Byla 2-6316-450/2010
Dėl nepagrįsto kreditoriaus reikalavimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant advokatų profesinė bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ atstovei adv. padėjėjai Lijanai Garšvaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Computer Data International“ administratoriaus UAB „Versluva“ įgalioto asmens Gražinos Šestak pareiškimą atsakovui advokatų profesinei bendrijai „Baltic Legal Solutions Lietuva“ dėl nepagrįsto kreditoriaus reikalavimo,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovo BUAB „Computer Data International“ administratoriaus UAB „Versluva“ įgaliotas asmuo Gražina Šestak kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama netvirtinti advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ [buvęs pavadinimas advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Bartkus ir partneriai“] kreditorinio reikalavimo, kurį sudarytų 85.040,47 Lt skola ir 1.223,58 Lt delspinigių. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2493-450/2010 buvo iškelta bankroto byla UAB „Computer data international“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Versluva“. 2010 m. sausio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino bankrutuojančios UAB „Computer data International“ kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus, tarp jų ir advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ finansinį reikalavimą 41.603,16 Lt sumai. Paaiškino, kad advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ savo 2009 m. spalio 26 d. raštu prašė patvirtinti kreditorinį reikalavimą 127867,21Lt sumai BUAB „Computer data International“ atžvilgiu. Teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas 41603,16 Lt sumai pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras: 2009 m. birželio 5 d. JBB Nr. 006399 (2343,57 Lt), 2009 m. liepos 13 d. JBB Nr. 006526 (18229,04 Lt), 2009 m. liepos 16 d. JBB Nr. 006550 (952,23 Lt), 2009 m. liepos 21 d. JBB Nr. 006561 (2828,57 Lt), 2009 m. liepos 31 d. JBB Nr. 006596 (17249,75 Lt). Kreditorius savo 2009 m. spalio 26 d. pareiškime „Dėl kreditorinio reikalavimo“ taip pat pateikė finansinius reikalavimus pagal 2009 m. spalio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą JBB Nr. 006903 6760,77 Lt sumai bei pagal 2009 m. spalio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą JBB Nr. 006736 11.961,75 Lt sumai. Kadangi BUAB „Computer data International“ buvo iškelta bankroto byla Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 12 d., todėl vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. bei 10 str. 4 d. 5 p. advokatų profesinės bendrijos finansiniai reikalavimai pagal 2009 m. spalio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą JBB Nr. 006903 - 6760,77 Lt sumai bei pagal 2009 m. spalio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą JBB Nr. 006736 - 11.961,75 Lt sumai negali būti įtraukti į BUAB „Computer data International“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, nes pastarieji reikalavimai atsirado, t.y. aukščiau nurodytos PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos po to, kai buvo iškelta bankroto byla BUAB „Computer data International“, t.y. po 2009 m. rugsėjo 12 d. Likusi finansinio reikalavimo dalis, t.y. 66317,95 Lt skola apskritai nepagrįsta jokiais dokumentais, todėl negali būti tvirtinama (LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d.). Nurodė, kad administratorius taip pat nesutinka su kreditoriaus reikalavimu patvirtinti 1223,58 Lt delspinigių finansinį reikalavimą, nes delspinigiai gali būti skaičiuojami tik jei nukentėjusi šalis dėl vėlavimo įvykdyti prievolę realiai patyrė kažkokių nuostolių. Šiuo atveju advokatų profesinė kartu su kreditoriniu reikalavimu nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad buvo patirti bet kokie nuostoliai dėl to, kad BUAB „Computer data International“ vėlavo įvykdyti savo prievolę. Pažymėjo, kad kreditorius neteisėtai delspinigius skaičiuoja už laikotarpį po 2009 m. rugsėjo 12 d., t.y. po bankroto bylos iškėlimo, nes pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Administratoriaus teigimu, kreditoriaus priskaičiuoti 0,03% dydžio delspinigiai taip pat nepagrįstai, nes vadovaujantis suformuota Lietuvos Aukščiausio teismo praktika 0,03% dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną yra per dideli, todėl net ir pripažinus, kad delspinigiai aptariamu atveju priteistini, jie neabejotinai turėtų būti mažinami.

