Byla 1A-516-197/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Bielskio, Laimos Garnelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Reginos Pocienės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, gynėjams advokatams Nijolei Gaižutienei, Valdui Bivainiui, nuteistiesiems N. J., M. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio, kuriuo:

3N. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį ir nuteistas laisvės atėmimo bausme 4 (ketveriems) metams.

4Vadovaujantis BK 641 straipsniu, N. J. paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta bausmė laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6, 8 punktais, 70 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams ir 8 (mėnesiams) bei paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir įpareigojimas N. J.: 1) visą bausmės atlikimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų ilgiau nei 7 paroms; 2) per 2 (dvejus) metus ir 8 (aštuonis) mėnesius atlikti 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose; 3) dalyvauti elgesio pataisos programoje.

6Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėta dalis Ignalinos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 28 d. nutartimi, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nuosprendžiu ir Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 27 d. nuosprendžiu subendrintos bausmės ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams.

7Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6, 8 punktais, 70 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 (trejiems) metams ir paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir įpareigojimas N. J.: 1) visą bausmės atlikimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų ilgiau nei 7 paroms; 2) per 2 (dvejus) metus ir 8 (aštuonis) mėnesius atlikti 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose; 3) dalyvauti elgesio pataisos programoje; 4) 2 (dvejus) metus nebendrauti su T. V. B..

8M. S. pripažintas kaltu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį ir nuteistas laisvės atėmimo bausme 2 (dvejiems) metams.

9Vadovaujantis BK 641 straipsniu, N. J. (klaidingai nurodyta pavardė, padaryta rašymo apsirikimo klaida) paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta bausmė laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams.

10Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 69 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams ir paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir įpareigojimas M. S.: 1) tęsti darbą; 2) per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti dalį nusikalstamais veiksmais civiliniam ieškovui padarytos turtinės žalos – 1 000 Eur.

11Iš nuteistųjų N. J. ir M. S. priteista solidariai atlyginti 17 795 Eur (septyniolika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus) turtinę žalą civiliniam ieškovui UAB „( - )“.

12Iš nuteistojo N. J. priteista 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) proceso išlaidų civiliniam ieškovui UAB „( - )“.

13Iš nuteistojo M. S. priteista 50 Eur (penkiasdešimt eurų) proceso išlaidų civiliniam ieškovui UAB „( - )“.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

