Byla e2A-643-555/2019
Dėl turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, D. B. ir uždaroji akcinė bendrovė „YIT Kausta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. P. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-10492-1052/2018 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui D. P. dėl turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, D. B. ir uždaroji akcinė bendrovė „YIT Kausta“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo D. P. priteisti 594,83 Eur turtinės žalos atlyginimą, 17,19 Eur kompensacinių palūkanų, taip pat 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad reikalavimą atlyginti turtui padarytą žalą, perėmė subrogacijos tvarka išmokėjusi draudimo išmoką už įvykį, įvykusį 2016 m. balandžio 8 d., kai buvo užlietas draudėjos D. B. butas, esantis ( - ). Kadangi aplietas turtas buvo draustas gyventojų turto draudimu, ieškovė atliko turto apžiūrą, buvo padarytos nuotraukos ir surašytas turto sugadinimo sunaikinimo aktas. Apžiūros metu nustatyta, kad buvo sulietos dvi buto sienos, įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju, dėl šio įvykio draudėjai išmokėta 598,19 Eur draudimo išmoka – paskaičiuota pagal būklei atkurti reikalingų atlikti bute darbų vertę pagal lokalinę sąmatą. Atsakovas iš karto po įvykio nebuvo informuotas apie atsiradusią žalą. Žalos administravimo procese buvo siekiama nustatyti, kas yra atsakingas dėl žalos atsiradimo, dėl ko atsirado žala. Buvo gautas iš UAB „YIT Kausta“ raštas, kuriuo buvo pranešta apie 88 bute kolektorinėje spintoje nustatytą vamzdžio jungties nesandarumą. Ta siena, kurioje yra kolektorinė spinta yra bendra su butu Nr.83, kuriame ir buvo padaryta žala, todėl ieškovė sprendė, kad žalos atsiradimą sąlygojo būtent atsakovo buto Nr. 88 atsakomybės ribose esančios inžinerinės įrangos defektas. Žala kilo dėl atsakovo buto patalpose esančioje sieninėje kolektorinėje spintoje nesandarios jungties. Ieškovė reiškė regresinį reikalavimą atsakovui, kaip buto savininkui, ir nesutiko, kad žalą privalo atlyginti tik atsakovo civilinę atsakomybę apdraudęs draudikas. Tai, kad atsakovui buvo panaikinta siųsta pretenzija, nereiškia, jog ieškovė atsisakė savo reikalavimo, ieškovė panaikino pretenziją, nes aiškinosi papildomas aplinkybes. Ieškovė iš išmokėtos draudimo išmokos išskaičiavo 3,36 Eur nusidėvėjimą, todėl ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti mažiau nei išmokėta draudėjui.

103.

11Atsakovas D. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir pareikštą netinkamam asmeniui. Nurodė, kad jis nėra atsakingas už butui Nr. 83 padarytą žalą. Atsakovui priklausantis butas Nr. 88, buvo nuolatos draudžiamas ne tik turto draudimu bet ir civilinės atsakomybės draudimu, tam, kad atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo bendrovė atlygintų padarytą žalą. Ieškovė elgėsi nesąžiningai, nes atsakovui nepranešė apie įvykį, įvykusį 2016 m. balandžio 8 d., neišsiaiškinusi aplinkybių apkaltino G. L., savininką buto Nr. 87, kurio bendroje sienoje su butu Nr. 88 yra bendra kolektorinė spinta. Ši spinta nėra nei G. L., nei atsakovo nuosavybė. Ieškovė, panaikinusi reikalavimą, neinformavo atsakovo pakartotinai apie reiškiamą reikalavimą, o iš karto kreipėsi į teismą. Atsakovas teigė, kad turėdamas civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jis neprivalo pats atlyginti žalos dėl minėto įvykio, dėl kurio pats patyrė žalą, tai privalo padaryti draudimo bendrovė, dalyvaujanti šioje byloje trečiuoju asmeniu. Dėl vandens nutekėjimo iš minėtos kolektorinės spintos buvo apgadintas ir atsakovo butas, tačiau jo buto pažeidimai buvo pastebėti jau gerokai po ginčo įvykio. Apie tai, kad trečiojo asmens D. B. butas Nr. 83 nukentėjo nuo vandens išsiliejimo, sužinojo iš kaimyno G. L., su kuriuo yra bendra siena, kurioje yra kolektorinė spinta, bet jam nebuvo žinoma tai, kad ieškovė, pripažinusi įvykį draudžiamuoju, buto Nr. 83 savininkei išmokėjo kompensaciją. Atsakovo butas nukentėjo nuo nesandarumo kolektorinėje spintoje, dėl ko vanduo nutekėjo žemyn į trečiojo asmens D. B. butą, tačiau žalai atlyginti yra skirtas civilinės atsakomybės draudimas.

