Byla e2A-475-467/2018
Dėl sumokėto avanso, baudos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjos Laima Gerasičkinienė, Asta Radzevičienė ir Alma Urbanavičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Aloresta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovui UAB „Aloresta“ dėl sumokėto avanso, baudos ir netesybų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovas V. D. 2016 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aloresta“ 20 000 EUR sumokėto avanso, 10 000 EUR baudą, 0,05 procentų delspinigius, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos (30 000 EUR) už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško atsiskaitymo dienos, 5 (penkių) procentų metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

52. Ieškovas nurodė, kad 2016-02-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta preliminarioji buto (kotedžo), kurio plotas ne mažesnis nei 115 kv. m., esančio žemės sklype, ( - ), bei ne mažiau kaip 1/4 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalies, pirkimo - pardavimo sutartis.

63. Preliminariąja sutartimi atsakovas įsipareigojo pastatyti ir perduoti ieškovui nurodytą nekilnojamąjį turtą, o ieškovas įsipareigojo už sutartyje nurodytą kainą, notarine forma sudarius pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį, nupirkti aukščiau nurodytą turtą. Sutarties 2.1 punktu šalys sutarė, kad ieškovas sumoka atsakovui per penkias dienas nuo preliminarios sutarties pasirašymo 10 000 EUR avansą pavedimu į atsakovo sąskaitą. Sutarties 2.2 punktu šalys sutarė, kad ieškovas sumoka atsakovui per penkias darbo dienas nuo kotedžo įregistravimo nekilnojamojo turto registre ir unikalaus numerio gavimo 10 000 EUR avansą pavedimu į atsakovo sąskaitą. Likusi turto kainos dalis pagal sutarties 2.3 punktą turėjo būti sumokėta pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu.

74. Ieškovas, vykdydamas sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose numatytas pareigas, į atsakovo sąskaitas 2016-02-19 sumokėjo 10 000 EUR dydžio avansą, 2016-05-16 įmokėjo - dar 10 000 EUR.

85. Ieškovas pažymėjo, kad pagal preliminariosios sutarties 1.3 punktą atsakovas ieškovui turtą turėjo parduoti iki 2016-07-01, prieš tai jį pastatęs pagal patvirtiną projektą ir statybos leidimą, taip pat įregistravęs jį viešame registre. Nurodytu terminu ieškovui turtas nebuvo perleistas (parduotas). Atsakovas pažeidė preliminariąją sutartį ir nedėjo pastangų situacijai pakeisti. Ieškovas kreipėsi į atsakovą, tačiau kompromisas pasiektas nebuvo: sutartis nebuvo įvykdyta, nebuvo sutarta pratęsti preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus.

96. Ieškovas 2016-10-04 atsakovui pateikė pretenziją, tačiau nei pretenzijoje nurodytais, nei kitais terminais atsakovas į pretenziją neatsakė. Ieškovas 2016-10-25 nuvyko susitikti su atsakovo direktoriumi, tačiau sprendimo rasti nepavyko, nes atsakovo atstovas į jokias derybas nėjo, reikalavo turtą nupirkti tokios būklės, kokios jis buvo tuo metu, sudarant pagrindinę jo pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovo atstovas nepripažino, kad sutartis pažeista dėl atsakovo kaltės: nukrypimo nuo projekto ir statybos leidimo, nebaigtų ir neatliktų darbų, numatytų pagal preliminarią sutartį, jos priedą. Atsakovo direktorius nenurodė nei kada, nei kokiame notarų biure siūlo sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį.

107. Preliminariosios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, jeigu per 60 kalendorinių dienų po turto įregistravimo ir priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo atsakovas dėl bet kokių priežasčių neparduoda turto už nurodytą kainą arba nepraneša, arba ne laiku praneša apie pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo vietą ir laiką, jis įsipareigoja grąžinti ieškovui sumokėtą 20 000 EUR avansą, taip pat sumokėti 50 proc. sumokėto avanso dydžio baudą per 10 dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos. Reikalavimo įteikimo atsakovui data laikoma reikalavimo įteikimo diena atsakovo atstovui, o, jeigu reikalavimo atsakovo atstovui įteikti nepavyksta, reikalavimas grąžinti avansą ir sumokėti baudą siunčiamas atsakovo buveinės adresu ir laikomas įteiktu, praėjus 10 dienų po išsiuntimo. Jeigu atsakovas vėluoja grąžinti ieškovui sumokėtą avansą ir statybinių medžiagų vertę bei baudą, įsipareigoja mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško atsiskaitymo dienos.

