties, teismas taip pat pripažino neteisėtu ir panaikino UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-07-01 įsakymą „Dėl prastovos skelbimo“ Nr. 20. Kadangi nuo 2009-07-01 ieškovas turėjo dirbti UAB „Kalvarijų turgus“, jam nepagrįstai buvo nustatyta pravaikšta ir dėl to ieškovas negavo viso priklausančio darbo užmokesčio. Todėl vidutinis darbo užmokestis priteistinas papildomai už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki ieškovo atleidimo dienos, minusuojant gautą darbo užmokestį už prastovą.

22Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bendrovėje „Šnipiškių ūkis“ ieškovo pareigybės nėra, o buvusią Kalvarijų turgus prekybos skyriaus veiklą vykdo atskirtas nuo bendrovės asmuo UAB „Kalvarijų turgus“, grąžinus ieškovą į pirmesnį darbą UAB „Šnipiškių ūkis“, faktiškai ieškovas negalės vykdyti darbo pareigų. Todėl atsakovai įpareigotini sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“ ir atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ įpareigotinas priimti ieškovą į darbą bei sudaryti su juo darbo sutartį, nekeičiant ieškovo pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų sutartų darbo sąlygų, kurios numatytos ieškovo su UAB „Šnipiškių ūkis“ 2007-10-08 sudarytoje darbo sutartyje. Ieškovo sutikimas dėl darbdavio pasikeitimo išreikštas bylos nagrinėjimo metu (DK 120 straipsnis).

23Teismas sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovus sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo jo nurodomomis sąlygomis (į kontrolierių viršininko pareigas, numatant 6500 Lt darbo užmokestį), kadangi ieškovo nurodomos sąlygos grindžiamos UAB „Kalvarijų turgus“ sudaryta darbo sutartimi su S. K., kuri sudaryta laisva abiejų šalių valia ir nėra įpareigojanti ieškovo atžvilgiu. Ginant pažeistas ieškovo teises svarbu tai, kad dėl reorganizacijos neblogėtų ieškovo darbo sutarties su bendrove „Šnipiškių ūkis“ sąlygos. Be to, UAB „Kalvarijų turgus“ ir ieškovo susitarimu darbo sutarties sąlygos gali būti pakeistos (DK 120 straipsnis).

24Netenkintinas ieškovo prašymas priteisti 1065,90 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimą atsiskaityti pagal DK 141 straipsnio 3 dalį, nes, kaip nustatyta, ieškovas buvo atleistas be teisėto pagrindo, todėl už ieškovo nurodomą laikotarpį priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką.

25Dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą

26Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, kaip turtinės žalos atlyginimu (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2007). Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėja, kad jo atleidimo pagrindas, atleidimo aplinkybės ar atleidimu sukeltos pasekmės yra tokios, dėl kurių būtų teisinga priteisti ir neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas tik deklaratyviai ieškinyje nurodė, kad atsakovai įskaudino, pažemino, dėl to patyrė dvasinių sukrėtimų, neigiamų išgyvenimų. Ieškovas be pateisinamų priežasčių nedalyvavo bylą nagrinėjant iš esmės, paaiškinimų, kaip pasireiškė neturtinė žala, teismui nedavė. Ieškovas atleistas nekonstatavus jo kaltės, jam išmokėtos nemažos išmokos, darbdavys siūlė ieškovui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, nedarė kliūčių gauti su atleidimu susijusių dokumentų. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, ieškovo pažeistos teisės bus pakankamai apgintos kitais DK numatytais darbuotojų teisių gynimo būdais, o neturtinės žalos priteisimas šiuo atveju nebūtų teisingas. Todėl reikalavimą atlyginti neturtinę žalą teismas atmetė.