15

 1. N. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su M. S., vienintelio akcininko sprendimu 2016 m. balandžio 14 d. būdamas paskirtas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi nuo 2016 m. balandžio 15 d., turėdami tikslą pasisavinti jam (N. J.) patikėtą UAB „( - )“ turtą, pasinaudodamas jam bendrovės suteiktais įgaliojimais, be vienintelio akcininko sutikimo, išgryninęs iš įmonei „( - )“ priklausančios sąskaitos Nr. ( - ), esančios elektroninių pinigų įstaigoje „( - )“ UAB, adresu ( - ), 17 795 Eur, priklausančius UAB „( - )“, bei iš anksto susitaręs su M. S., kad pastarasis lauks automobilyje „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) sutartoje vietoje, adresu ( - ), ir stebės aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikaltimą, apie 16.28 val., šiuos pinigus pasisavino, po ko pasišalino iš įvykio vietos M. S. vairuojamu automobiliu.
 2. M. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su N. J., kuris vienintelio akcininko sprendimu 2016 m. balandžio 14 d. būdamas paskirtas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi nuo 2016 m. balandžio 15 d., turėdami tikslą pasisavinti N. J. patikėtą UAB „( - )“ turtą, N. J. pasinaudojus bendrovės suteiktais įgaliojimais, be vienintelio akcininko sutikimo, išgryninus iš įmonei „( - )“ priklausančios sąskaitos Nr. ( - ), esančios elektroninių pinigų įstaigoje „( - )“ UAB, adresu ( - ), 17 795 Eur, priklausančius UAB „( - )“ bei iš anksto susitarus su N. J., jis (M. S.) laukė automobilyje „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) sutartoje vietoje, adresu ( - ), ir stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikaltimo, apie 16.28 val., šiuos pinigus N. J. pasisavinus, po ko iš įvykio vietos pasišalino jo (M. S.) vairuojamu automobiliu, taip savo veiksmais saugodamas bendrininką ir vairuodamas transporto priemonę, padėjo N. J. pasisavinti patikėtą didelės vertės svetimą turtą.
 3. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ir solidariai priteisti iš nuteistųjų N. J. ir M. S. 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) neturtinės žalos, taip pat žalą susijusią su įsipareigojimu bankui pagal 2016 m. balandžio 25 d. kredito sutartį Nr. OS-20160425-200322, skaičiuojamų palūkanų pavidalu 20 proc., ir 150 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų) už bankinės sutarties administravimo mokestį civiliniam ieškovui UAB „( - )“. Kitose dalyse palikti nuosprendį nepakeistą.
  1. Apeliantas nurodo, kad apygardos teismas nevisiškai tinkamai taikė materialias bei procesines teisės normas, todėl nepagrįstai ir neteisingai tenkino tik dalį civilinio ieškinio. UAB „( - )“ patiria nuostolius susijusius su įsipareigojimais bankui pagal 2016 m. balandžio 25 d. kredito sutartį Nr. OS-20160425-200322, kuria skaičiuojamos palūkanos 20 proc., ir patyrė žalą dėl minėtos sutarties administravimo mokesčio, t. y. 150 Eur, nes faktiškai sutartis sužlugdyta, kadangi įmonė negalėjo gauto kredito panaudoti pagal paskirtį.
  2. UAB „( - )“ patyrė ir neturtinę žalą, t. y. nukentėjo įmonės reputacija bankinėje sistemoje. Po tokio įvykio įmonei nė vienas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantis bankas nesuteiks kredito ar paskolos verslo plėtrai. Pasikeitė įmonės klientų bei užsakovų požiūris į neigiamą pusę, t. y. nepasitikima UAB „( - )“, kadangi dėl sustojusios plėtros negali vykdyti užsakymų. Tik geranoriškai pasibaigusių derybų dėka įmonė negavo baudų už sutarčių nevykdymą. Be to, dėl pasisavintų lėšų įmonė nenusipirko naujos įrangos, todėl įmonė neturtinę žalą įvertino 20 000 Eur.
 4. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai prašė civilinio ieškovo apeliacinį skundą atmesti, prokuroras – patenkinti iš dalies ir priteisti iš nuteistųjų N. J. ir M. S. solidariai 1 000 Eur neturtinės žalos UAB „( - )“.
 5. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinis skundas atmetamas.
 6. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė nuteistųjų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei pagrįstai konstatavo, kad nuteistieji N. J. ir M. S. padarė skundžiamu nuosprendžiu jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, teisingai jas kvalifikavo. Iš civilinio ieškovo apeliacinio skundo matyti, kad neginčija nusikalstamų veikų kvalifikavimo, bet prašo priteisti iš nuteistųjų N. J. ir M. S. 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) neturtinės žalos, 20 proc. skaičiuojamų palūkanų ir 150 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų) už bankinės sutarties administravimo mokestį. Teisėjų kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, šią bylą ir skundžiamo nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma civilinio ieškovo paduotame apeliaciniame skunde.
  1. Pagal BPK 110 straipsnio 1 dalį civiliniu ieškovu pripažįstamas fizinis ar juridinis asmuo, kuris baudžiamojoje byloje reikalauja atlyginti dėl įtariamojo ar kaltinamojo nusikalstamos veikos patirtą turtinę ar neturtinę žalą. Civilinio ieškovo statuso įgijimą lemia du pagrindai – faktinis ir juridinis. Juridinis pagrindas – tai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis pripažinti asmenį civiliniu ieškovu. Faktinis pagrindas reiškia, kad byloje civilinį ieškinį gali pareikšti ne bet kas, o tik asmuo (fizinis ar juridinis), dėl nusikalstamos veikos patyręs žalos ir reikalaujantis ją atlyginti. Toks pagrindas grindžiamas objektyviais duomenimis, leidžiančiais nustatyti nusikalstama veika padarytos žalos faktą (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-124-648/2016).
  2. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą (BPK 109 straipsnis). Tačiau gali būti atlyginama tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė, ir tarp nusikalstamos veikos, kurią padaro kaltu pripažintas asmuo, ir atsiradusios žalos turi būti priežastinis ryšys. BPK 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Taigi, ieškinio patenkinimas ir jo dydis priklauso nuo to, kiek jis yra įrodytas.