124.

13Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime nurodytais motyvais, mano kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Ieškovės teiginiai deklaratyvūs, ieškovė tinkamai nesiaiškino aplinkybių.

145.

15Trečiasis asmuo UAB „YIT Kausta“ nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 8 d. apžiūros atsakovo bute metu, buvo padaryta išvada, kad buto kolektorinėje spintoje, esanti šildymo sistemos grįžtamojo vamzdžio veržlė yra priskirtina atsakovo buto inžinerinėms sistemoms, todėl už jų priežiūrą, remontą ir eksploataciją atsakingas pats atsakovas.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: ieškovei iš atsakovo priteisė 594,83 Eur draudimo išmoką, 17,19 Eur kompensacinių palūkanų, iš viso 612,02 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (612,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. kovo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 85,08 Eur bylinėjimosi išlaidas; valstybės naudai iš atsakovo priteisė 11,12 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

207.

21Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog trečiajam asmeniui D. B. priklausančiam butui, esančiam ( - ), buvo padaryta žala, butą užliejus vandeniu. Byloje nekilo ginčo dėl minėto įvykio pripažinimo draudžiamuoju, taip pat dėl draudimo išmokos paskaičiavimo ir dydžio. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti draudiminio įvykio metu padarytą žalą.

228.

23Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sprendė, kad atsakovo bute Nr. 88 kolektorinėje spintoje esanti šildymo sistemos grįžtamojo vamzdžio veržlė yra vartotojo inžinerinės sistemos dalis už kurios tvarkingumą atsako buto savininkas.

249.

25Teismas pažymėjo, kad CK 6.266 straipsnio normai taikyti būtina nustatyti įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktą, žalos asmeniui padarymą ir objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų bei padarytos žalos priežastinį ryšį, tačiau nenustatytini neteisėti statinio savininko (valdytojo) veiksmai ir jo kaltė. Teismas nurodė, kad byloje nustatytos abi būtinosios deliktinės atsakomybės pagal CK 6.266 straipsnį sąlygos – D. B. priklausančiam butui Nr. 83 yra padaryta turtinė 598,19 Eur žala; atsakovo bute, jo atsakomybės ribose esanti inžinerinė įranga kolektorinėje spintoje esanti veržlė turėjo defektą, lėmusį žalos atsiradimą.

2610.

27Teismas taip pat nurodė, kad kitos atsakovo atstovės nurodytos aplinkybės, t. y. tai, jog ieškovė iš karto po įvykio neinformavo atsakovo apie butui, esančiam ( - ), padarytą žalą, sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, neturi esminės reikšmės, nes iš bylos dokumentų matyti, jog ieškovė ne iš karto padarė išvadą, jog žala atsirado dėl vandens nuotėkio atsakovui priklausančiame bute, tokia išvada buvo padaryta tik aiškinantis papildomas aplinkybes.

2811.

29Teismas sprendė, kad ieškovė turi teisę pasirinkti, kuriuo pagrindu ir iš ko ji reikalauja priteisti turtinės žalos atlyginimą, todėl nepripažino, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3212.

33Apeliaciniu skundu atsakovas D. P. prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, prie bylos prijungti įrodymus, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

341.1.

35Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino atsakovo pateiktų paaiškinimų, jog atsakovo butas, esantis ( - ), draudimo įvykio metu buvo draustas civilinės atsakomybės draudimu AAS „BTA Baltic Insurance“ draudimo bendrovėje, kuri ir privalėjo atlyginti butui padarytą žalą. Teismas ignoravo atsakovo prašymą trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance“ draudimo bendrovės dalyvavimą teismo posėdyje pripažinti būtinu, kadangi atsakovo prašymui pritarta nebuvo.

361.2.

37Pati ieškovė pripažino, kad atsakovas neprivalo atlyginti jokios žalos ir raštu 2016 m. spalio 24 d. informavo atsakovą, jog 2016 m. rugsėjo 20 d. jam išsiųstas regresinis reikalavimas yra anuliuojamas ir, kad pati ieškovė bendrauja su atsakovo draudimo bendrove, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Atsakovas teikė teismui savo nuomonę grindžiančius argumentus bei įrodymus, tačiau, kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, dėl jų pasisakyta nebuvo. Teismas pažeidė savo pareigą išnagrinėti bei ištirti visus byloje esančius įrodymus ir argumentus, o sprendimą grįsti visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, kas sąlygojo neteisingo ir neobjektyvaus sprendimo priėmimą.

