Byla 2A-27/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3vertėjaujant Žanai Tadorovskai,

4dalyvaujant apelianto (atsakovo) atstovui advokatui Vytui Ramanauskui,

5ieškovo atstovams Artūrui Greičiui, Genadij Šamov, advokatui Jonui Masiokui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto „Fonnship AS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ ieškinį atsakovui „Fonnship AS“ dėl įsiskolimo ir delspinigių priteisimo bei „Fonnship AS“ priešieškinį akcinei bendrovei „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ ir „BLRT Grupp AS“ dėl nuostolių, įrangos bei medžiagų priteisimo,

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Byloje kilo ginčas dėl pagal rangos sutartį atliktų darbų apimties ir apmokėjimo už juos.

9Ieškovas AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ prašė priteisti iš atsakovo 739 376,40 EUR (2 552 918,83 Lt): 580 868 EUR skolos už laivo rekonstravimo darbus; 5 159,25 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d. ir 153 349,15 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d.; 0,05 proc. dydžio delspinigių arba 6 proc. dydžio procesinių palūkanų už prievolės įvykdymo praleidimą nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas nurodė, kad 2003 m. liepos 14 d. šalys sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo iki 2003 m. spalio 14 d. rekonstruoti atsakovui (užsakovas) priklausantį laivą į tanklaivį, o atsakovas – sumokėti už laivo rekonstrukcijos darbus 1 031 851 EUR, šią sumą sumokant keturiais įnašais. Sutarties sudedamosios dalys yra šie dokumentai: 1) 2003 m. liepos 14 d. kompanijos „Sawicon AS“ parengta specifikacija; 2) bendro išdėstymo brėžinys (toliau – ir Bendras brėžinys); 3) 2003 m. liepos 11 d. ieškovo parengta specifikacija; 4) Bendrosios darbų atlikimo sąlygos; 5) Atlyginimo garantijos forma. Šalių ginčas kilo, kai atsakovas atsisakė sumokėti ieškovui trečiąjį įnašą (206 370 EUR) už atliktus laivo rekonstravimo darbus. Ieškovas teigė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė sumokėti trečiąjį įnašą. Jis, atlikęs 30 proc. metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų, pateikė atsakovui sąskaitas dėl pirmojo ir antrojo įnašo sumokėjimo, kurias šis apmokėjo; atlikęs 50 proc. nurodytų darbų, pateikė sąskaitą dėl trečiojo įnašo sumokėjimo, tačiau atsakovas jo nesumokėjo, sąskaitoje padaręs prierašą, kad trūksta 50 proc. įrangos ir kad atliktų darbų nepatvirtino klasifikacinė bendrovė bei įmonės kokybės kontrolė. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad sąskaitos dėl trečiojo įnašo apmokėjimo pateikimo metu ieškovas nebuvo atlikęs 50 proc. rekonstravimo darbų pagal sutartį. 2003 m. rugsėjo 25 d. ieškovas buvo atlikęs rekonstravimo darbų už 844 392 EUR, iš jų – metalo konstrukcijų bei įrangos sumontavimo darbų už 505 104 EUR, t. y. 55 proc. visų darbų vertės, todėl turėjo teisę reikalauti trečiojo įnašo. Ieškovas taip pat nurodė, kad, vykdant sutartį, iškilo būtinybė atlikti papildomus darbus, ir jis juos atliko. Sutarties priede – kompanijos „Sawicon AS“ parengtoje specifikacijoje – nebuvo nurodyta konkrečių rekonstravimo darbų, jų kiekių ir įkainių. 2003 m. liepos 11 d. ieškovas parengė darbų specifikaciją, kurioje nurodyti konkretūs darbai, jų kiekiai ir įkainiai. Ši specifikacija yra sutarties dalis. Kadangi laivo perstatymo Bendras brėžinys techniškai negalėjo būti įvykdomas, tai jame buvo padaryta pakeitimų, dėl to pasikeitė rekonstravimo darbų apimtys ir jų techniniai sprendimų būdai. Ieškovas informavo atsakovą, kad atliko papildomus rekonstravimo darbus, nenumatytus 2003 m. liepos 11 d. specifikacijoje, ir prašė išspręsti jų apmokėjimo klausimą. Tačiau atsakovas atsisakė įforminti susitarimą dėl papildomų rekonstravimo darbų atlikimo ir už juos sumokėti. Atsakovui pažeidus prievolę sumokėti trečiąjį įnašą, ieškovas sustabdė darbų vykdymą ir kreipėsi į teismą dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus pagal sutartį darbus. Atsakovas vienašališkai nutraukė rangos sutartį, laivą išplukdė į Danijos laivų gamyklą rekonstravimo darbams užbaigti. Ieškovas grąžino atsakovui priklausančią laivo įrangą, taip pat sudarė jam galimybę atsiimti 224 000 EUR vertės aštuonias sekcijas laivo triumo dangčių, tačiau atsakovas jų neatsiėmė. Dalį atsakovo pateiktos laivo įrangos ieškovas modifikavo, tačiau nespėjo jos sumontuoti laive. Šią įrangą jis pardavė Danijos laivų gamyklai už 130 969 EUR, o šią sumą įskaitė kaip už neapmokėtus rekonstravimo darbus.