  3. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliami specialūs (imperatyvūs) reikalavimai civilinio ieškinio pareiškimo turiniui, išskyrus tai, kad pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma (kasacinės nutartys Nr. 2K-56/2011, 2K-278/2011). Nors civilinis ieškinys, reiškiamas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant jį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms (BPK 113 straipsnis). Iš to seka, kad civilinio ieškinio pareiškimo formai ir turiniui taikytini Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111, 135 straipsniuose nustatyti bendrieji procesinių dokumentų formai ir turiniui keliami reikalavimai (kasacinė nutartis Nr. 3K-7-245/2010). Taigi, teisė į žalos atlyginimą realiai gali būti įgyvendinta, kai civilinio ieškinio pareiškimas yra informatyvus, proceso dalyviams suprantamas, jame išsamiai nurodytos aplinkybės ir įrodymai, kuriais grindžiami reikalavimai.
  4. BPK normos tiesiogiai nereglamentuoja, kas turi įrodinėti ieškinio dydį. Įvertinus BPK 7 straipsnyje nurodytą taisyklę, kad bylos teisme nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, ir BPK 44 straipsnio 10 dalies bei 110 straipsnio nuostatas apie nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo teises bei pareigas, darytina išvada, kad ieškinio pagrįstumą ir dydį turi pagrįsti nukentėjusysis (civilinis ieškovas). Kai civilinis ieškinys pareikštas ikiteisminio tyrimo metu, turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį (BPK 109 straipsnis). Be to, taikant deliktinę atsakomybę (turtinė prievolė – atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais) atlyginami tik tie nuostoliai, kurie priežastiniu ryšiu susiję su nustatytais neteisėtais veiksmais (CK 6.247 straipsnis). Iš ko seka, kad nagrinėjant civilinį ieškinį, privalu išsiaiškinti, kuri civilinio ieškinio dalis priežastiniu ryšiu yra susijusi su nuteistųjų nusikalstama veika, kuri ne – patikrinti, ar dėl civiliniame ieškinyje nurodytos žalos dalies atsiradimo nėra kalti ir kiti asmenys, taip pat ir pats kreditorius (CK 6.248 straipsnio 4 dalis).
  5. Civilinio ieškovo prašomi 20 proc. skaičiuojamų palūkanų ir 150 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų) už bankinės sutarties administravimo mokestis yra turtinės žalos reikalavimas, todėl kaip jau nurodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje, prieš tenkinant civilinį ieškinį būtina nustatyti priežastinį ryšį su turtinės žalos atsiradimu ir su nuteistųjų padaryta nusikalstama veika.
   1. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistasis N. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino 17 795 Eur, priklausančių UAB „( - )“, o M. S. nuteistas už tai, kad padėjo N. J. pasisavinti minėtus pinigus. Kaip ir nurodė apygardos teismas ne nuteistieji inicijavo banko kredito gavimą, jo pervedimą į kitą įmonei priklausančią sąskaitą, esančią elektroninių pinigų įstaigoje „( - )“, tarp jų veiksmų nebuvo nustatytas priežastinis ryšys susijęs su patirta UAB „( - )“ turtine žala dėl įsipareigojimų bankui pagal 2016 m. balandžio 25 d. kredito sutartį Nr. OS-20160425-200322, kuria skaičiuojamos palūkanos 20 proc. ir 150 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų) bankinės sutarties administravimo mokestis. Dėl šių priežasčių civiliniam ieškovui pagrįstai nebuvo priteista ši civilinio ieškinio dalis.
  6. Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo, bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, teismas taip pat atsižvelgia į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šis įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, ją įvertinti palikta teismui, kuris, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, turi vadovautis ne tik CK 6.250 straipsniu, bet ir CK 6.282 straipsnyje nurodytais kriterijais. Be to, ir neturtinė žala turi būti įrodinėjama.
   1. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei byloje, nei prie apeliacinio skundo civilinis ieškovas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, ar UAB „( - )“ iš tikrųjų patyrė kokią nors neturtinę žalą, o tik formaliai teigiama apie tokios žalos atsiradimą. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau nepakanka vien tik formalaus reikalavimo atlyginti neturtinę žalą, t. y. ji turi būti įrodyta.
   2. Baudžiamoji byla buvo išnagrinėta BK 641 straipsnio tvarka, apie tai buvo informuotas civilinio ieškovo atstovai R. K. ir A. B., kurie dėl tokio sutrumpinto įrodymų tyrimo neprieštaravo. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad teismas išvardino byloje esančius dokumentus ir proceso dalyviai neturėjo papildomų prašymų. Teisėjų kolegija spręsdama dėl civilinio ieškovo UAB „( - )“ pareikštos neturtinės žalos įvertino ir civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovo R. K. ir tuo metu buhalterinius dokumentus tvarkiusios V. D. parodymus ikiteisminio tyrimo metu, iš kurių matyti, kad UAB „( - )“ realiai veiklos dar net nevykdė, tik buvo planuojama „atgaivinti“ įmonę gavus iš banko paskolą (t. 1, b. l. 35-37, 47-49). Todėl byloje nesant kitų įrodymų ir tai, kad byloje nėra pateikta sutarčių, kurios patvirtintų faktą, kad UAB „( - )“ buvo įsipareigojęs klientams, t. y. jau veikė, kurie dėl nuteistųjų padarytos veikos jas nutraukė, neįmano konstatuoti trečiųjų subjektų pablogėjusio požiūrio į juridinį asmenį – UAB „( - )“. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų, jog dėl nuteistųjų padarytų nusikalstamų veikų būtų pablogėjusi UAB „( - )“ reputacija bankinėje sistemoje ar, kad būtų sumažėjęs kokia nors apimti jos konkurencingumas lyginant su kitais subjektais veikiančiais toje pačioje ūkinėje sferoje. Vien tik faktas, kad nusikalstama veika buvo padaryta juridinio asmens atžvilgiu, negali būti pagrindas konstatuoti, jog pastarajam padaryta neturtinė žala. Dėl pirmiau aptartų aplinkybių civiliniam ieškovui UAB „( - )“ negali būti priteista ir neturtinė žala, ką ir konstatavo pirmosios instancijos teismas.
 7. Taigi, apygardos teismo nuosprendis yra teisėtas bei pagrįstas ir jį naikinti ar keisti nėra pagrindo.
 8. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio rezoliucinėje dalyje dėl bausmės skyrimo nuteistajam M. S. klaidingai nurodė, kad vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė N. J. sumažinama 1/3 ir paskiriama bausmė laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams, t. y. vietoje M. S. pavardės įrašė N. J. pavardę. Tai laikytina rašymo apsirikimo klaida nekeičianti nuosprendžio esmės, kuri taisytina šia nutartimi, kad nekiltų neaiškumų vykdant nuosprendį.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3081 straipsniu,