118. Atsakovas UAB „Aloresta“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas siūlo ir siūlė ieškovui pirkti butą, tačiau ieškovas yra prisipažinęs, kad neturi pinigų, taigi ieškovas siekia išvengti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir dar pasipelnyti iš atsakovo, prisiteisdamas baudą. Atsakovas neprieštarauja, kad avansas būtų grąžintas ieškovui, tačiau laiko, kad būtent iš ieškovo turėtų būti priteista 10 000 EUR bauda už sutarties pažeidimą.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

139. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovo UAB „Aloresta“ ieškovui V. D. 20 000 EUR įmokėto avanso, 10 000 EUR baudą, 0,05 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos (30 000 EUR) už kiekvieną pradelstą dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-03) iki visiško atsiskaitymo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (30 000 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 2 195 EUR.

1410. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas įvykdė savo pareigą, numatytą preliminariosios sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose. Pagal šalių sudarytos sutarties 1.3 punktą atsakovas įsipareigojo nekilnojamąjį turtą pastatyti, įregistruoti ir parduoti ieškovui iki 2016-07-01, tačiau iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-10-03 išrašo matyti, kad nekilnojamojo turto – žemės sklypo nuosavybės teisę atsakovas įregistravo 2015-05-13, o pastatą - 2016-08-17. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovas pažeidė šalių sudarytos sutarties 1.3 punkte nustatytą terminą.

1511. Teismas nustatė, kad tiek 2016-07-01, tiek bylos iškėlimo ir nagrinėjimo teisme metu nebuvo ir nėra atlikta visa eilė darbų, nustatytų preliminariosios sutarties priede Nr. 1, t. y. sklypas neaptvertas tvora, neišvalyta pakrantė, sklypas nėra pilnai parengtas apželdinimui, neįrengta stoginė automobiliams, apšvietimas, fasadas be akmens masės plytelių intarpų. Pagal sutarties 1.6 punktą pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta, atlikus visus sutarties 1 priede nurodytus darbus, bet ne vėl kaip per 60 kalendorinių dienų po to kai turtas įregistruotas viešame registre.

1612. Kadangi viešame registre statinys įregistruotas 2016-08-17, vadovaujantis sutarties 1.6 punktu, pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta ir visi preliminariosios sutarties priede nurodyti darbai turėjo būti atlikti vėliausiai iki 2016-10-18. Pagal sutarties 4.1 punktą atsakovas, nesudaręs sutarties, arba nepranešęs, arba ne laiku pranešęs apie pagrindinės sutarties sudarymo vietą ir laiką, įgijo pareigą grąžinti sumokėtą avansą, mokėti baudą ir delspinigius.

1713. Teismas sprendė, kad ieškovas laiku ir tinkamai įvykdė pareigas, numatytas šalių sudarytoje preliminarioje sutartyje. Sutartyje nustatytas pareigas pastatyti statinį ir atlikti sutarties 1 priede nurodytus darbus preliminarioje sutartyje įtvirtintais terminais pažeidė atsakovas. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad, atsakovui nespėjant sutartyje nustatytais terminais įvykdyti savo prievoles, atsakovas ieškovui siūlė keisti ar papildyti preliminariosios sutarties sąlygas taip, kaip šalys sutarė 5.2 punkte. Atsakovui nepateikus objektyvių įrodymų, kad, jam dėl objektyvių priežasčių sutartyje nustatytais terminais nespėjant įvykdyti prievolių, ieškovas nesutiko su atsakovo konkrečiais pasiūlymais keisti ar papildyti preliminarios sutarties sąlygas, teismas laikė, kad ieškovas nevengė sudaryti pagrindinę sutartį.