381.3.

39Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu ignoravo visus atsakovo prašymus ir jų netenkino, nors atsakovas jais grindė savo argumentus. Tokiais savo veiksmais teismas atėmė galimybę atsakovui apginti savo teises ir įrodyti, jog ieškinys yra atmestinas kaip neįrodytas ir neteisėtas, kadangi ieškovė yra neteisingai nurodžiusi atsakovą. Atsakovo draudimo bendrovės dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, nors byloje ji dalyvavo trečiuoju asmeniu, o tai nulėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Ir pati atsakovo draudimo kompanija reikalavo ieškinį atmeti kaip nepagrįstą.

40Teismas

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4313.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

45Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

4614.

47Apeliantas (atsakovas) prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamoje byloje šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, apeliantas nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl žodinio proceso apeliacinėje instancijoje būtinumas nekonstatuotinas.

48Dėl naujų įrodymų priėmimo

4915.

50Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 180 straipsnis nustato, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme turi atitikti įstatyme nustatytą reglamentavimą, o prašymas juos priimti ir ištirti turi būti išimtinai argumentuotas (CPK 306 straipsnio 3 dalis, 314 straipsnis).

5116.

52Nagrinėjamu atveju, atsakovas D. P. kartu su apeliaciniu skundu pateikė buto, esančio ( - ), draudiko priimtus sprendimus dėl žalos atlyginimo, kuriuos prašo prijungti prie bylos. Apeliantas nurodo, kad naujų įrodymų pateikimo būtinybė atsirado paaiškėjus, kad draudikas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų atlyginti tretiesiems asmenims padarytos žalos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybę, jog teikiamos įrodinėjimo priemonės galėjo būti pateiktos pirmosios instancijos teisme, bei spręsdamas, kad byloje nėra nagrinėjamas ginčas tarp atsakovo ir jam priklausančio buto draudiko dėl tinkamo sutarties vykdymo, apelianto prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos netenkina.

53Dėl ginčo esmės

5417.

55Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl patalpų savininko (valdytojo) civilinės atsakomybės. Byloje surinktais duomenimis nustatyta, jog ieškovė AB „Lietuvos draudimas” ir šios bylos trečiasis asmuo D. B. laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. balandžio 4 d. buvo sudarę Būsto draudimo sutartį, kurios pagrindu apdraustas D. B. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ). Draudimo sutarties galiojimo metu, t. y. 2016 m. balandžio 8 d. buvo užlietas D. B. nuosavybės teise priklausantis butas. Tarp draudiko AB „Lietuvos draudimas” ir draudėjos D. B. susiklostė draudimo teisiniai santykiai. Ieškovė D. B. išmokėjo 598,19 draudimo išmoką todėl, taikant subrogaciją, jai, išmokėjusiai draudimo išmoką, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis).

5618.

57Ieškovė išmokėtos sumos – žalos atlyginimo reikalauja iš buto, esančio ( - ), savininko D. P.. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bendrovė AAS „Gjensidige Baltic“, veikianti per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, v. UAB „Senamiesčio ūkis“, bylos Nr. e3K-3-690-415/2015). Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad, draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų.

5819.

59Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad įvyko įvykis, kurio metu buvo aplietas D. B. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ). Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, jog jis yra atsakingas už žalą. Nesutikimas argumentuojamas tuo, kad jo‑atsakovo butas, esantis ( - ), draudimo įvykio metu buvo draustas civilinės atsakomybės draudimu AAS „BTA Baltic Insurance“ draudimo bendrovėje, kuri, apelianto vertinimu, ir privalėjo atlyginti padarytą žalą.

6020.

61Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad draudikui nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodyti ir kitas deliktinės atsakomybės sąlygas, inter alia, kad atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais. Priešingu atveju draudiko reikalavimas negali būti tenkinamas. Išmokėdamas draudimo išmoką draudikas prisiima riziką dėl galimybės išmokėtas sumas išsiieškoti iš atsakingo už žalą asmens. Dėl to, siekdamas patirti mažiau nuostolių savo profesinėje veikloje, draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, išmokėdamas draudimo išmoką įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį ir tiek draudėjo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu elgtis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 23 d. nutartis priimta civilinėje byloje AAS „Gjensidige Baltic“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-78/2010; 2013 m. kovo 12 d. nutartis priimta civilinėje byloje „If P&C Insurance AS“ v. UAB Šeimyniškių verslo centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-127/2013).