5Atsakovas advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą BUAB „Computer data international“ atžvilgiu dėl 18 722,52 Lt skolos pagal 2009-10-23 PVM sąskaitą-faktūrą JBB Nr. 006903 ir 2009-10-23 PVM sąskaitą-faktūrą JBB Nr. 006736 bei 437,64 Lt delspinigių; priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 2009-10-23 PVM sąskaita-faktūra JBB Nr. 006903 ir 2009-10-23 PVM sąskaita-faktūra JBB Nr. 006736 buvo išrašytos už ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ teisines paslaugas UAB „Computer data internationai“, kurios buvo suteiktos iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, t.y. iki Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos. Iš detalių ataskaitų matyti, kad aukščiau nurodytos sąskaitos buvo išrašytos už ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ teisinės paslaugos bendrovei, kurios buvo suteiktos 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009 m. rugsėjo mėn. pradžioje - iki 2009-09-10. Tokia PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo tvarka (t.y. kai PVM sąskaitos-faktūros išrašomos po darbų atlikimo) yra įprasta advokatų profesinėje bendrijoje ir yra numatoma standartinėse sutartyse dėl teisinių paslaugų teikimo. Tokia PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo tvarka taip pat atitiko ir su UAB „Computer data internationai“ (buvęs pavadinimas UAB „BMS Megapolis“) sudarytoje sutartyje dėl profesinių paslaugų teikimo esančias nuostatas: sutarties dalyje „Kaina ir apmokėjimas“ 7 p. nustatyta, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas ir patirtas išlaidas paprastai yra išrašomos profesines paslaugas suteikus, t.y. visiškai įvykdžius kliento nurodymą; atsižvelgiant į kliento nurodymo esmę, ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ turi teisę profesinių paslaugų teikimą skirstyti etapais; tokie etapai paprastai apima vieno mėnesio laikotarpį, kuriam pasibaigus ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ turi teisę išrašyti sąskaitą. Todėl ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ nepažeidė Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų, t.y. vadovaudamasi su bendrove sudaryta teisinių paslaugų sutartimi, teikė teisines paslaugas UAB „Computer data international“ iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, o ne po bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatyme nėra uždrausta išrašyti sąskaitas bendrovei po bankroto bylos iškėlimo už suteiktas paslaugas/atliktus darbus iki bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratorė kaip pagrindą netvirtinti kreditorinio reikalavimo nurodė Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., tačiau ši teisės norma šiuo atveju netaikytina: ji nustato draudimą pačiai bendrovei, kuriai iškelta bankroto byla, vykdyti savo finansines prievoles, sumokėti skolas savo kreditoriams, taip pat antstoliams vykdyti išieškojimą iš bendrovės turto pagal atskirų kreditorių vykdomuosius dokumentus, taip pat skaičiuoti delspinigius, palūkanas ir pan., tačiau kreditorius nereikalauja bendrovės įvykdyti finansinę prievolę, t.y. sumokėti skolą pagal 2009-10-23 PVM sąskaitas-faktūras, taip pat neatlieka kitų šioje teisės normoje draudžiamų veiksmų. Kreditorius, pareikšdamas kreditorinį reikalavimą šioje dalyje, tik siekia, kad jo kreditorinis reikalavimas bendra Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka būtų teismo patvirtintas ir įtrauktas į kreditorinių reikalavimų sąrašą. Bankroto administratorė taip pat nepagrįstai remiasi Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p., nes PVM sąskaitos-faktūros išrašymas negali būti siejamas su pareigos apmokėti už suteiktas teisines paslaugas atsiradimu, nes pareiga apmokėti paslaugas atsiranda iš karto po jų suteikimo ir vien dėl to, kad paslaugos buvo suteiktos [CK 6.716 str. 1 d.]. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d., PVM sąskaita-faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. PVM sąskaita-faktūra yra specialios fonuos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. Bankroto administratorė taip pat nesutinka su likusia 66 317,95 Lt skolos dalimi, tačiau dėl šios dalies atsakovas nurodė, kad, rengiant 2009-10-26 prašymą „Dėl kreditorinio reikalavimo, įvyko klaida (rašymo apsirikimas) ir kreditorius per klaidą nurodė šią dalį kreditorinio reikalavimo. Klaida įvyko dėl to, kad rengiant kreditorinį reikalavimą buvo nepastebėta, jog pagal 2009-07-13 PVM sąskaitą-faktūrą UAB „Computer data international“ sumokėjo avansą dar prieš išrašant šią PVM sąskaitą-faktūrą, ir ši avanso suma klaidingai buvo įtraukta į kreditorinio reikalavimo sumą. Dėl šios priežasties ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ tikslina savo kreditorinį reikalavimą ir neprašo teismo tvirtinti kreditorinio reikalavimo šioje nurodytoje 66.317,95 Lt skolos dalyje. Administratorius taip pat nesutinka su delspinigiais bei remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-12 nutartimi civilinėje byloje 3K-3-394/2005, tačiau šioje byloje LAT delspinigius sumažino nuo 0,2 % iki 0,02 % per dieną, tuo tarpu ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ prašomi patvirtinti delspinigiai yra ne 0,2, %, o tik 0,03 % per dieną, t.y. protingo dydžio. Naujausia kasacinio teismo praktika reikalauja teismo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros sprendžiant dėl delspinigių dydžio. LAT nutartyse nėra nustatyto vieno delspinigių dydžio, kuris turi būti taikomas kiekvienoje byloje, o praktikoje galima rasti įvairių delspinigių dydžių, kuriuos LAT laiko pagrįstais ir protingais, tarp jų galima rasti bylų, kuriose ir 0,2 % delspinigių dydį per dieną LAT pripažino pagrįstu ir neprieštaraujančiu CK (LAT civilinių bylų skyriaus 2009-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009). Šiuo atveju bankroto administratorė nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų per didelį delspinigių dydį, todėl jos reikalavimas netvirtinti kreditorinio reikalavimo delspinigių apimtyje yra nepagrįstas. Bankroto administratorė neteisingai nurodo, kad kreditoriui tenka pareiga pagrįsti patirtus nuostolius, kuriuos kompensuoja delspinigiai, nes vadovaujantis LR CK 6.71 str. 1 d. bei LAT išaiškinimu 2010-03-15 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-106/2010 tokios pareigos kreditoriui nėra. Pažymėjo, kad kreditorius perskaičiavo savo prašomą patvirtinti delspinigių sumą ir pastebėjo, kad, teikiant 2009-10-26 prašymą „Dėl kreditorinio reikalavimo“, buvo padaryta aritmetinė klaida, dėl ko buvo nurodytas netikslus delspinigių dydis. Šiame atsiliepime kreditorius pateikia delspinigių paskaičiavimą ir patikslina prašomų patvirtinti delspinigių dydį, t.y. prašo patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą 437,64 Lt delspinigius, neprašydamas patvirtinti likusios 2009-10-26 prašyme nurodytos delspinigių sumos (t.y. 785,94 Lt).