1814. Dėl to, kad atsakovas neįrodė, jog preliminarios sutarties 1.6, 1.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus įvykdė, teismas pripažino, kad atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui jo, kaip dalį parduodamo daikto kainos, įmokėtą pinigų sumą – 20 000 EUR bei sumokėti 10 000 EUR baudą pagal preliminariosios sutarties nuostatas, o taip pat 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atsiskaitymo dienos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (30 000 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2015. Atsakovas UAB „Aloresta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

2116. Apeliantas nurodo, kad preliminarioji sutartis šalių buvo sudaryta dėl nekilnojamojo turto, kuris dar tik turėjo būti pastatytas, preliminariojoje sutartyje yra nustatytos ir sąlygos, apibrėžiančios, koks nekilnojamasis turtas turi būti pastatytas, kokius statybos rangos darbus atsakovas ar jo pasitelkti tretieji asmenys turėjo atlikti iki pranešimo išsiuntimo ieškovui dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Teismas sprendime padarė išvadą, kad atsakovas dalies darbų, numatytų preliminariojoje sutartyje, iki nustatyto termino neatliko: sklypas neaptvertas tvora, neišvalyta pakrantė, sklypas nėra pilnai parengtas apželdinimui, neįrengta stoginė automobiliams, apšvietimas, fasadas be akmens masės plytelių intarpų.

2217. Teismas sprendime nurodo du preliminariosios sutarties punktus, kuriuos pažeidus, teismo nuomone, atsakovui taikytina atsakomybė (1.3 ir 1.6 p.). Tačiau šie punktai nevienodai apibrėžia pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminą, todėl iš teismo sprendimo nėra aišku, kodėl pagrindinės sutarties sudarymo terminas nustatytas būtent taip, kaip nustatė teismas. Preliminariosios sutarties 1.3 ir 1.6 p. prieštaravimai galėjo būti pašalinti taikant CK 6.165 straipsnio 3 dalies normą, tačiau teismas netinkamai aiškino šią teisės normą ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą.

2318. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad dalis darbų nėra atlikti, tačiau nesiaiškino, dėl kokių priežasčių jie neatlikti. Atsakovo vadovas ir liudytojas J. V., nagrinėjant bylą, nurodė, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nepakankamo paties ieškovo bendradarbiavimo. Preliminarioji sutartis buvo sudaryta dėl būsimo statinio statybos, jos priede Nr. 1 nurodyti darbai nėra aprašyti smulkiai, ne visur nurodytos naudojamos medžiagos. Kai kuriuose preliminariosios sutarties priedo Nr. 1 punktuose nurodytos galimos alternatyvos. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, dėl to pardavėjas negalėjo įvykdyti preliminariojoje sutartyje numatytų įsipareigojimų ir įregistruoti nekilnojamojo turto.

2419. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismo sprendime išvardinti atsakovo neatlikti darbai nėra esminiai. Jei ieškovas būtų pasirinkęs bendradarbiavimą, o ne konfrontaciją, šie darbai galėjo būti atlikti, įsipareigojimą juos atlikti atsakovas galėjo perkelti į pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovo įsitikinimu, šių darbų neatlikimas arba nebaigimas atlikti negali būti vertinamas kaip reali kliūtis pagrindinei pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, jei ieškovas būtų iš tiesų siekęs sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį.

2520. Teismas už preliminariosios sutarties pažeidimą iš atsakovo priteisė ne tik 10 000 EUR baudą, bet ir delspinigius nuo priteistos sumos, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio pateikimo teismui iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apelianto nuomone, toks teismo sprendimas nėra teisėtas ir pagrįstas. Teismas, priteisdamas ieškovo reikalaujamą 10 000 EUR baudą bei papildomai dar ir delspinigius dėl iš esmės mažareikšmių atsakovo preliminariosios sutarties pažeidimų, taip pat neįvertindamas aplinkybių bei atsakovo argumentų, kad preliminariąją sutartį pažeidė ir pats ieškovas, pažeidė šalių interesų pusiausvyros principą, todėl toks teismo sprendimas turėtų būti panaikintas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl preliminariosios sutarties pažeidimo būtų patyręs realių nuostolių. Apelianto nuomone, net jei ir būtų pripažinta, kad atsakovas pažeidė preliminariąją sutartį, nesant byloje pateiktų jokių įrodymų apie ieškovo patirtus nuostolius, 10 000 EUR baudos bei delspinigių priteisimas yra neadekvatus ir neproporcingas atsakovo veiksmų įvertinimas ir turėtų būti mažinamas (CK 6. 258 str. 3 d.).

2621. Ieškovas V. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-13 sprendimą galioti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2722. Ieškovas nurodo, kad atsakovo apeliacinio skundo motyvai yra daugiausiai susiję su sutarties nevykdymu, kaip esminio ir neesminio sutarties pažeidimo vertinimu, kuris būtų svarbus, sprendžiant sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo atvejį, tuo tarpu aptariamu atveju sutartis nebuvo nutraukta. Šis atvejis yra susijęs su tiesiogiai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymu ir iš to kylančių teisinių pasekmių taikymu, šalių pažeistų interesų atstatymu, todėl apeliaciniame skunde pateikiami motyvai ir argumentai yra pernelyg nutolę nuo ginčo esmės.

2823. Nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde atsakovas neneigia, kad visi reikiami, sutartimi sulygti darbai, nebuvo atlikti, taigi lieka neaiškus jo siekis išvengti atsakomybės už tai, ką prisiėmė atlikti, tačiau neatliko. Pagal preliminarią sutartį atsakovas, nesudaręs pagrindinės sutarties arba nepranešęs, arba ne laiku pranešęs apie pagrindinės sutarties sudarymo vietą ir laiką, įgijo pareigą grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą, mokėti baudą ir delspinigius. Kadangi iki 2016-10-18 pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, šalys nebeturėjo vėliau pareigos sudaryti pagrindinės nekilnojamojo turto, nurodyto 2016-02-14 preliminarioje sutartyje, pirkimo-pardavimo sutarties.

2924. Nagrinėjamoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis dėl preliminarioje sutartyje nurodyto turto nebuvo sudaryta dėl apelianto kaltės. Be to, kaip nurodo pats apeliantas, kaltė yra preziumuojama, o atsakovas jos netgi neneigė. Šiuo atveju skunde pateikiamas vertinimas, kad neva sutarties pažeidimai nebuvo esminiai, jokios teisinės įtakos neturi. Sutartis nebuvo įvykdyta laiku ir tai yra pakankamas pagrindas atsakovo sutartinei atsakomybei kilti. Sutartis nebuvo įvykdyta ir bylos nagrinėjimo metu, kiti į bylą pateikti rašytiniai įrodymai liudijo atsakovo nenaudai. Įrodymų, kurie patvirtintų kokias nors reikšmingas aplinkybes tam, kad ginčo aplinkybės būtų vertinamos atsakovo naudai, apeliantas nepateikė.

3025. Ieškovas laiko, kad tiek sutarties vykdymo terminai, tiek jos sąlygos yra labai aiškiai apibrėžtos. Preliminari sutartis numatė, kad turtas turi būti bet kuriuo atveju parduotas ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 1 d. Sudarydamos preliminarią sutartį, šalys aptariamu atveju susitarė dėl netesybų ir nustatė jų dydį, kurį sutartį pažeidusi šalis (šiuo atveju apeliantas) privalo sumokėti kitai šaliai. Byloje nebuvo nustatyta, kad sutarties sąlygos dėl netesybų prieštarautų netesybas reglamentuojančių normų nuostatoms, todėl jos buvo pagrįstai taikytos. Pagal teismų praktiką 0,05 proc. dydžio delspinigiai nėra laikytini neprotingai dideliais, todėl teismas pagrįstai juos priteisė.

3126. Procesinės palūkanos šiuo atveju užtikrina, kad šalis bus suinteresuota vykdyti teismo sprendimą kaip įmanoma greičiau, nevilkinant priteistų sumų sumokėjimo. Būtent už tolimesnį naudojimąsi svetimais, priteistais pinigais, įstatymas ir numato galimybę skaičiuoti procesines palūkanas, tokiu būdu užtikrinant savalaikį teismo sprendimo vykdymą ir jo gerbimą.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3327. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

3428. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „Aloresta” apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, apeliacinės instancijos tesimo teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

3529. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, tačiau draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareiga sudaryti sutartį yra nustatyta įstatymuose ar savanoriškame įsipareigojime sudaryti sutartį (CK 6.156 straipsnio 1, 2 dalys, 6.163 straipsnio 2 dalis).

3630. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

3731. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas V. D. ir atsakovas UAB „Aloresta“ 2016-02-14 sudarė preliminarią buto (kotedžo) pirkimo-pardavimo sutartį. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad buvo sudaryta būtent preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, nėra. Šalys šia sutartimi susitarė, kad pardavėjas (atsakovas) parduos turtą iki 2016-07-01, prieš tai pastatęs jį pagal patvirtiną projektą ir statybos leidimą, taip pat įregistruos jį viešame registre (sutarties 1.3 punktas); pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis bus pasirašyta atlikus visus priede Nr. l paminėtus darbus ir ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai turtas bus įregistruotas viešame registre tokiomis pat sąlygomis, kurios nurodytos šioje sutartyje. Apie pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laiką ir vietą pardavėjas privalo informuoti pirkėją (ieškovą) ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų (sutarties 1.6 punktas).