6221.

63Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamojoje byloje nustatęs, kad trečiajam asmeniui priklausančio buto užliejimas įvyko dėl vandens nutekėjimo dėl vamzdžio nesandarumo iš atsakovo D. P. bute Nr. 88 esančios kolektorinės spintos, pripažino, kad ieškovė įrodė atsakovo neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė nepakankamai rūpestingu jam-atsakovui priklausančios inžinierinės sistemos priežiūra bei valdymu.

6422.

65CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės.

6623.

67Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad asmens neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos draudimas“ v. V. B., bylos Nr. 3K-3-204/2014). Žalą padariusio įvykio priežastį privalo įrodyti patalpos savininkas (valdytojas).

6824.

69Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė deliktinės atsakomybės bylose yra ta, kad kreditorius turi įrodyti žalos faktą, neteisėtus skolininko veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; skolininko kaltė preziumuojama. Bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti reiškiamo reikalavimo pagrįstumą tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektu, t. y. ar yra įrodytos reikšmingos civilinės atsakomybės prievolei konstatuoti faktinės aplinkybės.

7025.

71Ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovui, ieškinio pagrįstumą įrodinėja turto sunaikinimo sugadinimo aktu, lokaline sąmata, paklausimais (atsakymais) dėl įvykio, UAB „YIT Kausta“ pateikta informacija. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atliko įvykio tyrimą, nustatinėjo buto apliejimo priežastis, informavo atsakovą apie apdrausto buto apliejimo faktą. Apelianto akcentuojama byloje nustatyta aplinkybė, jog ieškovė anuliavo pretenziją, nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovė yra pripažinusi, kad gadinantis turtą poveikis buvo ne iš atsakovo valdomo buto, kadangi užpylimo priežastis galutinai paaiškėjo ieškovės atlikus detalų įvykio tyrimą.

7226.

73Vertinant teismo išvadų atitikimą civilinio proceso įrodinėjimo taisyklėms spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo deliktinės atsakomybės bylose taisyklių: žalos faktą ir priežastinį ryšį ieškovė nagrinėjamos bylos atveju įrodė pakankamais ir patikimais įrodymais, o pripažindamas atitinkamas aplinkybes įrodytomis, tai tinkamai argumentuodavo. Nėra pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas įrodytu priežastinį ryšį tarp įvykio ir visų ieškovės nurodytų turto apgadinimų, pažeidė įrodymų pakankamumo taisykles. Apeliantas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę, todėl sutikti su apeliacinio skundo argumentais dėl apelianto teisės apribojimo teikti įrodinėjimo priemones, nėra pagrindo. Byloje pateiktame turto sugadinimo akte konstatuotas turto apgadinimo pobūdis ir mastas yra būdingas vandens apliejimui, darbai ir išlaidų aprašymai jų pašalinimo apimtys nekelia pagrįstų abejonių dėl priežastinio ryšio tarp įvykio ir aptariamų apgadinimų. Įrodymai laikytini pakankamais konstatuoti priežastinį ryšį tarp įvykio ir turto apgadinimų. Taigi, jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį.

7427.

75Byloje nustatyta, kad atsakingas už žalą asmuo, t. y. apeliantas D. P., buvo apdraudęs savo civilinę atsakomybę. Jo teigimu, žalą atlyginęs asmuo, t. y. žalą patyrusio asmens draudikas reikalauti žalos atlyginimo turi iš atsakingo už žalą asmens draudiko. Žalą patyrusio asmens, t. y. trečiojo asmens D. B. bei jos draudiko, ir atsakingo už žalą asmens (apelianto) draudiko, t. y. draudimo bendrovės AAS „BTA Baltic Insurance“, nesiejo sutartiniai santykiai. Atsakingo už žalą asmens civilinės atsakomybės draudiko atsakomybė žalą patyrusiam asmeniui kyla ne sutarties, bet įstatymo pagrindu: atsakingas už žalą asmuo ir jo civilinės atsakomybės draudikas yra solidarieji skolininkai, nors jų atsakomybė kyla skirtingais pagrindais. Žalą patyręs asmuo, taigi ir subrogacijos teisę įgijęs draudikas, turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų bet kuris iš dviejų solidariųjų skolininkų (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Taigi šiuo atveju yra ne atsakovo ir jo draudiko ginčas dėl sutartinės atsakomybės, o ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo D. P. ginčas dėl deliktinės civilinės atsakomybės. AB „Lietuvos draudimas“ subrogacijos teisę atsakingo už žalą asmeniui turi įgyvendinti pagal tas taisykles, kuriomis būtų įgyvendinęs nukentėjęs asmuo, t. y. D. B., jeigu ji nebūtų sudariusi turto draudimo sutarties, t. y. pagal deliktinės civilinės atsakomybės nuostatas. Dėl to nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, išsprendęs ieškovės pasirinkimu reikalavimą atsakingam už žalą asmeniui, t. y. atsakovui D. P. (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.14 straipsnio 3 dalis), materialinės teisės normų, reglamentuojančių atsakingo už žalą asmens ir jo draudiko atsakomybę, nepažeidė.

7628.

77Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje įrodytos visos įstatyme nustatytos civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos atsakovo deliktinei atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai, kaltė, žala ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės apie tai, kad užliejimas įvyko iš buto, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui, taip pat kad atsakovas nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą ir saugų buto Nr. 88 patalpoje esančios inžinerinės įrangos naudojimą, kad nekiltų žalą galintis padaryti įvykis, nesiėmė pakankamų veiksmų vandens pratekėjimo priežastims nustatyti ir joms pašalinti. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apelianto D. P. apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

7929.

80Atmetus apelianto D. P. apeliacinį skundą, jam jo apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, tuo tarpu kiti byloje dalyvaujantys asmenys nėra pateikę įrodymų, pagrindžiančių jų apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas, todėl dėl jų atlyginimo iš apelianto nespręstina (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

8130.

82Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro 5,89 Eur sumą, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290), jos priteistinos valstybės naudai iš apelianto D. P. (CPK 92, 96 straipsniai).

83Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

84Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

85Priteisti iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 5,89 Eur (penkis eurus 89 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, kurias patyrė apeliacinės instancijos teismas (nurodytą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

86Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad reikalavimą atlyginti turtui padarytą žalą, perėmė... 10. 3.... 11. Atsakovas D. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per „BTA... 14. 5.... 15. Trečiasis asmuo UAB „YIT Kausta“ nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 8 d.... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog trečiajam asmeniui D. B.... 22. 8.... 23. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sprendė, kad atsakovo... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad CK 6.266 straipsnio normai taikyti būtina nustatyti... 26. 10.... 27. Teismas taip pat nurodė, kad kitos atsakovo atstovės nurodytos aplinkybės,... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad ieškovė turi teisę pasirinkti, kuriuo pagrindu ir iš... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniu skundu atsakovas D. P. prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m.... 34. 1.1.... 35. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino atsakovo... 36. 1.2.... 37. Pati ieškovė pripažino, kad atsakovas neprivalo atlyginti jokios žalos ir... 38. 1.3.... 39. Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu ignoravo visus atsakovo... 40. Teismas... 41. IV.... 42. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. 13.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 45. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ... 46. 14.... 47. Apeliantas (atsakovas) prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti... 48. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 49. 15.... 50. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 51. 16.... 52. Nagrinėjamu atveju, atsakovas D. P. kartu su apeliaciniu skundu pateikė buto,... 53. Dėl ginčo esmės... 54. 17.... 55. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl patalpų savininko... 56. 18.... 57. Ieškovė išmokėtos sumos – žalos atlyginimo reikalauja iš buto, esančio... 58. 19.... 59. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad įvyko įvykis, kurio metu buvo... 60. 20.... 61. Nagrinėdamas draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo klausimus kasacinis... 62. 21.... 63. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamojoje byloje nustatęs, kad trečiajam... 64. 22.... 65. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar... 66. 23.... 67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 68. 24.... 69. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė deliktinės atsakomybės... 70. 25.... 71. Ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovui, ieškinio pagrįstumą... 72. 26.... 73. Vertinant teismo išvadų atitikimą civilinio proceso įrodinėjimo... 74. 27.... 75. Byloje nustatyta, kad atsakingas už žalą asmuo, t. y. apeliantas D. P., buvo... 76. 28.... 77. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje įrodytos visos įstatyme... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 79. 29.... 80. Atmetus apelianto D. P. apeliacinį skundą, jam jo apeliacinės instancijos... 81. 30.... 82. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 83. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 84. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 85. Priteisti iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 5,89 Eur (penkis... 86. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....