27III. Apeliacinių skundų bei atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai argumentai

28Ieškovas G. J. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-06-28 sprendimą civ. byloje Nr. 2-1131-790/2010, toje dalyje, kuria teismas ieškovo G. J. ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo iš atsakovų UAB „Šnipiškių ūkis" ir UAB „Kalvarijų turgus" atmetė, panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškovo G. J. ieškinį tenkinti pilnai, t.y. solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Šnipiškių ūkis" ir UAB „Kalvarijų turgus" ieškovo naudai 30 000 Lt sumą neturtinei žalai atlyginti. Solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Šnipiškių ūkis" ir UAB „Kalvarijų turgus" ieškovo G. J. naudai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

29Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimą dalyse: pirma, kurioje teismas įpareigojo atsakovus UAB „Šnipiškių ūkis“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“, nekeičiant ieškovo pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų darbo sąlygų numatytų 2007-10-08 darbo sutartyje, ir dalyje, kurioje teismas įpareigojo atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ priimti ieškovą į darbą ir sudaryti su juo darbo sutartį, nekeičiant ieškovo pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų darbo sąlygų numatytų 2007-10-08 darbo sutartyje Nr. 2226 tarp ieškovo G. J. ir UAB „Šnipiškių ūkis“, ir priimti naują sprendimą šiose dalyse - ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovai nebuvo susitarę dėl ieškovo perkėlimo pas atsakovą ir perkėlimo sąlygų, jokių įsipareigojimų kitos įmonės darbuotojui įmonė neturėjo. Prašė priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ naudai visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

30Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-06-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą - G. J. ieškinį atmesti; teismui pripažinus, kad pirmosios instancijos teismo motyvai dėl neteisėto G. J. atleidimo iš darbo yra pagrįsti - panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-06-28 sprendimą dalyje dėl 303,62 Lt vidutinio darbo užmoksčio už nepagrįstą prastovą nuo 2009-07-01 iki 2009-07-09, 14312,58 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinė pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2009-07-10 iki teismo sprendimo priėmimo dienos 2010-06-28 ir 168,39 Lt vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną nuo sekančios po teismo sprendimo priėmimo dienos 2010-06-29 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos priteisimo ir priteisti šias išmokas ieškovo naudai iš UAB „Kalvarijų turgus“; priteisti UAB „Šnipiškių ūkis“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

31Ieškovas G. J. atsiliepimais į atsakovų UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliacinius skundus prašo šiuos skundus atmesti kaip nepagrįstus bei priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

32Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimais į ieškovo G. J. bei atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ apeliacinius skundus prašo šiuos skundus atmesti kaip nepagrįstus bei priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34Ieškovo skundas atmestinas, atsakovų skundai dalinai tenkintini.

35Atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ skundas tenkintinas dalyje, kurioje teismas nusprendė grąžinti ieškovą į darbą. Pirmosios instancijos teismui padarius išvadą, kad bendrovėje „Šnipiškių ūkis“ ieškovo pareigybės nėra, o prekybos skyriaus veiklą vykdo atskirtas nuo bendrovės asmuo - UAB „Kalvarijų turgus“, grąžinus ieškovą į darbą, faktiškai jis negalės vykdyti savo pareigų, nebuvo pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl grąžinimo į darbą. LR DK 297 str. 4 dalyje numatyta, jog teismui nustačius, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių priežasčių, priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinė pravaikštos laiką. Teismas nepagrįstai netaikė šios įstatymo nuostatos, todėl sprendimas dalyje keistinas, atmetant ieškovo reikalavimą dėl grąžinimo į darbą. Padaręs išvadą, kad ieškovo pareigybės nėra, kad bendrovės veiklą dalinai toliau vykdo UAB „Kalvarijų turgus“, teismas daro išvadą, kad buvusi bendrovė buvo išdalinta, įsteigiant naują bendrovę „Kalvarijų turgus“ ir ieškovo atleidimą iš darbo pagrįstai vertina kaip neteisėtą. Pagal DK 138 str. atleidimas dėl bendrovės reorganizavimo negali būti teisėta priežastimi nutraukti darbo santykius, tačiau bendrovėje nelikus skyriaus, kuriame dirbo ieškovas, pareigų, kurias jis vykdė, pripažintina, kad dėl organizacinių priežasčių ieškovas negalėjo būti grąžintas į darbą UAB „Šnipiškių ūkis“.

36Bendrovės savininko – Vilniaus miesto savivaldybės 2009-05-06 sprendime dėl UAB „Šnipiškių ūkis“ atskyrimo ir atskyrimo sąlygose ( b.l. 13-16) buvo numatytas tik turto ir turtinių įsipareigojimų perdavimas, tačiau nebuvo nustatytos atskyrimo sąlygos darbuotojų, vykdžiusių funkcijas, kurios perėjo naujai atidalintai bendrovei. UAB „Kalvarijų turgus“ privalėjo vykdyti darbo įstatymų nuostatas ir, atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis‘ nesumažinus darbuotojų skaičiaus, dirbusių bendrovei perduodamame padalinyje, privalėjo priimti į darbą dėl perkėlimo darbuotojus, dirbusius UAB „Šnipiškių ūkis“ .

37Kadangi dėl atidalijimo būtinosios darbo sutarties sąlygos darbuotojams nepasikeitė, jų sutikimas dėl perkėlimo nebuvo reikalingas ( DK 95 str. 1 ir 2 d. ir 120 str. 2 d.). Atsakovo UAB „ Kalvarijų turgus“ savo atsisakymą priimti ieškovą dėl perkėlimo į bendrovę grindė tuo, kad nebuvo susitaręs dėl ieškovo priėmimo į darbą naujai atidalintoje bendrovėje, nebuvo įsipareigojęs jo priimti, LR Konstitucija draudžia kištis į ūkio subjekto ūkinę veiklą ir verslą. Šie argumentai buvo pagrįstai atmesti, nes byloje esminė aplinkybė yra tai, ar turėjo teisę atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsisakyti priimti į darbą ieškovą. Tai, kad ieškovo interesas buvo ne gauti naują darbą šioje bendrovėje, bet tęsti tuos darbo santykius, kurie buvo susiklostę tarp jo ir UAB „Šnipiškių ūkis“, DK 93 str. nuostatos, suteikiančios teisę darbdaviui susitarti su darbuotoju, šiuo atveju netaikytinos. LR CK 96 str. 1 d. 2 p. draudžia atsisakyti priimti į darbą, jei yra raštiškas darbdavių susitarimas dėl darbuotojo perkėlimo į kitą darbovietę, tačiau šioje byloje nagrinėjama aplinkybė, ar atsakovai privalėjo pasirašyti raštišką susitarimą dėl darbuotojo perkėlimo ir, pripažinus, kad tokį susitarimą privalėjo pasirašyti, darytina išvada, kad teismas turėjo pagrindo pripažinti atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ atsisakymą priimti į darbą ieškovą, neteisėtu.

38Teismo sprendimo dalis, kuria atsakovai įpareigoti sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“ naikintina dėl to, kad, padarius išvadą, jog atsakovas turi priimti į darbą ieškovą, toks susitarimas nesukels teisinių pasekmių, šis reikalavimas yra perteklinis. Ieškinio dalyko - įpareigojimo priimti ieškovą į darbą pas atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ pagrindu yra tai, kad atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ nepagrįstai atsisakė pasirašyti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo, ieškinio pagrindas ir dalykas negali būti tapatūs, todėl ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo galėtų būti nagrinėjamas tuo atveju, jei teismui nebūtų reiškiamas reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo priimti į darbą ieškovą.

39Atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ nurodytos aplinkybės – kad ieškovas nepateikė raštiško pareiškimo dėl jo perkėlimo atmestinas kaip nepagrįstas, nes iš byloje esančio UAB „Šnipiškių ūkis“ akto dėl darbuotojų perkėlimo ( b.l. 17-21, t. I), iš atsakovo paaiškinimo apie aplinkybes, dėl kurių nebuvo priimtas įsakymas perkleti ieškovą į UAB „Kalvarijų turgus“, byloje darytina išvada, jog atsakovui UAB „Kalvarijų turgus“ buvo žinoma, jog ieškovas pageidauja tęsti darbą atidalintoje įmonėje, tačiau jis atsisakė priimti jam siūlomą dėl perkėlimo ieškovą bei kitus darbuotojus. Atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ nurodyti argumentai, kad nėra ieškovo buvusių pareigų, pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti kaip nepagrįsti, atsakovas neįrodė, kad būtų pasikeitęs darbo pobūdis ar funkcijos, atidalijus bendrovę.

40Ieškovo apeliacinis skundas dėl sprendimo dalies, kuria atmesti reikalavimai priteisti neturtinę žalą atmestinas dėl to, kad teismas padarė tinkamą išvadą, jog ieškovo pažeistos teisės pakankamai apgintos, taikant kitus darbuotojų teisių gynimo būdus. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės nepakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimo, ieškovui buvo pripažinta teisė toliau tęsti darbo santykius tomis pačiomis sąlygomis. Tai, kad ieškovui priteistas darbo užmokestis už laikotarpį, kai jis nedirbo, yra kartu kompensavimu ir patirtos galimai neturtinės žalos.

41Atsakovų skundai iš esmės nebuvo patenkinti, todėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurias turėjo apeliacinės instancijos teismas , priteistini iš atsakovų lygiomis dalimis.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

43Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimą pakeisti.

44Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nutarta ieškovą G. J. grąžinti į UAB „Šnipiškių ūkis“ prekybos skyriaus vyr. kontrolieriaus pareigas ir ieškinį šioje dalyje atmesti.

45Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovai UAB „Šnipiškių ūkis“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ įpareigoti sudaryti susitarimą dėl ieškovo perkėlimo į UAB „Kalvarijų turgus“, nekeičiant G. J. pareigų, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo dydžio, tvarkos ir sąlygų bei visų kitų daro sąlygų, numatytų 2007-10-08 darbo sutartyje tarp ieškovo ir UAB „Šnipiškių ūkis“ ir ieškinį šioje dalyje atmesti.

46Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovų UAB „Šnipiškių ūkis“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ po 5,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Marijono Greičiaus,... 4. sekretoriaujant A.Drevinskaitei,... 5. dalyvaujant ieškovui G. J., jo atstovui adv. R.Baliūčiui, atsakovo UAB... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovas G. J. patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 150-154) prašė: pripažinti... 10. Nurodo, kad 2007-10-08 pas atsakovą UAB „Šnipiškių ūkis“ pradėjo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-06-28 sprendimu ieškinį iš... 13. Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo... 14. Teismas konstatavo, kad ieškovo darbdavys buvo reorganizuojamas, nuo jo... 15. Teismas taip pat konstatavo, kad funkcijos, kurias iki darbo sutarties... 16. Teismas sprendė, kad darbdaviams sudarant minėtus 2009-06-25 susitarimus dėl... 17. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ nepagrįstai nurodė, kad, vykstant... 18. Pagal DK 132 straipsnio 2 dalį su darbuotojais, auginančiais vaiką iki 3 m.... 19. Dėl pažeistų darbuotojo teisių gynimo būdų... 20. Kadangi ieškovas be teisėto pagrindo buvo atleistas iš darbo, teismas,... 21. Kadangi ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai nebuvo įtrauktas į darbdavių... 22. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bendrovėje „Šnipiškių ūkis“... 23. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovus sudaryti susitarimą... 24. Netenkintinas ieškovo prašymas priteisti 1065,90 Lt vidutinio darbo... 25. Dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą... 26. Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai... 27. III. Apeliacinių skundų bei atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai... 28. Ieškovas G. J. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 29. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 30. Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 31. Ieškovas G. J. atsiliepimais į atsakovų UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB... 32. Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimais į ieškovo G. J. bei... 33. Teisėjų kolegija... 34. Ieškovo skundas atmestinas, atsakovų skundai dalinai tenkintini.... 35. Atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ skundas tenkintinas dalyje, kurioje... 36. Bendrovės savininko – Vilniaus miesto savivaldybės 2009-05-06 sprendime... 37. Kadangi dėl atidalijimo būtinosios darbo sutarties sąlygos darbuotojams... 38. Teismo sprendimo dalis, kuria atsakovai įpareigoti sudaryti susitarimą dėl... 39. Atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ nurodytos aplinkybės – kad ieškovas... 40. Ieškovo apeliacinis skundas dėl sprendimo dalies, kuria atmesti reikalavimai... 41. Atsakovų skundai iš esmės nebuvo patenkinti, todėl procesinių dokumentų... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 43. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimą... 44. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nutarta ieškovą G. J. grąžinti į... 45. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovai UAB „Šnipiškių ūkis“... 46. Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 47. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...