3832. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime įvardijo du preliminariosios sutarties punktus, kuriuos pažeidus, teismo nuomone, atsakovui taikytina atsakomybė (1.3 ir 1.6 p.). Tačiau šie punktai, apelianto teigimu, nevienodai apibrėžia pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminą, todėl iš teismo sprendimo nėra aišku, kodėl pagrindinės sutarties sudarymo terminas nustatytas būtent taip, kaip nustatė teismas. Apeliantas mano, kad šie prieštaravimai galėjo būti pašalinti taikant CK 6.165 straipsnio 3 dalį, kurioje numatyta, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per vienerių metų laikotarpį. Teisėjų kolegija tokius apelianto argumentus atmeta.

3933. Kaip buvo nurodyta 31 punkte, šalys aiškiai susitarė ir tai buvo nurodyta sutartyje, kad tiek sutarties vykdymo terminai, tiek jos sąlygos yra labai aiškiai apibrėžtos preliminarioje sutartyje, o būtent: šalys susitarė, kad pardavėjas parduos turtą iki 2016-07-01, prieš tai įregistravęs turtą viešame registre, o nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis bus pasirašyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai turtas bus įregistruotas viešame registre, taip pat iki šio termino dar turi būti atlikti visi darbai pagal patvirtintą projektą ir pagal sutarties priedą Nr. 1 (sutarties 1.3, 1.6 punktai).

4034. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-10-03 išrašo matyti, kad nekilnojamojo turto – žemės sklypo nuosavybės teisę atsakovas įregistravo 2015-05-13, o pastatą, unikalus Nr. ( - ) - tik 2016-08-17. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovas, įregistravęs nekilnojamąjį turtą 2016-08-17, pažeidė šalių sudarytos sutarties 1.3 punkte nustatytą terminą, nes turtas pagal preliminariosios sutarties sąlygas turėjo būti įregistruotas ir perleistas iki 2016-07-01.

4135. Be to, kaip minėta, pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta tuomet, kai bus atlikti visi darbai pagal patvirtintą projektą ir pagal sutarties priedą Nr. 1, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai turtas bus įregistruotas viešame registre. Tačiau, kaip tvirtina bylos duomenys ir apeliantas šios aplinkybės neginčija (priešingai, patvirtina), kad netgi civilinės bylos nagrinėjimo metu preliminariosios sutarties priede Nr. 1 įvardinti darbai dar vis nebuvo atlikti iki pabaigos. Vadinasi, akivaizdu, kad atsakovas pažeidė preliminariosios sutarties ir 1.3, ir 1.6 punktuose nustatytus terminus ir dėl atsakovo kaltės iki 2016-07-01 nebuvo sudaryta pagrindinė preliminarioje sutartyje aptarto nekilnojamojo objekto pirkimo-pardavimo sutartis.

4236. Atmesti kaip deklaratyvūs ir neįrodyti apelianto argumentai, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nepakankamo paties ieškovo bendradarbiavimo. Apeliantas teigia, kad ieškovas nesutiko su atsakovo atstovo 2016 m. birželio – liepos mėnesiais jam išsakytu pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, neatlikus visų darbų, numatytų sutarties 1 priede, nesutiko įmokėti papildomų piniginių lėšų, tam, kad atsakovas galėtų atlikti sutarties 1 priede numatytus darbus, ieškovas delsė pateikti projektą pardavėjui, dėl to jis negalėjo įvykdyti preliminariojoje sutartyje numatytų įsipareigojimų ir įregistruoti nekilnojamojo turto. Tačiau tokie apelianto teiginiai prieštarauja byloje nustattytoms faktinėms aplinkybėms ir yra nepagrįsti šalių susitarimo nuostatomis.

4337. Į bylą nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad ieškovas delsė pateikti atsakovui kokius nors dokumentus ir/ar projektus, o atsakovas dėl tokių ieškovo veiksmų vėlavo atlikti kokius nors konkrečius darbus. Pažymėtina, kad nurodytas aplinkybes įrodyti privalo atsakovas (CPK 178 straipsnis). Tai, kad atsakovas siūlė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, neatlikus sutarties priede Nr. 1 sutartų darbų, t. y. kitomis, nei sulygta, sąlygomis, taip pat prašė papildomai sumokėti, o tokios derybos baigėsi nesėkmingai, neatleidžia atsakovo nuo tarp šalių sudarytos preliminarios sutarties tinkamo vykdymo, kadangi minėti atsakovo reikalavimai neišplaukia iš preliminariosios sutarties sąlygų.

4438. CK 6.63 straipsnyje yra nustatyti atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Toks pardavėjo prisiimtos prievolės pažeidimas nagrinėjamos preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties kontekste reiškia prievolės sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigimą (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Šis reglamentavimas suponuoja, kad pardavėjas, pažeidęs preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje prisiimtą prievolę nustatytu terminu sudaryti pagrindinę sutartį, praranda teisę reikalauti iš pirkėjo sudaryti pagrindinę sutartį, o pirkėjas įgyja teisę reikalauti grąžinti visa, ką jis įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius (CK 6.62 straipsnio 2 dalis).

4539. Taigi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nusprendęs, kad nagrinėjamu atveju dėl atsakovo kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, teisingai konstatavo, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovui šio sumokėtą 20 000 EUR avansą.

4640. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.).

4741. Preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Tokiu atveju svarbu nustatyti netesybų, sutartų preliminariojoje sutartyje, ir nuostolių atlyginimo santykį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje, 6.258 straipsnyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2009).

4842. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas nereikalauja atlyginti nuostolių pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, o prašo priteisti netesybas, kurios yra nustatytos šalių sutarimu preliminarioje sutartyje. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas privalėjo įrodyti nuostolių dydį, o bauda galėjo būti taikoma tik įrodžius visas civilinės atsakomybės sąlygas.

4943. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą.

5044. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymines netesybas) santykio bei tokiu būdu konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus. Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, kurį netesybų ir nuostolių santykyje riboja CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo į nuostolius bei CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatos. Teismų praktikoje CK 6.73 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis aiškinamas kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012).

5145. Nagrinėjamu atveju šalys, preliminaria sutartimi apibrėždamos savo atsakomybę, numatė, kad, jeigu per 60 kalendorinių dienų po turto įregistravimo ir priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo pardavėjas dėl bet kokių priežasčių neparduoda minėto turto už nurodytą kainą arba nepraneša, arba ne laiku praneša apie pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vietą ir laiką, jis įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtą 20 000 EUR avansą, taip pat sumokėti 50 procentų sumokėto avanso dydžio baudą per 10 dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos (sutarties 4.1 punktas). Taigi šiuo punktu šalys susitarė, kad priežastys, dėl kurių nėra tinkamai realizuojamas šalių susitarimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, nėra svarbios.

5246. Pažymėtina, kad atsakovas, būdamas verslininku, užsiimančiu statybomis ir pastatyto turto realizavimu, galėjo ir privalėjo įvertinti savo galimybes ir aplinkybes, kurios leistų protingai numatyti, kada darbai bus atlikti. Ieškovas, turėdamas preliminariąją sutartį, pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas iki nustatyto termino darbus atliks ir perduos turtą ieškovui pagal susitartas sąlygas. Be to teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad iki šiol visi sutarties priede Nr. 1 nurodyti darbai nėra atlikti, taigi nėra pagrindo mažinti tarp šalių nustatytą netesybų dydį. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį tenkino visa apimtimi, priteisdamas ne tik sumokėtą avansą, bet ir 10 000 EUR baudą.

5347. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas priteisdamas ieškovo reikalaujamą 10 000 EUR baudą bei papildomai dar ir delspinigius, pažeidė šalių interesų pusiausvyros principą, todėl toks teismo sprendimas turėtų būti panaikintas. Tačiau toks apelianto aiškinimas vėl gi neatitinka preliminariosios sutarties nuostatų.

5448. Preliminariosios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad, jei pardavėjas vėluoja grąžinti pirkėjui avansą ir statybinių medžiagų vertę bei baudą, jis įsipareigoja mokėti 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško atsiskaitymo dienos. Iš tarp šalių sudarytos sutarties matyti, kad delspinigiai iš esmės atitinka ne netesybų funkciją, o jais siekiama užtikrinti greitesnį prievolės įvykdymą ir savo esme tai yra atlygis už naudojimąsi ieškovo pinigais, kadangi 0,05 procentų delspinigių skaičiavimo momentas yra siejamas ne su prievolės termino praleidimu, tačiau su ieškovui priklausančių pinigų (avanso ir baudos) nesumokėjimo po pareikalavimo. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė delspinigius pagal preliminariosios sutarties 4.1 punktą bei nustatė delspinigių skaičiavimo ataskaitos tašką – ieškinio pateikimo dieną.

5549. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

5650. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

5751. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo naudai priteistina 500 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

58Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

59Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Priteisti iš atsakovo UAB „Aloresta (juridinio asmens kodas 303419387) ieškovui V. D. (asmens kodas ( - ) 500 EUR (penkis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovas V. D. 2016 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. 2. Ieškovas nurodė, kad 2016-02-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 6. 3. Preliminariąja sutartimi atsakovas įsipareigojo pastatyti ir perduoti... 7. 4. Ieškovas, vykdydamas sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose numatytas pareigas, į... 8. 5. Ieškovas pažymėjo, kad pagal preliminariosios sutarties 1.3 punktą... 9. 6. Ieškovas 2016-10-04 atsakovui pateikė pretenziją, tačiau nei... 10. 7. Preliminariosios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, jeigu per 60... 11. 8. Atsakovas UAB „Aloresta“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu... 14. 10. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas įvykdė savo... 15. 11. Teismas nustatė, kad tiek 2016-07-01, tiek bylos iškėlimo ir... 16. 12. Kadangi viešame registre statinys įregistruotas 2016-08-17, vadovaujantis... 17. 13. Teismas sprendė, kad ieškovas laiku ir tinkamai įvykdė pareigas,... 18. 14. Dėl to, kad atsakovas neįrodė, jog preliminarios sutarties 1.6, 1.3... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 15. Atsakovas UAB „Aloresta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 21. 16. Apeliantas nurodo, kad preliminarioji sutartis šalių buvo sudaryta dėl... 22. 17. Teismas sprendime nurodo du preliminariosios sutarties punktus, kuriuos... 23. 18. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad dalis darbų... 24. 19. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį sutartys turi būti aiškinamos... 25. 20. Teismas už preliminariosios sutarties pažeidimą iš atsakovo priteisė... 26. 21. Ieškovas V. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti... 27. 22. Ieškovas nurodo, kad atsakovo apeliacinio skundo motyvai yra daugiausiai... 28. 23. Nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame... 29. 24. Nagrinėjamoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad pagrindinė... 30. 25. Ieškovas laiko, kad tiek sutarties vykdymo terminai, tiek jos sąlygos yra... 31. 26. Procesinės palūkanos šiuo atveju užtikrina, kad šalis bus... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 33. 27. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 34. 28. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „Aloresta” apeliacinio skundo... 35. 29. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia,... 36. 30. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas... 37. 31. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas V. D. ir atsakovas UAB... 38. 32. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime įvardijo du... 39. 33. Kaip buvo nurodyta 31 punkte, šalys aiškiai susitarė ir tai buvo... 40. 34. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-10-03... 41. 35. Be to, kaip minėta, pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti... 42. 36. Atmesti kaip deklaratyvūs ir neįrodyti apelianto argumentai, kad... 43. 37. Į bylą nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad ieškovas delsė... 44. 38. CK 6.63 straipsnyje yra nustatyti atvejai, kai skolininkas laikomas... 45. 39. Taigi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nusprendęs, kad... 46. 40. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 47. 41. Preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų (Lietuvos... 48. 42. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas nereikalauja atlyginti... 49. 43. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti... 50. 44. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl... 51. 45. Nagrinėjamu atveju šalys, preliminaria sutartimi apibrėždamos savo... 52. 46. Pažymėtina, kad atsakovas, būdamas verslininku, užsiimančiu statybomis... 53. 47. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas priteisdamas ieškovo... 54. 48. Preliminariosios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad, jei... 55. 49. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 56. 50. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 57. 51. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo naudai priteistina 500 EUR... 58. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 59. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. sprendimą palikti... 60. Priteisti iš atsakovo UAB „Aloresta (juridinio asmens kodas 303419387)...