6Tikslintinas kreditorinis reikalavimas.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d. numatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Computer Data International“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Versluva“ [civilinės bylos Nr.B2-2493-450/2010]. Ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 12 d. Atsakovas advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 2009 m. spalio 16 d. pareiškimu „Dėl kreditorinio reikalavimo“ kreipėsi į BUAB „Computer Data International“ administratoriaus UAB „Versluva“ įgaliotą asmenį Gražiną Šestak dėl 127.867,21 Lt kreditorinio reikalavimo, iš kurio 1.223,58 Lt sudaryto delspinigiai, patvirtinimo. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 28 d. nutartimi BUAB „Computer Data International“ bankroto byloje Nr. B2-2493-450/2010 patvirtino BUAB „Computer Data International“ kreditorių sąrašą ir kreditorinius reikalavimus, tarp kurių buvo patvirtintas ir advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ [buvęs pavadinimas „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“] kreditorinis reikalavimai 41.603,16 Lt sumai, ši nutartis įsiteisėjo. Pažymėtina, kad administratorius UAB „Versluva“, iš dalies sutikdamas su advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ pareikštu kreditoriniu reikalavimu, prašė teismo patvirtinti šio kreditoriaus finansinį reikalavimą tik nurodytoje apimtyje [41.603,16 Lt]. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl likusių advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ pareikštų kreditorinių reikalavimų BUAB „Computer Data International“, kurie grindžiami šalių [atsakovo ir BUAB „Computer Data International“] pasirašyta teisinių paslaugų sutartimi bei atsakovo išrašytomis ir BUAB „Computer Data International“ neapmokėtomis PVM sąskaitomis-faktūromis. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2009 m. spalio 26 pareiškimu „Dėl kreditorinio reikalavimo“ patvirtino atsakovas reiškė reikalavimus 127.867,21 Lt sumai, tačiau atsiliepime ir teismo posėdyje į administratoriaus pareiškimą atsakovas dalies reikalavimų atsisakė, t.y. reikalavimų dalyje dėl 66.317,95 Lt skolos ir 785,94 Lt delspinigių patvirtintino, todėl, esant pastarosioms aplinkybėms, nagrinėtinas šalių ginčas tik likusioje dalyje, t.y. advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ reikalavimas patvirtinto jo kreditorinį reikalavimą 19.160,16 Lt sumai, kurią sudarytų 18.722,52 Lt skolos reikalavimas ir 437,64 Lt delspinigiai.

9Atsakovo advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ kreditorinis reikalavimai 18.722,52 Lt sumai grindžiamas 2009-10-23 PVM sąskaita-faktūra JBB Nr. 006903 ir 2009-10-23 PVM sąskaita-faktūra JBB Nr. 006736, kurios buvo išrašytos už ADP „Baltic Legal Solutions Lietuva“ suteiktas teisines paslaugas UAB „Computer data internationai“. LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 1 d. numato, kad teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Pažymėtina tai, kad kreditorių reiškiami kreditoriniai reikalavimai turi būti atsiradę iki bankroto bylos įmonei iškėlimo dienos [LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p.]. Vertinant atsakovo advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, o būtent 2009-10-23 PVM sąskaitą-faktūrą JBB Nr. 006903 ir 2009-10-23 PVM sąskaitą-faktūrą JBB Nr. 006736 bei šių sąskaitų detalizicijas, pastebėtina, kad PVM sąskaitos-faktūros išrašytos 2009 m. spalio 23 d., t.y. jau po teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria iškelta UAB „Computer Data International“ bankroto byla, įsiteisėjimo, tačiau svarbu tai, kad pačios sąskaitos išrašytos už teisines paslaugas, kurios buvo suteiktos UAB „Computer Data International“ už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Vėlgi, nors iš pastarųjų sąskaitų detalizacijų matyti, kad sąskaitos išrašytos už ataskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d., o teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Computer Data International“ iškėlimo įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 12 d., tačiau vien pastarasis faktas, t.y. aplinkybė, kad sąskaitų ataskaitinis laikotarpis apima ir visą 2009 m. rugsėjo mėn., nesudaro pagrindo teigti, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos ir po 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria UAB „Computer Data International“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos. Pastarąsias aplinkybes patvirtina šalių pasirašyta teisinių paslaugų sutartis, kurios 7 p. numatė, kad advokatų profesinė bendrija turi teisę profesinių paslaugų teikimą skirstyti etapais, o tokie etapai paprastai apima vieno mėnesio laikotarpį, kuriam pasibaigus, advokatų profesinė bendrija turi teisę išrašyti sąskaitą. Pažymėtina ir tai, kad teisingai nurodo atsakovas, jog reikia atskirti prievolės atsirado pagrindą [LR CK 6.2 str.] nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo momento, nes PVM sąskaita-faktūra yra buhalterinės apskaitos dokumentas, skirtas PVM apskaitos tikslais įforminti ūkines operacijas. Administratorius, ginčydamas atsakovo reikalavimą, rėmėsi tiek LR ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., tiek 10 str. 7 d. 3 p., tačiau visiškai neaišku, kokiu būdu sprendžiant kreditoriaus advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą gali būti aktuali LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. norma, reglamentuojanti finansinių prievolių vykdymą bei išieškojimo tvarką, kai įmonei iškelta bankroto byla. Atsižvelgiant į aukščiau teismo nustatytas aplinkybes, pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, darytina išvada, jog advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ reikalavimas dėl 18.722,52 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Computer Data International“ atžvilgiu yra visiškai pagrįstas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo nurodytoje apimtyje netvirtinti kreditorinio reikalavimo.