Nutarė

17civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.

18Ištaisyti Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio rezoliucinėje dalyje dėl M. S. pripažinimo kaltu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį ir nuteisimo laisvės atėmimo bausme 2 (dvejiems) metams bei dėl vadovaujantis BK 641 straipsniu, N. J. paskirtos bausmės sumažinimo 1/3 ir paskirtos bausmės laisvės atėmimo 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams, padarytą rašymo apsirikimą, ir šią nuosprendžio rezoliucinę dalį ją išdėstyti taip:

19M. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

20Vadovaujantis BK 641 straipsniu, M. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti jam 1 (vienerių) metų ir 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. N. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 4. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, N. J. paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir... 5. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6, 8 punktais, 70 straipsniu,... 6. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu... 7. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 6, 8 punktais, 70 straipsniu,... 8. M. S. pripažintas kaltu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2... 9. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, N. J. (klaidingai nurodyta pavardė, padaryta... 10. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 69 straipsniu,... 11. Iš nuteistųjų N. J. ir M. S. priteista solidariai atlyginti 17 795 Eur... 12. Iš nuteistojo N. J. priteista 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų)... 13. Iš nuteistojo M. S. priteista 50 Eur (penkiasdešimt eurų) proceso išlaidų... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 15.
 1. N. J. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad veikdamas... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3081... 17. civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti.... 18. Ištaisyti Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio... 19. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 24 straipsnio 6... 20. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, M. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu...