Byla 2A-582-302/2014
Dėl skolos ir palūkanų išieškojimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB “Giedra” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Remi Invest” ieškinį atsakovui UAB “Giedra” dėl skolos ir palūkanų išieškojimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo priteisti 917 Lt negrąžintos skolos; 5 proc. dydžio metines palūkanas- 231,08 Lt sumoje; 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M. suteikė atsakovui notarines paslaugas ir šiuo pagrindu 2008-10-06 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą serija NDM Nr. 05159, be to, 2012-12-20 kreditorius ir ieškovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RI-12-046, kurios pagrindu kreditorius perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti iš atsakovo 917 Lt įsiskolinimą ir kitus su perleidžiamu reikalavimu susijusias mokėtinas sumas, o ieškovas perėmė reikalavimo teisę išieškoti 917 Lt ir kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias mokėtinas sumas. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2013-01-08 atsakovas buvo tinkamai informuotas ir supažindintas su įvykusiu skolos reikalavimo perleidimu, kadangi jam buvo įteiktas pranešimo reikalavimas, kuriame aiškiai išdėstyta, kad nuo Sutarties pasirašymo dienos skolos reikalavimo teisė, skolos apmokėjimo klausimai bei derybos turi būti vedamos su ieškovu, o ne su kreditoriumi, tačiau atsakovas ignoruodamas gautą pranešimą, Sutartį ir visus skolą bei reikalavimo perleidimą patvirtinančius dokumentus, savo nuožiūra atliko pavedimą į kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą, pasirinkdamas apmokėti tik pagrindinę skolos sumą be palūkanų. Ieškovas nurodė, jog jis nežinojo apie atliktą mokėjimą, kadangi mokėjimas buvo atliktas tą pačią dieną kai ieškinys jau buvo pateiktas į teismą, o bankiniai pavedimai yra užfiksuojami ne tą pačią minutę kai yra atliekami, o daug vėliau, be to, atsakovas nedėjo jokių pastangų informuoti ieškovą apie atliktą mokėjimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo ragintas sumokėti skolą nuo 2012-01-20, t. y. kai buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. IR-12-046, be to, buvo bendrauta su atsakovu telefonu, tačiau atsakovas piktybiškai vengė atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovas nesutiko su atsakovo siūlymu sumokėti tik 100 Lt sumai palūkanų.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį patenkino: išieškojo iš atsakovo UAB „Giedra“, ieškovo UAB „Remi Invest“ naudai 192,57 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 556 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priimdamas sprendimą, teismas iš visų rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų turinio padarė išvadą, jog šiuo atveju ginčas iš esmės yra kilęs dėl 192,57 Lt palūkanų išieškojimo, kadangi pagrindinę skolą (917 Lt) atsakovas pervedė pradiniam kreditoriui Vilniaus miesto 2-jam notarų biurui. Konstatavo, jog atsakovas savo skolinių įsipareigojimų pirminiam kreditoriui tinkamai ir laiku neįvykdė, nors apie 2012-12-20 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. IR-12-046 pirminio kreditoriaus perleistą ir ieškovo perimtą reikalavimo teisę išieškoti 917 Lt sumą atsakovas žinojo jau seniau, tačiau nebendradarbiavo su ieškovu, todėl teismas sprendė, kad ieškovas elgėsi sąžiningai ir pagrįstai, o negavęs atsiskaitymo iš atsakovo, buvo priverstas kreiptis į teismą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumažino savo reikalavimus ir prašė priteisti tik palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, teismas sprendė, kad toks ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl turi būti tenkintinas pilnai.

6III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

7Apeliantas UAB “Giedra” pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto aplinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimo ir prašo skundžiamą sprendimą pakeisti: sumažinant priteistinas iš atsakovo UAB “Giedra” ieškovo UAB “Remi Invest” naudai bylinėjimosi išlaidas nuo 556 Lt iki 72 Lt, o sprendimo dalį dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos panaikinti ieškinį šioje dalyje atmesti. Kitą skundžiamo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas pagrindinę skolą- 917 Lt sumokėjo pradiniam kreditoriui (bylos trečiajam asmeniui) 2013-01-17 turėdamas pasirinkimo teisę, vadovaujantis Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. IR-12-046 4.2 punkto nuostata. Pagal minėtos sutarties 4.2 p. bylos trečiasis asmuo turėjo pareigą per 3 kalendorines dienas raštu apie tai informuoti bylos ieškovą ir grąžinti ieškovui priklausančią reikalavimo sumą. Tačiau Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M. šios savo sutartinės prievolės nevykdė, todėl būtent dėl šios priežasties ieškovas vėliau ir buvo priverstas teikti teismui ieškinį, reikalaudamas iš atsakovo dar papildomai minėtos 917 Lt ginčo sumos. Pažymi, kad byla teisme pagal ieškovo pateiktą ieškinį buvo iškelta tik 2013-02-01, todėl esant šioms paminėtoms faktinėms aplinkybėms, sprendimu ieškovui priteistos 5 proc. dydžio metinės palūkanos yra nepagrįstos ir neteisėtos, todėl šioje dalyje sprendimas turi būti panaikintas. Apelianto manymu, ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumažintos nuo 484 Lt iki 200 Lt, nes prašomos priteisti išlaidos nėra pagrįstos tinkamais dokumentais, todėl teigti, kad ieškovas realiai sumokėjo tokią sumą už teisines paslaugas negalima. Be to, šiuo atveju teismas neįvertino aplinkybės, kad teisines paslaugas suteikusi bendrovė byloje paruošė tik vieną procesinį dokumentą, todėl ieškovo sumokėta 484 Lt suma už paslaugas yra akivaizdžiai per didelė.

8Ieškovas UAB “Remi Invest” atsiliepime į ieškinį prašo apelianto skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantas buvo tinkamai informuotas apie įvykusį skolos reikalavimo teisės perleidimą, tačiau ignoruodamas gautą pranešimą, sutartį ir visus skolą bei reikalavimo perleidimą patvirtinančius dokumentus, savo nuožiūra atliko pavedimą į kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą, taip pat pasirinkdamas apmokėti tik pagrindinę skolos sumą ir neapmokėdamas susikaupusias palūkanas. Pažymi, kad fiziškai negalėjo sužinoti apie atliktą mokėjimą, nes mokėjimas atliktas tą pačią dieną, kai ieškinys jau buvo pateiktas į teismą. Apeliantas teigia, kad trečiasis asmuo turėjo pareigą pranešti ieškovui apie atsakovo atliktą mokėjimą, tačiau ieškovas nesutinka su šiuo atsakovo teiginiu, nes atsakovas siekdamas taikiai išspręsti kilusį ginčą ir priėmęs sprendimą apmokėti susidariusį įsiskolinimą turėjo pats informuoti ieškovą apie atliktą mokėjimą, kad būtų sustabdyti ir nepradėti procesiniai veiksmai dėl skolos išieškojimo. Atsakovas, po pranešimo apie perleistą reikalavimą gavimo momento be jokio teisinio pagrindo atlikdamas mokėjimą pagal sąskaitą-faktūrą ne tiesiogiai reikalavimo įgijėjui, o pradiniam kreditoriui, dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo veikė išimtinai savo rizika, todėl prievolės pagal sąskaitą-faktūrą iki šiol nėra įvykdęs. Ieškovo manymu, apelianto teiginiai dėl ieškovo pateiktų dokumentų, patvirtinančių jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurie neva yra neatitinkantys tikrovės, suklastoti, yra atmestini, kaip nepagrįsti ir išgalvoti.

9Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M. atsiliepimo į apeliacinį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas reguliuojančias palūkanų priteisimą, tinkamai išaiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl sprendimas nekeistinas.

14Nustatyta, kad ieškovas ir pradinis kreditorius notarė D. M. 2012-12-20 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. IR-12-046, kurios pagrindu kreditorius perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti iš atsakovo 917,00 Lt įsiskolinimą ir kitus su perleidžiamu reikalavimu susijusias mokėtinas sumas, o ieškovas perėmė reikalavimo teisę (b.l. 6-8). 2013-01-08 atsakovas iš ieškovo gavo pranešimą – reikalavimą, kuriame buvo nurodytą apie įvykusį teisių perėmimą ir prašė atsakovo iki 2013-01-15 į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą pervesti Reikalavimo perleidimo sutartimi iš pradinio kreditoriaus įsigytą skolą (b.l. 9-10). Atsakovas 2013-01-17 mokėjimo nurodymu Nr. 1089 pradiniam kreditoriui Vilniaus miesto 2 - jam notarų biurui pervedė 917,00 Lt pagal PVM sąskaitą - faktūrą Nr. NDM05159 (b.l. 30). Ieškovas 2013-01-18 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

15Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti pagrindinę skolą ir prašė priteisti netesybas, kurios atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją.

16Dėl kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų ir santykio su netesybomis, jų dydžio.

17Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, toliau naudodamasis kreditoriaus lėšomis, privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas (CK 6.210 str., 6.261 str.). Kasacinis teismas šiuo klausimu yra išaiškinęs, kad tokios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007, etc.). Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį piniginės prievolės neįvykdęs skolininkas turi mokėti penkių procentų dydžio palūkanas (įstatyminės palūkanos). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011). Pirmos instancijos teismas priteisęs įstatyme nustatytus minimalius kreditoriaus nuostolius, kurie, kaip žinia, yra netesybos ar kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos (CK 6.73 str., 6.258 str., 6.210 str., 6.261 str.). Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad priteistų netesybų suma yra per didelė, nes kaip minėta įstatyme numatytos 6 % dydžio metinės palūkanos yra minimalūs kreditoriaus patiriami nuostoliai dėl skolininko prievolės nevykdymo. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių.

18Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, CK 6.101 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad, perleidžiant reikalavimo teisę, perleidžiamos ir papildomos, šalutinės teisės, inter alia teisė į palūkanas, netesybas, vaisius pajamas ir pan., net jeigu šitai sutartyje ir nenurodyta (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2006). Darytina išvada, kad ieškovas atsakovo atžvilgiu įgijo iš pradinės prievolės kylančias teises ir gali jomis disponuoti, be kita ko – pasinaudoti teise prašyti priteisti palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 str.).

19Dėl išlaidų procesinių dokumentų parengimui.

20Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, be CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punkte nurodytų išlaidų, gali būti priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 9 p.). Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, numatytos CPK 88 straipsnyje, gali būti pripažintos bylinėjimosi išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos.

21Ieškovas pervedė 484 Lt sumą UAB „Realm Juridical“ už teisinių paslaugų teikimą byloje pagal ieškovo UAB „Remi Invest“ ieškinį atsakovui UAB „Giedra“ dėl skolos priteisimo (b. l. 12), pagal paslaugą teikusio asmens išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 008 (b.l. 11). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą priteisti išlaidas už ieškovui suteiktą teisinę pagalbą, nes ieškovo patirtos išlaidos už teisinių procesinių dokumentų parengimą priskirtos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 98 str. 1 d.). Atsakovui neatsiskaičius su ieškovu pranešime – reikalavime nurodytu laiku (b.l. 5), t.y. iki 2013-01-15, ieškovui atsirado teisė kreiptis į teismą su ieškiniu, kurio surašymui ir buvo patirtos išlaidos, kurios nagrinėjamu atveju buvo būtinos ir racionalios, bei pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t. y. mokėjimo dokumentais (PVM sąskaita-faktūra, mokėjimo nurodymu).

22Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1 d. 1 p.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad pirmos instancijos teismo sprendimas yra netikslus, jį patikslina, o būtent iš teismo posėdžio protokolo (b.l. 96-98), matyti kad teismui buvo pateiktas ieškovo prašymas dėl bylos dalyje nutraukimo, nes ieškovas atsisakė dalies ieškinio, o konkrečiai reikalavimo priteisti 917 Lt skolos, kurią atsakovas per trečiuosius asmenis yra sumokėjęs. Teismas neišsprendė šio reikalavimo, nors iš sprendimo matyti, kad nagrinėjo ginčą tik dėl šalutinių reikalavimų, t.y. nenagrinėjo reikalavimo dėl skolos priteisimo. Tokiu būdu darytina išvada, kad teismas tokį ieškovo reikalavimą nuo ieškinio dalies atsisakymo priėmė, tačiau to nenurodė sprendimo rezoliucinėje dalyje. Taip pat sprendimo rezoliucinėje dalyje klaidingai nurodė, kad ieškinį tenkina pilnai, nes faktiškai ieškinį tenkino iš dalies, tai matyti tiek teismo sprendimo motyvuojamosios dalies, tiek iš minėto teismo posėdžio protokolo, kad buvo nagrinėjama ieškinio dalis dėl palūkanų priteisimo, dėl kurių buvo kilęs ginčas tarp šalių. Dėl išdėstyto sprendimas tikslintinas.

23Apeliantui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas yra atmetamas (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Joms pagrįsti jis pateikė mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad ieškovas pervedė 242 Lt sumą UAB „Realm Juridical“ už teisinių paslaugų teikimą –atsiliepimo į atsakovo UAB „Giedra“ apeliacinį skundą surašymą (b. l. 126), pagal paslaugą teikusio asmens išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 168 (b.l. 127). Šios ieškovo patirtos išlaidos priteistinos aukščiau nurodytais motyvais.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, jį patikslinti išdėstant taip:

26„Ieškovo UAB „Remi Invest“ atsisakymą nuo dalies ieškinio – 917 Lt skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Giedra“ priimti, šioje dalyje bylą nutraukti.

27Ieškinį patenkinti iš dalies - iš atsakovo UAB „Giedra“, į/k 120301599, buveinė Naugarduko g. 3, Vilniuje, ieškovo UAB „Remi Invest“, į/k 302637365, buveinė Laisvės pr. 123, Vilniuje, naudai priteisti 192,57 Lt palūkanų, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (t. y. nuo 192,57 Lt sumos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2013-02-01 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 556,00 Lt bylinėjimosi išlaidų“.

28Iš atsakovo UAB „Giedra“ priteisti ieškovui UAB „Remi Invest“ 242 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį... 6. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 7. Apeliantas UAB “Giedra” pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 8. Ieškovas UAB “Remi Invest” atsiliepime į ieškinį prašo apelianto... 9. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. M. atsiliepimo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 14. Nustatyta, kad ieškovas ir pradinis kreditorius notarė D. M. 2012-12-20... 15. Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti pagrindinę skolą ir prašė... 16. Dėl kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų ir santykio su... 17. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, toliau naudodamasis kreditoriaus... 18. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, CK 6.101 straipsnio 2 dalyje... 19. Dėl išlaidų procesinių dokumentų parengimui.... 20. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 21. Ieškovas pervedė 484 Lt sumą UAB „Realm Juridical“ už teisinių... 22. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 23. Apeliantui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti... 26. „Ieškovo UAB „Remi Invest“ atsisakymą nuo dalies ieškinio – 917 Lt... 27. Ieškinį patenkinti iš dalies - iš atsakovo UAB „Giedra“, į/k... 28. Iš atsakovo UAB „Giedra“ priteisti ieškovui UAB „Remi Invest“ 242 Lt...