11Atsakovas „Fonnship AS“ priešieškiniu prašė ieškinį atmesti, patraukti atsakovu pagal priešieškinį „BLRT GRUPP AS“, priteisti jam solidariai iš ieškovo ir atsakovo „BLRT GRUPP AS“: 1) 783 590,51 EUR nuostolių dėl laivo rekonstrukcijos sutartinės kainos padidėjimo; 2) 1 460 625 EUR negauto laivo nuomos mokesčio nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d. (375 dienos) arba baudą dėl laivo rekonstrukcijos darbų užbaigimo termino pažeidimo, skaičiuojant po 3 900 EUR už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d.; 3) 278 403,37 EUR įskaitymu nepadengtų nuostolių, ieškovui pasisavinus jam atsakovo patikėtą įrangą, medžiagas ir atsargines dalis; 4) 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 1 061 993,88 EUR sumos už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 1 460 625 EUR sumos už laikotarpį nuo 2004 m. spalio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovas nurodė, kad ieškovas nuo sutarties vykdymo pradžios pradėjo siekti vienašališkai pakeisti esminę sutarties sąlygą – padidinti galutinę laivo rekonstravimo darbų kainą. Jis reikalavo, kad atsakovas užsakytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti „Sawicon AS“ specifikacijoje ir nenurodyti 2003 m.. liepos 11 d. specifikacijoje. Jis tyčia vėlavo vykdyti rekonstravimo darbus bei juos sustabdė. Iki sutartyje nustatyto termino likus 11 dienų, jis nebuvo atlikęs 50 proc. rekonstravimo darbų, tačiau nepagrįstai reikalavo, kad atsakovas sumokėtų trečiąjį įnašą. Ieškovas tyčia pažeidė visas esmines sutarties sąlygas, todėl atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį, nes negavo to, ko tikėjosi – laivas už sutartą kainą ir nustatytu terminu nebuvo rekonstruotas. Dėl ieškovo kaltės sutartyje nustatyta galutinė laivo rekonstrukcijos kaina nepagrįstai padidėjo 783 590,51 EUR, todėl ši suma yra tiesioginiai atsakovo nuostoliai. Laivo rekonstrukcijos darbus užbaigė kiti rangovai. 2004 m. spalio 24 d. atsakovas laivą išnuomojo už 3 895 EUR vienos dienos nuomos mokestį. Jei ieškovas būtų rekonstravęs laivą nustatytu terminu, tai atsakovas už laivo nuomą nuo 2003 m. spalio 15 d. iki 2004 m. spalio 24 d. būtų gavęs 1 460 625 EUR nuomos mokesčio. Ieškovas taip pat pasisavino arba sugadino atsakovui priklausančią 93 344 EUR vertės įrangą, 224 000 EUR vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies: 1) priteisė iš atsakovo ieškovui 458 301 EUR (1 582 421,60 Lt) už laivo rekonstravimo darbus, 1 500 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d., 10 000 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d., 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 458 301 EUR sumos nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) įpareigojo ieškovą sugrąžinti atsakovui 224 000 EUR vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių, o jų negrąžinus – išieškoti iš ieškovo jų vertę; 3) priteisė iš ieškovo atsakovui 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos įrangos vertės (224 000 EUR) nuo 2004 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmetė.

15Teismas nustatė, kad už laivo perstatymo bendro išdėstymo brėžinio parengimą buvo atsakingas atsakovas. Kompanijai „Sawicon AS“ parengus Bendrą brėžinį B 575 „E“, ieškovas 2003 m. liepos 11 d. parengė specifikaciją (apytikrę sąmatą), pagal kurią turėjo būti vykdoma laivo rekonstrukcija. Šioje specifikacijoje nurodyta, kad laivo rekonstrukcija kainuos 1 172 558 EUR, tačiau, pritaikius sutartyje nustatytą 12 proc. nuolaidą, numatyta rekonstruoti laivą už konkrečią 1 031 851 EUR kainą. Specifikacijoje pažymėta, kad tiksli plieno kaina bus aptarta papildomai, taip pat bus nurodytas įrangos, kurią turės pateikti atsakovas, sąrašas.

16Teismas, remdamasis liudytojų parodymais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais, konstatavo, kad, vykdant rangos sutartį, buvo pakeista jos sudedamoji dalis – laivo perstatymo bendro išdėstymo brėžinys (2003 m. liepos 25 d. panaikintas Bendras brėžinys B 575 „E“ ir parengtas kitas – Bendras brėžinys B 575 „F“), dėl to pasikeitė rekonstravimo darbų apimtys ir buvo būtina atlikti papildomų darbų, nenumatytų 2003 m. liepos 11 d. specifikacijoje. Byloje įrodyta, kad ieškovas pranešė atsakovui apie papildomų darbų atlikimo būtinumą, sutarties kainos didinimą ir darbų įvykdymo terminų pratęsimą, kad dėl to šalys vedė derybas, tačiau atsakovas nesutiko užsakyti papildomų darbų ir padidinti sutarties kainą. Teismas, spręsdamas klausimą dėl atliktų laivo plieno bei įrangos montavimo darbų dydžio (procentais), rėmėsi teismo paskirtos UAB ,,Gridinsenta“ ekspertizės išvadomis ir konstatavo, kad ieškovas 2003 m. rugsėjo 25 d. buvo atlikęs pagal sutartį daugiau kaip 50 proc. visų metalo konstrukcijų ir įrangos montavimo darbų. Teismas nurodė, kad atsakovas neįrodė priešieškinyje nurodytų aplinkybių, t. y. kad ieškovas tyčia, pažeisdamas esmines sutarties sąlygas, reikalavo iš atsakovo užsakytų papildomų darbų už papildomą mokestį, kad vėlavo vykdyti rekonstravimo darbus ir kad, neatlikęs 50 proc. plieno ir įrangos montavimo darbų, nepagrįstai reikalavo iš atsakovo sumokėti trečiąjį įnašą. Teismas konstatavo, kad byloje įrodyta priešingai. Teismas sprendė, kad, esant tokioms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas taikyti CK 6.653 straipsnio 4 dalies nuostatas, suteikiančias ieškovui teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti iš atsakovo sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nustatyta, jog ieškovas faktiškai atliko darbų už 898 825 EUR (pritaikius sutartyje nustatytą 12 proc. nuolaidą); atsakovas ieškovui sumokėjo 309 555 EUR, todėl už atliktus darbus dar privalo sumokėti 589 270 EUR. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas Danijos bendrovei „Orskov Jard AS“ pardavė laivo rekonstrukcijai paruoštas metalo konstrukcijas, vamzdžius, atsargines dalis už 130 969 EUR, todėl šia suma mažintina iš atsakovo ieškovui priteistina suma iki 458 301 EUR. Teismas sprendė, kad atsakovo priešieškinyje nurodyti jam padaryti nuostoliai (783 590,51 EUR dėl laivo rekonstrukcijos kainos padidėjimo ir 1 460 625 EUR negauto nuomos mokesčio) nėra susiję su ieškovo veiksmais.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Apeliantas ,,Fonnship AS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, išskyrus jo dalį, kuria iš dalies patenkintas apelianto reikalavimas dėl laivo triumų dangčių grąžinimo ir palūkanų už juos priteisimo, atmesti ieškovo ieškinio reikalavimus, patenkinti likusius apelianto reikalavimus arba panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad šalys nebuvo susitarę dėl konkrečios darbų kainos, ir jų santykiams, neteisėtai taikė CK 6.653 straipsnio 4 dalį, pripažindamas rangovui teisę tam tikrus darbus laikyti papildomais, be užsakovo sutikimo juos atlikti, reikalauti didesnio mokesčio nei nurodyta sutartyje ir atsisakyti sutarties, neužbaigus laivo rekonstrukcijos darbų.

202. Teismas klaidingai įvertino laivo bendro išdėstymo brėžinio B 575 ,,E“ pakeitimo į versiją B 575 ,,F“ reikšmę sutarties šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms, neteisėtai pripažino brėžinio pakeitimo faktą kaip šalių valios pasikeitimą dėl esminės sutarties sąlygos – sutarties kainos. Teismas klaidingai konstatavo, kad, pakeitus laivo bendro išdėstymo brėžinio versiją, atsirado būtinybė atlikti daug papildomų darbų, kurių ieškovas negalėjo numatyti, remdamasis brėžinio versija ,,E“.

213. Teismas vienpusiškai ir tendencingai ieškovo naudai įvertino šalių liudytojų parodymus.

224. Teismas nepagrįstai, remdamasis vien ieškovo darbuotojo, atsakingo už laivo rekonstrukciją, parodymais, konstatavo, kad atsakovas vėlavo pateikti laivo įrangą, nekreipdamas dėmesio į tai, kad laivo savininko pristatyta ieškovui įranga net nebuvo pradėta montuoti laive, kad šalys apskritai nebuvo susitarę dėl įrangos tiekimo terminų.

235. Teismas nepagrįstai pavedė UAB ,,Gridinsenta“ atlikti dokumentinę laivo rekonstrukcijos darbų įvertinimo ekspertizę, nepaisė kategoriško atsakovo nesutikimo su pasirinktais ekspertais dėl jų galimo šališkumo, nepasiūlė šalims susitarti dėl joms priimtinų kitų ekspertų. Teismas leido ieškovui tiesiogiai ir nekontroliuojamai bendrauti su ekspertizę atliekančiais asmenimis, savarankiškai susitarti dėl nepagrįstai didelės ekspertizės kainos ir už ją tiesiogiai sumokėti. Teismas nemotyvavo, kodėl pripažino UAB ,,Gridinsenta“ išvadą teisinga, o šalių susitarimu paskirtos ekspertizės išvadą, kurioje nurodyta, kad laivo rekonstravimo darbų užbaigtumas yra tik 43,8 proc., laiko neteisinga.

246. Teismas beveik nevertino aplinkybės, kad ieškovas savo ieškinį grindė teise sustabdyti sutarties vykdymą dėl to, kad atsakovas laiku nesumokėjo trečiosios įmokos, konstatuodamas, kad ieškovas turėjo teisę sustabdyti sutarties vykdymą ir ją nutraukti, nes atsakovas atsisakė mokėti už papildomus darbus.

257. Teismas be pagrindo konstatavo, kad ieškovas faktiškai atliko ir užsakovui perdavė darbų net už 898 825 EUR, ir nenurodė teisinio pagrindo, kodėl atsakovas turėjo sumokėti už darbus, ieškovo nurodytus kaip papildomus, kurių atsakovas neužsakė.

268. Teismas neteisėtai konstatavo, kad ieškovas nėra atsakingas už atsakovo nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl to, kad ieškovas neįvykdė laivo rekonstrukcijos sutartyje sutartu laiku ir už sutartą kainą, ir padarė neteisėtą išvadą, kad ieškovas veikė teisėtai.

279. Teismas neteisėtai pripažino ieškovo teisę pagrobti dalį atsakovo įrangos, už ją neatlyginant. Ieškovas pasisavino atsakovo pristatytus ir laivo rekonstrukcijai skirtus specialius vamzdžius, kuriuos vėliau pardavė „Orskov Yard AS“.

2810. Teismas atmetė atsakovo pradiniame priešieškinyje pareikštą reikalavimą dėl ieškovo darbuotojų laive sukelto gaisro laivui padarytos žalos atlyginimo, nors šio reikalavimo atsakovas buvo atsisakęs, pareikšdamas reikalavimą ieškovui atlyginti skirtumą tarp laivo rekonstrukcijos kainos, sutartos su ieškovu, ir galutinės laivo rekonstrukcijos kainos, į kurią įeina ir žalos likvidavimo kaina. Taip pat teismas atmetė atsakovo reikalavimą atlyginti laivo triumų aptvarų vertę, nors atsakovas šio reikalavimo buvo atsisakęs teismo posėdžio metu ir tai įrašyta į teismo posėdžio protokolą.

2911. Teismas neteisėtai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 38 338,50 litų už UAB ,,Gridinsenta“ atliktą ekspertizę, nepaisydamas, kad atsakovas pateikė turto vertintojo išvadą, jog už analogišką ekspertizę įprasta kaina galėtų būti tik 20 000 litų.

30Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ prašo apeliacinį skundą atmesti.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Dėl bylos nagrinėjimo ribų

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2009 m. sausio 22 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė: 1) priteisė iš atsakovo ieškovui 72 194,03 EUR (249 271,55 Lt) už laivo rekonstrukciją, 1 500 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d. ir 10 000 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d., 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 72 194,03 EUR sumos nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitus ieškinio reikalavimus atmetė; 2) priėmė atsakovo atsisakymą nuo priešieškinio reikalavimo priteisti jam laivo triumo aptvarų vertę ir šią bylos dalį nutraukė; 3) sprendimo dalį, kuria ieškovas įpareigotas sugrąžinti atsakovui 224 000 EUR vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių, o, jų negrąžinus, išieškoti jų vertę, ir kurią kiti priešieškinio reikalavimai atmesti, paliko nepakeistą.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo ir atsakovo kasacinius skundus, 2009 m. birželio 26 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismo nutartį pakeitė: 1) apeliacinės instancijos teismo nutartimi ieškovui iš atsakovo priteistą sumą padidino iki 257 397,13 EUR (888 740,81 Lt); 2) civilinės bylos dalį dėl ieškovo reikalavimo priteisti 72 486,12 EUR nuostolių atlyginimą grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 3) kitą apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

35Remiantis išdėstytu, byla nagrinėjama tik kasacinio teismo grąžintoje dalyje.

36Dėl ieškovo reikalavimo priteisti nuostolius

37Minėtoje kasacinio teismo nutartyje konstatuota, kad ieškovas, siekdamas sumažinti patirtus nuostolius dėl rangos sutarties nutraukimo užsakovo iniciatyva (CK 6.658 str. 4 d.), taigi, veikdamas sąžiningai, atidžiai ir rūpestingai, laive nesumontuotas konstrukcijas ir įrangą už 130 969 EUR pardavė „Orskov Yard AS“; pagal 2003 m. spalio 16 d. atliktų darbų specifikaciją parduotos įrangos kaina buvo 203 455,12 EUR; tokiu būdu atsakovas teigia patyręs 72 486,12 EUR nuostolių, tačiau dėl šios reikalavimų dalies pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas nepasisakė.

38Pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Dėl šios priežasties, teisėjų kolegija, remdamasi kasacinio teismo pateiktu ieškovų veiksmų parduodant laive nesumontuotas konstrukciją ir įrangą vertinimu, sprendžia, kad šiuo atveju tirtinas tik nurodytų nuostolių dydžio, o ne reikalavimo teisės atlyginti šiuos nuostolius pagrįstumas. Dėl tos pačios priežasties atmestini atsakovo argumentai, kad aptariamas ieškovas reikalavimas negali būti šios bylos nagrinėjimo dalykas, kad jis jau buvo įvertintas priteisiant įsiskolinimą už papildomus darbus.

39Siekiant nustatyti ieškovo patirtų nuostolių dydį, byloje buvo paskirta ekspertizė, kurią atliko Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto mokslininkai. Ekspertai nustatė, kad tarp ieškovo ir „Orskov Yard AS“ 2004 m. sausio 7 d. sudarytoje pardavimo sutartyje numatytų gaminių, pusfabrikačių ir medžiagų savikaina siekia 198 739,19 EUR (ekspertizės akto 13 l.). Savikaina apskaičiuota vertinant sunaudotų medžiagų kiekį ir darbo valandų skaičių. Šių kriterijų dydžiai nustatyti remiantis ieškovo pateiktais dokumentais. Tais atvejais, kai iš dokumentų nebuvo galima nustatyti konkrečių daiktų savikainą, ekspertizės akte nurodyta tokių daiktų kaina, nustatyta pardavimo sutartyje. Taigi, remiantis ekspertų išvadomis, skirtumas tarp daiktų savikainos ir jų pardavimo trečiajam asmeniui sudaro 67 770,19 EUR.

40Atsakovas su nurodytos ekspertizės išvadomis nesutiko, teigdamas, kad ekspertai buvo šališki bei netinkamai atliko ekspertizę. Teisėjų kolegija, vertindama šiuos argumentus, pažymi, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, galinčių patvirtinti ekspertų šališkumą. Vien tai, kad ekspertizės išvados netenkina atsakovo, ar netgi iš tiesų būtų netinkamos (pavyzdžiui, alogiškos, gautos naudojant nepagrįstus metodus ir pan.) savaime nereiškia ekspertų neobjektyvumo. Apskritai vertinant ekspertizės išvadų tinkamumo klausimą, pažymėtina, kad jos iš esmės neprieštarauja anksčiau byloje UAB „Grindinsenta“ atliktai ekspertizei (T. 10, b. l. 129-213; T. 11, b. l. 3-73; ekspertizės akto 14-15 l.).

41Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galias, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. CK 6.249 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę nustatyti nuostolių dydį, jeigu šalis negali tiksliai įrodyti jo dydžio.

42Minėta, kad parduotų daiktų savikaina nustatyta remiantis ir ieškovo vidiniais dokumentais kurių tikrumas negalėjo būti patikrintas. Patys ekspertai pripažino, kad kai kuriais atvejais dokumentų trūko ar jie buvo netikslūs. Taigi, teisėjų kolegijos įsitikinimu, aptariamų ieškovų nuostolių dydis nėra tiksliai įrodytas, todėl jų dydį nustato teismas. Spręsdama šį klausimą, teisėjų kolegija vadovaujasi ne tik bendraisiais teisės principais, bet ir atsižvelgia į ieškovo derybas su trečiuoju asmeniu dėl daiktų pardavimo, iš kurių matyti, kad iš pradžių daiktus buvo siekta parduoti už 150 969 EUR sumą (T. 9, b. l. 67-71). Dėl šių priežasčių teisinga nuostolių atlyginimo suma laikytina 50 000 EUR.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Ieškovas pateikė įrodymus, kad bylos dalį nagrinėjant pakartotinai, turėjo 36 413,75 Lt dydžio atstovavimo išlaidų, iš kurių 19 214,80 Lt sudaro advokato teisinės pagalbos ir 17 198,95 Lt specialisto (kitos įmonės darbuotojo) pagalbos išlaidos. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju nagrinėjami klausimai nebuvo teisiškai sudėtingi, nereikalavo specifinių teisinių žinių, specialistas teismo posėdžiuose iš esmės nepasisakė, sprendžia, kad ieškovui gali būti atlyginta ne didesnė kaip 5 000 Lt atstovavimo išlaidų suma (CPK 55 str. 3 d., 88 str. 1 d. 8 p., 98 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pagrįsta pripažinta 69 procentų dydžio ieškovo reikalavimo dalis, jam iš atsakovo priteistina 3 450 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 93 str.). Atsakovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pakartotinai nagrinėjant bylos dalį nepateikė.

45Byloje atlikta ekspertizė kainavo 19 311,60 Lt (T. 18, b. l. 252). Ieškovas už ekspertizės atlikimą į teismo depozitinę sąskaitą buvo įmokėjęs 15 000 Lt. Pripažinus pagrįsta dalį ieškovo reikalavimo, šios išlaidos šalims paskirstomos proporcingai: ieškovui tenka 5 986,60 Lt dydžio išlaidų dalis, atsakovui – 13 325 Lt. Dėl nurodytų priežasčių ieškovui iš atsakovo priteistina 9 013,40 Lt suma už ekspertizės išlaidas, o 4 311,60 Lt sumą atsakovas įpareigotinas įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą, už kurios bus atsiskaityta su eskpertine įstaiga. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 12 463,40 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

47Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalį dėl ieškovo AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ reikalavimo priteisti 72 486,12 EUR nuostolių atlyginimą pakeisti, sumažinant šių nuostolių atlyginimą iki 50 000 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų).

48Priteisti ieškovui AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ iš atsakovo „Fonnship AS“ 12 463,40 Lt (dvylika tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt tris litus ir 40 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

49Įpareigoti atsakovą „Fonnship AS“ į Lietuvos apeliacinio teismo specialąją sąskaitą Nr. LT627044060000286878 iki 2011 m. birželio 10 d. pervesti 4 311,60 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus vienuolika litų ir 60 ct) ekspertizės išlaidoms atlyginti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. vertėjaujant Žanai Tadorovskai,... 4. dalyvaujant apelianto (atsakovo) atstovui advokatui Vytui Ramanauskui,... 5. ieškovo atstovams Artūrui Greičiui, Genadij Šamov, advokatui Jonui... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. I. Ginčo esmė... 8. Byloje kilo ginčas dėl pagal rangos sutartį atliktų darbų apimties ir... 9. Ieškovas AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ prašė priteisti iš atsakovo 739... 10. Ieškovas nurodė, kad 2003 m. liepos 14 d. šalys sudarė rangos sutartį,... 11. Atsakovas „Fonnship AS“ priešieškiniu prašė ieškinį atmesti,... 12. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nuo sutarties vykdymo pradžios pradėjo... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu ieškinį ir... 15. Teismas nustatė, kad už laivo perstatymo bendro išdėstymo brėžinio... 16. Teismas, remdamasis liudytojų parodymais ir byloje esančiais rašytiniais... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Apeliantas ,,Fonnship AS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 19. 1. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad šalys nebuvo susitarę dėl... 20. 2. Teismas klaidingai įvertino laivo bendro išdėstymo brėžinio B 575... 21. 3. Teismas vienpusiškai ir tendencingai ieškovo naudai įvertino šalių... 22. 4. Teismas nepagrįstai, remdamasis vien ieškovo darbuotojo, atsakingo už... 23. 5. Teismas nepagrįstai pavedė UAB ,,Gridinsenta“ atlikti dokumentinę laivo... 24. 6. Teismas beveik nevertino aplinkybės, kad ieškovas savo ieškinį grindė... 25. 7. Teismas be pagrindo konstatavo, kad ieškovas faktiškai atliko ir... 26. 8. Teismas neteisėtai konstatavo, kad ieškovas nėra atsakingas už atsakovo... 27. 9. Teismas neteisėtai pripažino ieškovo teisę pagrobti dalį atsakovo... 28. 10. Teismas atmetė atsakovo pradiniame priešieškinyje pareikštą... 29. 11. Teismas neteisėtai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 38 338,50 litų... 30. Ieškovas AB ,,Vakarų laivų gamykla“ prašo apeliacinį skundą atmesti.... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Remiantis išdėstytu, byla nagrinėjama tik kasacinio teismo grąžintoje... 36. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti nuostolius... 37. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje konstatuota, kad ieškovas, siekdamas... 38. Pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį kasacinio teismo nutartyje išdėstyti... 39. Siekiant nustatyti ieškovo patirtų nuostolių dydį, byloje buvo paskirta... 40. Atsakovas su nurodytos ekspertizės išvadomis nesutiko, teigdamas, kad... 41. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal... 42. Minėta, kad parduotų daiktų savikaina nustatyta remiantis ir ieškovo... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Ieškovas pateikė įrodymus, kad bylos dalį nagrinėjant pakartotinai,... 45. Byloje atlikta ekspertizė kainavo 19 311,60 Lt (T. 18, b. l. 252). Ieškovas... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalį dėl... 48. Priteisti ieškovui AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ iš atsakovo „Fonnship... 49. Įpareigoti atsakovą „Fonnship AS“ į Lietuvos apeliacinio teismo...