10Teisinių paslaugų sutarties, pasirašytos tarp advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ ir UAB „Computer Data International“, 9 p. klientas UAB „Computer Data International“ įsipareigojo apmokėti gautas sąskaitas per 20 dienų nuo jų išrašymo dienos. Praėjus daugiau nei 20 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos, Sutartis nustatė, kad už kiekvieną pradelstą dieną mokami 0,03 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Nagrinėjamu atveju atsakovas taip pat prašo patvirtinti 437,64 Lt delspinigių sumą pagal pateiktą delspinigių skaičiavimo lentelę. Šiuo atveju nėra pagrindo netenkinti ar sumažinti atsakovo apskaičiuotą delspinigių sumą, nes delspinigių sumą apskaičiuota iki 2009 m. spalio 12 d., t.y. iki dienos, kada įsiteisėjo teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Computer Data International“ iškėlimo [LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p.]. Visiškai nepagrįstai pareiškėjas nurodo, kad, sprendžiant delspinigių pagrįstumo klausimą, atsakovas turi įrodyti jo patirtus nuostolius, nes tokios pareigos nenumato įstatymas [LR CK 6.71 str. - 6.73 str.]. Lietuvos aukščiausiojo Teismo praktika netesybų (jų mažinimo) klausimu taip pat vienareikšmė, t.y. tuo atveju, jei šalys iš anksto susitarė dėl netesybų, kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civ. byloje 3K-3-401/2008;]. Nagrinėjamu atveju teismas nemato jokio teisinio pagrindo mažinti tarp šalių nustatytus protingus 0,03 proc. dydžio delspinigius, kadangi UAB „Computer Data International“ buvo verslo subjektas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, taip pat atsižvelgiant į šalis siejusių sutartinių teisinių santykių pobūdį ir laikotarpį, pradelstą apmokėti skolos dydį santykyje su prašoma delspinigių sumą. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovo advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ reikalavimas dėl 437,64 Lt delspinigių sumos patvirtinimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusia teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi BUAB „Computer Data International“ bankroto byloje Nr. B2-2493-450/2010 jau buvo patvirtintas advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ [buvęs pavadinimas „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“] kreditorinis reikalavimai 41.603,16 Lt sumai BUAB „Computer Data International“ atžvilgiu, todėl, esant pagrįstiems atsakovo reikalavimams dėl 18.722,52 Lt skolos dydžio ir 437,64 Lt delspinigių, advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ kreditorinis reikalavimas didintinas nurodytoje apimtyje, viso 19.160,16 Lt suma.

12Atsakovo advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nenagrinėtinas, nes toks reikalavimas nebuvo pagrįstas pridėtais rašytiniais įrodymais [LR CPK 88 str., 98 str.]

13Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d., LR CPK 290 str. - 292 str.,

Nutarė

14Bankrutavusios UAB „Computer Data International“ trečios eilės kreditoriaus advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ [buvęs pavadinimas „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“] 401.603,16 Lt kreditorinį reikalavimą padidinti 19.160,16 Lt suma, patvirtinant patikslintą kreditoriaus advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ kreditorinį reikalavimą bendrai 60.763,32 Lt sumai, iš kurios 437,64 Lt sudarytų delspinigiai.

15Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai